2007'den Bugüne 82,005 Tavsiye, 26,001 Uzman ve 18,205 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Saç Ekimi ile Doğal Görünümlü Saçlar Elde Etmek Mümkün mü?
MAKALE #5985 © Yazan Op.Dr.Zekeriya KUL | Yayın Kasım 2010 | 5,902 Okuyucu
1. Köklerin alım tekniğine ait nedenler Saç köklerinin alımının, oldukça kalın uçlu punchlar ile yapılması kalın çapta follikül ünitelerin elde edilmesine neden olur.Yani 2 veya 3 adet saç içeren follikül ünitelerin etrafında kendi çapının 3-4 katı kalınlığında deri parçasının bulunması ekim sırasında da geniş kanalların açılmasını zorunlu kılar. Aksi taktirde kalın bir çaplı bir follikül ünite küçük bir kanala yerleştirilirken travmaya uğrayabilir. Kalın çapta bir kanalın ise iyileşirken çekilme(kontraksiyon) yaparak iyileşmesi saçlar çıktığı zaman dip kısımlarının rahatsız edici bir görüntü(çukur şeklinde) almasına neden olur.
Küçük çapta follikül ünite--> küçük çapta kanal--> hızlı iyileşme

Bu güne kadar; kalın ve etrafında fazlaca derinin kaldığı folllikül ünitelerin beslenmesinin ve yaşayabilirliğinin daha iyi olduğu savunulmuş olsa da saç köklerinin tutması ve büyümesi için gerekli şeyler -ileri ki bölümlerde de daha detaylı anlatılacağı üzere-; köklerin dış ortamda uzun süre beklemeden nakledilmesi ve alım sırasında köklerin yeniden büyüyüp çıkması için gerekli olan kök hücrelerinin de içinde bulunduğu “bulge” bölgesinin korunmasıdır. Son zamanlarda tartışılan konulardan biri de köklerin alımının, elle mi yoksa mikromotorla mı yapılmasıdır. Kökleri alırken biz follikül ünitenin deriden çıktığı noktanın etrafında 0,6-0,8 mm lik bir dairesel kesi yapıyoruz, ancak bu kesiyi derinlere çok inmeden derinin yüzeyel tabakalarında durduruyoruz. Bu küçük dairesel kesiyi elimizin gücüyle yani manuel olarak yapıyorsak sağa ve sola yapacağımız ters yarım dairesel hareketleri kullanırız, mikromotor yardımı ile yapacaksak mikromotorun ucuna yerleştirilmiş aynı çaptaki bir punchın motorun gücü ile sürekli dairesel hareket yapmasından faydalanırız. Her iki durumda da önemli olan; kullanılan punchın çapının ince olması ve köklerin hayatiyeti için önemli olan deri altındaki tabakalara çok inilmemesidir. Mikromotor ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir önemli nokta da devir hızının yüksek olmamasıdır. Bu noktalara dikkat edildiği taktirde köklerin manuel veya mikromotor yardımlı elde edilmesi arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ancak ülkemizde mikromotor kullanan kliniklerin çoğu kalın çaplı punchlar ile yüksek devirde alım gerçekleştirdikleri için donör sahada köklerin alındığı bölgede beyaz noktasal izler kalmaktadır. Ancak unutmamak lazım ki bu; mikromotora ait bir hata değil, kalın çaplı punchların yüksek devirde dönerek yaptığı alım tekniğine ait bir durumdur.

2. Ekim tekniğine ait nedenler
Ekim tekniğinde, saçların ekim yönü ve deriden çıkış açısı kişiye özel oluşturulmalıdır. Özellikle ekim yapılacak bölgede ince tüysü saçlara sahip olanlarda bu tüysü saçların yol göstermesiyle ekim açısı ve yönü daha kolay ve orjinale en yakın şekilde oluşturulabilir. Kökleri deri içerisine yerleştirdiğimiz iğneler kökün çapıyla aynı veya biraz daha ince olmalı ve simultan olarak kanal açılıp aynı anda kök kanal içine yerleştirilmelidir. Bisturi veya jiletten elde edilen ucu yatay keskin slitler ile açılan kanallar, saç köklerinin istenilen açıda deri içerisine yerleşmesini tam olarak sağlayamaz. Bu da, tekdüze, her bölgede aynı açıda ve yönde saçların(kökler genelikle deriye dik açıda çıkar) çıkmasına neden olup halk arasında “çim adam” diye tarif edilen görüntünün oluşmasına yol açar.

Tecrübesiz ekiplerce yapılan slit tekniklerinde ise saç kökleri oldukça farklı çaıda ve yönlerde çıkar. İğne ile yapılan ekim tekniğinde ise köklere herhangi bir temas olmadan kök yerleştirildikten hemen sonra kapanacak kadar küçük kanallar açılır. Kanal herhangi bir kesi yapmadan açıldığı için ve oldukça dar olduğu için, içine yerleştirilen saç kökünü bir nevi hapseder ve hangi açıda ve yönde ekim yapıldıysa onu korur. Ayrıca kanalın oldukça ince uçta iğneler ile açılması derideki travma miktarını azalttığından operasyon sonrası iyileşme süreci hızlıca tamamlanır. 1 cm2 içine yüksek sayıda kök nakletmek istiyorsak zaten oldukça küçük kanallar açmalıyız. Aksi taktirde büyük ve birbirine çok yakın açılmış kanallar o bölgedeki derinin beslenmesini de bozar.

3. Saç çizgisnin dizaynına ait nedenler
Saç çizgisini dizayn ederken estetik bakış açımızı, sanatçı kişiliğimizi, kişiye ait yüz anatomik özelliklerini ve yaş faktörünü gözönünde bulundurmak zorundayız. Hemen şunu belirtmeliyim , ben bir estetik cerrah olarak uzaktan gördüğüm bir kişinin saç ekimi yaptırıp yaptırmadığını saç çizgisinden anlayabiliyorum. Saç ekimi yapan kliniklerin bir çoğunun üzerinde durmadığı önemli bir nokta var: saçlarımız her iki favori bölgesi arasında farklı şekilde parçalardan oluşarak uzanım gösteren , dökülme evresinde ise belli oranlarda bir bütün halinde gerileme ve açılma gösteren özelliğe sahiptir. Norwood 3 sınıfında bir saç dökülmesine sahip kişide saç çizgisini oldukça önlere taşıyıp, şakak bölgesindeki üçgen şeklindeki çıkıntıyı oluşturmazsak , orantısız ve dengesiz bir saç çizgisi oluşturmuş oluruz. Eğer; ileri yaşta ve dökülme paterni oldukça ilerlemiş birine saç ekimi yapacak isek, saç çizgisini oldukça konservatif planlayıp daha üst bölgelerden başlamak, saç girintilerini ise olabildiğince boş bırakmak gerekir ki doğala en yakın neticeyi elde edebilelim

Bir yüzün çekiciliğini belirleyen 3 nokta vardır; SİMETRİ - DENGE – ORAN
Davinci'nin altın oranlarına göre ideal yüz; yatay olarak 3 eşit parçaya bölünebilmelidir.
1. Saç çizgimizin en düşük noktasının kaşlarımız arasında glabella adını verdiğimiz bölgeye olan mesafesi- 1/3
2. Glabellanın burun köküne olan mesafesi - 1/3
3. Burun kökünün çene ucuna olan mesafesi- 1/3
Erkeklerde doğru saç çizgisi dizaynı için dikkat edilmesi gereken noktalar;

* ön saç çizgisinin bitiş noktası-apex gözümüzün dış kenarından dikey çıkan çizginin tam üzerinde olmalıdır.
* apex yuvarlak geçişli olmamalıdır.
* saç çizgisi önden bakıldığında tabanı geniş bir U şeklinde olmalı
* saç çizgisi yandan bakıldığında ise yatay bir hat şeklinde görülmelidir.
* yandan bakıldığında şakak bölgesi ile iyi bir uyum elde etmek istiyorsak apexin şakak bölgesine doğru devamlılığı ile üçgen bir girinti oluşmalıdır.

Ben, özellikle geniş açıklığı olanlarda, tercihen saç çizgisini çok aşağı yerleşimli değil de daha konservatif dizayn ediyor, ancak bununla birlikte saçların da daha yoğun ve sık bir şekilde nakledilmesini sağlıyorum. Çünkü saç çizgisinin 1 cm kadar aşağı çekilmesi ekim yapılacak alanı 8 cm2 kadar büyütür, yani yaklaşık 400-500 ek grefte ihtiyaç doğurtur.

saç ekiminde enstrümanların rolü;

Köklerin alımı elle mi, yoksa mikromotorla mı yapılmalı? Mikromotor köklere zarar veriyor mu? Kökleri alırken biz follikül ünitenin deriden çıktığı noktanın etrafında 0,6-0,8 mm lik bir dairesel kesi yapıyoruz, ancak bu kesiyi derinlere çok inmeden derinin yüzeyel tabakalarında durduruyourz. Bu küçük dairesel kesiyi elimizin gücüyle yani manuel olarak yapıyorsak sağa ve sola yapacağımız ters yarım dairesel hareketleri kullanırız, mikromotor yardımı ile yapacaksak mikromotorun ucuna yerleştirilmiş aynı çaptaki bir punchın motorun gücü ile sürekli dairesel hareket yapmasından faydalanırız. Her iki durumda da önemli olan kullanılan punchın çapının ince olması ve köklerin hayatiyeti için önemli olan deri altındaki tabakalara çok inilmemesidir. Mikromotor ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir önemli nokta da devir hızının yüksek olmamasıdır. Bu noktalara dikkat edildiği taktirde köklerin manuel veya mikromotor yardımlı elde edilmesi arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ancak ülkemizde mikromotor kullanan kliniklerin çoğu kalın çaplı punchlar ile yüksek devirde alım gerçekleştirdikleri için donör sahada köklerin alındığı bölgede beyaz noktasal izler kalmaktadır. Ancak unutmamak lazım ki bu; mikromotora ait bir hata değil, kalın çaplı punchlar ile yapılan alım tekniğine ait bir durumdur.

Teknik ve teknolojik gelişimle beraber punchların ucunun dizaynı da değişiklik göstermektedir. Titanyum veya paslanmaz çelikten yapılabilen punchları farklı kılan; uçlarının keskinliğinin devamlılık süresidir. Titanyum uçlu punchlar daha uzun süre keskinliğini korur. Ucu dairesel olabileceği gibi girintili çıkıntılı veya ters V şeklinde 2 adet girintili de olabilir. Burada önemli olan şey şu; gereksiz kalınlıkta punchlar ile deride ve çevre köklerde travma oluşturmamak, bununla beraber çok ince punchlar ile alım yaparak da saç kökünün yaşayabilirliğini bozmamak
Geçmiş yıllarda 11 no bisturiler ile(ucu oldukça sivri ve keskindir) dikey tarzda kanallar açılırken yakın zamanda lateral slit adı verilen teknik ile yatay tarzda ve ucu sivri değil yatay keskinlikte slitler ile kanallar açılmaya başlanmıştı. Lateral slit tekniği ksımen saçların deriden çıkış açısının daha doğal olmasını sağlasa da iğne ile ekim tekniği kadar doğal bir yön ve & çıkış açısı dizaynı elde edemeyiz.

Saç ekiminde mikromotor kullanımı
Köklerin alımı elle mi, yoksa mikromotorla mı yapılmalı? Mikromotor köklere zarar veriyor mu? Kökleri alırken biz follikül ünitenin deriden çıktığı noktanın etrafında 0,6-0,8 mm lik bir dairesel kesi yapıyoruz, ancak bu kesiyi derinlere çok inmeden derinin yüzeyel tabakalarında durduruyourz. Bu küçük dairesel kesiyi elimizin gücüyle yani manuel olarak yapıyorsak sağa ve sola yapacağımız ters yarım dairesel hareketleri kullanırız, mikromotor yardımı ile yapacaksak mikromotorun ucuna yerleştirilmiş aynı çaptaki bir punchın motorun gücü ile sürekli dairesel hareket yapmasından faydalanırız. Her iki durumda da önemli olan kullanılan punchın çapının ince olması ve köklerin hayatiyeti için önemli olan deri altındaki tabakalara çok inilmemesidir. Mikromotor ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir önemli nokta da devir hızının yüksek olmamasıdır. Bu noktalara dikkat edildiği taktirde köklerin manuel veya mikromotor yardımlı elde edilmesi arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ancak ülkemizde mikromotor kullanan kliniklerin çoğu kalın çaplı punchlar ile yüksek devirde alım gerçekleştirdikleri için donör sahada köklerin alındığı bölgede beyaz noktasal izler kalmaktadır. Ancak unutmamak lazım ki bu; mikromotora ait bir hata değil, kalın çaplı punchlar ile yapılan alım tekniğine ait bir durumdur.

Teknik ve teknolojik gelişimle beraber punchların ucunun dizaynı da değişiklik göstermektedir. Titanyum veya paslanmaz çelikten yapılabilen punchları farklı kılan; uçlarının keskinliğinin devamlılık süresidir. Titanyum uçlu punchlar daha uzun süre keskinliğini korur. Ucu dairesel olabileceği gibi girintili çıkıntılı veya ters V şeklinde 2 adet girintili de olabilir. Burada önemli olan şey şu; gereksiz kalınlıkta punchlar ile deride ve çevre köklerde travma oluşturmamak, bununla beraber çok ince punchlar ile alım yaparak da saç kökünün yaşayabilirliğini bozmamak
Geçmiş yıllarda 11 no bisturiler ile(ucu oldukça sivri ve keskindir) dikey tarzda kanallar açılırken yakın zamanda lateral slit adı verilen teknik ile yatay tarzda ve ucu sivri değil yatay keskinlikte slitler ile kanallar açılmaya başlanmıştı. Lateral slit tekniği ksımen saçların deriden çıkış açısının daha doğal olmasını sağlasa da iğne ile ekim tekniği kadar doğal bir yön ve & çıkış açısı dizaynı elde edemeyiz.

Op. Dr. Zekeriya KUL
Plastik Cerrahi Uzmanı
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Saç Ekimi ile Doğal Görünümlü Saçlar Elde Etmek Mümkün mü?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Op.Dr.Zekeriya KUL'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Op.Dr.Zekeriya KUL'un izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Google Plus'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Zekeriya KUL Fotoğraf
Op.Dr.Zekeriya KUL
İstanbul
Doktor "Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi - Estetik"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi22 kez tavsiye edildi
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Op.Dr.Zekeriya KUL'un Makaleleri
► Sağlıklı Saçlar ve Saç Hastalıkları Dr.Betül Zeynep ŞENGÖR
► Saç Ekimi Op.Dr.Diren ÇELİK
► Saç Ekimi Dr.Güner UYSAL
► Saç Ekimi ve Saç Tedavileri Yrd.Doç.Op.Dr. Bülent TEKEREKOĞLU
► Saç Ekimi, Saç Dökülmesi Dr.Ünzile BALCI AKBUĞA
► Fue ile Saç Ekimi Nedir? Op.Dr.Zekeriya KUL
► Saç Ekimi ve Mezoterapisi Prof.Op.Dr. Mesut ÖZCAN
► Fue Yöntemi ile Saç Ekimi Dr.Yasin ÜNAL
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 18,205 uzman makalesi arasında 'Saç Ekimi ile Doğal Görünümlü Saçlar Elde Etmek Mümkün mü?' başlığıyla benzeşen toplam 72 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Fue ile Saç Ekimi Nedir? Kasım 2010
► Memenin Anatomisi Kasım 2010
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


09:14
Top