2007'den Bugüne 86,989 Tavsiye, 26,981 Uzman ve 19,255 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Carl Rogers
Carl Rogers Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Carl Rogers Kavramı ile İlgili 5 Makale
“Hepimiz dünyaya prens ve prensesler olarak geliriz sonra kurbağaya döneriz” Carl Rogers Abraham Maslow ile birlikte psikoloji alanında insancıl (hümanist) ekolün kurucularından olan Amerikalı psikolog Carl Rogers, kendini gerçekleştiren insanı, ‘kapasitesini tam olarak kullanan kimse’ şeklinde tanımlamıştır. Rogers da her bireyin dünyaya kendini gerçekleştirme, diğer bir deyişle, kapasitesini tam olarak kullanma eğilimi ile geldiğini; ancak hayatın ilk yıllarından itibaren insanın yakın çevresi ile etkileşiminin onun kendini gerçekleştirme düzeyini etkileyen en önemli etken halini aldığını iddia etmiştir. Rogers’a göre bireyin bu dönemde ihtiyaç duyduğu iki önemli unsur vardır. Bunlar ‘olu... »»»
► Birey Merkezli Yaklaşım Psk.Doğancan GÖKÇE
Birey merkezli yaklaşımın değeri ve etkisi ile ilgili değerlendirmede Cain, yönlendirici olmayan psikolojik danışmanın Rogers tarafından diğer terapötik yaklaşımların çok az bulunduğu 60 yılı aşkın bir süre önce oluşturduğunu vurgulamıştır. Bu dönemden günümüze gelinceye kadar 200'ün üstünde terapötik yaklaşım ortaya çıkmıştır. Birey merkezli yaklaşımın başlıca terapötik sistemler arasındaki yeri ve rolünden başka hiçbir şey ona hak ettiği değeri veremez demiştir bu yaklaşımı savunanlar. Bu yaklaşımın uzun süre geçerliğini sürdürmesi, etkisini değerlendirirken hiç kuşkusuz göz önünde tutulması gereken bir faktördür. Cain, danışandan hız alan yaklaşımın etkili olduğunun yapılan araştırmalar ... »»»
► Fenomenolojik Yaklaşım Cafer ÇAY
GİRİŞ Fenomen kendini ve dış dünyayı kendine özgü bir biçimde algılayan kişinin öznel yaşantısına verilen isimdir. Fenomenolojik yaklaşım, bireyin davranışlarını anlayabilmek için onun kendine özgü algılayışını ve yaşantısını bilmemiz gerektiğini savunur (Cüceloğlu, 1993,32). Bu yaklaşımı savunan kişiler durumun nesnel koşullarına bakmak ya da çocukluk güdülerine dalmak yerine, bireyin şu anda ne olduğu konusundaki öznel görüşüne bakarlar. Bize gözlemci olarak anlaşılmaz görünen hareketler, durumun birey için ne anlama geldiğini öğrendiğimizde anlaşılır hale gelir (Atkinson ve diğerleri 1995,543). Bu çalışmada fenomenolojik yaklaşımın genel özellikleri ve bu yaklaşımın kurucusu olan... »»»
PSİKOLOJİK DANIŞMA YAKLAŞIMLARI 1. Psikanalitik Terapi Anahtar Kişi Freud Psikoterapi tarihinin ilk görüşüdür, ilk sistemidir. Psikanaliz bir kişilik kuramıdır, bir felsefi sistemdir, bir psiko-terapi yöntemidir. 2. Psikanalitik Terapinin Uyarımcıları ve Evrimleşmiş Şekilleri Anahtar Kişiler Jung, Adler, Fromm, Horney, Sullivan, Rich, Ericson Freud'tan etkilenmişlerdir. Ortodoks psikanalizi değiştirmek üzere kuram geliştirmişlerdir. Sosyo-kültürel etkenlerin önemini vurgularlar. Bilinçli etkenler, kişilerarası ilişkiler, bireyin gelişiminde önem taşır. Halen hepsinin görüşü geçerlidir. Yeni gelişmeler bu görüşler üzerine yapılmaktadır. 3. Varoluşçu Terapi Anahta... »»»
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Carl Rogers Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Cafer ÇAY, İstanbul
carl rogers KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların carl rogers KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
benlik saygısı, kapasitesini tam kullanan kimse, organismik, birey merkezli terapi, birey merkezli yaklaşım, fenomen, sosyal hizmet, fenomenolojik yaklaşım, fenomenolojik, kişilik kuramı, benlik kuramı, psikolojik danışma yaklaşımları, sigmund freud, alfred adler, eric fromm, karen horney, sullivan, rich, eric ericson, psikanalitik yaklaşım, bireysel yaklaşım, psikolojik kuramlar, varoluşçu terapi, maslow, frankl, kişi merkezli yaklaşım, gestalt terapi, fritz perls, transaksiyonel analiz, eric berne, davranışçı terapi, bilişsel terapi, gerçeklik terapisi, william glasser, savunma mekanizmaları, emdr, psikoterapi, psikanaliz, adleryen terapi, terapi, uzman psikoterapist, terapi türleri, terapi çeşitleri, emdr terapisi, psikonalitik terapi, varoluşcu terapi, varoluşçu yaklaşım, rogers ekolu, gestatalf terapi, feminist terapi, aile sistemleri terapisi, art terapi


00:49
Top