2007'den Bugüne 78,235 Tavsiye, 25,281 Uzman ve 17,532 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
Fue ile Saç Ekimi Nedir?
MAKALE #5984 © Yazan Op.Dr.Zekeriya KUL | Yayın Kasım 2010 | 4,605 Okuyucu
Aslına bakarsanız FUE; FUT (follikül ünite transferi) adı verilen prosedürün bir alt metodudur. Yani donör bölgeden bir kesi ile şerit halinde doku çıkarılması ve bu dokudan köklerin hazırlanarak nakledilmesi işlemi (strip tekniği) de bir follikül ünite transferidir, FUE de bir follikül ünite transferi işlemidir. Ancak, günümüzde strip yani şerit yöntemi ile FUT eşanlamlı olarak kullanılmakatadır. FUE metodunu farklı kılan şey follikül ünitelerin verici bölgeden bir bütün olarak( şerit yönteminde olduğu gibi) değil tek tek alınmasıdır. Gene üzerinde pek durulmayan nokta; aslında FUE metodunun saç köklerinin alım şeklini temsil ettiğidir. Oysa saç ekiminde esas başarıyı belirleyen şey; ekim tekniğidir. Yani; saç köklerini FUE metoduna uygun olarak tek tek almamıza rağmen , klasik eski tekniklerle saç köklerini nakledersek, sonuç; estetik ve doğallıktan uzak olacaktır.

FUE metodunda, saç kökleri, farklı çaplarda (0,6 dan 0,8 mm'ye kadar değişen) “punch” adı verilen uçları keskin borucukların saç kökü etrafında dairesel olarak yaptığı kesiler ile çıkarılır. Nitekim, saç kökleri derinin yüzeyel tabakalarına sıkıca tutunmasına karşın, bunun altındaki yağ tabakasına gevşek bir bağ ile bağlıdır. Yaptığımız bu dairesel kesi sonrası bir penset yardımı ile traksiyon (çekme) ve rotasyon (döndürme) hareketlerini yaparak follikül üniteyi yerinden rahatlıkla çıkarmak mümkündür. Bu işlem sırasında cerrahın tecrübesi sayesinde, punch'ın dairesel olarak yaptığı kesinin derinliği kıl köküne kadar uzanmadığından kökün zarar görme ihtimali yoktur. Ancak uygun çapta punch kullanılmadığında (özellikle çoklu follikül üniteler için gereğinden ince çapta punch kullanılıyor ise) transeksiyon adını verdiğimiz olay gerçekleşir ve kıl köklerinden en az biri alınamadan yerinde kalır. Bu yüzden farklı saç kökü yapısına sahip her hasta standart çapta uç kullanmak doğru değildir. Yazılı ve görsel basında “biz 0,3- 0,4 mm uçlar kullanıyoruz” diyerek saç ekimi yaptıracak kişileri etkilemeye çalışmak; etik dışı, bilim dışı ve mantık dışı iddialardır.

Özetle; FUE; FUT adını verdiğimiz saç ekimi prosedürünün bir alt tipidir. Aynı şekilde şerit yöntemi de FUT'un bir çeşididir. Alım şekli nasıl olursa olsun amaç; saç köklerini follikül ünite şeklinde nakletmektir. FUE' de temel avantaj; donör sahada çizgisel bir iz bırakmamaktır. Ancak üzerinde durulması gereken asıl şey; başarılı bir saç ekiminin , sadece alım tekniği ile değil, doğru ekim tekniği ile de elde edildiğidir.

FUE GELİŞİM SÜRECİ

FUE; şerit yöntemi ile donör sahada kalan, çizgi şeklindeki izin insanları rahatsız etmesi sonrası “kesi yapılmadan kökler nasıl elde edilebilir?” arayışı ile ortaya çıkmıştır. Aslına bakarsanız “trichophytic dikiş tekniği” ile şerit yönteminde geriye kalan iz, oldukça ince de olsa, saçlar 1 cm ve altına kısaltıldığında gözle görülebilir bir izin ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Hele de plastik cerrahi uzmanı olmayan hekimlerin gerçekleştirdiği şerit yöntemi ile, donör sahada oldukça geniş ve neredeyse saçlar uzunken bile kamufle edilemeyen izlerin ortaya çıkması; FUE'yi oldukça popüler bir metod haline getirmiştir.

FUE; terimsel olarak Avustralya'dan Dr Woods tarafından tariflenmiştir. Ancak FUE terimi ile tarif edilen metod, ilk zamanlarda ; uzun sürmesi, zor olması, tecrübesiz ellerde köklerin saçlı deriden tam olarak çıkarılamaması, pahalı olması gibi nedenlerden dolayı pek kabul görmedi. Gene FUE metodunun erken dönemde pek kabul görmemesinin nedeni; kalın çapta punchlar ile köklerin elde edilmesi sonucu donör saha da saçlar kısaltıldığında göze çarpan noktasal izlerdi. Son 5 yılda ise teknolojik gelişim ve tecrübe artışı, punch çaplarının daha da incelmesine neden olurken, FUE metodunun ince detayları ortaya çıkmaya başladı.

Motorize punchlar ile alım süresinde kısalmalar oldu, “1 cm2 den maksimum kaç kök, hangi çapta punch ile elde edilirse iz kalmayacağı” belirlendi. Fakat nasıl ki her metod ilk çıktığı anda yanlış anlaşılıp detayları gözden kaçırılarak uygulanmaya başlanıyorsa, FUE metodu da gördüğü aşırı arzdan kaynaklı olsa gerek, gerek köklerin alımı sırasında kullanılan kaba tekniğin gerekse köklerin ekimi sırasında kullanılan oldukça eski ekim teknikleri nedeniyle oldukça yüksek sayıda başarısız sonuçların doğmasına neden olmuştur. Üzerinde özellikle durmamız gereken şey; FUE nin köklerin alımı sırasında kattığı artının ekim işlemine de yansıtılması gerekliliğidir. Aksi taktirde başarısız bir şerit yönteminden tek farkı; donör sahada çizgisel bir iz yerine binlerce noktasal izin kalmasıdır.

FUE İÇİN İDEAL ADAYLAR KİMLERDİR?

1.Saçlarını özellikle kısa tutmayı tercih edenler. Şerit yöntemi kesinlikle arkadan bakıldığında görülen yatay çizgisel bir iz bırakacağından bu kişilerin kaçınılmaz olarak FUE metodunu seçmeleri gerekir. Her nekadar FUE metodu ile köklerin alındığı yerler kendiliğinden iyleşirken, küçük beyaz noktalar şeklinde iz kalsa da doğru cilt tipi ve 1 cm2 den belli miktarda kök elde edilmesi ve punch çapının ince olarak seçilmesi bu iz miktarını, saçlar kısa olduğunda dahi rahatsız etmeyecek noktaya indirmiştir.
2.Özellikle ön saç çizgisi ve şakak bölgelerindeki gerilemelerden şikayetçi olup ileride tekrar saç ekimi ihtiyacı olabileceği düşünülen gençlerde.

3. Daha önce şerit yöntemi yapılmış ancak yeni bir saç ekimi ihtiyacı olan , veya mevcut durumundan memnun olmayıp düzeltme operasyonu talep edenlerde,

4. Daha önce geçirilmiş şerit metoduna ait verici bölgedeki izin kamufle edilmesi için,

5. Yüz estetik cerahi girişimi olarak, kaş, sakal ve bıyık restorasyonunda,

Saç ekimini tam olarak anlayabilmek için saç anatomisi konusunda bilgi sahibi olmak gerekir.

Kıl folliküllerinin gelişimi anne karnında 8. haftada başlar, 22. haftada ise bütün kıl folliküllerinin gelişim süreci tamamlanmıştır. Doğum sonrasında vücutta toplam 5 milyon kıl follikülü bulunur. Bunun 1 milyon tanesi baş boyun bölgesinde olup, bunun da 100 bin tanesi saçlı deridedir. Bir saç follikülü yaşam boyunca 10-20 kere siklüs geçirir(ileriki bölümlerde saç siklüsü konusunda bilgi vereceğiz). Bu yüzden her bir saç follikülünün ortalama yaşam süresi 85 yıldır. Androjen adı verilen erkeklik hormonu ergenlik çağı ile birlikte artış gösterir, vellus adı verilen ince tüysü saçların, koltuk altı bölgesi, genital bölge, sakal ve bıyık bölgesinde kalınlaşmasına renklerinin koyulaşmasına neden olup terminal saçlara dönüşümüne neden olur. Ancak ne yazık ki aynı hormon, saçlı deride ters bir etki gösterir ve saçlarımızı oluşturan terminal saçların vellus tipi saçlara dönüşümüne hatta kelliğe neden olur. Vücudumuzda 3 tip kıl yapısı vardır

1. vellüs tipi kıl; 1-2 cm uzunlukta açık renkli ve ince çapta yani tüysü kıllardır. Ya, hiç pigment içermezler ya da çok az içerirler bu yüzden neredeyse reksizdirler. Medulla tabakası içermezler.
2. terminal tip kıl; genellikle sağlıklı saçları ve vücudumuzdaki kılları oluştururlar.Medulla tabakası içerirler.
3. ara kıl yapısı; vellus ve terminal saçlar arası kıl tipidir. Medullası bulunmaktadır, terminal kıllardan az da olsa pigment içermektedirler.
Folliküler ünitenin tanımı;</B>
Follikül Ünite, 1984 yılında Dr. John Headington isimli patoloji uzmanı tarafından tanımlanmıştır. İçerisinde tıpkı bir çiçek demeti gibi 1'den 5'e kadar farklı sayıda kıl köklerinin olduğu yapıya “follikül ünite” denir.
Her kişinin kendisine ait sayıda ve düzende folliküler ünitesi vardır. Bu; hem kişinin saç yoğunluğunu belirler hem de saç ekimi öncesi planlamada biz cerrahlara yol gösterir.
Bir follikül ünitenin içeriğinde şunlar olabilir;
*1'den 5'e kadar sayıda terminal saç follikülü
*1'den 5'e kadar sayıda vellüs tipi saç follikülü
*yağ bezi keseciği
*kılların uyarı karşısında hareketini sağlayan “erektör pili” isimli kas

Folliküler ünite yoğunluğu:
Yaklaşık 1 cm2 de 80-120 adet follikül ünite vardır. En yoğun olduğu bölge ise iki kulak arasındaki bölgenin 1/3 orta bölümüdür. Yanlara doğru gidildikçe bu yoğunluk azalır. Beyaz ırk Afrikalılar Asyalılar Follikül ünite yoğunluğu 100 adet/ 1 cm2 60 adet / 1 cm2 90 adet / 1 cm2 Klinik uygulamada anatomiye ait bir başka önemli nokta da saç köklerinin deriye daha yakın bölümünde bulunan, saçın büyümesinde ve yenilenmesinde rol oynayan kök hücreleri içeren “ bulge” bölgesidir. Bu; bir kılın çapı yaklaşık 0,08-0,1 mm olmasına karşın neden en az 0,6-0,7 mm çapta punchlar ile saç köklerini aldığımızı açıklar. Derinin hemen altında sebase bezler dediğimiz yağ kesecikleri, kelliğe neden olan 5 alfa reduktaz enziminin de depolandığı bölgedir. Bu enzim testeronun DHT ' ye dönüşmesini sağlar, DHT ise saçların dökülmesini sağlayan hormondur. Bazı ilaçlar ile bu enzimin etkisi azalatılarak saç dökülmesinin önüne geçildiği görülmüştür.

Bir saç kökü temelde 2 bölümden oluşur; derinin dış bölümünde bulunan şaft bölümü, ve derinin altında bulunan follikül(root) bölümü. Follikül bölümü ise üst, orta ve alt bölümden oluşur. Orta bölüm daha önce bahsettiğimiz bulge bölgesine sahiptir ki bu bölgede saçın yenilenmesi için gerekli olan kök hücreler bulunur. Alt bölümde ise dermal papilla adını verdiğimiz nokta bulunur ki bunun fonksiyonları;
-saç kökünün büyümesini sağlamak
-saç döngüsünü( dökülme-yeniden çıkma) düzenlemek
-saç kökünün derinin dış bölgesinde bulunan şaft kısmının büyümesini kontrol etmek
Follikül(root) kısmının bu bahsettiğimiz üst ve orta kısımları kalıcı olmasına karşın, alt kısım her bir saç siklüsünde yenilenmektedir.
Saç köküne komşu yapılara baktığımızda 1 yağ keseciği ve bir de erektör pili adı verilen bir kas bulunur. Bu kasın görevi bir uyarı karşısında kasılarak kılların dikleşmesini sağlamak, aynı zamanda yağ keseciğinden yağın salınımını kolaylaştırmaktır.

SAÇ SİKLUSU
Saç döngüsü 4 fazdan oluşup , her farklı saç farklı bir faz içindedir. İnsan saçı ömür boyu toplam 20 kez saç döngüsü geçirir.
1. Anajen faz-büyüme fazı
• saç kökünde bulunan hücreler aktif olarak saç üretimi yapar
• Saçlarımızın % 85 kadarı hemen her zaman anajen fazında bulunur. Bu yüzden toplam 100.000 saç telimiz olduğunu kabul edersek, bunun 85.000 tanesini görebilmekteyiz.
• anajen faz 3 - 6 yıl sürer. Yaşlanmayla birlikte bu süre kısalır.
• bu faz aynı zamanda saçın uzunluğunu da belirler. Saçlarımız yaklaşık yılda 10 cm uzar, 3 yıl süren bir anajen faz için 3 yılın sonunda saç uzunluğunun 30 cm olduğunu görürürüz.


2. Katajen faz-geçiş fazı
• saç büyümesi durur ve follikül kısmı normal uzunluğunua göre büzülüp kısalır
• saçlarımızın %1-2 kadarlık bölümü bu fazda bulunur.
• bu faz yaklaşık 1-2 hafta sürer


3. Telojen faz- bekleme fazı
• bu faz yaklaşık 3-4 ay kadar sürer
• bu fazda saçlar uzamadığı halde kök kısmı katajen faza göre daha da kısalır, ancak saç deriye hala tutunmaktadır.
• saçların ortalama % 13 kadarı bu fazda bulunur.
• bu dönemde saçlar ince bir görünüm kazanır. Bazen stres, yaralanma, hamilelik sonrası, diyet sonrası saçlar bu faza girebilir ki buna “telojen effluvium” adı verilir.


4. dökülme fazı;
• şaft bölümü, kök kısmından kopar ve dökülür.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Fue ile Saç Ekimi Nedir?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Op.Dr.Zekeriya KUL'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Op.Dr.Zekeriya KUL'un izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Google Plus'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Zekeriya KUL Fotoğraf
Op.Dr.Zekeriya KUL
İstanbul
Doktor "Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi - Estetik"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi22 kez tavsiye edildi
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Op.Dr.Zekeriya KUL'un Makaleleri
► Saç Ekimi Op.Dr.Diren ÇELİK
► Saç Ekimi Dr.Güner UYSAL
► Saç Ekimi ve Saç Tedavileri Yrd.Doç.Op.Dr. Bülent TEKEREKOĞLU
► Saç Ekimi, Saç Dökülmesi Dr.Ünzile BALCI AKBUĞA
► Saç Ekimi ve Mezoterapisi Prof.Op.Dr. Mesut ÖZCAN
► Fue Yöntemi ile Saç Ekimi Dr.Yasin ÜNAL
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 17,532 uzman makalesi arasında 'Fue ile Saç Ekimi Nedir?' başlığıyla benzeşen toplam 31 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Memenin Anatomisi Kasım 2010
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


11:38
Top