2007'den Bugüne 90,524 Tavsiye, 27,846 Uzman ve 19,762 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Koroner
Koroner Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Koroner Kavramı ile İlgili 18 Makale
► Koroner Kalp Hastalığı Dr.Ahmet Refik TURGUT, Kalp ve Damar Cerrahı
KORONER KALP HASTALIĞI Koroner kalp hastalığı sonucu ortaya çıkan kalp krizleri en tehlikeli sağlık risklerimizden biridir. Kalp hastalıklarının birinci sebebi kalbi besleyen koroner damarların şu veya bu nedenle daralıp tıkanmasıdır. Önlenebilir sağlık sorunları arasında olmasına rağmen her yıl binlerce insanı bu krizler sonucu kaybediyoruz. Daha önceden kalp krizi geçiren birinde yeni bir kalp krizi ihtimali maalesef her zaman var, muhtemel yeni kalp krizlerinden korunmak için yapılması gerekenler de var. NASIL KORUNACAĞIZ? Korunmanın ilk basamağı, öncelikle ilk kalp krizine yol açan birinci nedenin kontrol altına alınması olmalıdır. Şeker hastalığı olan birinde kan şekerini d... »»»
► Koroner Kalp Sağlığı Dr.Mahmut AKYILDIZ, Kalp ve Damar Cerrahı
Koroner Kalp Sağlığı İleri yaşta Koroner Kalp Hastalığı (KKH) gelişmiş batılı ülkelerde ölümün en sık nedenidir. Ülkemizde de durum artık farklı değildir.Türkiye genelinde erişkinlerde kalp hastalığı sıklığı % 6.7 olarak bulunmuştur. Karadeniz ve Marmara bölgelerinde en yüksek oranlardadır. Erişkinlerde kalp hastalığı türlerinin ülkemiz için dağılımı şöyledir: Koroner kalp hastalığı % 3.8,hipertansif kalp hastalığı % 2.2, romatizmal kalp hastalığı % 0.5 dir. Yine erişkinlerde KKH 'nın 40 yaşından önce sıklığı % 2 veya altında iken, 40-49 yaş grubundaki erkeklerde %3, 50-59 yaş grubu kadın ve erkeklerde ise aynı oranda yani % 8 sıklığında görülmektedir. 60 yaş üstünde her iki cins için oran... »»»
► Koroner Kalp Hastalıklarından Korunma Doç.Dr.Arif TARHAN, Kalp ve Damar Cerrahı
Koroner kalp hastalıkları dünyada en çok ölüme neden olan hastalık gurubudur. Elimizde olmayan risk faktörlerinin bizim neden olduğumuz risk faktörleri ile billeşmesi sonucu hastalık gelişir. Değiştirilebilen risk faktörleri - Dislipidemiler (LDL , HDL , Lipoprotein(a) - Hipertansiyon - D.mellitus - Metabolik sendrom (obesite, insulin direnci, hiperinsulinemi + buna bağlı rahatsızlıklar (HT/D.mellitus/dislipidemi gibi ) - Obesite - Hiperfibrinojenemi - Hiperhomosist(e)inemi - Tütün kullanımı - Fiziksel aktivite azlığı - Stress - Tip A kişilik (Gururlu/kibirli, agresif) Şimdilik!! Değiştirilemeyen risk faktörleri- Ailesel predispozisyon - Yaş (erkeklerde >45, kadınlarda >55 veya menapoz)... »»»
Koroner arter hastalığı, bir koroner arterde tıkanmayla myokard infarktüsüne yol açabilir. Koroner damarların tıkanması, sıklıkla aterosklerotik birikintilerle arterlerin daralmasını takiben gelişir. Bununla birlikte ateroskleroz mutlaka tromboza neden olmaz. Günümüzde birçok diyetsel faktörün, ateroskleroz ve/veya tromboz oluşumunu ilerleterek koroner arter hastalığı insidansını etkilediği düşünülmektedir. Koroner arter hastalığının diyetin herhangi tek bir karakteristiği tarafından kontrol edilmediği de açıktır (Champe ve ark). Ateroskleroz Ateroskleroz, kalp, beyin ve diğer organların arterleri ile aortta oluşan bozukluktur ve koroner kalp, felç ve diğe... »»»
► Çalışan Kalpte Koroner Bypass Operasyonu Dr.Mahmut AKYILDIZ, Kalp ve Damar Cerrahı
Koroner Arter Hastalığı Kalp arterlerinin daralması ya da tıkanması durumunda koroner arter hastalığı oluşur. Bu hastalıkta, kalbin sağlıklı kalması için gerekli olan miktarda kan arterler tarafından sağlanmaz. Koroner Arterler Tıkalı Olduğu Zaman Koroner arter hastalığına ateroskleroz (bazen "damar sertliği" olarak da adlandırılır) neden olur. Ateroskleroz, bir arterin duvarında plak (yağlı bir madde) ve kan ürünleri biriktiği zaman oluşur. Plak oluşumu kalp kasına gelen kan akımını azaltır. Plak büyüdükçe arter daralır ve tıkanabilir. Özellikle egzersiz sırasında olduğu gibi, kalbin kan ihtiyacının arttığı durumlarda kalp yeteri kadar oksijenlenmiş kan alamaz. Hasar G... »»»
► Koroner Kalp Hastalığı ve Tiroid İlişkisi Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
KORONER KALP HASTALIĞI VE TİROİD İLİŞKİSİ Koroner kalp hastalığının nedenleri arasında kolesterol ve trigliserid yüksekliği, sigara, stres, hareketsizlik, obezite-fazla kilo, şeker hastalığı ve ailede kalp hastalığı olması gibi nedenler vardır. Tiroid hastalıklarından tiroid yetmezliği de eğer tedavi edilmez ise koroner kalp hastalığına neden olabilir. Tiroid hormonları metabolizmayı hızlandırır ve kandaki yağların yakılmasına neden olur. Bu nedenle kandaki kolesterol ve trigliserid yağları yakılır. Ancak tiroid yetnmezliğinde bu yağlar yakılamadığı için kanda birikir ve yükselir. Eğer tiroid yetmezliği tedavi edilmez ise koroner kalp hastalığına neden olur. Koroner kalp hastalı... »»»
► Angina Pektoris ve Koroner Bypass Cerrahisi Doç.Dr.Arif TARHAN, Kalp ve Damar Cerrahı
Kalp kasının ihtiyacı olan oksijenin sağlanamamasına bağlı olarak ortaya çıkan, tekrarlayıcı iskemi ve (miyokart nekrozu gelişmeden oluşan) miyokart disfonksiyonu nedeniyle olan, dinlenmekle veya nitratlar gibi anti iskemik ajanlarla geçen rahatsızlık duygusu veya ağrılara angina pectoris denir. Tipik angina psikolojik veya bedensel streslerde oluşan kısa süreli (30 saniye ile 15 dakika arasında süren) göğüs kafesi altında bir rahatsızlık hissi, baskı veya ağırlık varmış gibi bir duygu ya da göğsün içinde sıkışma şeklinde bir ağrı gibi yakınmalarla görülen ve göğüse, sol kola (ulnar kenara), omuzlara, çeneye ve boyuna, ayrıca epigastrik bölgeye yayılımı olabilen yakınmalardır. Sıklıkla berab... »»»
BİTKİSEL STEROL VE STANOLLER İLE KORONER KALP HASTALIKLARI Koroner kalp hastalıkları ülkemizde ve tüm dünyada görülme sıklığı giderek artan ve başlıca ölüm nedenlerinden biri olan bir kronik hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2008 yılında yaptığı açıklamaya göre 17,5 milyon kişinin 2005 yılında kardiyovasküler hastalıklardan öldüğü tespit edilmiştir. Ülkemizde yaklaşık 2 milyon kalp hastasının bulunduğu ve yılda 160 bin kişinin koroner kalp hastalığı nedeniyle öldüğü tahmin edilmektedir. Türkiye’de erişkinlerde kalp hastalığı prevelansının %6.7’ den %8’ e çıktığı bildirilmektedir. Kardiyovasküler hastalıklarda yüksek kan kolesterol düzeyi birincil risk faktörüdür. Kan kolester... »»»
ÖZEL SYSTEMA CARDIOVASCULARE – ÖZEL SYSTEMA CIRCULATORIUM – ÖZEL KALP – ÖZEL DAMAR VE DOLAŞIM SİSTEMİ İnsanda yaşam için gerekli olan oksijenin, besin maddelerinin ve iç salgı bezleri tarafından salgılanan hormonların hücrelere taşınması, hücrelerde oluşan metabolizma artıklarının ve karbondioksitin atılması Dolaşım sistemi - Systema vasorum ile olmaktadır. Dolaşım sistemi - Systema vasorum – Angiologia, emme basma tulumba tarzında çalışan Kalp - Cor, kalpten organlara, organlardan kalbe kan taşıyan damarlar ile bu damarlar tarafından taşınan kandan oluşur. Bu oluşumlardan kan, yapısı ile birlikte daha kapsamlı olarak Histoloji ve Fizyoloji derslerinde incelenmektedir. Şimdi önce kalbi, s... »»»
GENEL SYSTEMA CARDİOVASCULARE – GENEL KALP DAMAR SİSTEMİ İnsanda yaşam için gerekli olan oksijenin, besin maddelerinin ve iç salgı bezleri tarafından salgılanan hormonların hücrelere taşınması, hücrelerde oluşan metabolizma artıklarının ve karbondioksitin atılması dolaşım sistemi (systema vasorum) ile olmaktadır. Dolaşım sistemi (systema vasorum, angiologia) emme basma tulumba tarzında çalışan kalp (cor), kalpten organlara, organlardan kalbe kan taşıyan damarlar ile bu damarlar tarafından taşınan kandan oluşur. Bu oluşumlardan kan, yapısı ile birlikte daha kapsamlı olarak Histoloji ve Fizyoloji derslerinde incelenmektedir. Şimdi önce kalbi, sonra da damarları görelim Cor (Kalp-Yürek)... »»»
► Kapalı Kalp Ameliyatları Prof.Dr.Neyyir Tuncay EREN, Kalp ve Damar Cerrahı
► Küçük Kesilerle Yapılan Kalp Ameliyatları ( Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi ) Prof.Dr.Neyyir Tuncay EREN, Kalp ve Damar Cerrahı
► Kalp Yetmezliğinde Tedavi ve Kalp Nakli Prof.Dr.Neyyir Tuncay EREN, Kalp ve Damar Cerrahı
► Çalışan Kalpte Bypass (Baypas) Ameliyatları Prof.Dr.Neyyir Tuncay EREN, Kalp ve Damar Cerrahı
► Diabet (Şeker), Kalp Hastalığı ve Kolesterol Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Yüksek Kolesterol Efsanesi Dyt.Yüksel Turan TAŞDEMİR
► Hiperlipidemi ve Güncel Lipid Düşürücü Tedavi Prof.Dr.Mustafa ŞAN, Kardiyolog
Koroner Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Mahmut AKYILDIZ, İstanbul , Kalp ve Damar Cerrahı
Prof.Dr.Cengiz TÜRKAY, Antalya , Kalp ve Damar Cerrahı
Op.Dr.Ahmet Refik TURGUT, İstanbul , Kalp ve Damar Cerrahı
Dr.Mustafa Nafiz KARAGÖZOĞLU, İstanbul , İç Hastalıkları Uzmanı
Dyt.Derya ÖZFİDAN, Kırklareli
Prof.Op.Dr. Neyyir Tuncay EREN, Ankara , Kalp ve Damar Cerrahı
Prof.Op.Dr. Mert YILMAZ, İstanbul , Kalp ve Damar Cerrahı
Prof.Op.Dr. Mehmet KAPLAN, İstanbul , Kalp ve Damar Cerrahı
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Prof.Dr.Tuna KATIRCIBAŞI, Adana , Kardiyolog
Op.Dr.Osman FAZLIOĞULLARI, İstanbul , Kalp ve Damar Cerrahı
Dr.Ülkü GÖRMEZ, İstanbul , İç Hastalıkları Uzmanı
Prof.Op.Dr. Uğursay KIZILTEPE, Ankara , Kalp ve Damar Cerrahı
Op.Dr.Mehmet Beşir AKPINAR, Antalya , Kalp ve Damar Cerrahı
Prof.Dr.Mehmet ATEŞ, İzmir , Kalp ve Damar Cerrahı
Prof.Dr.Hakan TIKIZ, Manisa , Kardiyolog
Doç.Dr.Arif TARHAN, İstanbul , Kalp ve Damar Cerrahı
Dyt.Elif ÖZHAN, İstanbul
Prof.Dr.Ahmet ALPMAN, Ankara , Kardiyolog
Prof.Dr.Mustafa ŞAN, Adana , Kardiyolog
Dr.Volkan YÜKSEL, Balıkesir , Kalp ve Damar Cerrahı
Dr.Filiz KARADAŞ, Samsun , Kardiyolog
Prof.Dr.Alp Burak ÇATAKOĞLU, İstanbul , Kardiyolog
Doç.Op.Dr.Gökçe ŞİRİN, İstanbul , Kardiyolog
Dr.A.Haluk YEĞİN, Antalya , Kardiyolog
Prof.Dr.İlke SİPAHİ, İstanbul , Kardiyolog
Prof.Dr.Ahmet Tulga ULUS, Ankara , Kalp ve Damar Cerrahı
Dr.Suzan Hatipoğlu AKPINAR, İstanbul , Kardiyolog
Dr.Hasan Burak İŞLEYEN, İstanbul , Kardiyolog
Op.Dr.Ebuzer AYDIN, İstanbul , Kalp ve Damar Cerrahı
Dr.Özgür METE, Bursa , Kardiyolog
koroner KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların koroner KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
kalp, kalp hastalığı, kalp hastalıklarından korunma, kalp ve egzersiz, kalp ve yürüyüş, koroner kalp, koroner kalp hastalığı, koroner kalp hastalıkları, koroner kalp rahatsızlığı, koroner kalp rahatsızlıkları, kalp hastalığından korunma, kalp hastalıkları nelerdir, kalp hastalıklarında beslenme, kalp hastalığında beslenme, kalp sağlığı, sağlıklı kalp, beslenmede yağlar, yağ asitleri, koroner arter hastalıkları, beslenmede yağ, yağ tüketimi, bypass, baypas, bypass operasyonu, baypas operasyonu, koroner bypass, kalpte bypass, bypass nedir, tıklalı arter, guatr, tiroid, hipotiroidi, tiroid yetmezliği, angina, pektoris, cerrahi, angina pektoris, bitkisel stanol, bitkisel sterol, düşük kolesterol, düşük ldl, yüksek kolesterol, yüksek ldl, kalp hastalıkları, kapalı kalp ameliyatı, koltuk altı kesi, koroner bypass ameliyatları, koroner bypass ameliyatı, kalp ameliyatı, kalp ameliyatları, kalp ameliyatı çeşitleri, açık kalp ameliyatı, küçük kesilerle yapılan kalp ameliyatları, kalp kapağı ameliyatları, systema, systema cardiovasculare, systema circulatorium, circulus, arteria, vena, anatomi, fizyoloji, histoloji, embriyoloji, angiologia, anjiyo, yürek, dolaşım sistemi, kalp - damar sistemi, göğüs, boyun, üsttaraf, alttaraf, kanlanma, tansiyon, hipertansiyon, pericardium, sulcus coronarius, dexter, sinister, vena cordis magna, septum interventriculare, ventriculus, atrium, auricula, aorta, tuberculum istervenosum, valvula sinüs coronarii, cusp, is posterior, cuspis anterior, chorda tendinea, crista supraventricularis, truncus pulmonalis, valvula, lunulae, klinik, kalp klinik bilgileri, patent foramen ovale, siyanoz, epicardium


13:55
Top