2007'den Bugüne 90,094 Tavsiye, 27,730 Uzman ve 19,718 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Kronik Ağrı
Kronik Ağrı Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Kronik Ağrı Kavramı ile İlgili 8 Makale
► Kronik Ağrı, Travma ve Emdr Psk.Dila HOTLAR
Ağrı, korku, çaresizlik, panik ve hatta keder gibi kuvvetli duyguları tetikleyen güçlü bir sözcüktür. Bu cümleyi okurken ağrıyla mücadele eden milyonlarca hastadan biriyseniz kesinlikle yalnız değilsiniz. Günümüzde insanların üçte ikisi beş yıldan uzun süredir ciddi miktarlarda ağrı içinde yaşamaktadır. Tüm doktor ziyaretlerinin en yüksek yüzdesi ağrıdan kurtulma arayışı içinde yapılmaktadır. Ama bu kurtuluş genellikle kolaylıkla bulunmaz. En saf formunda ağrı ve acı doğal hayatta kalma sistemimizin bir parçasıdır; bizi bir şeylerin yanlış olduğu konusunda uyarır ve bedenimize dikkat etmemizi sağlar. Yani ağrı, ilk başta ve öncelikle bize yaralandığımızı ya da hasta olduğumuzu bildiren bir ... »»»
► Yaşam Doyumu ve Kronik Ağrı Psk.Rümeysa Betül SEYİTHANOĞLU
GİRİŞ İnsanların yaşamlarında mutlu olabilmeleri ve yaşamlarının bir anlam kazanabilmesi için sahip olmaları gereken temel unsurların başında yaşam doyumu gelmektedir. (Dağlı ve Baysal, 2016) Yaşam doyumu öznel iyi oluşun bilişsel bir bileşeni ve kişinin yaşamıyla ilgili bilişsel yargıları içermektedir (Diener, 1984:550). Pozitif psikoloji literatüründe genellikle öznel iyi olma deyimi, mutluluk olarak ifade edilmektedir (Diener, 2000). Öznel iyi oluş; olumlu duygular, olumsuz duygular ve yaşam doyumu olmak üzere üç ayrı bileşenden oluşmaktadır Olumlu ve olumsuz duygular, öznel iyi oluşun duyuşsal/duygusal boyutunu oluşturmaktadır. Yaşam doyumu ise öznel iyi oluş yapısının bilişsel/yargı... »»»
KRONİK AĞRI TEDAVİSİNDE GÜNCEL BİR PSİKOTERAPOTİK YAKLAŞIM Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden Yapılandırma Eye Movement Desensitization and Repocessing (EMDR) ÖZET Klinik psikoloji alanın ağrıya ilişkin çalışmaları son yıllarda gittikçe artmaktadır. Önceleri kronik ağrının psikolojik yönlerini ortaya çıkarmaya yönelik kuram ve model geliştirmeye ağırlık verilirken daha sonraları gittikçe etkili psikoterapotik yaklaşımların oluşturulmasına odaklanılmıştır. Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden Yapılandırma -Eye Movement Desensitization and Repocessing (EMDR) tekniğinin son yıllarda kronik ağrı tedavisinde kullanıldı... »»»
► Fibromiyalji Prof.Dr.Orhan ŞEN, Nöroşirurji Uzmanı
► Monosemptomatik Hipokondriazis: Bir Olgu Sunumu Prof.Dr.Şükrü UĞUZ, Psikiyatrist
► Kemik Kaynaklı Bel Ağrıları Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Nöroşirurji Uzmanı
► Somatizasyon Bozukluğu Psk.Esra ALTUNSOY ADIGÜZEL
Kronik Ağrı Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Fzt.Vedat ÜLKER, İstanbul
Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Orhan ŞEN, Adana , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Zeynep BODUR, İzmir , Psikiyatrist
Prof.Dr.Şükrü UĞUZ, Adana , Psikiyatrist
Dr.Önder Taylan ÇİFÇİ, İstanbul , Anestezi Uzmanı
Cemile AKTAN, İzmir
Dr.Sinan YARADANAKUL, Kütahya , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dr.Kemal ASLAN, İçel (Mersin) , Anestezi Uzmanı
kronik ağrı KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların kronik ağrı KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
travma, emdr, ağrı ile başetme, ağrıdan kurtulma, emdr terapisi, yaşam doyumu, somatizasyon, öznel iyilik hali, ağrı değerlendirme, akut ağrı, kronik ağrıda emdr, kronik ağrıda psikoterapi, ağrı terapisi, ağrıda emdr, ağrı için emdr, geçmeyen ağrı, geçmeyen ağrılar, kronik ağrılar, kronik ağrılarda duygusal özgürleşme, ağrıların eft ile tedavisi, eft nedir, eft ile ağrılardan kurtulmak, eft ve ağrılar, kronik ağrılarda eft, eft tekniği, fibromiyalji, tükenmişlik sendromu, yorgunluk, halsizlik, sanrısal bozukluk, monosemptomatik hipokondriazis, sanrılı bozukluk, bel ağrısı, kanser, kemik tümörü, kemik erimesi, osteoporoz, kemik ağrısı, bel kemiği ağrısı, belde ağrı, osteomalazi, kemikte tümör, somatizasyon problemi, somatik rahtsızlık, kronik baş ağrısı, beden ağrıları, geçmeyen vücut ağrıları, somatoform, somatoform bozukluk, somatoform bozukluklar, somatizasyon bozukluğu


07:40
Top