2007'den Bugüne 92,396 Tavsiye, 28,229 Uzman ve 19,987 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!



Narsistik Kişilik
Narsistik Kişilik Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Narsistik Kişilik Kavramı ile İlgili 23 Makale
SEVDİĞİNİZ İNSANDA KİŞİLİK BOZUKLUĞU OLABİLİR KİŞİLİK BOZUKLUKLARI Tanım : Kişinin içinde yaşadığı kültürün beklentilerinden belirgin olarak sapan, sürekli, davranış ve iç yaşantı örüntüsü. Bu örüntü, bilişsel, duygulanım, kişilerarası işlevsellik, dürtü kontrolü alanlarından ikisinde kendini belli eder. Bu sürekli örüntü, çok çeşitli kişisel, toplumsal durumları kapsar. Toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli işlevsellik alanlarında bozulmaya yol açar. Değiştirilmez ve uzun süredir var olan bu örüntünü başlangıcı ergenlik ya da genç erişkinlik dönemlerine rastlar. Başka bir mental bozukluğun bir görünümü ya da sonucu olarak açıklanmaz. Bir maddenin kullanımına ya da bir h... »»»
► Narsistik Kişilik Psk.Yavuz DEVECİ
Narsisizmin temelinde kendini çok değerli ve önemli görme kabulü yatıyor. Kişi kendisini çok değerli görerek etrafındakileri kendi mantığında değersizleştiriyor. Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler kendilerini olduklarından farklı ve de yeteneklerini herkesten daha yüksekte görme ve abartma huyları söz konusudur. Hayal dünyalarında ki başarı herkes için yok edicidir. Davranış kalıpları aşırı bencilcedir ve sürekli ilgi görmeyi ve aşırı hayranlık duyulmayı beklerler. Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler her zaman en iyiyi, mükemmeli istediklerinden bu uğurda pek çok şeyi göze alabilmektedirler. Sosyal yaşantılarında herkes tarafından övgüyle bahsedilmek onlar için çok kıymetlidi... »»»
► Narsistik Kişilik Bozukluğu Psk.Yahya Ahmed DOĞANAY
Kişilik bozuklukları; başlangıcı ergenlik veya erken yetişkinlik dönemlerine kadar uzanan, biliş, duygulanım, kişilerarası işlevsellik ve dürtü denetiminde problemlerin yaşandığı, esnekliğin az olduğu, toplumsal konular, işle ilgili alanlar ve diğer meselelerde işlevselliğin azaldığı, içinde bulunulan kültürün normunun dışında kalan, uzun süreli bir içsel yaşantı veya davranış örüntüsüdür (çev. Köroğlu, 2014). Kişilik bozuklukları kendi içinde 3 ana gruba ayrılır. Bunlar sırasıyla; A kümesi (garip ve eksantrik), B kümesi (değişken ve dramatik) ve C kümesidir (korkulu ve kaygılı). A kümesi kişilik bozuklukları; Kuşkucu (Paranoid) kişilik bozukluğu, Şizoid kişilik bozukluğu ve Şizopital kişili... »»»
► Narsistik Kişilik Bozukluğu ÇOK OKUNUYOR Psk.Arzu BEYRİBEY
• Narsisizm Kavramı 1914 yılında Freud’un bu kavramı psikanalize kazandırmasından önce, Havelock Ellis (1898), bu kavramı ilk kez Yunan Mitolojisi karakteri Narcissus ile bağdaştırmıştır. Freud ise, psikanalitik kurama kazandırılan narsisizm daha sonra birçok kuramcının da sıklıkla üzerinde durduğu bir kavram haline gelmiştir. Narsisizm Freud’un farklı dönemlerde tekrar tekrar üzerinde durduğu bir konudur. Narsisizm bir hastalık değil, kişilik yapısıdır. Narsist olunmaz narsist doğulur diyebileceğimiz şekilde genetik etmenler önemlidir. https://yandex.com.tr/gorsel/search?from=tabbar&text=narsistik&p=3&pos=154&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fim.haberturk.com%2F2015%2F11%2F15%2Fver144... »»»
► Narsistik Kişilik Bozukluğu Psk.Damla ARAZ
NARSİSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU Narsisizm yunan mitolojisinden gelmektedir. Narkissos isimli kişinin suda kendisinin yansımasını görerek kendisine karşı haz ve hayranlık beslemesi bunun sonucunda da kendisine aşık olması ile başlar. Narkissos daha sonra kendisine aşırı bir şekilde aşık olarak hiç mümkün olmayacak bir aşka yakalanmıştı. Her gün suya giderek kendi siluetini gören Narkissos, bir gün suya atlayarak kendi yansımasına yani bir nevi aşkına sarılmak ister o esnada da suda boğularak hayatına son verir (Ankay,1998). Narsisizm kelimesi de Narkissos’dan gelmektedir. Narsisizm sözcüğünü ilk kez 1898 yılında psikanalist olan Ellis tarafından psikoloji bilimine katılmıştır. Narsistik kişil... »»»
► Narsistik Kişilik Bozukluğu Psk.Rumeysa GÜNAY
Narsist bireyler toplumda genel tabiriyle kendine aşık olan kişiler olarak görülmektedir. Klinik anlamda ise; kendi idealize ettiği kişiliğini gerçek kişiliği olarak gören, kendini herkesten üstün ve mükemmel olarak algılayan; yaralanabilir ve zayıf yönleri de olan gerçek kişiliklerini gizlemek için çevrelerine idealize ettikleri kişiliklerini yansıtarak üzerini örten bireyler narsist olarak adlandırılmaktadır. Narsistik özellikler az veya çok herkeste belirli bir düzeyde bulunmaktadır. Aslında bu özelliklerin bulunması belirli bir düzeye kadar sağlıklıdır; kişinin kendine güvenmesi ve öz güveninin yüksek olması, bireyin sağlıklı bir kişilik geliştirebilmesi ve günlük hayatta zaman zaman ... »»»
► Narsistik Kişilik Bozukluğu Psk.Gülcem YILDIRIM
NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU Narsistik kişilik bozukluğunun en önemli özelliği abartılı bir şekilde kendine hayran olma, kendini beğenme, tüm güçlülük ve büyüklenmeciliktir. Bu bozukluğa sahip olan kişiler kendilerini yüceltirken, diğerlerini küçümseme ve aşağılama eğiliminde olur. Narsistik kişilik bozukluğuna sahip olan kişilerin zihinleri sürekli bir şekilde muhteşem başarı düşünceleri ile doludur. Muhteşem başarı fantezilerinde onları tatmin eden duygu ise diğerlerinin hayranlığı almak, o ışıltılı bakışı görmektir. Bu bozukluğa sahip olan kişilerin doymayan bir takdir görme, sevilme, beğenilme, onaylanma ihtiyaçları vardır. İŞ HAYATINDA BAŞARILI, MOTİVASYONU YÜKSEK KİŞİLERDİR Narsist... »»»
► Narsistik Kişilik Özellikleri Psk.Sema KAHVECİ KAANOĞLU
NARSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ Temelde içerde bulunan incinmiş, yıpranmış, değersiz yapının saklanması için kullanılan bir savunma mekanizmasıdır. Narsistik kişiliği olan insanların en belirgin özelliklerinden biri, başarılı olmaya aşırı odaklanırken başarısızlığa karşı aşırı hassastırlar. Herkesten biraz daha farklı, özel ,üstün, önemli bir kişi olduklarını düşünürler. Övüldüklerinde kendilerini çok iyi hissederken, eleştirildiklerinde rahatsız hissederler, incinirler, öfkelenirler. Büyüklenmecilik ve değersizlik hisleri yan yanadır. Derinlerdeki değersizlik duygusunun farkında değillerdir, bu duyguya hiç bulaşmamak için sürekli olarak kendilerine ve çevrelerine ne kadar özel ve değer... »»»
Narsistik Kişilik Bozukluğu Sürekli saygı görme ve ilgi gösterilme arayışı, narsist kişilik bozukluğunun en belirgin özelliğidir. Kendini beğenmiş ve kibirli görünümlerinin ardında, genellikle acı, ıstırap ve zayıf bir özgüven saklıdır. Narsizm kişilik bozukluğuyla ilgili önemli bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Narsistik Kişilik Bozukluğu Tanımı Hatayı kendisinde de aramak yerine, daima başkalarında arayan ve oldukça kendini beğenmiş tavırlar sergileyen insanlar, hemen “Narsist” olarak adlandırılırlar. Fakat, narsist kelimesi aslında ne demektir? Narsist kişiliği olan insanlar, ilgi gösterilmeye, başkaları tarafından tanınmaya ve kendilerine hayranlık gösterilmesine büyük ihtiyaç duy... »»»
Narsisizm, Yunan mitolojisinde karşımıza çıkan Narkissos’un Echo’nun sevgisine tepki göstermemesi sonucunda lanetlenmesi ve nehirdeki yansımasına aşık olması ile ilişkilendirilmektedir. Narsisistik kişi kendi kimliğine karşı aşırı sevgi duyarken, başkalarına karşı oldukça kayıtsız, çıkarcı, empatiden yoksun bir yaklaşıma sahiptir. Narsisistler başkalarını küçümseme davranışında bulunduklarında kendilerini tatmin ederler. Kendi düşüncelerini abartma eğilimindedirler ve bu nedenle başkaları onları kabul etmese bile kendilerini üstün görürler. Kendi kendilerine yetebileceklerine ve başkasının yardımına ihtiyaç duymadıklarına inanmaktadırlar ve benmerkezcidirler. Narsisizmin kişinin kendini a... »»»
Narsisizm kavramı Yunan mitolojisinde suya bakarken kendi suretini görerek kendine aşık olan ve bütün ömrünü hiç ulaşamayacağı bu sevgiliyi izleyerek tüketen Narkissos’dan gelmektedir. Ve psikolog, yazar Havelock Ellis (1898), Yunan mitolojisindeki bu karakteri psikolojik bir fenomeni açıklamak için kullanan ve narsizmden önemli ölçüde bahsederek literature geçen ilk psikanalitik kuramcıdır. O dönemlerde Havelock Ellis narsizmin özellikle kadınlarda görüldüğünü ve ve cinsel duyguların, kendine hayranlığa yöneltilmesini içeren bir durum olarak açıklamaktadır. kişilik bozukluğu üzerinde çalışan Jones (1913) ve Waelder (1925) bu alanda belirli ölçüde tanımlamalarda bulunmuşlarsa d... »»»
Narsisizm; Yunanca’da duyarsızlık, kuntluk anlamı taşıyan “narke” kelimesiyle ilişkilidir. Pek çok anlam taşıyan narsisizm terimi, kendini beğenmiş, diğer bireylerin yaşantılarına ya da onlara yaşattıklarına karşı duyarsız olan, kişilere karşı kıskançlık duyan ve kendisini devamlı öne çıkarmaktan hoşnut olan kişiler için tanımlanmaktadır. Psikiyatri’de bu terim ilk kez DSM-III’te tanımlanmıştır (Davies, 1989). Genel olarak narsistik özelliklere bakacak olursak, atletik, artistik, dramatik ve akademik kazanımlar peşinde koşma biçiminde başlar. Çevrelerine kendileriyle son derece meşgul kişiler gibi gösterseler de sığ, değersiz ve aşağılık hissi içerisindedirler. Diğer kişileri kendi amaç... »»»
“10 numara insan” olmak… Bunu hastamdan duydum. Diyor ki: “Ben 10 numara insan olmak istiyorum…” Peki, nasıl olmak istiyor? Giydiği kıyafetleriyle, bindiği arabasıyla, makamıyla mevkisiyle, birlikte olmayı tercih ettiği karşı cinsin özellikleriyle, koluna taktığı pahalı saatiyle veya insanların onun için sarf ettiği hayranlık ve takdir dolu sözlerle 10 numara insan olmaya çabalıyor. Ama 10 numara insan olmayı içinde hissedemeyip dışarıda aradığı için de hiçbir şekilde bunu gerçek manada başaramıyor. Sahte ve ‘mış’ gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Ama gerçekten 10 numara insan olmak demek bunu içimizde hissetmek demek. Altın çamurun içinde de değerlidir, kuyumcu vitrininde de… Ge... »»»
Araştırmamızın hedefi, başlıkta belirlenen atasözünün bir kuram doğrultusunda açıklanmasıdır. Bu nedenle kısaca atasözünün ne anlama geldiğinin kısaca açıklanması gerektiği kanısını taşımaktayız. Atasözleri, uzun deneyimlerden yararlanarak kısa ve özlü öğütler veren, toplum tarafından benimsenerek ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözlerdir. Atasözleri bir toplumun duygu, düşünce inanç ve kültür yapısını yansıtır. Atasözlerinin kim tarafından ne zaman söylendiği bilinmez. Bu sözler toplum tarafından benimsenmiş ve yüzyılların düşünce ve mantık isteminden geçerek günümüze ulaşmış kısa ve özlü sözlerdir. Bu nedenle de toplumun özelliklerini belirtmek açısından son derece betimleyici olma... »»»
► Kişilik Bozuklukları Psk.Enes KUŞ
► Narsisistik Kişilik Bozukluğu Psk.Dnş.Fatih FİDAN
► Narsist Kişileri Anlamak Psk.Deniz AKINCI
► Aşık Narsist Psk.Şeyda UNCU
Narsistik Kişilik Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Sude FERALİ, İstanbul
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Dr.Psk.Bahar KÖSE, İstanbul
Psk.Bahar KAYA, İstanbul
Dr.Hakan KARAŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Müberra YENİŞAR, Bursa , Tıp Doktoru
Psk.Damla ARAZ, KKTC (Kıbrıs)
Psk.Armağan AKYOL, İstanbul
narsistik kişilik KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların narsistik kişilik KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
kişilik bozuklukları, kişilik bozukluklarında tedavi, paranoid bozukluk, çekingen kişilik, şizotipal kişilik, antisosyal kişilik, borderline kişilik, histrionik kişilik, obsesif kompulsif kişilik, bağımlı kişilik, narsistik kişi, narsistik kişilik bozukluğu, narsisizm, zor karakterler, kişilik bozukluğu, narsist, kibirli, kendini beğenmiş, narsistlerin psikolojisi, bencillik, narsisterde ilişki, narsizmde ikili ilişkiler, narsizmde iletişim, narsist kişilik, narsist kişilik özellikleri, narsizm, narsistik kişilik bozukluğunda terapi, narsistik kişilikler, narsizm nedir, büyüklenmeci kendilik, grandiyöz, özsevi, kendilik, closed narsist, aşağılayıcı narsist, büyüklenmecilik, sahte kendilik, mütevazilik, kendini övme, herşeyin en iyisi, övülmekten hoşlanma, narsistik, narsisistik kişilik, normal narsisizm, patolojik narsisizm, narsisistik kişilik bozukluğu, narcisso, narsizmin bakış, klinik narsizm, patolojik narsizm, görkemli benlik, narsistik kişilik bozukluğu etiyoloji, narsistik kişilik bozukluğu epidemiyoloji, narsistik kişilik bozukluğu tedavi, narsistik yapı, narsisistik, narsisistik kişilik bozuklukları, 10 numara insan, 10 numara insan olmak, mükemmel, mükemmel insan, mükemmel olmak, mükemmellik, mükemmelliyetçilik, atasözleri, atasözleri ve kişilik, atasözleri ve kişilik bozukluğu, narsistik davranış bozukluğu, kişilik, paranoid kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu, şizotipal kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu, sınır kişilik bozukluğu, histerionik kişilik bozukluğu, çekingen kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu, obsesif kişilik bozukluğu, narsizm belirtileri, narsizm tedavisi, kendini beğenmişlik, şizotipal, şizoid, borderline, paranoid, kuşku, içekapanım, antisosyal, anti sosyal, histeriyonik kişilik bozukluğu, çekingenlik, obsesif-kompulsif, bordeline kişilik bozukluğu, narsist kişileri anlamak, kendine hayran olma, büyüklenmeci, kendine aşık olmak, narsisizm nedir, narsist kişi, birincil narsisizm


10:57
Top