2007'den Bugüne 92,411 Tavsiye, 28,231 Uzman ve 19,991 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Abraham Maslow
Abraham Maslow Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Abraham Maslow Kavramı ile İlgili 6 Makale
“İnsan, ne olmaya muktedirse ‘o’ olmalıdır.” Abraham Maslow Kendini gerçekleştirme kavramı denilince ilk akla gelen kişi Abraham Maslow olmaktadır. Maslow, her insanın doğuştan kendini gerçekleştirme potansiyeli taşıdığını, bu durumun gizil kalmış güçlerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi neticesinde mümkün olabileceğini iddia etmiştir. Maslow’a göre insan; iyiye, değerlere, dinginliğe, inceliğe, cesarete, dürüstlüğe, sevgiye ve diğerkâmlığa yönelik bir istenci ruhunun derinliklerinde taşır ve bu istençleri elde ederek varlığını tamamlama ihtiyacı hisseder. Dolayısıyla Maslow, sanılan aksine insanın çok daha yüksek ve aşkın bir doğaya sahip olduğunu düşünmüştür. Bu da türünün gelişmekte ola... »»»
“İnsan, aynı anda, hem yalnızca bir yaratık hem de tanrısal bir varlıktır. Güçlü ve zayıf, sınırlı ve sınırsız, yetişkin ve çocuk, korku dolu ve yüreklidir. İlerler, geriler, kusursuzluğu arar ama aynı zamanda korkar kusursuzluktan. Hem ödlektir hem de kahramansı.” Abraham Maslow Abraham Maslow, geliştirdiği kendini gerçekleştirme kuramının yanı sıra ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı ile de adından çokça söz ettiren bir araştırmacıdır. İhtiyaçlar hiyerarşisi, Maslow’un sağlıklı insanlar üzerinde yaptığı incelemeler ve klinik gözlemleri neticesinde geliştirdiği bir güdülenme kuramıdır ve insanın belli bir hiyerarşik sıra dâhilinde karşılanmasına gereksinim duyduğu bir takım fiziksel ve duygusal... »»»
“Kişi, gerçek bir kişi olduğu sürece, kendisinin temel belirleyicisidir. Her insan, kısmen ‘kendi tasarısıdır’ ve kendini kurar.” Abraham Maslow Ruhsal olarak sağlıklı insanın tanımı her kişilik kuramcısına göre farklılık göstermiştir. Hatta bazı kuramcılar konu insan olduğunda ruhsal anlamda normalliğin ya da sağlıklılığın tanımını yapmanın ve sınırlarını çizmenin oldukça güç olduğunu düşünmüştür. Öyle ya, kimi göre, neye göre, hangi kültüre ya da zamana göre ‘ruhsal olarak sağlıklı’ ya da ‘normal’ bir insandan bahsedilebilir? Nitekim ünlü kuramcı Carl Gustav Jung da her insanın kendine has karanlık ve kusurlu taraflarını olduğunu iddia ederek öğrencilerine; “Bana normal olduğunu düşünd... »»»
“Her bireyin nihai hedefi, kendiliğine ulaşmak ve kendini gerçekleştirmektir.” Carl Gustav Jung Marmara Üniversitesi’nde lisans eğitimimi görmekte olduğum dönemde, aldığımız eğitim daha çok “Rogerian” yönelimliydi, yani hümanistik (insancıl) psikolojinin kurucularından Carl Rogers’ın ekolündendi. Bundan olacak ki, hümanistik psikolojinin en önemli konusu olan “kendini gerçekleştirme” (self-actualization), hayatımın ve çalışmalarımın önemli bir kısmını oluşturdu. İlerleyen yıllardaki deneyimlerim de, insan var oluşunun temel amacının kendini gerçekleştirmek yani bireyleşmek üzerine olduğu düşüncemi desteklemeye devam etti. Hümanistik psikoloji 1960’lı yılların başında Amerika’da gelişmeye ... »»»
KENDİNİ-GERÇEKLEŞTİRME İnsancıl psikolojinin kurucusu Abraham Maslow ''insan ilişkileri ve motivasyon Çalışmalarında; Maslow şu sonuçlara varmıştı: 1. Her birimizin olmazsa olmaz bir içsel doğası vardır. Bu durum, bir düzeyde doğal, içsel, verilmiş ve belli bakımlardan değiştirilemez ya da en azından hiç değişmemiştir. 2. İçsel doğamız eşsiz, türüne özgü ya da evrenseldir. 3. Bu içsel doğayı bilimsel olarak inceleme olasılığı vardır. O icat edilemez sadece keşfedilebilir. 4. Bu içsel doğa bilebildiğimiz kadarıyla, özünde kötü görünmemektedir, fakat oldukça tarafsız ya da potansiyel olarak ''iyidir''. ''Kötü'' diye adlandırdığımız şey sık olarak özümüzdeki bu doğanın engelle... »»»
Abraham Maslow Kavramı ile İlgili Uzmanlar
abraham maslow KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların abraham maslow KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


01:59
Top