2007'den Bugüne 91,818 Tavsiye, 28,133 Uzman ve 19,910 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Gebelikte Cinsel Yaşam
MAKALE #19468 © Yazan Uzm.Psk.Dnş.Duygu AYHAN | Yayın Mart 2018 | 2,860 Okuyucu
Cinsellik doğum öncesi başlayıp ömür boyu devam eden, insanların değerleri, inanışları, duyguları, kişilikleri, sevdikleri ve sevmedikleri şeyler, tutumları, davranışları, fiziksel görünümleri ve içinde yaşadıkları toplumlara göre şekillenen bir kavramdır. Yalnızca cinsel organları değil, tüm bedeni ve aklı içerir (Parrinder 2003, Taylor 2007 and Moseley 2010). Cinsel bir varlık olarak insanın sadece bedensel değil duygusal, düşünsel ve toplumsal bütünlüğü sağlayan, kişilik gelişimi, iletişim ve sevginin paylaşımını olumlu yönde zenginleştiren ve arttıran sağlıklılık halidir. Cinsellik psikolojik, sosyal, ekonomik, politik, kültürel, hukuki, tarihi, dini, biyolojik ve ruhsal faktörlerin etkileşiminden etkilenmektedir (Bozdemir ve Özcan 2011).Gebelik ise genellikle bir cinsel ilişkinin sonucunda oluşmasına karşın, kadının cinselliği bu dönemde göz ardı edilmektedir (Sobolewski 1998, Gökyıldız ve Beji 2005).Kadınların gebelik dönemi gibi fizyolojik ve psikolojik değişikliklerinin yoğun yaşandığı bir dönemde, cinselliğin sağlıklı bir şekilde devamı için bilgi gereksinimi artmaktadır. Cinselliğin fizyolojisinin bilinmesi gebelikteki değişikliklerin değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. (Uçtu,Bekmezci ve Özerdoğan,2017) Gebelik birçok fizyolojik değişikliğin yaşandığı bir dönemdir. Gebelik boyunca östrojen ve progesteronun yüksek seviyelerde bulunması ile ilk aylarda çok yük-selen Human Koryonik Gonadotropin (HCG), vücutta hormonal olarak total vücut sıvılarında %60-80 artış, kilo artışı, anemi, bulantı-kusma (sıklıkla ilk trimesterde), artmış kardiyak output ve solunum sayısında artış gibi birtakım değişikliklere yol açar. Gebelikte yaşanan tüm bu fiziksel değişimlere ek olarak, yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, uykusuzluk, kokulara ve vücut salgılarına tahammülsüzlük gibi genel sağlık problemleri de yaşanmaktadır.( Lowedermilk DL, Bobak JM, Perry SE, 1996) Yüksek seviyedeki progesteron ve östrojen hormonları gebenin yumuşak ve düzgün bir cilde, parlak saçlara sahip olmasına, kendini iyi hissetmesine neden olduğu gibi, memeler ve cinsel organlarda oluşturduğu etki ile de cinsel ilişkiye daha hassas ve duyarlı hale getirmektedir. (Eryilmaz,Ege,Zincir, 2000 , al Bustan ,el Tomi,Faiwalla , Manav, 1995)
Yapılan araştırmalarda kadınların gebeliğin ilk trimesterinde farklı derecede cinsel istek gösterdikleri saptanmıştır. İlk trimesterde kadın gebeliğinin farkında olmadığı için cinsel aktivitede değişiklik olmaz görüşüne zıt olarak cinsel ilişki sıklığında azalma vardır. Bu dönemde gastrik distres, bulantı-kusma, yorgunluk, uykuya yönelim ,genel fiziksel rahatsızlık, memeve vaginal rahatsızlık libidonun azalmasına yol açan majör faktörlerdir. Bazı gebelerde tiksinme, eşinin normal vücut ve nefes kokularına bile tahammül edemeyecek kadar ileri boyutlarda olabilir. Cinsel ilginin azalması semptomların derecesiyle ilişkilidir. Salgı artışı, fiziksel ve estetik sorunlar fiziksel aktiviteyi sınırlayabilir. Bebeğe zarar verme ve çocuğu düşürme korkusu libidoyu etkilemektedir. Doğum kontrolü gerekmediği için istek artışı olabilir. (Mahmoud , Al Bustan, El Tomi, Faiwalla , Manav , 1995).Kadının gebeliğin fiziksel değişikliklerine uyum sağladığı iknci trimester dönemi, aynı zamanda cinsel aktivite içinde en uygun zamandır. Yorgunluk, bulantı-kusma azalır ve pelvik konjesyon artar. Anne adayı artık gebe olduğu gerçeğini ve hayatına getireceği değişiklikleri benimser. Birinci trimestırdaki yakınmalardan kurtulan ve psikolojik olarak gebeliğe uyum sağlayan gebede cinsel ilişkiye ilginin arttığı gözlemlenir. Bu dönemde bazı babalar bebeğe zarar vermekten korkabilir ve bebeğin cinsel ilişki sırasında hareket etmesini "fetüs onları algılıyor" gibi düşünebilir. (Bogren, 1991) İkinci trimesterde azalan fiziksel şikâyetler üçüncü trimestır döneminde uterusun büyümesine paralel olarak farklı bir şekilde tekrar ortaya çıkabilir. Yorgunluk, halsizlik, mide problemleri, solunum sıkıntısı, pelvik ligament ağrıları, sık idrara çıkma, hareketin azalması, memelerden süt gelmesi gibi belirtiler, cinsel ilişki ve orgazm sırasında ortaya çıkan güçlü uterus kasılmaları libidonun azalmasına, anne adayını cinselliği ikinci plana atmasına neden olabilir. Beklenen doğum tarihi yaklaştıkça enfeksiyon korkusu, doğumda ağrı duyma korkusu ve anormal bir durum olacağı korkusu gibi faktörler eklenir. Bazı kişiler gebeliğin geç döneminde koitusun erken doğuma neden olacağını düşünür.
Gebelikte cinsel ilişki psikolojik faktörlerden ,seks hakkındaki mitlerden, cinsel disfonksiyonlardan ve kadındaki fiziksel değişikliklerden etkilenmektedir.(Ertem, Sevil, 2009)

Gebelikte Psikolojik Faktörlerin Cinselliğe Etkisi:
Gebelik, ebeveynlerin uyumunu sağlayan normal bir yaşam olayıdır. Bununla birlikte, ebeveynliğe geçiş büyük bir kriz gibi veya erişkin yaşamında farklı streslerle dolu bir dönem gibi görülebilir. Stres, gebe kadının eşini ve ilişkilerini de etkiler. (Bogren, 1991) Çocuk doğurma kadının olgunlaşma süresinin bir bölümüdür. Gebelik boyunca eşle, diğer çocuklarla ve geniş ailede diğer fertlerle olan ilişkiler etkilenebilir. Artmış bir gerginlik oluşur. Bu gerginlikle baş edebilme yeteneği doğrudan anne ile yakın bir ilişki, mutlu bir aile yaşamı, eşle sosyal-seksüel olarak iyi geçinmek ve ekonomik güvenlikle ilişkilidir. Ancak, durumda bu yararlı koşullar bulunmaz.(Hogan,1980) Gebe kadının bu dönemdeki reaksiyonları mutluluk, iğrenme, öfke, kaygı, korku ve depresyon olarak sıralanabilir. Çocuk sahibi olma içgüdüsü farklı bir psikodinamiktir. Kadın sevdiği eşinden bir şey yaratmak, yeni bir yaşam kurmak, kendine ait bir arkadaş edinmek ister.Her gebe kadının yanıtı farklı olmakla birlikte, çeşitli faktörlere bağlı olarak kadının cinsel yanıtı gebelik sürecinden etkilenebilir. Bu yüzden kadınlardan bazıları gebeliğin planlama zamanından emin iken, bazıları kararsızdır ve soru işaretleri taşırlar. (Reeder, 1997, Bogren,1991)Bazı kadınlar gebeliğin ilk döneminde gebe kalma korkusu yaşamadıkları için cinsel aktivitede daha rahat davranırlar ve buna bağlı olarak bu süreç bir memnunluk dönemidir.(Nelson,2005) Gebe kadının ,doğum eylemi ve bebeğin sağlıklı olup olmayacağı konusunda endişesi vardır. Bu endişelere cinsel çekiciliğini, eşinin sevgisini ve ilgisini kaybetme korkusu da eklenir. Aynı zamanda kadının içe dönüklüğü ve kendi içine yönelimi, çiftler arasında soğukluk yaratır. Gebelik süresince erkeğin ruhsal durumu da cinsellik üzerinde bir etki oluşturur. Erkek için gebeliğin kabulü yalnızca gebeliğin kesinliğini kabul etmeyi değil; aynı zamanda kadının değişen durumunu da kabul etme anlamını taşır. Kadınlar gibi erkeklerinde bu süreçte çeşitli hisleri vardır, sıklıkla gururlu ve mutludurlar. Baba adayı, fiziksel olarak görülmeyen, ancak cinsel eşinin zamanını ve düşüncesinin büyük kısmını alan bebeği kıskanabilir. Baba cinsellik, gebelik ve kadın sağlığı konusunda yanlış bilgilere sahipse gebeliği kabul etmesi zorlaşabilir. Baba adayı emzirmenin eşinin memelerini bozacağını düşünerek emzirmeye karşı çıkabilir, doğumun eşinin vajinasını genişleteceğine ve cinsel yaşamlarının bozulacağına inanabilir ve sezaryen taraftarı olabilir.(Pilliteri,1999) Erkeklerin baba olurken deneyimledikleri Bazı duygular arasında ambivalans,eşi ile cinsel yaklaşımdan kaçınma, gebeliğe zarar verme korkusu, bebeğin eşinin yaşamındaki yerini kıskanma, yetersizlik konusunda anksiyete ve depresyon sayılabilir.(Eryılmaz,Ege,Zincir,2000. Thorpe, 1992).Bazı erkekler ise eşlerine gebelik döneminde kırılacak bir porselen gibi davranırlar. Yakında anne olacak eşlerine, eşlerinin kaygılarına ve doğmamış bebeklerine odaklanmışlardır.

KAYNAKÇA:
Lowedermilk DL, Bobak JM, Perry SE. “Maternity and Women’s Healthcare.” 2nd ed. St Louis, Mosby. 1996:51-56
Parrinder G (Çev: Elçi N.). Dünya Dinlerinde Cinsel Ahlak. 1. Baskı. İstanbul: Say Yayınları; 2003. s: 355-67.
Al Bustan MA, el Tomi NF, Faiwalla MF, Manav V. Maternal sexuality during pregnancy and after childbirthin Muslim Kuwaiti women. Arch Sex Behav 1995:24(21:207-15.
Eryilmaz,C ,Ege,E. ,&Zincir,H.(2000).Investigating The factor swhich affect sexuallife during pregnancy. CETAD Days-ll Sexual Education. Social AssociationofI TU, İstanbul
Bogren,L .Y .Changes in sexuality in women and men during pregnancy.ArchSe xBehav.1991;20(1):35-45
Gökyıldız Ş, Kızılkaya Beji N. The effects of pregnancy on sexuallife.J Sex& Marital Theraphy 2005:31(31:201-15.
Nelson S."Women's Sexuality". Women's Sexual Health. In: Andrews G,Studd J,3rded. Elsevier.2005. p.3-13.
Hogan RM. Human Sexuality a Nursing Perspective. Appleton- Century-Crofts, Newyork, 1980;469-484.
PilliteriA."The nursing role in reproductive and sexual health".Maternal-Child Health Nursing Careofthe Childbearing-Childrearing Family.3'ded. NewYork: Lippincott;1999.p.88-90,199-207
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Gebelikte Cinsel Yaşam" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Dnş.Duygu AYHAN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Dnş.Duygu AYHAN'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Duygu AYHAN Fotoğraf
Uzm.Psk.Dnş.Duygu AYHAN
Konya
Uzman Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi4 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Dnş.Duygu AYHAN'ın Makaleleri
► Kaliteli Cinsel Yaşam Psk.Sümeyye ARSLAN
► Evlilikte Cinsel Yaşam Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
► Hamilelik ve Cinsel Yaşam Psk.Yaşam YANARDAĞ ÇELİK
► Cinsel Yaşam : Olmadı Çay Demleriz… Psk.Dnş.Serap BOZKAYA
► Evlilikte Cinsel Yaşam Becerileri Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
► Cinsel Yaşam ve Çift İlişkisi Psk.Burcu MUŞDAL ÇELEBİ
► Ebeveyn Banyosu ve Cinsel Yaşam Psk.Yaşam YANARDAĞ ÇELİK
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,910 uzman makalesi arasında 'Gebelikte Cinsel Yaşam' başlığıyla benzeşen toplam 67 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Cinsel Tabular Aralık 2017
► Eyvah Vajinismusum Ekim 2013
► Evlenme Kararını Önemi Haziran 2008
► Eş Seçme Kuramları Mayıs 2008
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


16:30
Top