2007'den Bugüne 89,658 Tavsiye, 27,640 Uzman ve 19,668 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Kendini Gerçekleştirme
Kendini Gerçekleştirme Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Kendini Gerçekleştirme Kavramı ile İlgili 16 Makale
► Kendini Gerçekleştirme Psk.Bahar ERDEN
Terapi seanslarımda çok sık yolum düşer bu ifadeye. Bundan da öte bilirim ki hayattaki amacımızdır aslında kendimizi gerçekleştirmek, kendi var olan potansiyelimizi ve kaynaklarımızı ortaya çıkartarak kullanmaya başlamak. Ama pek çok kişi farkında değildir bunun. Farkında olmalarını sağlayacak tek şey ise farkındalıklarını ortaya çıkartacak kişi, kişiler veya yaşam deneyimleridir. Peki, nasıl olur bu kendini gerçekleştirme? Kendini gerçekleştirmiş insanları nasıl anlarız? Kendini gerçekleştirme, kendini, varoluş sebebini, yaşam amaçlarını aramakla başlar. Kim olduğunu, neden bu dünyada olduğunu, kendisini ve çevresindekileri manevi olarak nasıl doyuma ulaştırabileceğini düşünen insan kendi... »»»
KENDİNİ-GERÇEKLEŞTİRME İnsancıl psikolojinin kurucusu Abraham Maslow ''insan ilişkileri ve motivasyon Çalışmalarında; Maslow şu sonuçlara varmıştı: 1. Her birimizin olmazsa olmaz bir içsel doğası vardır. Bu durum, bir düzeyde doğal, içsel, verilmiş ve belli bakımlardan değiştirilemez ya da en azından hiç değişmemiştir. 2. İçsel doğamız eşsiz, türüne özgü ya da evrenseldir. 3. Bu içsel doğayı bilimsel olarak inceleme olasılığı vardır. O icat edilemez sadece keşfedilebilir. 4. Bu içsel doğa bilebildiğimiz kadarıyla, özünde kötü görünmemektedir, fakat oldukça tarafsız ya da potansiyel olarak ''iyidir''. ''Kötü'' diye adlandırdığımız şey sık olarak özümüzdeki bu doğanın engelle... »»»
► Kendini Gerçekleştirme Yolunda Psk.Gülşah AKÇAY CİVRİZ
İsteriz…doğduğumuz günden beri…bebekken acıktığımızda ağlayarak…azıcık büyüdüğümüzde minik parmaklarımızla işaret ederek, ilk kelimelerimizi söylemeye baslar başlamaz ‘mama’ diyerek isteriz...ilk çocukluk yıllarında duygularımızı kelimelerle ifade etmek zor olduğundan neyi istediğimizi diğerlerinin anlaması biraz güç olur...canımız sıkıldığında da, bir yerimiz acıdığında da ağlarız …mutsuzken küseriz ya da kardeşimizi çimdikleriz…istediklerimizi anlatmak içindir hepsi….istediklerimiz elde etmek için….yıllar hızla akıp geçerken duygularının ve düşüncelerinin farkına varan, ‘ancak elinin yetebildiğini elde etmeye muktedirken iken gözünün gördüğü ve aklının yettiği her şeyi isteyebilen’ varlık... »»»
“İnsan, ne olmaya muktedirse ‘o’ olmalıdır.” Abraham Maslow Kendini gerçekleştirme kavramı denilince ilk akla gelen kişi Abraham Maslow olmaktadır. Maslow, her insanın doğuştan kendini gerçekleştirme potansiyeli taşıdığını, bu durumun gizil kalmış güçlerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi neticesinde mümkün olabileceğini iddia etmiştir. Maslow’a göre insan; iyiye, değerlere, dinginliğe, inceliğe, cesarete, dürüstlüğe, sevgiye ve diğerkâmlığa yönelik bir istenci ruhunun derinliklerinde taşır ve bu istençleri elde ederek varlığını tamamlama ihtiyacı hisseder. Dolayısıyla Maslow, sanılan aksine insanın çok daha yüksek ve aşkın bir doğaya sahip olduğunu düşünmüştür. Bu da türünün gelişmekte ola... »»»
“Özgür ruhlar enderdir, ama gördün mü bilirsin. En basitinden, yanlarındayken, iyi, çok iyi hissedersin.” Charles Bukowski ‘Kendini gerçekleştirme’, Amerikalı Psikolog Abraham Maslow’la özdeşleşmiş bir kavram olup aslında birçok psikoloji araştırmacısının kuramında yer verdiği bir olgudur. Maslow ve diğer insancıl kuramcılara göre insan doğası; temelde iyi, akılcı, sosyal, yaratıcı ve ileri doğru gelişmeye meyillidir. Tüm bu kuramcılar her insanın özel ve biricik olduğunu da kabul etmekle beraber derinlerinde keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyelle var olduğuna inanırlar. Bu potansiyeller kişilere göre değişmektedir ve her insanın dünyadaki amacı farklı olabilmektedir. Bu amacı, icra edile... »»»
KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME KAVRAMI NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR? Kendini gerçekleştirme kavramı, yıllardır üzerinde durulan ancak ortaya çıkışı ve anlamı hakkında çok fazla bilgiye sahip olunmayan bir konudur. Psikoloji bilimiminde, Psikanalitik yaklaşımın bilinçaltı dürtü-tepki anlayışına eleştirel bir bakış açısıyla hümanistik yaklaşım tarafından ortaya atıldığı ve insan davranışlarını yöneten en önemli güdünün “kendini gerçekleştirme” olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Bu yaklaşımda fizyolojik ihtiyaçların önemi inkar edilmemekle birlikte insanın daha üst düzey ihtiyaçlarını doyurmaya yönelik davranışlar sergilediği ifade edilmiştir. KENDİNİ GERÇKELEŞTİREN İNSANIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? ... »»»
“Her bireyin nihai hedefi, kendiliğine ulaşmak ve kendini gerçekleştirmektir.” Carl Gustav Jung Marmara Üniversitesi’nde lisans eğitimimi görmekte olduğum dönemde, aldığımız eğitim daha çok “Rogerian” yönelimliydi, yani hümanistik (insancıl) psikolojinin kurucularından Carl Rogers’ın ekolündendi. Bundan olacak ki, hümanistik psikolojinin en önemli konusu olan “kendini gerçekleştirme” (self-actualization), hayatımın ve çalışmalarımın önemli bir kısmını oluşturdu. İlerleyen yıllardaki deneyimlerim de, insan var oluşunun temel amacının kendini gerçekleştirmek yani bireyleşmek üzerine olduğu düşüncemi desteklemeye devam etti. Hümanistik psikoloji 1960’lı yılların başında Amerika’da gelişmeye ... »»»
“İnsan, aynı anda, hem yalnızca bir yaratık hem de tanrısal bir varlıktır. Güçlü ve zayıf, sınırlı ve sınırsız, yetişkin ve çocuk, korku dolu ve yüreklidir. İlerler, geriler, kusursuzluğu arar ama aynı zamanda korkar kusursuzluktan. Hem ödlektir hem de kahramansı.” Abraham Maslow Abraham Maslow, geliştirdiği kendini gerçekleştirme kuramının yanı sıra ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı ile de adından çokça söz ettiren bir araştırmacıdır. İhtiyaçlar hiyerarşisi, Maslow’un sağlıklı insanlar üzerinde yaptığı incelemeler ve klinik gözlemleri neticesinde geliştirdiği bir güdülenme kuramıdır ve insanın belli bir hiyerarşik sıra dâhilinde karşılanmasına gereksinim duyduğu bir takım fiziksel ve duygusal... »»»
“İnsanlık, en acil olarak bekleyen barış ve birlik sağlayamama sorunlarına çözüm bulmak istiyorsa; dikkatini ve enerjisini, çocuğun kişilik oluşum sürecindeki gizil güçleri keşfetmeye çevirmelidir.” Maria Montessori “Birey olmak” adını sıklıkla duyduğumuz bir kavram olmakla beraber her insanı çok yakından ilgilendiren oldukça önemli bir olgudur. Bugün her birimizin hayatını etkileyen birçok unsur, birey olmak ya da olmamak ekseninde yorumlanabilme özelliği taşımaktadır. Şöyle ki, dünyada yaşanan ve kitleleri etkileyen savaşlardan tutun da siyasi ve ekonomik bunalımlar, toplumsal ve bireysel çatışmalar, küresel ısınma, salgın hastalıklar vb. gibi durumlar birey olmayı başaramamış insanların... »»»
► Kendini Gerçekleştirmek Psk.Ayşe Esma VATANSEVER
► Kendini Gerçekleştirmek Psk.Nihal ARAPTARLI
► Kendini Gerçekleştiren Birey Kimdir? Psk.Betül OKUR ÇELİK
► Kendimiz Olabilmek Psk.Dnş.Müjgan SONUÇ
► Güzellik: Bir İktidar Meselesi Psk.Özge SOYSAL
Kendini Gerçekleştirme Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
kendini gerçekleştirme KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların kendini gerçekleştirme KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
abraham maslowi, insancıl psikoloji, ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı, abraham maslow, charles bukowski, kendini gerçekleştirme olgusu, kendini gerçekleştirme nedir, psikolojide kendini gerçekleştirme, mutluluk psikolojisi, mutluluk, kendini gerçekleştirerek mutluluk, mutlu olmak, kendini gerçekleştirmek, maslow, ideal insan, ideal psikoloji, ideal insanın özellikleri, kalıplanmış, kısıtlanma, özgürlük, spontanite, güven, emniyet, yaratıcılık, engelleme, engellenme, kendini sevmek, kendinle barışmak, geçmişinle barışmak, maslowun ihtiyaçlar hiyerarşisi, self-actualization, carl rogers, kendimiz olmak, doğal olmak, ihtiyaçlar hiyerarşisi, ihtiyaçlar hiyerarşisi nedir, birey olmak, bağlanma, birey olabilmek, birey olma, birey olma psikolojisi, güzellik, güzellik ve iktidar, beden imgesi, psikanalizde güzellik, narsisizm, güzelliğin önemi, güzellik nedir, psikolojide güzellik, güzellik kavramı, ihtiyaç hiyerarşisi teorisi, ihtiyaç teorisi, hümanistik psikoloji, motivasyon teorileri, motivasyon, güdülenme teorileri, güdülenme, güdü, dürtü, motiv, fizyolojik ihtiyaçlar, aşağı seviyedeki ihtiyaçlar, yukarı seviyedeki ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, korunma ihtiyacı, ait olma sevgi ihtiyacı, değer saygı ihtiyacı, kendini gerçekleştirme ihtiyacı, estetik ihtiyaçları, anlama ve bilme ihtiyacı


15:05
Top