2007'den Bugüne 92,165 Tavsiye, 28,191 Uzman ve 19,957 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Satir Modelinde Danışanlar Arası Bağı Güçlendirmek
MAKALE #21251 © Yazan Dr.Mehmet TEKNECİ | Yayın Nisan 2020 | 1,990 Okuyucu
SICAKLIK OKUMA


Virginia Satir’in insanların gelişmelerinin önünü açmak amacıyla grup çalışmalarında, kişilerin iletişimlerini ve özsaygılarını artırmak için kullandığı önemli yöntemlerden biri de sıcaklık okumadır. Grup üyelerinin yaşamında, topluluk içerisinde, insanlarla yan yana iken, aynı ortamları paylaşırken, beraber bazı faaliyetleri yaparken, birileriyle çok yakın, özel şeyler paylaşırken iç dünyasında ve dış dünyasında neler yaşadıklarıyla ilgili, sıcaklık okumadaki aşağıdaki beş önemli kategorisinin muhtevasına bakılır (Satir ve ark., 1991, s. 309).


1)Teşekkürler, Minnettarlıklar ve Coşkular
2)Endişeler, Kaygılar ve İlgilenişler
3)Dertler ve Şikâyetler ve Olası Çözümler
4)Yeni Malumatlar ve Bilgi Edinmeler
5)Umutlar, Beklentiler ve İstekler
Bu kategorilere bakmak kişinin kendiyle ve diğer insanlarla ilgili sorumluluklarını algılamasını sağlar. Grup üyelerinin beraberken nasıl hissettiklerini öğrenmek olası sorun yaratacak durumları açıklığa kavuşturmak ve sorunu ortadan kaldırmak için açık bir iletişim oluşmasını verir. Aile içerisinde memnuniyet ve memnuniyetsizleri karşılıklı olarak konuşma fırsatını sağlar. Karşılıklı güvene dayalı bilgi alışverişinin olduğu bir iletişim oluşur. Aile içerisinde birçok değerli konu paylaşılmalıdır. Sıcaklık okuma; hayatımızda yeni durumlarla ilgili bilgileri, endişelerimizi, şikâyetlerimizi, isteklerimizi ve umutlarımızı aile içerisinde paylaşma fırsatı yaratır. Bu paylaşımlar; güvenli bir aile ortamı, doğrudan bilgi alışverişinin olduğu, doğrulamanın olduğu uyumlu bir iletişimin olmasını sağlar ve aile bağları güçlenir. Sıcaklık okuma hem terapist hem de aile üyeleri için faydalıdır. Beş kategoride her gün örneğin sabahları kahvaltıdan veya akşam yemeğinden sonra belirlenen bir zaman diliminde yarım saat kişilerin ihtiyaçları, ilgileri, istekleri, endişeleri, olası çözümleri vs. üzerinden paylaşım sağlanır. Aile üyelerinin birbirlerini anlamalarını sağlarken, terapist için de aile hakkında bilgi verdiği için faydalıdır. Aile üyelerinden biri sıcaklık okumayı yönetir. Bu çalışma sırasında dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, insanların değerli olduğunu hissettiğimiz bir duyarlılıkta olunmasıdır. (Satir ve ark., 1991, s. 310).


Teşekkürler, Minnettarlıklar ve Coşkular


Aile üyelerinin teşekkür, sevinç, minnettarlık, coşku ve heyecan paylaşımını içerir. Paylaşımda bulunan aile üyesinin sevincine, coşkusuna ortak olunmalıdır. Aile üyelerince hayatın coşku, heyecan, sevinç, minnettarlık içeren paylaşımları teşvik edilmelidir. Bu paylaşım, yakınlaşmayı ve aile üyeleri arasında güveni artırır. Kaygı, endişe ve sorunların daha etkili bir şekilde çözülmesini sağlar. Aile üyeleri sevinçlere de endişelere de beraber emek harcamış olurlar (Satir ve ark., 1991, s. 311).
Beraber hayatın içerisinde bir şeyler yapmamıza rağmen yaptıklarımızı paylaşmakla ilgili konuşmalarımız az olmaktadır. Güzel yaşantılardan ziyade kusur veya hata gördüğümüz şeyleri konuşuruz. İş ve ev hayatında birbirimize takdir ve teşekkür ifadelerini çok kullanmayız (Satir ve ark., 1991, s. 311).


Sıcaklık okumaya diğer insana teşekkür etmekle, takdir etmekle başlanır. Bu teşekkür etme sırasında, ilk olarak bir kişinin diğer kişiye özel olarak ben ifadelerini kullanarak teşekkür etmesi teşvik edilir. Bunu yaparken teşekkür edilen kişiye doğru konumlanılır ve göz temasında bulunarak takdir, teşekkür ifadeleri kullanılır. Genel konuşmalardan ziyade aile üyelerinin yapmış olduğu güzel şeyler ifade edilir. Olumlu duygulara odaklanıp paylaşmak önemlidir. Sıcaklık okumada ayıp olur, üzülür gibi hislerimizden dolayı herkese teşekkür etme kaygısına kapılmadan doğal bir paylaşım yapılması önerilir (Satir ve ark., 1991, s. 311).


Endişeler, Kaygılar ve İlgilenişler


Aile içinde veya grup içinde basit ve aptal görüneceğim, yetersiz ve zayıf görüneceğim korkuları ile endişe ve tereddütler konuşulmak istenmeyebilir. Ebeveyn-çocuk arasındaki ilişkide ebeveynler her şeyi bilir düşüncesinde olan çocuklar yetişebilir. Bu durumda ebeveynlerin endişelerini, kaygılarını ve tereddütlerini konuşmasının önü kapanabilir. Endişelerin ifade edilmesi ile herkesin endişe, tereddütlere sahip olabileceği ve bunları aile içinde paylaşılabileceği görülmüş olur. Böylece aile üyeleri endişelerini ifade ederek belirsizliklerini netleştirdiklerinde; kendine, diğerlerine ve dünyaya karşı daha büyük bir anlayış geliştirirler. Bu paylaşımlar, bazı şeylerin paylaşılmasına ve açığa çıkarılmasına olanak sağlar. Belirsizliği açığa kavuşturmak için ilgilenişlerle ilgili suçlamadan endişelerinin, kaygılarının etkisiyle sorular sorabilirler. Belirsiz olduğunu hissettikleri ilgileriyle ne, nasıl, niçin, ne zaman, nerede, neden sorularını sormak netleşmeyi sağlar. ??? Bu şekilde soru ve cevapları insanların savunmaya geçmeden konuşabilmesi duygularını ve düşüncelerini söyleme özgürlüğünü geliştirir (Satir ve ark., 1991, s. 312).
İletişim sürecinde tehditkar bir atmosferin olmaması, tüm aile üyelerinin huzur ve öğrenme kapasitesinin gelişmesi için en önemli koşuldur. Doğrudan hesaba çeken “Kim ………….…… yaptı?” şeklinde sorular sorulmamalıdır. Ben ifadesiyle endişelerini, kaygılarını, kafa karışıklarını söylemeleri tatminsizlik hislerini ifade eden sorular sormaları teşvik edilmelidir. Cevapsız ilgilenişler ve endişeler; güvensizlik duygularının, düşük özsaygılarının sürdürülmesine sebep olur. Sıcaklık okumaları, güvensizlik duygularıyla ve düşük özsaygıyla oluşan durumları engelleyen veya onaran bir tekniktir (Satir ve ark., 1991, s. 312-313).


Dertler ve Şikâyetler ve Olası Çözümler


Bu üçüncü kategoride; sorun ve şikâyetlerimiz ifade edildikten sonra olası çözümler de sunulur. Sorunu bulunan kişide sıklıkla olası çözüm üzerine bilgi de bulunmaktadır. Çocukların bir olası çözüm olarak kendi önerilerini geliştirmeleri desteklenir. Ve özellikle şikâyetlerini ifade etme süreçlerini eğlenceli bir zamana çevirmeleri sağlanır. Dile getirilen şikâyetler güçlü öfke duygularını çıkarabilir. “Öfkeni hissediyorum” diyerek öfkesini kabul etmek önemlidir. Öfke ile hareket etmek zorunda değilizdir. Daha ziyade öfkenin altındaki acı, korku ve altta yatan beklentiyi kabul etmek gerekir. Satir’in amacı insanların iç dünyalarındaki endişelerini paylaşmalarını sağlamaktır. Samimi, içten, destekleyici bir yaklaşımla kişilerin kendi endişeleri için daha fazla sorumluluk almasına yardımcı olmaktır. İnsanları birbirlerine yanıt vermeleri ve uyumlu bir şekilde iletişim kurmaları için teşvik eder (Satir ve ark., 1991, s. 313).


Sıcaklık okuma her endişenin diğer grup üyeleri tarafından çözülmesi anlamına gelmez. Endişesi ve sorunu anlatanı duymak, müzakere etmek, ayrıntılarını öğrenmek, katılıyorum veya katılmıyorum diyebilmektir (Satir ve ark., 1991, s. 314).

Yeni Malumatlar ve Bilgi Edinmeler


Dördüncü kategoride; kişi bazı şeyleri yaşayıp söylemediğinde yeni bilgilendirmeler biliniyor gibi bir hissiyat yaşıyor olabilir. Bu biliniyor varsayımı iletişimdeki sıklığımızı ve anlaşılmamızı zorlaştırmaktadır. Sıcaklık okumada yeni kararlarımızı, faaliyetlerimizi, başarılarımızı içeren kişisel bilgilerimizi ifade ediyoruz. Bu bilgi paylaşımı ayrıca takım ruhunu da oluşturur. Herkesin aynı haberi almasını sağlamak aynı anlaşılırlıkla çalışmayı sağlar. Dışlanmışlık hissedilmez. Bir insanın kendi ile ilgili bilgilerinin diğer insanlar tarafından duyulması onaylanmışlık ve özsaygı hissettirir (Satir ve ark., 1991, s. 314).


Umutlar, Beklentiler ve İstekler


İnsanlar umutlarını ve isteklerini paylaşırken yakın geleceğe odaklanırlar. Dile dökülmeyen isteğin olması ihtimali çok düşüktür. Birçoğumuz dilek ve umutlarımızı konuşmamak üzerine şartlandırıldık. Umut ve isteklerimizi konuşmak, kendimize yeterli özgürlüğü vermediğimiz sansürlü bir alandır. İstek ve arzularımızı gerçekleştirme fırsatını kendimize verdiğimizde bunun için gerekli kaynakları bulabiliriz. Diğer insanlar da isteklerimizi gerçekleştirmekte bize yardımcı olabilirler. Aile hayatı insanların isteklerine, umutlarına destek olarak gelişir ve zenginleşir. Satir okullarda da öğretmenlere sıcaklık okumayı öğrencilerine sınıfta yapmayı öğretmiştir. Atölye çalışmalarında da kullanmıştır. Böylece katılımcılarla yakın ilişki kurmayı ve yumuşak bir atölye çalışması yapmayı sağlamaktadır. Sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmasını sağladığı için organizasyon gelişim danışmanlarının personel toplantılarında bu yöntemi kullanmasının mükemmel sonuç çıkardığı ifade edilir (Satir ve ark., 1991, s. 314-315).

DERİNİ DALMAK, Mehmet Tekneci,Patricia Bragg kitabından alınmıştır.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Satir Modelinde Danışanlar Arası Bağı Güçlendirmek" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Dr.Mehmet TEKNECİ'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Dr.Mehmet TEKNECİ'nin izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Mehmet TEKNECİ Fotoğraf
Dr.Mehmet TEKNECİ
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Psikoterapist
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi157 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Dr.Mehmet TEKNECİ'nin Makaleleri
► Çocuklar ile Sevgi Bağı Kurmak Psk.Dnş.Melek YILDIZ TÜRK
► Güçlüyü Güçlendirmek Psk.Şahika AKKUŞ SERT
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,957 uzman makalesi arasında 'Satir Modelinde Danışanlar Arası Bağı Güçlendirmek' başlığıyla benzeşen toplam 21 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Aktarım Karşı Aktarım Aralık 2019
► Grup Psikoterapisi Ekim 2019
► Depresyonu Anlamak Eylül 2019
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


13:07
Top