2007'den Bugüne 87,359 Tavsiye, 27,074 Uzman ve 19,320 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Kendini Gerçekleştirme
Kendini Gerçekleştirme Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Kendini Gerçekleştirme Kavramı ile İlgili 13 Makale
► Kendini Gerçekleştirme Psk.Bahar ERDEN
Terapi seanslarımda çok sık yolum düşer bu ifadeye. Bundan da öte bilirim ki hayattaki amacımızdır aslında kendimizi gerçekleştirmek, kendi var olan potansiyelimizi ve kaynaklarımızı ortaya çıkartarak kullanmaya başlamak. Ama pek çok kişi farkında değildir bunun. Farkında olmalarını sağlayacak tek şey ise farkındalıklarını ortaya çıkartacak kişi, kişiler veya yaşam deneyimleridir. Peki, nasıl olur bu kendini gerçekleştirme? Kendini gerçekleştirmiş insanları nasıl anlarız? Kendini gerçekleştirme, kendini, varoluş sebebini, yaşam amaçlarını aramakla başlar. Kim olduğunu, neden bu dünyada olduğunu, kendisini ve çevresindekileri manevi olarak nasıl doyuma ulaştırabileceğini düşünen insan kendi... »»»
KENDİNİ-GERÇEKLEŞTİRME İnsancıl psikolojinin kurucusu Abraham Maslow ''insan ilişkileri ve motivasyon Çalışmalarında; Maslow şu sonuçlara varmıştı: 1. Her birimizin olmazsa olmaz bir içsel doğası vardır. Bu durum, bir düzeyde doğal, içsel, verilmiş ve belli bakımlardan değiştirilemez ya da en azından hiç değişmemiştir. 2. İçsel doğamız eşsiz, türüne özgü ya da evrenseldir. 3. Bu içsel doğayı bilimsel olarak inceleme olasılığı vardır. O icat edilemez sadece keşfedilebilir. 4. Bu içsel doğa bilebildiğimiz kadarıyla, özünde kötü görünmemektedir, fakat oldukça tarafsız ya da potansiyel olarak ''iyidir''. ''Kötü'' diye adlandırdığımız şey sık olarak özümüzdeki bu doğanın engelle... »»»
► Kendini Gerçekleştirme Yolunda Psk.Gülşah AKÇAY CİVRİZ
İsteriz…doğduğumuz günden beri…bebekken acıktığımızda ağlayarak…azıcık büyüdüğümüzde minik parmaklarımızla işaret ederek, ilk kelimelerimizi söylemeye baslar başlamaz ‘mama’ diyerek isteriz...ilk çocukluk yıllarında duygularımızı kelimelerle ifade etmek zor olduğundan neyi istediğimizi diğerlerinin anlaması biraz güç olur...canımız sıkıldığında da, bir yerimiz acıdığında da ağlarız …mutsuzken küseriz ya da kardeşimizi çimdikleriz…istediklerimizi anlatmak içindir hepsi….istediklerimiz elde etmek için….yıllar hızla akıp geçerken duygularının ve düşüncelerinin farkına varan, ‘ancak elinin yetebildiğini elde etmeye muktedirken iken gözünün gördüğü ve aklının yettiği her şeyi isteyebilen’ varlık... »»»
“İnsan, ne olmaya muktedirse ‘o’ olmalıdır.” Abraham Maslow Kendini gerçekleştirme kavramı denilince ilk akla gelen kişi Abraham Maslow olmaktadır. Maslow, her insanın doğuştan kendini gerçekleştirme potansiyeli taşıdığını, bu durumun gizil kalmış güçlerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi neticesinde mümkün olabileceğini iddia etmiştir. Maslow’a göre insan; iyiye, değerlere, dinginliğe, inceliğe, cesarete, dürüstlüğe, sevgiye ve diğerkâmlığa yönelik bir istenci ruhunun derinliklerinde taşır ve bu istençleri elde ederek varlığını tamamlama ihtiyacı hisseder. Dolayısıyla Maslow, sanılan aksine insanın çok daha yüksek ve aşkın bir doğaya sahip olduğunu düşünmüştür. Bu da türünün gelişmekte ola... »»»
“Özgür ruhlar enderdir, ama gördün mü bilirsin. En basitinden, yanlarındayken, iyi, çok iyi hissedersin.” Charles Bukowski ‘Kendini gerçekleştirme’, Amerikalı Psikolog Abraham Maslow’la özdeşleşmiş bir kavram olup aslında birçok psikoloji araştırmacısının kuramında yer verdiği bir olgudur. Maslow ve diğer insancıl kuramcılara göre insan doğası; temelde iyi, akılcı, sosyal, yaratıcı ve ileri doğru gelişmeye meyillidir. Tüm bu kuramcılar her insanın özel ve biricik olduğunu da kabul etmekle beraber derinlerinde keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyelle var olduğuna inanırlar. Bu potansiyeller kişilere göre değişmektedir ve her insanın dünyadaki amacı farklı olabilmektedir. Bu amacı, icra edile... »»»
KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME KAVRAMI NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR? Kendini gerçekleştirme kavramı, yıllardır üzerinde durulan ancak ortaya çıkışı ve anlamı hakkında çok fazla bilgiye sahip olunmayan bir konudur. Psikoloji bilimiminde, Psikanalitik yaklaşımın bilinçaltı dürtü-tepki anlayışına eleştirel bir bakış açısıyla hümanistik yaklaşım tarafından ortaya atıldığı ve insan davranışlarını yöneten en önemli güdünün “kendini gerçekleştirme” olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Bu yaklaşımda fizyolojik ihtiyaçların önemi inkar edilmemekle birlikte insanın daha üst düzey ihtiyaçlarını doyurmaya yönelik davranışlar sergilediği ifade edilmiştir. KENDİNİ GERÇKELEŞTİREN İNSANIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? ... »»»
► Kendini Gerçekleştirmek Psk.Ayşe Esma VATANSEVER
► Kendini Gerçekleştirmek Psk.Nihal ARAPTARLI
► Birey Olmak ya da Olmamak Psk.Ümit AKÇAKAYA
► Güzellik: Bir İktidar Meselesi Psk.Özge SOYSAL
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Kendini Gerçekleştirme Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
kendini gerçekleştirme KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların kendini gerçekleştirme KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
abraham maslowi, insancıl psikoloji, ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı, abraham maslow, charles bukowski, kendini gerçekleştirme olgusu, kendini gerçekleştirme nedir, psikolojide kendini gerçekleştirme, mutluluk psikolojisi, mutluluk, kendini gerçekleştirerek mutluluk, mutlu olmak, kendini gerçekleştirmek, maslow, ideal insan, ideal psikoloji, ideal insanın özellikleri, kalıplanmış, kısıtlanma, özgürlük, spontanite, güven, emniyet, yaratıcılık, engelleme, engellenme, ihtiyaçlar hiyerarşisi, ihtiyaçlar hiyerarşisi nedir, birey olmak, bağlanma, birey olabilmek, birey olma, birey olma psikolojisi, güzellik, güzellik ve iktidar, beden imgesi, psikanalizde güzellik, narsisizm, güzelliğin önemi, güzellik nedir, psikolojide güzellik, güzellik kavramı, ihtiyaç hiyerarşisi teorisi, ihtiyaç teorisi, hümanistik psikoloji, motivasyon teorileri, motivasyon, güdülenme teorileri, güdülenme, güdü, dürtü, motiv, fizyolojik ihtiyaçlar, aşağı seviyedeki ihtiyaçlar, yukarı seviyedeki ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, korunma ihtiyacı, ait olma sevgi ihtiyacı, değer saygı ihtiyacı, kendini gerçekleştirme ihtiyacı, estetik ihtiyaçları, anlama ve bilme ihtiyacı


02:32
Top