2007'den Bugüne 92,311 Tavsiye, 28,221 Uzman ve 19,978 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Atılganlık
Atılganlık Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Atılganlık Kavramı ile İlgili 8 Makale
► Çocuklarda Atılganlık Eğitimi Psk.Dnş.Sümeyra YAPICI AYDIN
Çocuklarda Atılganlık Eğitimi Atılganlık; gereksiz endişe ve kaygılardan arınmış halde kendi çıkarlarımıza uygun hareket etmemiz, haklarımızı herhangi bir saldırı durumunda koruyabilmemiz, duygu ve düşüncelerimizi rahatlıkla ifade edebilmemiz anlamına gelir. Temelde insan eşitliğine dayanan bu kavram herkesin aynı anda kazanmasının ya da mutlu olmasının mümkün olabileceğini savunur. Atılgan davranış biçiminin sahip olduğu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz; • “Hayır” diyebilme yeteneği, • Bir istekte bulunabilme yeteneği, • Olumlu ya da olumsuz duyguları ifade edebilme yeteneği, • Genel tartışmaları başlatabilme, sürdürebilme ve sonuçlandırabilme yeteneğidir. • İletişim kurma, • Kendin... »»»
► Sosyal Fobi ve Atılganlık Psk.Süleyman ÇOKAY
Bireyin yaşam kalitesinde, gerek mesleki gerekse sosyal ilişkilerinde, kendini ortaya koymasında, yeterli performans göstermede engel teşkil eden sorunlardan biri de utangaçlık ve sosyal fobi durumudur. Sosyal fobi, özellikle ergenlik döneminde görülmektedir. Fobi beraberinde bazı kavramları da getirmektedir. Bunlar Kaygı ve Stres dir. FOBİ: Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlükorku, yılgıdır. Anxiety (KAYGI): Kişide nedeni belli olmayan, korkuya benzeyen, sanki kötü bir şey olacakmış gibi bir sıkıntı yaşanmasıdır. Bu yaşananlara bunaltı, kaygı denir. STRES: Stresi meydana getiren olaylara insanların fizyolojik ve psikolojik düzeyde verdikleri tep... »»»
GÜVENLİ DAVRANIŞ/ATILGANLIK İnsanlar, fiziksel, duygusal ve soysal ihtiyaçlarını karşılamak için çevresindeki insanlarla iletişim ve etkileşim halindedir. Bireylerin bu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yeterli derecede duygu, düşünce ve isteklerini iletme becerilerine sahip olması gerekir. Fakat bazı kişiler bu becerilere sahip olamadıkları için ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekerler. Çeşitli toplumlarda olduğu gibi içinde yaşadığımız toplumda da ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çeken bireyler vardır. Bu kişiler pasif, pasif saldırgan ve saldırgan tepkiler verdikleri için ihtiyaçlarını karşılayamazlar. Pasif tepkiler veren kişi, kendi haklarının farkında olmadığı için haklar... »»»
Gündelik yaşamda hayır diyemediğimiz için istemediğimiz bir çok durumla karşı karşıya kalabiliyoruz bu bazen borç para vermek, bir eşyanızın paylaşımı, iş yerinizde başkalarının işlerini yapmak zorunda kalmak, ikili ilişkilerde yanlış anlaşılmalara maruz kalmak, ikili ilişkilerde sürekli veren taraf olarak kullanıldığınızı hissetmek, eşinize çocuğunuza fazla tolerans göstermek ev arkadaşınızın sorumluluklarını yüklenmek gibi bir çok durumda karşınıza çıkarak sizde öfke, kızgınlık gibi duygulara yol açabilir. Bilimsel olarak değerlendirildiğinde hayır diyememek durumuna atılganlık becesinin yoksunluğu yada yetersizliği olarak tanımlanmaktadır. atılganlık basit anlamı ile bireyin diğer kişiler... »»»
Atılganlık Nedir? Atılganlık, bireyin duygu, düşünce, inanç ve arzularını karşısındaki bireylerin hakkını çiğnemeden ifade edebilmesidir.Birey düşüncelerini, isteklerini karşısındakine olduğu gibi ifade eder. Saldırganlık ise, bireyin kendi düşünce ve davranışlarını dıştaki direnmelere karşı, zorla karşısındakine benimsetme çabasıdır. Saldırgan davranış, genelde cezalandırıcı, düşmancıl, suçlayıcı ve aşırı talepkârdır. Atılganlıkta bir düşünceyi karşı tarafa zorla diretme yoktur. Atılganlık, ilişkilerde eşitliği sağlamaya yarayan bir araç olarak kabul edilebilir. İnsan ilişkilerinde eşitliği gözetmek, ilgili insanları zayıf olan tarafı kişisel güçle donatarak g... »»»
► Hayır Diyebilmek Psk.Gözde EMİK AKSOY
Atılganlık Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.İlknur YILMAZ, İstanbul
atılganlık KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların atılganlık KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocuklarda atılganlık eğitimi, çocuklarda atılganlık, çocukta atılganlık, sosyal fobi, rekreaktif, benlik saygısı, güvenli davranış, kendine güven, kendine güvenmek, kendine güvenme, kendine güven hissetmek, kendine güvenmemek, atılgan, atılgan karakter, girişken, girişkenlik, girişken karakter, girişkenlik eğitimi, hayır diyemem, atılganlık eğitimi, kullanılma, öfke, engellenmişlik, hayır diyemiyorum, hakkım yeniyor, hak yenmesi, saldırganlık, atılgan olma, saldırgan olma, ben dili, empatik atılganlık, atılganlık biçimleri, atılganlık nedir, atılgan davranma, atılgan davranış, hayır diyebilmek, sınırlarımız, kendimizi ifade etmek, hakkımızı korumak, hakkımızı savunmak, kendimizi doğru ifade edebilmek, isteklerimizi ifade etmek, isteklerimizi ifade edebilmek, hayır demek, hayır demek özgürlük, ihtiyaçlarımızı dile getirmek, isteklerimizi söylemek, hayır, pozitif hayır, hayır diyememe, hayır diyememek, hayır demekten korkmak, reddedememe, insanları reddedemek, yıkıcı evet, hep evet demek, çocuklar için psikolojik testler, psikolojik testler, kişilik testleri, çocuk kişilik testleri, atılganlık envanteri, beck umutsuzluk ölçeği, beden imgesi testi, profil alt testi, beier cümle tamamlama testi, çocukların davranışlarını değerlendirme ölçeği, çocuklar için öğrenilmiş çaresizlik ölçeği, ilk çocukluk dönemi kişilik envanteri, 16pf, espq, sınıf ortamı ölçeği, çocuklar için algı testi, resim yorumlama testi, beier resim yorumlama testi, rorschach mürekkep lekesi testi, holtzman mürekkep lekesi testi, jackson aile tutumları testi, loisa düss psikanalitik hikayeler testi, aile kabul ve reddetme ölçeği, ana baba tutum envanteri, ana baba tutum ölçeği, aile çiz testi, machover bir insan çiz testi, ağaç testi, assertive, assertiveness, assertiveness training, girişken iletişim, girişken nasıl olunur, kendine güven nasıl kazanılır, özgüven, özgüven nasıl kazanılır, pasif iletişim


10:12
Top