2007'den Bugüne 92,484 Tavsiye, 28,241 Uzman ve 19,999 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Evlilikte Eşler Arası Çatışma Nedenleri
MAKALE #3936 © Yazan Güldane KAVGACI | Yayın Kasım 2009 | 25,210 Okuyucu
EVLİLİKTE EŞLER ARASI ÇATIŞMA NEDENLERİ

Evlilik ilişkisi olağan üstü karmaşık ,sürekli olarak değişen ve gelişen bir ilişki şeklidir.Evlilik ilişkisinde eşlerin ilişkilerini nasıl tanımladıkları ve algıladıkları o ilişkinin temel dinamiklerinden biridir. ilişkisinde ikinci temel dinamik eşlerin birlikte yaşamak istediklerinden mi yoksa birlikte yaşamak zorunda olduklarından mı birlikte yaşadıkları meselesidir
Bir evliliğin gönüllü ve zorunlu nitelikleri bir dengeye ulaştığı zaman bu evlilik iyi gitmeye ve eşler ilişkilerinden doyum sağlamaya başlarlar.Eşler ne kadar birbirlerini istedikleri için evli kaldıklarını belirtseler de evlilikte gelenek görenek ve yasal gerçeklerden kaynaklanan bazı zorunlu özelliklerin bulunması kaçınılmazdır.Kısacası bir evlilik ilişkisi tümü ile gönüllü veya tümü ile zorunlu bir ilişki haline gelmişse bu ilişkide sorunları çıkması kaçınılmazdır.
Katı dinsel kuralar yada eşlerden birinin diğerini diz üstü çökertecek ölçüde bir belirti geliştirmesi yada eşlerden birinin ötekinin hiçbir şekilde hoşgörü gösterilemeyecek davranışlarına hoş görü göstermeye çalışması durumlarında evlilik ilişkisi tümü ile zorunlu bir ilişki olarak algılanır. Zorunlu evlilik ilişkisinde eşler dışarıdan birbirleri ile iyi geçiniyormuş gibi görünseler bile gerçekte bu ilişki iki hücre mahkumu arasındaki ilişkiye benzer.Bu ilişkide eşler gerçekten istedikleri için değil zorunlu oldukları için birlikte yaşamaya uğraşmaktadırlar.Bu tür durumlarda evliliğin heyecanı ortadan kalkmaya ve eşler arasında çatışmalar ortaya çıkmaya başlar.
Evliliğin zorunlu bir neden üzerine kurulmuş olması durumlarında evlilik ilişkisi kolayca zorunlu bir ilişki haline gelebilir.örneğin görücü usülü ile evlenmek.ana baba baskısı ile evlenmek vb Böyle bir yapılanma ile oluşan evliliklerde adam yada kadın birbirlerini sevdikleri için mi yoksa ana ve babalarını memnun etmek için mi evlendikleri konusunda kuş kuya kapılmışlardır..Zorunlu ilişkilerde çift arasında bir kısır döngü başladıktan sonra bu döngünün durdurulması oldukça zordur.Ör.bir kadın kocasının başka bir seceneği olmadığı için kendisi ile birlikte yaşadığını düşünmeye başlamışsa artık bu kadına kocasının sevecen olumlu davranışları bile batmaya başlayabilir.yada bu kadın kocasının davranışlarına kayıtsız kalabilir yada kocasına karşı ters bir şekilde davranabilir.
Bu türden bir kısır döngünün içine giren eşler ne gerçekten birlikte olabilirler ne de birbirlerinden tümü ile vaz geçebilirler.Yani ne dövüşebilirler nede sevişebilirler.Bu çiftler evlilik tedavisine baş vurduklarında gercekten ne istediklerinin saptanması oldukça zordur.Bunlar bir süre ayrılır sonra yine birleşir,yine ayrılır yine birleşirler. Böylece içinden kendi başlarına çıkamayacakları ilişki tuzağına tam olarak düşmüş olurlar.
Gelelim evlilik sürecinde neler olur da eşler evlilik ilişkilerinde çatışma yaşarlar.Evlenmeden önce eşler arasında belirli bir ilişki türü kurulur. Ancak bu ilişki eşler yeterince birbirini tanımadan kurulur.Evlilik bu kurulan ilişkiye istinaden gerçekleşir.Ancak evlendikten hemen sonra kişilerin yaşam konteksi değiştiği için zorunlu olarak daha önceden kurulmuş olan ilişkide radikal bir değişiklik gereklidir.İşte bundan sonraki evlilik ilişkilerinin niteliğini bu radikal değişikliğe uyum sağlayıp sağlayamamaları belirler.Bazı çiftler ilişkideki bu köklü değişikliğe esnek bir şekilde uyum sağlarken bazı çiftler daha önceki ilişkiye yada olmasını istedikleri ilişkiye sıkı sıkı yapışırlar.Eşlerden biri bu ilişki kalıbına yapıştıkça diğeri tan bunun karşıtı bir tutum sergiler Burada şunu da belirtmek gerekir ki evlilik ilişkisi dinamik bir ilişkidir sürekli değir ve sürekli gelişir
Diğer taraftan evlilik sürecinde eşlerin üzerinde anlaşmak zorunda oldukları belirli kurallar vardır.ÖR.kim hangi işi yapacak?ve ne ölçüde yapacak?Bütçeyi kim düzenleyecek?Çocuk bakımı ve eğitimi,akrabalarla ilişkiler vb. Eşler bu noktalarda bir uzlaşmaya varmak zorundadırlar Bu noktada çiftler farkında olsunlar yada olmasınlar en çok anlaşmazlığa düştükleri konu eşlerden hangisinin orjin ailesinin yeni kurulan ailede örnek model olarak alınacağı meselesidir.Bu mesele çoğu zaman eşler arasında bilin dışı işlese de her zaman çifttin başına bela olma potansiyelini içinde barındırır.Kimlerin yakın akraba ve dost olduğuna kim karar verecek?Sınırları kim nasıl koyacak?Ayrıca kim kimi idare edecek?Kuralları kim koyacak ve hangi kurallar konulacak?
Kurallar konusunda çiftleri ve evlilik terapistlerini en çok uğraştıran şey hangi kuralların konulacağından ziyade kuralların kimin tarafından konulacağı meselesidir.Kısacası evlilikte çiftler buna benzer bir çok durumda bir anlaşmaya varmak zorundadırlar.Hal böyle olunca çiftlerin bazı konularda anlaşmazlığa düşmeleri ve çatışma yaşamaları kaçınılmaz ve doğaldır.
Çift ilişkisinde belirli bir sorun çıktığında belirli kurallar oluşur.Bunlardan birincisi eşlerin acık bir şekilde tartışabildikleri kurallardır.Ör.adam ayada birkaç kez erkek arkadaşları ile buluşup eve geç gelebilir.İkincisi ise eşlerin üzerinde açık bir şekilde konuşamadıkları kurallardır.Ör.önemli konularda kocanın karısının görüşlerini alması vb. Üçüncü kural ise eşlerin kabul etmedikleri kurallardır.bu üçüncü kural anacak dışarıdan bir gözlemci tarafından gözlenebilir.Ör.kocanın karısına sürekli olarak saldırmaya hakkı varmış gibi davranması .
Evlilik sürecinde eşler birlikte yaşamlarını sürdürürken hangi kurallara uyacakları ve aynı zamanda bu kuralların kimin tarafından konulacağı konusunda bir anlaşmaya varmak zorundadırlar.Bu anlaşma evlilik ilişkisinde tüm diğer kuralların temelini oluşturur.
Evliliğin ilk günlerinde eşler birbirlerine oldukça hoş görülü davranmalarına karşılık zaman la kimin neyi ne ölçüde kontrol etmesi gerektiği savaşına kaçınılmaz olarak girerler.Bu savaşım sürecinde birbirleri ile anlaşmazlıklarını çözerken hangi kurallara uymaları gerektiğini belirleyen kuralları koyarlar.bir başka şekilde söyleyecek olursak çiftler kural koymanın kurallarını koyarlar.Ör. çiftler belli bir konunda anlaşmak zorunda olamadıkları konusunda bir anlaşmaya varabilirler.Burada dikkat edilmesi gereken ince nuans kuralar konusunda ki bu açıklamalardan evlilik ilişkisinin tümüyle kurallar ilişkisi olduğu sonucuna varılmaması gerektiğidir.
Çift ilişkisinde en önemli çatışma nedeni olan kuraların kimin tarafından konulacağı meselesinin nedeni çok derinlerde olup çok katmanlı ve çok yönlü bir değerlendirmeyi gerektirir.Kuralların konulmasını acısından bir evlilik ilişkisini açıkamak demek bu evlilik ilişkisinin tanımlanması ve kontrolü acısında açıklanması denmektir.Çünkü eşlerin koyduğu veya koymaya çalıştığı her kural belirli bir ilişki türünü tanımlar.Bu kurallar acık veya kapalı olabilir Ör. Bir çift arasında kadın çok sinirli iken kocanın onu avutması gerektiği ni belirleyen bir kural varsa bu kural eşlerin tümleyici bir ilişki içinde olduklarını gösterir.Benzer bir şekilde çift ilişkisine para konusunda kadının da kocası kadar söz söylemeye hakkı olduğunu belirleyen bir kural varsa bu kurak hiç değilse eşlerin para konusunda bakışık bir ilişki içinde olduklarını gösterir
Her hangi bir çift gerektiğine bakışık gerektiğinde tümleyici ilişkileri kurmakta güçlük çekiyorlarsa bu durum evlilik ilişkisinin belirli alanlarda güçlükle karşı karşıya olduğuna dikkatimizi çeker.
Bütün kişiler arası ilişkilerde olduğu gibi evlilik ilişkisinde eşeler birbirleri ile tutarsız olan kuraları yürürlüğe koyama eğilimleri vardır.çift ilişkisinde asıl çatışmaya neden olan durum tamda bu durumdur
Evliliğin ilk başlarında hatta evlilik öncesinde eşler birbirlerinin hatalarını görür ve bu gördüklerinin birbirlerini çitmemek için birbirlerine söylemekten çekinirler. Evlilik süreci ilerledikçe bu durumlar kümülatif bir etki yaparak eşlerden birini patlama noktasına getirir ve eşler şiddetli bir kavgaya tutuşurlar.Bu kavgadan bir süre sonra uzlaşırlar Ancak bu dargınlık döneminde eşlerden biri barışmak için kendinden çok büyük bir fedarkarlık ta bulunur ve aşırı ölçüde ödün verirse bu durum eşler arasındaki çatışmanın tohumlarının ekilmesine yol acar. Yada çiftler bu alanlarda hiç tartışmaz kafalarındaki düşünceleri bir birlerine açıkca söylemezler.Bu durumda da eşler birbirlerine yabancılaşabilir ve birbirbirinden soğur.
Çift terapisine çözümü en kolay olan çatışmlar eşlerin hangi kuralalra uymaları gerektiğinden kaynaklanan çatışmalardır.Evlilik sürecinde eşler bu konuda eninde sonunda bir anlaşmaya varırlar.Eşler arasında çözümü en zor olan çatışma kuraların kim tarafından konulacağından kaynaklanan çatışmadır.Bu türden bir anlaşmazlık eşler arasında çoğu zaman bir güç savaşımının doğmasına yol açar.Bu güç savaşı birkez çift ilişkisisnin gündemine oturduktan sonra ,eşler biribirlerine karşı tehdit,sabotaj,fiziksel saldırı ve çaresizlik gösterme gibi çeşitli takdikleri kullanabilirler. Bu güç savaşımı çifttin patolajik bir ilişkileri olduğu anlamına gelmez.Ancak bir evlilik ilşkisinde eşlerden biri eşinin davranışını kısıtladığı ve kontrol ettiği halade böyle yapmaktan kendini alıkoyamaz yada böyle yapmadığını idda ederse işte ozaman eşlerin ilşkisi patolojik bir nitelik kazanmaya başlar.
Kuraların kimin tarafından konulması gerektiği konusu üzerndeki analşmazlığın çözümünün zor olmasının nedenlerinden biri de eşlerden her ikisinin de sanki temel hak ve özgürlüklerinin karşılıklı olarak t çiğnenmiş gibi birbirlerine tepkide bulunmalarıdır.
Tüm kişiler arası ilşkilerde de olduğu gibi eşler anlaşmazlıklarını çözeken tek bir düzeyde iletişimde bulunmuş olsalardı çatışmalarının çözümü kolay olurdu.ve eşler arasındaki çatışma döngüsellikleri yaşanmazdı.Evlilik ilişkisinde eşler birbirlerine bir duzeyde bir ilşki türü bir başak düzeyde bu ilişki türü ile tutarsız lık gösteren bir ilişki türü yürürlüğe koyarlar. nedenlerle bu ilişkilerde çatışmanın çözümü oldukca güçleşmektedir.Çünkü eşler birbirlerini aralarıındaki çatışmayı arttıracak şekilde davranışta bulunmaya kışkırtmaktadırlar.
Eşler arasındaki çatışma nedenlerinden biride eşlerin kurallar konusundaki çatışmalrı çözebilmek için koydukları kural ötesi(meta rule)kuraların ilişkinin diğer kuralalrı ile çatışmasıdır.ÖR.bir çift her hangi bir konuda her iki taraf için de doyum sağlayıncaya dek söz konusu konunun tartışılması kuralını koyabilirler.Ancak kadın kendini ifade edebilmek ve haklı çıkarmak için bir girişimde bulunduğunda adam karısının sürekli konuştuğunu belirterek onu dinlemezse admın bu davranışı çatışmanın çözümü için getirilen kural ötesi bir kura ile çatışmış olur.Sonuç olarak her iki eşte öfke ve doyumsuzluk yaşar.
Eşler arasındaki çatışmaların incelikli özelliklerini açıklayabilmek için çifttin seksüel ilişkilerinin de üzerinde durulması gerekir.Eşlerin seksüel davranışlarını ilişkilerinin tanınmı sorunundan tümü ile farklı göstermeye hemen hemen olanak yoktur.Eşlerin seksüel ilişkilerinin temelinde birbirlerine utangaç bir şekilde davranmaları vb.nedenlerden ziyade seksüel ilişkinin kimin tarafından kontrol edileceğ örüntüsü önemlidir. Bir çift ilişkiyi sürekli olarak adamın başlatması diğer bir çift kadının başlatması konusunda anlaşmaya varmış olabilirler.Diğer bazı çiftler ise seksüel ilişkiyi tıpkı ilişkilerinin diğer alanlarıda olduğu gibi bakışık bir ilişki olarak tanımlamış olabilirler.
Çiftler arasındaki seksüel anlaşmazlıklar çeşitli şekillerde gelişebilir.Burada birleştirici örüntü karı kocanın isteklerini birbirlerine açıkca ifade edebildikleri durumlarda çatışmaların çözümunun nispeten kolay olamasıdır.Karı koca isteklerini birbirlerine açıkca ifade edemiyorlarsa çatışmanın çözümü zora girer.Ör. kadın sevişmek ister ama bu isteğini eşine açıkca ifade etmek yerine kocasının bunu anlamasını ve keklifin ondan geleceğini ümit ederek kocasına arkasını dönüp yatar. Adam da tam tesi karısının onunla sevişmek istemediğini düşünebilir.o da sırtını karısına dönüp yatar.
Eşler bu tür bir ilişki örüntüsü içinde zamanla ilişkide sevilmediklerini düşünmeye başlarlar.Halbuki bu çift ilişkilerinin tanımlanması sorunu çözebilmiş ve isteklerini birbirlerine açıkça söyleyebilme yürekliliğini gösterebilmiş olsalardı üzülmek yerine sevişmenin keyfini çıkarırlardı.
Evlilik ilişkisinde eşler ilişkinin kimin konturolünde olcağı konusunda bir sıkıntı yaşadıklarında çatışmalarını çözebilmek için seksüel ilişkilerinden de yararlanırlar.Bu durun bir kez çiftin seksüel ilişkisinin gündemine oturunca çittin seksüel yaşantılarının tüm tadını tuzunu kaçırabilir.
Genel olarak eşlerin biribirlerine karşı kullandıkları ilişki çalımları yaşamlarının her alanında olduğu gibi seksüel ilişkilerinde de gözlenir.Ksacası eşler ilişkilerinin tanımlanması na ilişkin sorunlarını çözmedikçe seksüel ilişkilerindeki sorunları çözmeleride zorlaşır.


Bazı durumlarda eşlerdeki septomatik bir davranış seksüel sorunların çözümünü engellemeye hizmet ediyor olabilir.Ör. kocası sevişmek istediği zaman kadının sürekli olarak başı ağrır Kadı böylece kocasının isteklerini engellemiş olur.Adam buna tepki olarak karısına akrşı saldırgan bir şekilde davranır.Karı koca arasında bu türden karşılıklı tepkisellik hakim olduğu zaman çatışmanın çözümü oldukça zorlaşır.Karı koca arasındaki bu tür bir etkileşim sadece eşlerden birinde değil diğerinde de belirtisel davranışlara yol açar.Kadının nasıl elinde olmadan başı ağrıyorsa adam da elinde olmadan karısına karşı saldırgan bir şekilde davranmaktadır.Bu tür döngüsel çatışmalarda eşlerin dışarıdan profesyonel bir yardım almadan bir çözümeulaşmaları hemen hemen olanaksızdır.
Çift ilişkisine ve çiftin seksüel ilişkilerine eşlerin bireysel korku kaygı ve suçluluk duygyguları açısından da bakılabilir.Ancak konuya salt bireysel acıdan bakamak hiç bir kusurları olamayan sapa sağlam iki insan arasındaki sorunların sürmesine katkıda bulunan tüm etkenlerin ortaya çıkmasını zorlaştırır.Bu nedenle eşeler arasındaki seksüel analaşmazlıklara ilişkileri ile uğraşama taktikleri açısından yaklaşılırsa anşaşmazlıkları sürdüren koşulların su yüzüne çıkması ve eşler arasında nelerin değişmesi gerektiği kolayalıkla anlaşılabilir.
Bir evlilik ilişkisinde eşler arasındaki çatışmalar hemen hemen sonsuz sayıda nedenden kaynaklanabilir.Bu yazıda tüm bu nedenleri gözden geçirmekten ziyade tüm kültürlerde gözlenebilen temel çatışma nedenleri üzerinde durulmuştur.
Evrensel bir kural olarak hangi kültürde olursa olsun iki insan evlenince bu kişilerin uymaları gereken bazı kurallar vardır.Eşler bu kuralalrı karşılıklı olarak harmanalayarak yoğurma ve bu kuralalrın kimin tarafından saptanması gerektiği sorunu ile uğraşmak zorundadırlar.
Kuşkusuz farklı kültürlerde yetişmiş insanların bir araya gelerek evlenmeleri çatışmaların doğmasına ne denli elverişli bir ortam yaratıyorsa aynı şekilde bir kültürün hızla değişmesi de çatışmaların doğmasına o denli elverişli bir ortam hazırlar. Örneğin günümüzde kadının çalışma yaşamına girmesi kadının geleneksel rolünü değiştirmiş ve bir erkekle bakışık bir ilişkiye girmeyi tercih eden kadını yaratmıştır.


GÜLDANE KAVGACI
Aile Ve Evlilik Terapisti
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Evlilikte Eşler Arası Çatışma Nedenleri" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Güldane KAVGACI'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Güldane KAVGACI'nın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     3 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Güldane KAVGACI Fotoğraf
Güldane KAVGACI
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Psikoloji Uzmanı
Psikoterapist, Aile ve Evlilik Terapisti,cinsel Terapist
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi214 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Güldane KAVGACI'nın Makaleleri
► Evlilikte Eşler Arası Uyum Psk.Namık ACAR
► Eşler Arası Problemlerin Nedenleri Psk.Zeynep BOZKURT
► Eşler Arası İletişim Psk.Namık ACAR
► Eşler Arası İletişim Psk.Dnş.Onur AKKOCA
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,999 uzman makalesi arasında 'Evlilikte Eşler Arası Çatışma Nedenleri' başlığıyla benzeşen toplam 16 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Cinsel Terapist Ne Yapar? Kasım 2019
► Vajinismus Tedavisi Kasım 2013
► Vajinismus Belirtileri Nisan 2012
► Vajinismus Nedenleri Mart 2012
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


20:39
Top