2007'den Bugüne 92,411 Tavsiye, 28,231 Uzman ve 19,991 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Sosyal Hizmet Kavramı ile İlgili 15 Makale
Yürüyerek öğreniyoruz. Yapmamız gerekeni bize gösteren bir el kitabımız yok. Yardıma ihtiyacı olmayanlardan başkasına arka çıkmayan bir piyasa düzeni içinde sadece özgürlüğün kokusunu alma yeteneğimiz ve Don Qijote olma potansiyelimiz var. Uygarlık tarihimizin çok geniş bir kesiti mücadeleler tarihidir. Sosyal hizmetlerin tarihi ise iktidarların stres topu olması gerçekliğidir. Hatta sosyal hizmetler, devletlerin toplumlara karşı tek sorumluluk alanlarıdır da diyebiliriz. Bu realite, sosyal hizmetlerin 'üretildiği' ilk günden beri böyle olagelmiştir. Yani iktidar aygıtları çelişkilerinden arınmak için sosyal hizmetleri, psikolojik savunma mekanizmalarından olan mantığa büründür... »»»
► Klinik Sosyal Hizmet Nedir? Abdullah ÖZER
Klinik Sosyal Hizmet nedir? Klinik sosyal hizmet, diğer sosyal hizmet alanları gibi sosyal hizmet mesleğinin bir parçasıdır. Örneğin, "bireysel sosyal hizmet çalışması", "yetişkin eğitimi" ve "psikiyatrik sosyal hizmet" gibi sosyal hizmet çalışmalarının bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmektedir. Başlıca Sosyal Hizmet alanları: * Sağlık alanı (Health social work) * Eğitim alanı (School social work) * Adalet alanı (Forensic social work) * Çalışma ve sosyal güvenlik alanı (Work and social security) * Sosyal hizmet, sosyal yardım alanı (Social services and social aid) Klinik sosyal hizmet, değerlendirme, psikoterapi ve danışmanlığı içeren teşhis ve tedavi, danışan odaklı savunuculuk, kons... »»»
TIBBİ SOSYAL HİZMET GİRİŞ Bu güne değin, sağlığınızla ilgili bir tedavi sürecinde herhangi bir şekilde tıbbi sosyal hizmet olarak nitelendirebileceğiniz bir yardım ve destek aldınız mı? Bu soruyu yöneltmemdeki amaç, tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının hastanın içinde bulunduğu duygusal, sosyal ve çevresel koşulların bir bütün olarak değerlendirilerek iyileştirilme sürecine yapacağı katkıları ve hastalık üzerindeki olumlu yansımalarının ne denli önemli olduğunu vurgulamaktır. Bilimin ve modern dünya ülkelerinin ulaştığı en son bulgular artık yeni yaklaşımların yaşama geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, tıbbi sosyal hizmet uzmanlarının rol ve fonksiyonları üzerinden gid... »»»
Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde aile danışmanlığı,tarihçesi ve aile danışma kuramları yer alırken ikinci bölümde ise aile danışmanlığında Sosyal Hizmet Mesleğinin rolü,sosyal hizmet uzmanının aile danışmanlığı alanında müdahale yöntemleri yer almaktadır. I- AİLE DANIŞMANLIĞI Aile Danışmanlığı,sorun çözme sürecine tüm aileyi katmayı amaçlayan,iki veya daha fazla aile üyesi ile bir arada gerçekleştirilen ve sorunu (çatışmayı) çözümlerken doğrudan aile üyeleri arasındaki etkileşimlerin incelenmesini ve soruna katkısının değerlendirilmesini öngören bir uygulama biçimidir. Aile danışmanlığı 2. Dünya Savaşı 'ndan sonra hızlı bir gelişme göstermiştir. Aile dinamikl... »»»
► Ceza İnfaz Kurumunda Sosyal Hizmet Uzmanı Nazik GÜNDOĞDU ÜNLÜ
CEZA İNFAZ KURUMUNDA SOSYAL HİZMET UZMANI Ceza İnfaz Kurumlarında çalışan sosyal hizmet uzmanları Psiko-sosyal Servis'te psikologlarla ortak olarak faaliyet göstermektedir. Servisin amacı öncelikle hükümlü ve tutukluyu psikolojik, sosyal ve kültürel açılardan tanımaktır. Buna yönelik olarak, kuruma yeni gelen her hükümlü ve tutuklu ile "Tanıma ve Takip Formu" doldurur. Bu formla hükümlü ve tutuklunun demografik özellikleri, suç bilgiler, psiko-sosyal bilgileri, varsa psikiyatrik öyküsü, uyuşturucu madde kullanıp kullanmaması ve ailesine ulaşmak için gereken telefon ve adres bilgileri alınır. Tanıma faaliyetleri sonrasında kişiye ait formlar tasniflenir. Hükümlü ve tutuklunun dilekçe ... »»»
Sosyal Hizmet Uzmanı Virginia Satir 26 Haziran 1916 tarihinde, Neillsville, Wisconsin'de doğan ve 10 Eylül 1988 tarihinde Kaliforniya'da vefat eden Virginia Satir, Amerikalı bir psikoterapist olarak en önemli aile terapistlerinden biri kabul edilmektedir. Virginia Satir, aile terapisinin annesi ve kurucusu olarak tanımlanmaktadır. Virginia Satir'in Hayatı – Bir Sosyal Hizmet Uzmanı Aile Terapisini kuruyor Üniversiteden mezun olmasının hemen ardından öğretmen olarak çalışma hayatına başlayan Satir, sosyal hizmetler alanında gönüllü olarak Aile Danışmanlığı çalışmalarını yürütürken, aile konusunda birçok tecrübe ve deneyim kazanmıştır. İş hayatına devam ederken, aynı zamanda Şikago Üniver... »»»
4787 Sayılı Aile Mahkemeleri’nin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 5. Maddesi’nde Aile Mahkemeleri’nde görevli Uzmanlar ve Görevleri 4787 Sayılı Kanunun Uzmanlarla ilgili açıklamaları ve görevlerini içeren kısımlar aşağıda belirtildiği şekildedir. Her aile mahkemesine, Davanın esasına girilmeden önce veya davanın görülmesi sırasında, mahkemece istenen konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenlerine ilişkin araştırma ve inceleme yapmak ve sonucunu bildirmek, Mahkemenin gerekli gördüğü hallerde duruşmada hazır bulunmak, istenilen konularla ilgili çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek, Mahkemece verilecek diğer görevleri yapmak,üzere Adalet Bakanlı... »»»
► Fenomenolojik Yaklaşım Cafer ÇAY
Sosyal Hizmet Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Murat MANGIR, Balıkesir
Nursel YILDIZ, Sakarya
Ali SONGÜL, Antalya
Nazik GÜNDOĞDU ÜNLÜ, İçel (Mersin)
Sinem GÜLENÇ, Kocaeli
Koray AYDIN, Antalya
Cafer ÇAY, İstanbul
Murat PERÇİN, Yurtdışı
Fatih KURŞUN, Samsun
Günay ARSLAN, Samsun
Ali Rıza DOĞAN, İçel (Mersin)
sosyal hizmet KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların sosyal hizmet KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
sosyal bilim, sosyal hizmet uzmanı, sosyal hizmet uzmanlığı, sosyal hizmetler, klinik sosyal hizmet, klinik sosyal hizmet nedir, klinik sosyal hizmet uzmanı, tıbbi sosyal hizmet uzmanı, social work, sosyal çalışma, sosyal çalımacı, tıbbi sosyal hizmet, sosyal hizmet uzmanları, sosyal hizmet uzmanlanı, aile, aile terapi, aile terapisi, aile terapisi yöntemleri, aile danışmanlığı, çift terapisi, evlilik terapisi, aile danışması, aile danışmanı, ceza infaz kurumu, virginia satir, aile terapisi kurucusu, sistemik aile terapisi, familienskulptur, bert hellinger, hellinger, aile dizimi, aile mahkemeleri, aile mahkemesi uzmanları, aile mahkemelerinde uzmanlar, aile mahkemelerinde pedagog, aile mahkemelerinde psikolog, adliyelerde pedagog, sosyal hizmet mesleği, psikiyatrik sosyal hizmet, psikiyatrik sosyal hizmetler, türkiyede sosyal hizmet, türkiyede sosyal hizmetler, ülkemizde sosyal hizmet, ülkemizde sosyal hizmetler, sosyal hizmetlerin tarihi, aydın, bilgi, aydın kimdir, aydının tanımı, sosyal çalışmacı, aydınlanma, aydın kavramı, kentsel, psikoterapi, sanat terapi, sanat terapisti, sanatla sosyal çalışma, sanatın yararları, art social work, okul sosyal hizmeti, ekosistem yaklaşımı, yedi basamaklı müdahalesi, fenomen, carl rogers, fenomenolojik yaklaşım, fenomenolojik, kişilik kuramı, benlik kuramı, homoseksüel, heteroseksüel, cinsel kimlik, cinsel yönelim, cinsel eğilim, eşcinsel, eşcinsellik, online eşcinsel danışma, online eşcinsel terapi, eşcinsel danışmanlık, lezbiyen, geyy, gayy, biseksüel, transseksüel, online terapi, geştalt terapi, cinsel terapi, cinsel terapist, cinsel danışmanlık, cinsel terapisi, homofobik, eşcinsel tedavi, homoseksüellik, heteroseksüellik, cinsel sapkınlık, travesti, transvestit, cinsel gelişim, cinsellik, transgender, transkimlik, transvestizm


00:54
Top