2007'den Bugüne 92,293 Tavsiye, 28,217 Uzman ve 19,976 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Fallik Dönem
Fallik Dönem Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Fallik Dönem Kavramı ile İlgili 8 Makale
ANNE SENİN SAKALIN NEDEN YOK? Çocuğun gelişiminde birçok açıdan önemli bir dönemeç olan ve ikinci yaşın sonlarında başlayıp, ortalama beş yaşına kadar devam eden döneme,Freud’a göre fallik dönem diyoruz. Bu evrenin en önemli özelliği cinsel kimliğin oluşmasıdır. İki yaşının sonlarındaki çocuğun devam eden büyüme sürecine ilaveten zihinsel yapısının gelişmesiyle birlikte çocuk cinsiyetini anlayacak yaşa ulaşmış olacaktır. Düne kadar anneyle girdiği birebir ilişkinin aksine artık başkalarının da bu dünyada birer oyuncu olduğunun anlamaya başlar. Bu evre cinsel kimliğinin gelişiminin fark edilmesiyse; çocukta yavaş yavaş cinsel farklılıklar üzerine gözlemler yapmaya, çıkarımlard... »»»
Sigmund Freud’un en önemli kuramlarından biri olan bu kuram, bireyin bebeklik ve çocukluk yıllarının kişiliğin gelişiminde çok önemli bir faktör olduğunu açıklar. Psikoseksüel Gelişim Kuramına göre, bireyin kişiliğinin şekillendiği beş aşama vardır. Bu gelişim aşamaları sırasıyla; Oral dönem, Anal dönem, Fallik dönem, Latent(Gizil) dönem ve Genital dönem olarak adlandırılmıştır. Bu görüşe göre, çocukta psikolojik, fiziksel ve cinsel gelişimin her biri bir önceki dönemin üzerine kurulan ve önceki dönemlerde kazanılan davranışları da içeren beş dönemde tamamlanır (Gençtan, 2002). Freud’a göre, çocuğun temel kişilik özelliklerini kazandığı için büyük önem taşıyan bu ilk üç dönem pregenital dön... »»»
Giriş Sigmund Freud’un geliştirdiği psikanalitik yaklaşım, kişiliği üç temel yapının bütünleşmesiyle açıklamaktadır. Bu temel yapılar id (alt benlik), ego (benlik) ve süper ego (üst benlik) şeklinde ifade edilmektedir. İnsanda doğuştan gelen dürtülerin kaynağı olarak tanımlanan id, kişilik yapısının biyolojik bir parçası olarak tanımlanmıştır. Freud, insanın cinsellik ve saldırganlık gibi iki önemli eğilime doğuştan sahip olduğunu savunmaktadır. Kişiliğin uyum sağlayıcı, düzenleyici ve dengeleyici yapısı egodur. Ego, çevresel etkenlerle uyarımlar neticesinde gelişen id’in bir parçasıdır. Bu parça, dış dünya ile alt benlik arasındaki etkileşimi dengeler. Kişiliğin üçüncü yönü ise ahlaki parç... »»»
Cinsel Gelişim Ve Uyum Cinsel Gelişim; Gelişim Kuramı-Psikoseksüel Gelişim Dönemleri: Psikoseksüel gelişim kuramı Freud tarafından 1915 yılında geliştirilmiştir. Freud, çocuk cinselliğinin ilk belirtilerinin, beslenme yada idrar kesesi ve barsak denetiminin kazanılması gibi aslında cinsel nitelikli olmayan bedensel işlevlerden kaynaklandığı görüşünü ortaya koymuştur. Bu görüşe göre, çocukta psikolojik ve cinsel gelişim her biri bir önceki dönemin üzerine kurulan ve önceki dönemlerde kazanılan davranışları da özümleyen beş dönemde tamamlanır. Freud’a göre birey dinamik olarak birbiriyle ilişkili olan gelişimin önceden belirlenmiş dönemleri içinden sırayla geçer. Bu süreç içinde seksüel iç... »»»
► Öedipal Çatışma ve Sünnet Yaşı Psk.Mustafa GÖDEŞ
Fallik Dönem Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Uzm.Habibe AYKAN, İstanbul
fallik dönem KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların fallik dönem KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
cinsel kimlik, cinsel kimlik oluşumu, çocukta cinsel kimlik, çocukta cinsel merak, freud, oral dönem, latent dönem, genital dönem, psikoseksüel gelişim evreleri, anal dönem, ergenlik, öedipal çatışma, sünnet yaşı, elektra kompleksi, öedipal dönem, öedipal çatışması olan, öedipal çatışma tedavisi, kastrasyon, otokastrasyon, sünnet psikolojisi, sünnet, cinsel gelişim, cinsel uyum, cinsel gelişim dönemleri, çocukta cinsel gelişim, çocuklarda cinsel gelişim, cinsel gelişimde dönemler, cinsel gelişimde evreler, cinsel gelişim evreleri, gizil dönem, cinsel yönelim, ahlak gelişimi, ahlaki gelişim, bağımlı ahlak evresi, saf çıkarcı eğilim evresi, oral evre, gizil evre, fallik evre, anal evre, cinsel evreler, çocukta ahlaki gelişim, çocuklarda ahlaki gelişim, oral tip, anal tip, fallik tip, elektra kompleksi nedir, electra kompleksi, kız çocuklarınde cinsel gelişim, çocukların gelişim dönemleri, oedipus kompleksi, oedipus, elektra, electra, babaya hayranlık


11:24
Top