2007'den Bugüne 92,138 Tavsiye, 28,189 Uzman ve 19,957 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Ders Çalışırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
MAKALE #16624 © Yazan Psk.Erol AKDAĞ | Yayın Mayıs 2016 | 12,998 Okuyucu
DERS ÇALIŞIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Faydalı ve verimli ders çalışma alışkanlığı kazanmak için izlenmesi gereken yollar şunlardır:
• Ders çalışmanızı engelleyecek ve güçleştirecek sağlık probleminiz varsa, öncelikle bu probleminizi ortadan kaldırınız. Özellikle göz ve kulak bozuklukları, öğrenmeyi zorlaştırdığından ilk önce tedavi edilmesi gereken sağlık problemleridir.
• Ders çalışmak için belirli bir yer ayırınız. Ders çalışmak için devamlı bir yeriniz yoksa çalıştığınız yerin başka çağrışımlar yapacak şekilde olmasını önleyiniz. Yemek masasında veya yatak odasında çalışıyorsanız, yemek yemeyi veya uyumayı çağrıştıracak ipuçlarını ortadan kaldırınız.
• Çalışma odası mümkün olduğu kadar fazla sıcak veya soğuk olmamalı, iyi havalandırılmalı ve sessiz olmalıdır.
• Koltuğa yayılarak veya sedire, yatağa uzanarak ders çalışma alışkanlığını asla edinmeyiniz. Derslerinize normal bir sandalyede oturarak, masada çalışınız.
• Çalışma yerinizin ışığı, ısısı ve ses durumu gözlerinizi yormayacak, dikkatinizi ve ilginizi dağıtmayacak şekilde olmalıdır. Isı 20 derece civarında olmalı, ışık ise soldan ya da üstten gelmelidir.
• Çalışma masası ve yüksekliği, kişinin boyuna göre ayarlanmalıdır.
• Ders çalışırken müzik dinlemek dikkati dağıtır.
• Ders çalışma ortamındaki poster, afiş ve resimler de dikkatin dağılmasına, öğrencinin hayal dünyasına kaymasına yardımcı olur.
• Yemek masası, Çalışma masası olarak kullanılıyorsa, hiç olmazsa örtüsünü değiştirerek, üzerine bir lamba ekleyerek yeni amacına hazır edilmelidir.
• Okul dışı zamanınızı muhakkak planlayınız. Zamanınızın ne kadarını ders çalışmaya, ne kadarını dinlenmeye ayıracağınızı gösteren günlük çalışma planları yapınız.
• Çalışılacak dersleri planlarken okuma yoluyla öğrenilecek (sosyaller) derslere, çalışmanın başında yer veriniz. Çalışmanın başında zihin yorulmadan sosyal konuların okunması daha faydalı olacak ve öğrenmeyi kolaylaştıracaktır.
• Her okuma dersinden sonra bir fen dersinin çalışılması öğrenmede kolaylık sağlayacaktır. Benzer konulara ard arda çalışmak, zihni erken yorar.
• Sosyal ve fen derslerinin ardından zihni oyalayıcı ve dinlendirici olduğu için resim, müzik gibi uygulamalı derslere yer veriniz.
• Dersiniz bitmeden önce çalışma isteğiniz azalmışsa hemen çalışmaya ara vermeyiniz. Bazı kurallar geliştiriniz ve buna uyunuz. “Beş sayfa daha okuyup kalkacağım” gibi. Ondan sonra bir süre çalışma yerinden ayrılınız.
• Çalışma sırasında kendinize küçük ödüller koyunuz. İlgi ve dikkatiniz azalmışsa,okuduğunuz konuyu bitirince hoşlandığınız bir işi yaparak,kendinizi ödüllendireceğinize dair söz veriniz. Örnek; “Çalıştığım bölümü bitirince meyve yiyeceğim” veya “şu üç sayfayı bitirmeden çay içmeyeceğim” gibi.
• Yeni dersinize çalışmadan önce bir önceki dersinizi acele gözden geçiriniz. Bu tekrar size konular arasında bağ kurma olanağı sağlayacaktır.
• Derslere önceden hazırlanarak giriniz. Hazırlık anında anlayamadığınız konuları öğretmeninize sorarak öğreniniz.
• Kelimeler için değil, fikirler için okuyunuz. Kelime okuma huyundan vazgeçmek için tek tek kelimeleri okuyacak yerde bir bakışta fikirleri kavramaya yetecek sayıda kelime okumaya çalışınız.
• Dikkatinizi, yalnız amacınız üzerinde (soru veya problem) toplayınız.
• Çalışırken çok zorda kalmadıkça kimseden yardım istemeyiniz. Çünkü; her konuda yardım istemek sizin üretkenliğinizi ve kendinize olan güveninizi zayıflatır.
• Anlamakta güçlük çektiğiniz konular karşısında alışma şevkinizi kaybedip, başaramama korkusuna yenik düşmeyiniz .Asıl başarı hazzına ancak zoru başararak ulaşabileceğinizi biliniz.
• Bir anda çok şeyi öğrenmeye kalkışmak hem heves kırıcı hem de bıkkınlık verici olacağından derslerinize günü gününe çalışınız. Sınavdan sınava çalışma alışkanlığına girerek konuları biriktirmeyiniz.
• Okuduğunuz ve dinlediğiniz konularda önemli gördüğünüz yerlerin altını çiziniz ve not tutunuz. Bu, sizin hem konuyu anlamanızı hem de tekrarınızı kolaylaştıracaktır.
• Konudaki teknik terimler, tanımlar, formüller, tarihler vs gibi kısa özlü bilgileri iyice anladıktan sonra ezberleyiniz. Aksi halde bu bilgilerin hafızanızdaki ömrü çok kısa olacaktır.
• Konuyu kısım kısım değil, bütün olarak çalışıp anlamanın daha geçerli olduğunu biliniz.
• Okuduklarınızı kitap cümleleriyle değil, kendi kelime ve cümlelerinizle ifade edip anlatınız Bu, sizin öğrenmeye aktif olarak katılmanızı ve daha etkin öğrenmenizi sağlayacaktır.
• Ders çalışırken o derslerle ilgili yardımcı kaynaklar (Ansiklopedi, Atlas vb.) gibi muhakkak surette masanızın üzerinde bulundurunuz.
• Çalışma plan ve programınızdan asla taviz vermeyiniz. Bir defa çalışma saatinde eğlensem ne olur düşüncesine yenik düşmeyiniz. İleride bunu alışkanlık haline getirmenize yol açacağından korkunuz.
• Derslerinize not almak düşüncesiyle değil, bilginizi arttırmak için çalışın.
• Sürekli ders çalışmanın her zaman iyi öğrenmeye yol açmayacağını,çalışmanın yanında dinlendirici boş zaman uğraşlarına ve spora da yer vermenin sizi uyumlu ve daha başarılı yapacağını biliniz ve programda boş zaman etkinliklerine yer veriniz.
• Öğrenmeyi, ders çalışmayı, yük olmaktan çıkarıp, zevk haline getirin.
• Tekrar etme yani egzersiz yapma öğrenmeyi pekiştirir ve güçlendirir.
• Bir şeyi öğrenirken seyrek aralıklarla tekrar edip çalışmak, peşpeşe tekrar edip çalışmaktan daha iyi sonuç verir.
• Öğrenmeden sonra yapılacak en iyi işin uyumak olduğu araştırmalarla tespit edilmiştir.
• Öğrenmede ilgi çok önemlidir. İlgi duyulan ve zevk veren konular diğerlerinden daha kolay ve iyi öğrenilir. İlginin yanında öğrenme de, amaç da çok önemlidir.
• Başarı; çok çalışmayla değil, etkili çalışmayla elde edilir.

ZİHNİN DAĞILMASINA YOL AÇAN FAKTÖRLER

• Zihnin dağılması herkesin karşılaştığı bir durumdur ve buna yol açan sebepler içten ve dıştan kaynaklanır.
• Zihnin dağılmasına yol açan iç sebepler; hayal kurmak ve endişelere kapılmaktır.
• Hayal kurmaya başladığınızı fark ederseniz ya hayal kurmayı kendinize ödül olarak vererek bunu dinlenme aralığınıza erteleyin ya da hayalinizi kurmaya devam edin ve tamamlayınca dersinize dönün.
• Hayalinizi bir türlü bitiremiyorsanız, kalkıp dolaşın veya hafif fizik egzersiz hareketleri yapın.
• Zihninizi sınavla veya gelecekle ilgili endişeler kaplarsa “Bu düşünceler benim çalışmamı kolaylaştıracak mı,bana yardımcı oluyor mu,amacıma hizmet ediyor mu?”diye sorun. ”Hayır” diye cevap verirseniz, bunları bir yana bırakın ve çalışmaya koyulun.
• Zihnin dağılmasına yol açan dış sebepler; odada asılı posterler, yatarak çalışmak, müzik dinlemek, televizyon, telefon konuşmaları, bir şeyler yemek içmek ihtiyacı ve gezinmektir.
• Ders çalışmanıza ara vermenize sebep olan her durum ve davranış, çalışma programınızı uygulamanızla çelişip çalışmanızı engelliyor ve başarınızı tehdit ediyor demektir.

NOT TUTMA TEKNİĞİ

Anlatılan veya okunan konunun anlaşılmasını ve tekrarını kolaylaştırmak için konunun ana ve yan fikirlerini belirleyici notlar tutulmalıdır.
Öğrencilerin not tutarken şu esaslara dikkat etmeleri gerekir:
• Cepte veya elde mutlaka bir not defteri bulundurulmalıdır. Hatırda kalması istenen bütün bilgilerin bu deftere not edilmesi gerekir.
• Tutulan notlara sonradan ekleme yapabilmek için her sayfanın sağdan sola üç bölüme ayrılması ve solda kalan 1/3 kısmının not tutarken,boş bırakılması yolu izlenmelidir. (Ders dinleme esnasında kaçırılan kısımlar olursa bunlar evde kitabınızdan tamamlanabilir.)
• Anlatılan konu hakkında önceden bazı bilgilere sahip olursanız not almanız daha kolay olur. Bunun için derslere önceden hazırlanarak giriniz.
• Notları ağızdan çıktığı gibi değil,fikrin bütünü halinde ve anlaşıldığı şekilde tutunuz.
• Tanımları, tarihleri, şahıs ve yer adlarını, grafikleri aynen almaya dikkat ediniz.
• Zamanın çoğunu yazarak değil, dinleyerek geçiriniz. Kendinize ait fikirlerin oluşması için konuyu kavramanız gerektiğini düşününüz.
• Çok not almak yerine düzgün, okunaklı, anlaşılır not alma alışkanlığı edininiz. Önce müsvedde tutup, sonra temize çekme alışkanlığına kesin olarak girmeyiniz.
• Notları; düzenli, aranınca rahat bulunacak şekilde düzenleyiniz.
• Tuttuğunuz notlardaki önemli yerlerin altını renkli kalemle çiziniz. Bu sizin notlarınızı özellikle sınava giriş zamanlarınızda üç-beş dakika içinde gözden geçirmenizi sağlayacaktır.

SINAVLARDAN ÖNCE VEYA SINAVLARDA

• Duyacağınız sinirliliği, yenmeye çalışınız:
a) Sınavı, bir yarışma oyunu olarak kabul ediniz.
b) Kendinizden ziyade, soruların cevapları ile ilgileniniz. Sınavı kazanıp kazanamayacağınızı değil, soruların cevaplarını düşününüz.
c) Şayet sinirli iseniz, bununla savaşmak, reddetmek yerine kabulleniniz. Sinirlilikle savaş, sadece gerginlik verir.
• Sınavlarda sizden nasıl cevap isteneceğini öğreniniz:
a) Sorulabilecek soruları tahmin edip, bunların doğru cevaplarını bildiğinizden emin olunuz.
b) Sınav anında, önce bildiğinizden emin olduğunuz sorulardan başlayınız.
c) Her soruyu yapmaya çalışın, zor bir soru üzerinde fazla oyalanmayın.
d) Zamanınızı sorulara göre ayarlayınız. Düşünüp, düzgün ve özlü yazınız.
e) Soruları iyice okuyarak ne istediğini saptayınız. Gereksiz anlatım ve işlemlerden kaçınınız.
f) Etrafınızdakilerle ilgilenmeyiniz.
g) Sınav esnasında imla kurallarına da dikkat ediniz. Anlamsız ve uzun cümlelerden kaçınınız.
h) Soruları bitirince, şayet zaman varsa kağıdınızı tekrar inceleyiniz.
i) Mümkün olduğunca sınavlardan sonra nerelerde ve nasıl hatalar yaptığınızı öğreniniz.

SINAV STRESİNİ AZALTMAK İÇİN

• Önce nefes almayı öğrenin. İyi nefes ağır, derin ve sessiz olmalıdır. İyi bir nefes, yavaş olarak burundan alınır. Ağız kesinlikle kapalı olmalıdır ve akciğerlerin tümünü doldurmalıdır. Alındığının iki katı sürede sessizce verilir. 5-10 kez nefes aldıktan sonra bir iki dakika dinlenin. Günde en az 40 defa uygulanmalıdır. Soluk alırken içinize rahatlığın, huzurun, mutluluğun dolduğunu hayal edin, ve bu durumun kan gibi vücudunuzun her köşesine ulaştığını düşleyin. Soluk verirken ise stresin ve onu oluşturan etkenlerin soluğunuzla birlikte vücudunuzdan dışarı atıldığını düşleyin. Bu egzersiz, stres sırasında ortaya çıkan maddelerin (adrenalin, noradrenalin) salgı bezlerinin azalmasına ve kaybolmasına sebep olduğu için kişiyi sakinleştirir ve kişiyi dengeli kılar.
• Sınavları, ”ÖLÜM-KALIM” savaşı haline getirmeyin.
• Sınavdan önce zihninizde geçmişteki başarısızlıkları değil, başarılarınızı düşünün “Kendinize, kendi değerinizin altında değer biçmeyin.”
• Sınav, bilgilerin değerlendirilmesidir. Sınav, kişiliğinizin değerlendirilmesi değildir. Bu sebeple sınav başarınızla kişilik değerinizi eş görmeyin. Sınavlarda uygulanan testler, kişilik testleri olmayıp, bilgi ve başarı testleridir.
• Lise veya üniversite sınavlarını kazanmayı istek ve tercih haline getiriniz. “Mutlaka başarmalıyım, şu okula girmeliyim” yerine “Sınavı kazanmak istiyorum, şu okula gitmek istiyorum.”diye düşünmek daha gerçekçidir. Kesinlik belirten yasalara uyulmamasının bedeli ve faturası ağırdır. Bu sebeple isteğinizin bir tercih olduğunu, bir yasa olmadığını unutmayın.

Erol AKDAĞ
( Klinik Psikolog )
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Ders Çalışırken Nelere Dikkat Edilmelidir?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Erol AKDAĞ'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Erol AKDAĞ'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     60 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Erol AKDAĞ Fotoğraf
Psk.Erol AKDAĞ
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi38 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Erol AKDAĞ'ın Makaleleri
► Mesleğini Seçerken Nelere Dikkat Etmelisin? Psk.Dnş.H. Güngör YAZICI
► Meslek Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Psk.Azade ALTINTAŞ DURMUŞ
► Meslek Seçimi Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim? Psk.Aslıhan DEĞERLİ AYTOĞAN
► Çocuğuma Bakıcı Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyim Psk.Dnş.Sümeyra YAPICI AYDIN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,957 uzman makalesi arasında 'Ders Çalışırken Nelere Dikkat Edilmelidir?' başlığıyla benzeşen toplam 40 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Hayal Kuran Çocuklar Haziran 2021
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


01:48
Top