2007'den Bugüne 90,719 Tavsiye, 27,893 Uzman ve 19,785 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Narsistik Kişilik Bozukluğu
Narsistik Kişilik Bozukluğu Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Narsistik Kişilik Bozukluğu Kavramı ile İlgili 19 Makale
► Narsistik Kişilik Bozukluğu ÇOK OKUNUYOR Psk.Arzu BEYRİBEY
• Narsisizm Kavramı 1914 yılında Freud’un bu kavramı psikanalize kazandırmasından önce, Havelock Ellis (1898), bu kavramı ilk kez Yunan Mitolojisi karakteri Narcissus ile bağdaştırmıştır. Freud ise, psikanalitik kurama kazandırılan narsisizm daha sonra birçok kuramcının da sıklıkla üzerinde durduğu bir kavram haline gelmiştir. Narsisizm Freud’un farklı dönemlerde tekrar tekrar üzerinde durduğu bir konudur. Narsisizm bir hastalık değil, kişilik yapısıdır. Narsist olunmaz narsist doğulur diyebileceğimiz şekilde genetik etmenler önemlidir. https://yandex.com.tr/gorsel/search?from=tabbar&text=narsistik&p=3&pos=154&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fim.haberturk.com%2F2015%2F11%2F15%2Fver144... »»»
► Narsistik Kişilik Bozukluğu Psk.Damla ARAZ
NARSİSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU Narsisizm yunan mitolojisinden gelmektedir. Narkissos isimli kişinin suda kendisinin yansımasını görerek kendisine karşı haz ve hayranlık beslemesi bunun sonucunda da kendisine aşık olması ile başlar. Narkissos daha sonra kendisine aşırı bir şekilde aşık olarak hiç mümkün olmayacak bir aşka yakalanmıştı. Her gün suya giderek kendi siluetini gören Narkissos, bir gün suya atlayarak kendi yansımasına yani bir nevi aşkına sarılmak ister o esnada da suda boğularak hayatına son verir (Ankay,1998). Narsisizm kelimesi de Narkissos’dan gelmektedir. Narsisizm sözcüğünü ilk kez 1898 yılında psikanalist olan Ellis tarafından psikoloji bilimine katılmıştır. Narsistik kişil... »»»
► Narsistik Kişilik Bozukluğu Psk.Rumeysa GÜNAY
Narsist bireyler toplumda genel tabiriyle kendine aşık olan kişiler olarak görülmektedir. Klinik anlamda ise; kendi idealize ettiği kişiliğini gerçek kişiliği olarak gören, kendini herkesten üstün ve mükemmel olarak algılayan; yaralanabilir ve zayıf yönleri de olan gerçek kişiliklerini gizlemek için çevrelerine idealize ettikleri kişiliklerini yansıtarak üzerini örten bireyler narsist olarak adlandırılmaktadır. Narsistik özellikler az veya çok herkeste belirli bir düzeyde bulunmaktadır. Aslında bu özelliklerin bulunması belirli bir düzeye kadar sağlıklıdır; kişinin kendine güvenmesi ve öz güveninin yüksek olması, bireyin sağlıklı bir kişilik geliştirebilmesi ve günlük hayatta zaman zaman ... »»»
► Narsistik Kişilik Bozukluğu Psk.Gülcem YILDIRIM
NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU Narsistik kişilik bozukluğunun en önemli özelliği abartılı bir şekilde kendine hayran olma, kendini beğenme, tüm güçlülük ve büyüklenmeciliktir. Bu bozukluğa sahip olan kişiler kendilerini yüceltirken, diğerlerini küçümseme ve aşağılama eğiliminde olur. Narsistik kişilik bozukluğuna sahip olan kişilerin zihinleri sürekli bir şekilde muhteşem başarı düşünceleri ile doludur. Muhteşem başarı fantezilerinde onları tatmin eden duygu ise diğerlerinin hayranlığı almak, o ışıltılı bakışı görmektir. Bu bozukluğa sahip olan kişilerin doymayan bir takdir görme, sevilme, beğenilme, onaylanma ihtiyaçları vardır. İŞ HAYATINDA BAŞARILI, MOTİVASYONU YÜKSEK KİŞİLERDİR Narsist... »»»
Narsistik Kişilik Bozukluğu Sürekli saygı görme ve ilgi gösterilme arayışı, narsist kişilik bozukluğunun en belirgin özelliğidir. Kendini beğenmiş ve kibirli görünümlerinin ardında, genellikle acı, ıstırap ve zayıf bir özgüven saklıdır. Narsizm kişilik bozukluğuyla ilgili önemli bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Narsistik Kişilik Bozukluğu Tanımı Hatayı kendisinde de aramak yerine, daima başkalarında arayan ve oldukça kendini beğenmiş tavırlar sergileyen insanlar, hemen “Narsist” olarak adlandırılırlar. Fakat, narsist kelimesi aslında ne demektir? Narsist kişiliği olan insanlar, ilgi gösterilmeye, başkaları tarafından tanınmaya ve kendilerine hayranlık gösterilmesine büyük ihtiyaç duy... »»»
Narsisizm; Yunanca’da duyarsızlık, kuntluk anlamı taşıyan “narke” kelimesiyle ilişkilidir. Pek çok anlam taşıyan narsisizm terimi, kendini beğenmiş, diğer bireylerin yaşantılarına ya da onlara yaşattıklarına karşı duyarsız olan, kişilere karşı kıskançlık duyan ve kendisini devamlı öne çıkarmaktan hoşnut olan kişiler için tanımlanmaktadır. Psikiyatri’de bu terim ilk kez DSM-III’te tanımlanmıştır (Davies, 1989). Genel olarak narsistik özelliklere bakacak olursak, atletik, artistik, dramatik ve akademik kazanımlar peşinde koşma biçiminde başlar. Çevrelerine kendileriyle son derece meşgul kişiler gibi gösterseler de sığ, değersiz ve aşağılık hissi içerisindedirler. Diğer kişileri kendi amaç... »»»
“10 numara insan” olmak… Bunu hastamdan duydum. Diyor ki: “Ben 10 numara insan olmak istiyorum…” Peki, nasıl olmak istiyor? Giydiği kıyafetleriyle, bindiği arabasıyla, makamıyla mevkisiyle, birlikte olmayı tercih ettiği karşı cinsin özellikleriyle, koluna taktığı pahalı saatiyle veya insanların onun için sarf ettiği hayranlık ve takdir dolu sözlerle 10 numara insan olmaya çabalıyor. Ama 10 numara insan olmayı içinde hissedemeyip dışarıda aradığı için de hiçbir şekilde bunu gerçek manada başaramıyor. Sahte ve ‘mış’ gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Ama gerçekten 10 numara insan olmak demek bunu içimizde hissetmek demek. Altın çamurun içinde de değerlidir, kuyumcu vitrininde de… Ge... »»»
Araştırmamızın hedefi, başlıkta belirlenen atasözünün bir kuram doğrultusunda açıklanmasıdır. Bu nedenle kısaca atasözünün ne anlama geldiğinin kısaca açıklanması gerektiği kanısını taşımaktayız. Atasözleri, uzun deneyimlerden yararlanarak kısa ve özlü öğütler veren, toplum tarafından benimsenerek ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözlerdir. Atasözleri bir toplumun duygu, düşünce inanç ve kültür yapısını yansıtır. Atasözlerinin kim tarafından ne zaman söylendiği bilinmez. Bu sözler toplum tarafından benimsenmiş ve yüzyılların düşünce ve mantık isteminden geçerek günümüze ulaşmış kısa ve özlü sözlerdir. Bu nedenle de toplumun özelliklerini belirtmek açısından son derece betimleyici olma... »»»
► Narsistik Kişilik Psk.Yavuz DEVECİ
Narsisizmin temelinde kendini çok değerli ve önemli görme kabulü yatıyor. Kişi kendisini çok değerli görerek etrafındakileri kendi mantığında değersizleştiriyor. Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler kendilerini olduklarından farklı ve de yeteneklerini herkesten daha yüksekte görme ve abartma huyları söz konusudur. Hayal dünyalarında ki başarı herkes için yok edicidir. Davranış kalıpları aşırı bencilcedir ve sürekli ilgi görmeyi ve aşırı hayranlık duyulmayı beklerler. Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler her zaman en iyiyi, mükemmeli istediklerinden bu uğurda pek çok şeyi göze alabilmektedirler. Sosyal yaşantılarında herkes tarafından övgüyle bahsedilmek onlar için çok kıymetlidi... »»»
► Narsistik Kişilik Özellikleri Psk.Sema KAHVECİ KAANOĞLU
NARSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ Temelde içerde bulunan incinmiş, yıpranmış, değersiz yapının saklanması için kullanılan bir savunma mekanizmasıdır. Narsistik kişiliği olan insanların en belirgin özelliklerinden biri, başarılı olmaya aşırı odaklanırken başarısızlığa karşı aşırı hassastırlar. Herkesten biraz daha farklı, özel ,üstün, önemli bir kişi olduklarını düşünürler. Övüldüklerinde kendilerini çok iyi hissederken, eleştirildiklerinde rahatsız hissederler, incinirler, öfkelenirler. Büyüklenmecilik ve değersizlik hisleri yan yanadır. Derinlerdeki değersizlik duygusunun farkında değillerdir, bu duyguya hiç bulaşmamak için sürekli olarak kendilerine ve çevrelerine ne kadar özel ve değer... »»»
Narsisizm kavramı Yunan mitolojisinde suya bakarken kendi suretini görerek kendine aşık olan ve bütün ömrünü hiç ulaşamayacağı bu sevgiliyi izleyerek tüketen Narkissos’dan gelmektedir. Ve psikolog, yazar Havelock Ellis (1898), Yunan mitolojisindeki bu karakteri psikolojik bir fenomeni açıklamak için kullanan ve narsizmden önemli ölçüde bahsederek literature geçen ilk psikanalitik kuramcıdır. O dönemlerde Havelock Ellis narsizmin özellikle kadınlarda görüldüğünü ve ve cinsel duyguların, kendine hayranlığa yöneltilmesini içeren bir durum olarak açıklamaktadır. kişilik bozukluğu üzerinde çalışan Jones (1913) ve Waelder (1925) bu alanda belirli ölçüde tanımlamalarda bulunmuşlarsa d... »»»
► Narsisistik Kişilik Bozukluğu Psk.Dnş.Fatih FİDAN
Narsisistik Kişilik Bozukluğu Çok küçük çocuklarda kendilik saygısı, yaşamındaki önemli diğer kişilerce derinden ve koşulsuz sevildiği, kabul edildiği, önemsendiği, bedensel ve duygusal olarak beslenmeyi hak eden bir varlık olduğu inancına bağlıdır. Sağlıklı bir anneyle kurulan ilişkide bebeğin iç dünyasında olumlu yaşantı anıları birikir. Kendisinin önemli, değerli, sevilmeyi ve bakılmayı hakeden bir varlık olduğu inancı gelişir. İlkel narsisizmden daha olgun düzeyde yer alan öz değerlilik duygusu ve kendilik saygısı yönünde bir gelişim olur. Kendi erken çocukluğunda, empati ve özverili muamele görmemiş, kendi narsisistik arayışları sağlıklı bir biçimde söndürülmemiş anne, beb... »»»
Narsisizm ile savaşma derneği açsalar yeridir sanırım. Her yerde, her koşulda, her biçimde mutlaka her insanın hayatında bir narsist vardır ve mutlaka bir narsist tarafından önce göklere çıkarılıp sonra da yerin dibine sokulmuştur bir insan. Tabi adı halk arasında narsisizm olarak değil genelde "kendini beğenmiş, burnu havada" gibi tamlamalarla anılırken, eğer yaşadığınız bir aşk ilişkisi ise "Allah belasını versin!" e kadar uzayabilir. İnsanlara ilk bakışta karizmatiklik, çekicilik, hayranlık gibi duygular uyandıran narsistlerin muhteşem bir çekim gücü vardır. Öyle ki siz farkına bile varmadan sizi çekim alanına sürükler ve bir bakmışsınız her şeyinizle tutkuyla ona bağlı biri haline gelmiş... »»»
► Kişilik Bozuklukları Psk.Enes KUŞ
► Narsist Kişileri Anlamak Psk.Deniz AKINCI
Narsistik Kişilik Bozukluğu Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Abdullah ÖZER Fotoğraf
Abdullah ÖZER
İzmir
Psikoloji Uzmanı
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi34 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Şu anda TavsiyeEdiyorum.com'da! Şu anda Sitemizde!
Abdullah ÖZER, İzmir Şu anda TavsiyeEdiyorum.com'da! Şu anda Sitemizde!
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Psk.Damla ARAZ, KKTC (Kıbrıs)
narsistik kişilik bozukluğu KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların narsistik kişilik bozukluğu KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
narsisizm, narsist, bencillik, kişilik bozuklukları, narsisterde ilişki, narsizmde ikili ilişkiler, narsizmde iletişim, narsist kişilik, narsist kişilik özellikleri, narsizm, narsistik kişilik bozukluğunda terapi, narsistik kişilikler, narsizm nedir, büyüklenmeci kendilik, grandiyöz, özsevi, kendilik, closed narsist, aşağılayıcı narsist, narsistik, kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu etiyoloji, narsistik kişilik bozukluğu epidemiyoloji, narsistik kişilik bozukluğu tedavi, narsistik yapı, narsisistik, narsisistik kişilik bozuklukları, 10 numara insan, 10 numara insan olmak, mükemmel, mükemmel insan, mükemmel olmak, mükemmellik, mükemmelliyetçilik, narsistik kişilik, atasözleri, atasözleri ve kişilik, atasözleri ve kişilik bozukluğu, narsistik davranış bozukluğu, narsistik kişi, büyüklenmecilik, sahte kendilik, mütevazilik, kendini övme, herşeyin en iyisi, övülmekten hoşlanma, narsisistik kişilik bozukluğu, narcisso, narsizmin bakış, klinik narsizm, patolojik narsizm, görkemli benlik, narsizm belirtileri, narsizm tedavisi, kendini beğenmişlik, kişilik, paranoid kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu, şizotipal kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu, sınır kişilik bozukluğu, histerionik kişilik bozukluğu, çekingen kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu, obsesif kişilik bozukluğu, bordeline kişilik bozukluğu, şizotipal, şizoid, borderline, paranoid, kuşku, içekapanım, antisosyal, anti sosyal, histeriyonik kişilik bozukluğu, çekingenlik, obsesif-kompulsif, narsist kişileri anlamak, büyüklenmeci, kendine aşık olmak, narsisizm nedir, narsist kişi, birincil narsisizm, ikincil narsisizm


18:23
Top