2007'den Bugüne 80,875 Tavsiye, 25,751 Uzman ve 18,025 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Sosyal Hizmet Kavramı ile İlgili 14 Makale
Yürüyerek öğreniyoruz. Yapmamız gerekeni bize gösteren bir el kitabımız yok. Yardıma ihtiyacı olmayanlardan başkasına arka çıkmayan bir piyasa düzeni içinde sadece özgürlüğün kokusunu alma yeteneğimiz ve Don Qijote olma potansiyelimiz var. Uygarlık tarihimizin çok geniş bir kesiti mücadeleler tarihidir. Sosyal hizmetlerin tarihi ise iktidarların stres topu olması gerçekliğidir. Hatta sosyal hizmetler, devletlerin toplumlara karşı tek sorumluluk alanlarıdır da diyebiliriz. Bu realite, sosyal hizmetlerin 'üretildiği' ilk günden beri böyle olagelmiştir. Yani iktidar aygıtları çelişkilerinden arınmak için sosyal hizmetleri, psikolojik savunma mekanizmalarından olan mantığa büründür... »»»
TIBBİ SOSYAL HİZMET GİRİŞ Bu güne değin, sağlığınızla ilgili bir tedavi sürecinde herhangi bir şekilde tıbbi sosyal hizmet olarak nitelendirebileceğiniz bir yardım ve destek aldınız mı? Bu soruyu yöneltmemdeki amaç, tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının hastanın içinde bulunduğu duygusal, sosyal ve çevresel koşulların bir bütün olarak değerlendirilerek iyileştirilme sürecine yapacağı katkıları ve hastalık üzerindeki olumlu yansımalarının ne denli önemli olduğunu vurgulamaktır. Bilimin ve modern dünya ülkelerinin ulaştığı en son bulgular artık yeni yaklaşımların yaşama geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, tıbbi sosyal hizmet uzmanlarının rol ve fonksiyonları üzerinden gid... »»»
Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde aile danışmanlığı,tarihçesi ve aile danışma kuramları yer alırken ikinci bölümde ise aile danışmanlığında Sosyal Hizmet Mesleğinin rolü,sosyal hizmet uzmanının aile danışmanlığı alanında müdahale yöntemleri yer almaktadır. I- AİLE DANIŞMANLIĞI Aile Danışmanlığı,sorun çözme sürecine tüm aileyi katmayı amaçlayan,iki veya daha fazla aile üyesi ile bir arada gerçekleştirilen ve sorunu (çatışmayı) çözümlerken doğrudan aile üyeleri arasındaki etkileşimlerin incelenmesini ve soruna katkısının değerlendirilmesini öngören bir uygulama biçimidir. Aile danışmanlığı 2. Dünya Savaşı 'ndan sonra hızlı bir gelişme göstermiştir. Aile dinamikl... »»»
► Ceza İnfaz Kurumunda Sosyal Hizmet Uzmanı Nazik GÜNDOĞDU ÜNLÜ
CEZA İNFAZ KURUMUNDA SOSYAL HİZMET UZMANI Ceza İnfaz Kurumlarında çalışan sosyal hizmet uzmanları Psiko-sosyal Servis'te psikologlarla ortak olarak faaliyet göstermektedir. Servisin amacı öncelikle hükümlü ve tutukluyu psikolojik, sosyal ve kültürel açılardan tanımaktır. Buna yönelik olarak, kuruma yeni gelen her hükümlü ve tutuklu ile "Tanıma ve Takip Formu" doldurur. Bu formla hükümlü ve tutuklunun demografik özellikleri, suç bilgiler, psiko-sosyal bilgileri, varsa psikiyatrik öyküsü, uyuşturucu madde kullanıp kullanmaması ve ailesine ulaşmak için gereken telefon ve adres bilgileri alınır. Tanıma faaliyetleri sonrasında kişiye ait formlar tasniflenir. Hükümlü ve tutuklunun dilekçe ... »»»
4787 Sayılı Aile Mahkemeleri’nin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 5. Maddesi’nde Aile Mahkemeleri’nde görevli Uzmanlar ve Görevleri 4787 Sayılı Kanunun Uzmanlarla ilgili açıklamaları ve görevlerini içeren kısımlar aşağıda belirtildiği şekildedir. Her aile mahkemesine, Davanın esasına girilmeden önce veya davanın görülmesi sırasında, mahkemece istenen konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenlerine ilişkin araştırma ve inceleme yapmak ve sonucunu bildirmek, Mahkemenin gerekli gördüğü hallerde duruşmada hazır bulunmak, istenilen konularla ilgili çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek, Mahkemece verilecek diğer görevleri yapmak,üzere Adalet Bakanlı... »»»
Bu yazıda, şikayetlerinden dolayı yardım almak isteyen sizin ya da yakınlarınızın kiminle temasa geçmesi gerektiğine dair bilgi ve fikir sahibi olmanız, böylece size yardımcı olabilecek “doğru kişiye” ulaşmanız amaçlanmaktadır. Çünkü, internetin yardımıyla danışmanlık alacağınız kişiyi seçerken, bu alanda çalışan fakat gerek yeterli bilgi ve donanıma sahip olmayan, gerekse aldığı eğitim alanı dışında, etik ve ahlaki kurallara uymadan çalışan kişilerle de karşılaşabilirsiniz. Bu amaçla ruh sağlığı dediğimizde ne kastettiğimiz ve psikiyatrist, psikolog ve de psikolojik danışmanlık mesleklerinin ne olduğunu açıklanacaktır. Öncelikle ruh sağlığı ve psikoterapi kavramları açıklanıp, ardından mesl... »»»
► Fenomenolojik Yaklaşım Cafer ÇAY
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Sosyal Hizmet Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Murat MANGIR, Balıkesir
Ali SONGÜL, Antalya
Nazik GÜNDOĞDU ÜNLÜ, İçel (Mersin)
Sinem GÜLENÇ, Kocaeli
Koray AYDIN, İstanbul
Cafer ÇAY, İstanbul
Tülay ŞAHİN ASLAN, Şanlıurfa
Murat PERÇİN, Diyarbakır
Fatih KURŞUN, Samsun
Günay ARSLAN, Samsun
Ali Rıza DOĞAN, İçel (Mersin)
sosyal hizmet KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların sosyal hizmet KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
sosyal bilim, sosyal hizmet uzmanı, sosyal hizmet uzmanlığı, sosyal hizmetler, tıbbi sosyal hizmet, sosyal hizmet uzmanları, sosyal hizmet uzmanlanı, aile, aile terapi, aile terapisi, aile terapisi yöntemleri, aile danışmanlığı, çift terapisi, evlilik terapisi, aile danışması, aile danışmanı, ceza infaz kurumu, aile mahkemeleri, aile mahkemesi uzmanları, aile mahkemelerinde uzmanlar, aile mahkemelerinde pedagog, aile mahkemelerinde psikolog, adliyelerde pedagog, sosyal hizmet mesleği, psikiyatrik sosyal hizmet, psikiyatrik sosyal hizmetler, türkiyede sosyal hizmet, türkiyede sosyal hizmetler, ülkemizde sosyal hizmet, ülkemizde sosyal hizmetler, sosyal hizmetlerin tarihi, aydın, bilgi, aydın kimdir, aydının tanımı, sosyal çalışma, sosyal çalışmacı, aydınlanma, aydın kavramı, kentsel, psikoterapi, sanat terapi, sanat terapisti, sanatla sosyal çalışma, sanatın yararları, art social work, okul sosyal hizmeti, ekosistem yaklaşımı, yedi basamaklı müdahalesi, psikoterapi enstitüsü, psikoterapi yasası, modern psikoterapi, psikoloji, psikolojik danışmanlık, psikoterapi derneği, isviçre psikoterapi birliği, sosyal hizmet uzmanları derneği, psikoterapi kanunu, meslek yasası, psikoterapi eğitimi, fenomen, carl rogers, fenomenolojik yaklaşım, fenomenolojik, kişilik kuramı, benlik kuramı, homoseksüel, heteroseksüel, cinsel kimlik, cinsel yönelim, cinsel eğilim, eşcinsel, eşcinsellik, online eşcinsel danışma, online eşcinsel terapi, eşcinsel danışmanlık, lezbiyen, geyy, gayy, biseksüel, transseksüel, online terapi, geştalt terapi, cinsel terapi, cinsel terapist, cinsel danışmanlık, cinsel terapisi, homofobik, eşcinsel tedavi, homoseksüellik, heteroseksüellik, cinsel sapkınlık, travesti, transvestit, cinsel gelişim, cinsellik, transgender, transkimlik, transvestizm, korunmaya muhtaç çocuk, gönüllü çalışma


04:30
Top