2007'den Bugüne 87,386 Tavsiye, 27,079 Uzman ve 19,329 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Beden İmgesi
Beden İmgesi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Beden İmgesi Kavramı ile İlgili 5 Makale
► Beden İmgesi Nedir? Psk.Dilara KAZANCI
Beden İmgesi Bilişsel davranışçı yaklaşıma göre beden imgesi bireyin bedeniyle ilgili, algı, düşünce ve duygularıdır (Grogan, 2008, s.3 ) .Bilişsel davranışçı yaklaşım beden imgesini, bireyin geçmiş yaşantılarından kaynaklanan, benliğe ilişkin sosyal bilgilerin işlenişini yönlendiren ve düzenleyen bilgi genellemeleriyle oluşan, benlik şemalarıyla açıklamaktadır. Fiziksel özelliklerle karşılıklı olarak çekirdek inançları içeren görünüş şemaları, kişilik , kişiler arası ilişkilerdeki deneyimler ve bireyin içinde bulunduğu sosyokültürel yapıdan etkilenmektedir. Dış görünüş şemaları konuyla ilgili bilgilerin şematik bireylerde farklı şekilde işlenmesine yol açmakta, beden imgesi ve bede... »»»
Beden İmajımızın Hayatımıza Yansımaları Bireyin kendi vücuduyla ilgili oluşturduğu şemalar, duygu, düşünce ve algılar bu imajın oluşmasında etkin bir rol oynamaktadırlar. Bunların beraberinde beden ölçüleri ve kilosuna müdahale etmek için yaptığı fiziksel egzersizler ve diyetlerde kişinin beden imajının oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda beden imgesi, benlik kavramıyla da içli dışlıdır. Beden imgesi; kişiliği, fiziksel görünümü ve fiziksel becerilerilei lgili tüm fikir ve düşünceleri kapsamaktadır denilebilir. Beden imajının olumsuz sonuçlara ulaşmasına neden olan birden fazla faktör vardır. Öncelikli olarak akran grupları, sosyal çevre,aile ilişkileri ve sosyal medya b... »»»
► Güzellik: Bir İktidar Meselesi Psk.Özge SOYSAL
“Kendinde güzellik” Yaşadığımız çağ güzelliğin en yoğun olarak kadın bedeniyle temsil edildiği ve giderek bağımsız, yalıtılmış bir kavram olarak sunulduğu bir çağdır. Günümüzde sadece kendini gerçekleştirmeye, dahası istenildiği zaman sahip olunabilecek Bir gerekliliğe dönüşen güzellik, aslında rönesansa kadar salt bedensel güzellik olarak resmedilip yüceltilmekten oldukça uzaktır[1] (http://www.tavsiyeediyorum.com/doctorarticles.php?do=addnew&tid=22319#_ftn1).Rönesansa kadar güzelliğinden çok doğurganlığıyla ön planda olan kadın, dünyaya nereden geldik sorusunun mistik ve olağanüstü bir cevabı gibidir. Hayatta kalmanın zorluğuna, doğa şartlarının acımasızlığına rağmen kadının verimli o... »»»
► Estetik Operasyonun Psikolojisi Dr.Erhan ERYILMAZ, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Beden İmgesi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Erhan ERYILMAZ, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Psk.Olcay TÜZÜN, İstanbul
beden imgesi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların beden imgesi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
dış görünüş kaygıları, beden algısı, beden imajı, beden imajımız, beden algımız, güzellik, güzellik ve iktidar, kendini gerçekleştirme, psikanalizde güzellik, narsisizm, güzelliğin önemi, güzellik nedir, psikolojide güzellik, güzellik kavramı, çocuklar için psikolojik testler, psikolojik testler, kişilik testleri, çocuk kişilik testleri, atılganlık envanteri, beck umutsuzluk ölçeği, beden imgesi testi, profil alt testi, beier cümle tamamlama testi, çocukların davranışlarını değerlendirme ölçeği, çocuklar için öğrenilmiş çaresizlik ölçeği, ilk çocukluk dönemi kişilik envanteri, 16pf, espq, sınıf ortamı ölçeği, çocuklar için algı testi, resim yorumlama testi, beier resim yorumlama testi, rorschach mürekkep lekesi testi, holtzman mürekkep lekesi testi, jackson aile tutumları testi, loisa düss psikanalitik hikayeler testi, aile kabul ve reddetme ölçeği, ana baba tutum envanteri, ana baba tutum ölçeği, aile çiz testi, machover bir insan çiz testi, ağaç testi, estetik, estetik psikolojisi, estetik operasyonun psikolojisi, dismorfik beden sendromu, depresyon estetiği, estetikte psikoloji, negatif beden imgesi, pozitif beden imgesi, vücut dismorfik bozukluğu, uydurulmuş çirkinlik, kendini çirkin görme, estetik ihtiyacı, kendini kusurlu görme, dismorfik


17:30
Top