2007'den Bugüne 92,421 Tavsiye, 28,232 Uzman ve 19,992 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Carl Rogers
Carl Rogers Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Carl Rogers Kavramı ile İlgili 10 Makale
“Hepimiz dünyaya prens ve prensesler olarak geliriz sonra kurbağaya döneriz” Carl Rogers Abraham Maslow ile birlikte psikoloji alanında insancıl (hümanist) ekolün kurucularından olan Amerikalı psikolog Carl Rogers, kendini gerçekleştiren insanı, ‘kapasitesini tam olarak kullanan kimse’ şeklinde tanımlamıştır. Rogers da her bireyin dünyaya kendini gerçekleştirme, diğer bir deyişle, kapasitesini tam olarak kullanma eğilimi ile geldiğini; ancak hayatın ilk yıllarından itibaren insanın yakın çevresi ile etkileşiminin onun kendini gerçekleştirme düzeyini etkileyen en önemli etken halini aldığını iddia etmiştir. Rogers’a göre bireyin bu dönemde ihtiyaç duyduğu iki önemli unsur vardır. Bunlar ‘olu... »»»
“Her bireyin nihai hedefi, kendiliğine ulaşmak ve kendini gerçekleştirmektir.” Carl Gustav Jung Marmara Üniversitesi’nde lisans eğitimimi görmekte olduğum dönemde, aldığımız eğitim daha çok “Rogerian” yönelimliydi, yani hümanistik (insancıl) psikolojinin kurucularından Carl Rogers’ın ekolündendi. Bundan olacak ki, hümanistik psikolojinin en önemli konusu olan “kendini gerçekleştirme” (self-actualization), hayatımın ve çalışmalarımın önemli bir kısmını oluşturdu. İlerleyen yıllardaki deneyimlerim de, insan var oluşunun temel amacının kendini gerçekleştirmek yani bireyleşmek üzerine olduğu düşüncemi desteklemeye devam etti. Hümanistik psikoloji 1960’lı yılların başında Amerika’da gelişmeye ... »»»
Focusing Terapisi uygulama alanları nelerdir? Focusing Terapisi, yetişkinlerle olduğu gibi, çocuklar ve ergenlerle de bireysel terapi olarak gerçekleştirilebilir. Focusing Terapisi, çift ve aile terapisinde olduğu gibi, öz farkındalık ve terapi gruplarında da kullanılabilir. Bir kendi kendine yardım yöntemi olarak focusing, herkesin öğrenebileceği, kendisi (kendine odaklanma) ve kişisel veya profesyonel alanlarda bir partnerle (partnerli focusing – eşlik etme) kullanılabileceği bir yöntemdir. Focusing Terapisine kısa bir bakış Focusing Terapi’de, mevcut deneyiminizin akıcı süreciyle nazik bir şekilde temasa geçersiniz. Focusing Terapi’de içsel deneyim alanında ortaya çıkan her şey memnuni... »»»
PSİKOLOJİK DANIŞMA YAKLAŞIMLARI 1. Psikanalitik Terapi Anahtar Kişi Freud Psikoterapi tarihinin ilk görüşüdür, ilk sistemidir. Psikanaliz bir kişilik kuramıdır, bir felsefi sistemdir, bir psiko-terapi yöntemidir. 2. Psikanalitik Terapinin Uyarımcıları ve Evrimleşmiş Şekilleri Anahtar Kişiler Jung, Adler, Fromm, Horney, Sullivan, Rich, Ericson Freud'tan etkilenmişlerdir. Ortodoks psikanalizi değiştirmek üzere kuram geliştirmişlerdir. Sosyo-kültürel etkenlerin önemini vurgularlar. Bilinçli etkenler, kişilerarası ilişkiler, bireyin gelişiminde önem taşır. Halen hepsinin görüşü geçerlidir. Yeni gelişmeler bu görüşler üzerine yapılmaktadır. 3. Varoluşçu Terapi Anahta... »»»
► Focusing Psikoterapi Nedir? Abdullah ÖZER
► Focusing Terapisi Nedir? Abdullah ÖZER
► Birey Merkezli Yaklaşım Psk.Doğancan GÖKÇE
► Fenomenolojik Yaklaşım Cafer ÇAY
Carl Rogers Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Cafer ÇAY, İstanbul
carl rogers KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların carl rogers KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
benlik saygısı, kapasitesini tam kullanan kimse, organismik, kendini gerçekleştirmek, self-actualization, abraham maslow, deneysel psikoterapi, focusing, focusing terapisi, focusing terapi, focusing psikoterapi, focusing psikoterapisi, felsefe, varoluşçu psikoterapi, eugene gendlin, fenomenoloji, beden odaklı psikoterapi, beden psikoterapi, beden psikoterapisi, örtük, felt sense, danışan odaklı terapi, varoluşçuluk, deneyimsel, psikoterapi, psikoterapist, gendlin, odaklanma, odaklanmak, odaklanma terapisi, gene gendlin, terapi deneyimsel psikoterapi, experiential psychotherapy, hümanist psikoterapi, birey merkezli terapi, birey merkezli yaklaşım, fenomen, sosyal hizmet, fenomenolojik yaklaşım, fenomenolojik, kişilik kuramı, benlik kuramı, psikolojik danışma yaklaşımları, sigmund freud, alfred adler, eric fromm, karen horney, sullivan, rich, eric ericson, psikanalitik yaklaşım, bireysel yaklaşım, psikolojik kuramlar, varoluşçu terapi, maslow, frankl, kişi merkezli yaklaşım, gestalt terapi, fritz perls, transaksiyonel analiz, eric berne, davranışçı terapi, bilişsel terapi, gerçeklik terapisi, william glasser, savunma mekanizmaları, emdr, psikanaliz, adleryen terapi, terapi, uzman psikoterapist, terapi türleri, terapi çeşitleri, emdr terapisi, psikonalitik terapi, varoluşcu terapi, varoluşçu yaklaşım, rogers ekolu, gestatalf terapi, feminist terapi, aile sistemleri terapisi, art terapi


19:34
Top