2007'den Bugüne 92,481 Tavsiye, 28,237 Uzman ve 19,999 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Psikoterapi Nedir? Terapi Süreci Nasıl İşler? Terapiye Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?
MAKALE #19678 © Yazan Uzm.Psk.Esra TAŞDEMİR SEYİTOĞLU | Yayın Temmuz 2018 | 4,612 Okuyucu
1- Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi, (Yunanca psycho = “ruh” ve therapia = ‘tedavi etmek’) çeşitli psikolojik tedavi yöntemlerini kapsayan bir kavramdır. Ruhsal problemlerin bilimsel yöntemleri kullanarak, tedavi edilmesi olarak tanımlanabilir.

Psikoterapinin etkili olabilmesi için psikoterapi ile profesyonel yapılandırılmış terapötik görüşmeler ve terapötik bir danışan-terapist ilişkisi ile mümkün olur.

Psikoterapi; psikolojik hastalıkları hafifletmek ve iyileştirmek amaçlı olup, bilimsel olarak doğrulanmış ve etkisi kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir.

Psikoterapi, bu konuda gereken eğitimi almış bir klinik psikolog/psikiyatr ile “psikiyatrik hastalık/psikolojik temelli” sorunlarının çözümü için kendisine başvuran danışan, hasta, çift, aile ve gruplar arasında gerçekleşen “tedavi amaçlı işbirliği-iletişim” sürecidir. Psikoterapide “belirli bir teori ya da paradigmaya dayanan, planlanmış bir tedavi yaklaşımı” vardır ve psikoterapist bu yaklaşımın eğitimini almış bir uzmandır.

Psikoterapi ortamı, kişinin kendini tanıması ve kendi çözümlerine ulaşabilmede gerekli psikolojik zeminin oluşturulmaya çalışıldığı bir ortaklıktır. Kişinin güçlendiği ve kendi kararlarını alabildiği, seçim yapma cesaretinin var olduğu / geliştirildiği bir alandır.

Psikoterapide amaç; bireyin kendini gözlemleme kapasitesini ve kendine ilişkin farkındalığını artırmak, sorunlarının kaynağında ya da devamında kendi rolünü görmesini ve çözüm için gerekli zihinsel ve davranış değişikliklerini gerçekleştirebilmesini sağlamaktır. Herhangi bir yönlendirme yapmak ya da danışan adına karar almak değildir.

Psikoterapi, bireysel özgürlüğe gidiş için sağlıklı bir seçimdir.

Hastanın ruhsal anlamda rahatsızlık veren belirtilerini gidermek, değiştirmek ve geriletmek, davranışın işlevsel olmayan yönlerini değiştirmek, kişiliğin gelişmesini sağlamak amacıyla, bu alanda eğitimli bir uzman tarafından psikolojik ve alanda yürütülen profesyonel bir tedavidir.

Psikoterapist; kişilerin yaşam öyküsü, geçmiş ve şu anki ilişkileri, bilinçli ve bilinçdışı yaşamı ile çalışır. Psikoterapi süreci içerisinde kendini keşfetme, değişim ve gelişim oluşur. Bu, belli bir zaman ve çaba isteyen bir süreçtir.

Psikoterapi süreci boyunca kişi, sorun yaratan düşüncelerinin ve davranışlarının nasıl farkında olacağını, bunları nasıl değiştireceğini ya da bunlarla nasıl baş edebileceğini, ilişkilerini ve yaşamdaki deneyimlerini nasıl inceleyeceğini, sorunlara nasıl çözümler üretebileceğini öğrenir. Psikoterapi kişiye yaşamdan nasıl mutlu olacağını ve hayatını nasıl kontrol altına alabileceğini öğretebilir. Ayrıca psikoterapi kişilere, çaresizlik ve öfkeden doğan çeşitli psikolojik rahatsızlıkların belirtilerinin giderilmesinde de yardımcı olabilir.

2- Terapi Süreci Nasıl İşler?

Detaylı bir bilgi alınması için öncelikle psikolog ile danışan arasında güvenin oluşması esastır. Bu ilişki bir seansta oluşabileceği gibi doğası gereği beklenenden uzun zaman da alabilir. Terapilerde önemli olan sürekliliktir. Terapinin yarım bırakılması önerilen bir şey değildir.

Terapinin sonlandırılma zamanı terapist ile birlikte kararlaştırılmalı, başlangıçta belirlenen hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı etraflıca değerlendirilmelidir. Eğer kişi terapisti tarafından anlaşılmadığını, yanlış anlaşıldığını ya da kendisine uygun olmayan bir yöntem kullanıldığı için terapinin işe yaramadığını düşünüyorsa terapiyi yarım bırakmak yerine çekinmeden bu durumu terapisti ile paylaşmalıdır. Danışan bu duygusunu dile getirdiğinde terapist aldığı eğitim gereği konuyu kişiselleştirmez ve onu yargılamaz, tam tersine daha çok anlamaya ve yardımcı olmaya çalışır. Bununla birlikte bu konu terapide çalışılabilir ve başka alanlarda yol gösterici olabilir.

Terapi seanslarına, terapist-danışan ilişkisinin dışından kaynaklanan duygusal aktarımlar söz konusu olabilir. Terapist bunun eğitimini aldığı için ortaya çıkan aktarımların çözümlenmesini sağlayacak adımları atacaktır. Terapi yöntemi ya da terapist değişikliği gerekiyorsa terapist ve danışan buna konuşarak birlikte karar verebilirler. Tüm bunlara rağmen olumsuz bir etkileşim durumu nedeniyle kişi seanslara devam etmek istemiyorsa terapist değiştirme hakkına sahiptir. Burada önemli olan bu duygunun terapist ile paylaşılması ve konunun öncelikle seansta konuşulmasıdır. Bu değerlendirmenin ardından seçim hakkı kişinin kendisine bırakılır.

Terapi seansları 50 dakikadır, ancak çeşitli uygulamalarda bu süreç azalıp, artabilir. Bu uygulamanın nedenleri tedavinin şekline göre danışana bilgi olarak verilir ve onayı alınır.

Psikoterapiler, kişinin hayatta yaşadığı sorunlar üzerinde farklı bakış açıları geliştirme becerisi kazandırmayı hedefler. Değişim sürecinde kişinin, alışkın olunan tepkilerin dışında tepki vermesi çevresi tarafından olumsuz algılanabilir. Bu durum değişimin bir parçasıdır ve iyileşme işaretlerinden biridir.

Bazı terapi biçimlerinde amaçlanan; bireyin kendisi, çevresi, geleceği, var olma algısı, diğer insanları algılamalarına dair geliştirdiği yanlış algılarına dayalı inanç sistemlerini değiştirmek, uygun hale getirmektir. Tedavi sürecinde yanlış inançları ile ilgili farkındalık artırılarak kişinin bunları değiştirmek için bilinçli çaba sarf etmesi sağlanmaya çalışılır.

Uygulanan psikoterapi, sınırları ve temel iskeleti belli olmak ile birlikte kişiye özgü ve biriciktir. Kişinin durumuna, şikâyetine, kişisel özellikleri ve hastalığının seyrine bağlı olarak Psikoterapist, farklı ve esnek yollar izleyebilir.

3- Psikoterapiye Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

Psikoterapi için birçok sebep olabilir. Bir psikoterapi uzmanına gidilmesi için genel geçerli ölçütler bulunmadığından dolayı kişiler terapiye başlama kararı aldığı zaman güçlük yaşayabilmektedirler.

Çoğu insan yükselen ve alçalan ruh hallerini anlar ve bu tür ruh hallerinin üstesinden kendi başlarına da gelebilirler. Çoğu, ruhsal hallerini yakınlarıyla paylaşarak içsel dengelerini tekrar sağlayabilirler. Fakat bazen güven duyulan kişilerle yapılan görüşmeler yeterli olmaz. Profesyonel ile görüşme yapmak ve içsel süreçlerini fark etmek var olan problemin tekrarını ve şiddetini önemli ölçüde etkileyecektir.

Kendiniz için psikoterapinin söz konusu olup olmadığını daha ayrıntılı test etmek isterseniz, aşağıdaki soru listesi yardımcı olabilir:

• Kendimi tanıyamıyorum!
• Kendimi öncekinden farklı hissediyor muyum?
• Bu değişiklik huzurumu bozuyor mu?
• Bu değişikliğin bir açıklaması var mı?
• Bu açıklama sıkıntıların süresini ve şiddetini açıklamaya yetmiyor mu?
• Günlük işlerimi oldukça zorlanarak mı yapıyorum?
• Hep endişeli miyim ve çok korkuyor muyum?
• Bedensel rahatsızlıklarım var mı?
• Rahat uyuyamıyor muyum? Yetersiz veya fazla mı uyuyorum?
• Kendimi sıklıkla saldırgan, kin dolu, gergin hissediyor muyum veya çok tahammülsüz ya da hoşgörüsüz müyüm?
• Sık sık çalışamaz raporu alıyor muyum?
• İntihar düşüncelerim var mı?
• Çevremde sorunlarım hakkında konuşabileceğim insan yok denecek kadar az mı?
• Arkadaşlarımla yaptığım konuşmalar artık fayda etmiyor mu?
• Başkaları da bendeki değişikliğin farkında mı?
• Bu değişiklikler üç aydan uzun bir süredir devam ediyor mu?
• Bu değişikliklere karşı umursamaz mı davranıyorum?

Sonlandırırken birkaç cümle ekleyip, bitirmek istiyorum. Yaşamda bazı sorunları tek başına çözmek zor ve travmatik olabilir. Yaşanan sorunlar, deneyimler, kuşaklar arası devam eden bedensel tepkiler, yaşam döngüsü ve doyum ile ilgili psikoterapi süreci kişiye olabildiğince faydalı olmaktadır. Kişilerin sağlıklı devam eden ve sonlanan psikoterapi sürecini (karşılıklı onay halinde) güçlenmeden bitirmesi kaçınılmazdır. Kişi psikoterapi ile güçlenecektir.

Irvin Yalom der ki; Terapi hayatın giysili bir provasıdır.


KAYNAKÇA:
1- https://npistanbul.com/assets/uploads/merakedilen/psikoterapi-nedir.pdf
2- http://www2.ptk-hamburg.de/uploads/wege_zur_psychotherapie_tuerkisch.pdf?PHPSESSID=b01bd799df3c2b0694ad50 54780275ea
3- https://dusseldorf.aile.gov.tr/data/56586aba369dc6890880a2b6/bkk_psychotherapie_tr_web2012.pdf
4- https://www.humanitepsikiyatri.com/wp-content/uploads/2018/01/psikoterapi-kitap.pdf
5- Rosemarie Piontek: Mut zur Veränderung. Methoden und Möglichkeiten der Psychotherapie. [Değişime Cesaret, Psikoterapinin Yöntemleri ve İmkânları] Bonn, 2009. [Çev.n.: Henüz Türkçeye çevrilmedi.]
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Psikoterapi Nedir? Terapi Süreci Nasıl İşler? Terapiye Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Esra TAŞDEMİR SEYİTOĞLU'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Esra TAŞDEMİR SEYİTOĞLU'nun izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Esra TAŞDEMİR SEYİTOĞLU Fotoğraf
Uzm.Psk.Esra TAŞDEMİR SEYİTOĞLU
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi30 kez tavsiye edildi
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Esra TAŞDEMİR SEYİTOĞLU'nun Makaleleri
► Psikoterapi Süreci Nasıl İşler? Psk.Dnş.Efendi YAVAŞOĞLU
► Ne Zaman Cinsel Terapiye Başvurmalıyım? Psk.Ahmet Sevran POLAT
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,999 uzman makalesi arasında 'Psikoterapi Nedir? Terapi Süreci Nasıl İşler? Terapiye Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?' başlığıyla benzeşen toplam 25 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Polyvagal Teori Nedir? Mart 2018
► Yemek Yemenin Psikolojisi Şubat 2018
► Çocuğum Yemiyor Şubat 2018
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


00:50
Top