2007'den Bugüne 91,838 Tavsiye, 28,135 Uzman ve 19,915 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Çocuklarda Davranış Bozuklukları Nelerdir?
MAKALE #23012 © Yazan Psk.Dnş.Büşra UYSAL | Yayın Temmuz 2023 | 321 Okuyucu
Sevgili ebeveynler, çocuk yetiştirme yolculuğunuzda acaba yeterince iyi miyim, hata yaptığım yerler var mı diye sorduğunuz zamanlar oluyor. Bazen çocuğumuzda sorun var mı, normal mi, diğer çocuklar da bunu yapıyor mu, zamanında ben de yapmıştım önemli değil geçer gibi kafanızı karıştıran düşünceler olabiliyor. Çocuğunuz için en doğru kararları vermek ve onları en doğru şekilde yönlendirmek istiyorsunuz.
Şimdi size çocuklarınızda gözlemlediğiniz bu gibi durumlar varsa profesyonel destek alarak en güzel şekilde çözümlere ulaşabileceğiniz konuları kısaca paylaşıyorum.
Bu gibi durumlar çocukların belli aşamalarda veya süreğen olarak karşısına çıkabilir. Bu durumları yaşadığınızda çocuğunuzu bir oyun terapisine veya psikolojik danışmana götürmekten çekinmeyiniz. Size ebeveyn danışmanlığı yaparak nasıl yol izleyebileceğinizi anlatacak, bir yandan da çocuğunuzun ihtiyaç ve kaygılarını göz önünde bulundurarak destek sunacaklardır.
Bu sorunlarla karşılaştığınızda benimle iletişime geçebilirsiniz.
1. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB): Çocukların dikkat süreçlerinde zorlanma, hiperaktivite ve dürtüsellik gibi özellikleri içeren bir davranış bozukluğudur. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme ve okul başarısını olumsuz yönde etkileyebilir.
2. Tepkisel Olma ve Öfke Nöbetleri: Çocukların küçük sorunlar için aşırı tepkiler vermesi, öfke nöbetleri geçirmesi ve kontrolsüzce davranması davranış sorunlarına örnek olabilir.
3. Yalan Söyleme ve Hırsızlık: Bazı çocuklar, çıkar sağlamak veya sorumluluktan kaçınmak için yalan söyleme ve hırsızlık gibi olumsuz davranışlar sergileyebilir.
4. Saldırganlık ve Zorbalık: Agresif davranışlar göstermek, diğer çocuklara fiziksel veya duygusal olarak zarar vermek veya zorbalık yapmak, ciddi bir davranış sorunudur.
5. Sosyal İlişkilerde Zorluklar: Çocukların arkadaş edinmede veya sosyal durumlarda uygun davranışlar sergilemede zorlukları olabilir. Bu, çocuğun sosyal yaşamını ve sosyal becerilerini etkileyebilir.
6. Uyku Problemleri: Uyku düzeninde sorunlar yaşamak, yatağa gitmede direnme, uykuda kabus görme gibi uyku problemleri davranış sorunlarına örnek olabilir.
7. Bağımlılık veya İnternet Kullanımı: Teknolojiye bağımlılık veya aşırı internet kullanımı, çocuğun günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir ve sosyal izolasyona yol açabilir.
8. Okul Reddetme ve Okul Fobisi: Çocukların okula gitmekte direnç göstermesi, okul reddetme ve okul fobisi olarak bilinen durumlar, okul döneminde oluşan davranış sorunlarından biridir.
9. Sürekli Kavga ve Tartışma: Çocukların sürekli olarak arkadaşları, kardeşleri veya ebeveynleriyle kavga etmeleri ve tartışmalar yaşamaları, ilişki ve iletişim becerilerinde sorun olduğunu gösterebilir.
10. Sorumluluk Almada Zorlanma: Bazı çocuklar, sorumluluk almada zorlanabilirler ve ev işlerine katılmayı reddedebilirler. Bu davranış, aile içi uyum ve sorunların artmasına yol açabilir.
11. Duygusal Dalgalanmalar: Hızlı ve yoğun duygusal dalgalanmalar, çocuklarda görülen davranış bozukluklarından biri olabilir. Bu durum, çocuğun duygusal kontrolünün zayıf olduğunu gösterebilir.
12. Obsesif-Kompulsif Davranışlar: Çocuklarda obsesif-kompulsif davranışlar, sürekli tekrarlayan düşüncelerin (obsesyonlar) veya tekrarlayan ritüellerin (kompulsiyonlar) yaşanması olarak kendini gösterebilir.
13. Aşırı Mükemmeliyetçilik: Çocukların aşırı mükemmeliyetçi olması ve hatalara tahammül edememesi, stres ve kaygı düzeylerini artırabilir. Erteleme davranışına yol açabilir.
14. Dil ve Konuşma Sorunları: Dil ve konuşma problemleri yaşayan çocuklar, iletişim kurma ve sosyal etkileşimde zorlanabilirler.
15. Kaçma Davranışları: Bazı çocuklar, stresli veya korkutucu durumlarla başa çıkmak için kaçma davranışları sergileyebilirler.
16. Öz-Düzenleme Sorunları: Çocukların duygularını düzenlemekte zorlanması ve öfke, üzüntü gibi olumsuz duyguları uygun şekilde ifade edememesi davranış bozuklukları arasında yer alabilir.
17. Uygun Sosyal Normlara Uymama: Çocukların sosyal normlara uymamaya yönelik davranışları, sosyal çatışmalara neden olabilir ve sosyal ilişkilerini zorlaştırabilir.
18. Sosyal İzolasyon ve Çekinme: Çocukların sosyal etkileşimlerden kaçınması, yeni insanlarla tanışmakta zorlanması veya grup etkinliklerine katılmak istememesi, sosyal izolasyon ve çekinme davranışları olarak gözlenebilir.

19. Sınırları Test Etme ve İtaatsizlik: Çocukların sınırları test etmesi, kurallara uymama ve otoriteyle çatışma davranışları, disiplin konusunda zorluklar yaşanmasına neden olabilir.

20. Aşırı Utangaçlık: Çocukların yabancılarla veya toplum içinde iletişim kurmaktan kaçınması ve aşırı utangaçlık göstermesi, sosyal etkileşimlerde zorlanmaya işaret edebilir.

21. Sürekli Mazeret Bulma: Sorumluluk almak yerine sürekli mazeretler bulma ve kendi hatalarını kabul etmeme davranışı, başarısızlıkla başa çıkma becerisini zayıflatabilir.

22. Dikkat Çekme Arayışı: Çocukların aşırı dikkat çekmeye çalışması, başkalarının ilgisini çekmek için olumsuz davranışlar sergilemesi, çocukların duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasında zorluklar yaşanmasına yol açabilir.

23. Sosyal Normları Bilinçsizce Taklit Etme: Bazı çocuklar, arkadaşları veya rol modelleri tarafından sergilenen olumsuz davranışları taklit edebilir ve bunları bilinçsizce benimseyebilir.

24. Akran İlişkilerinde Zorluklar: Çocukların akranlarıyla olan ilişkilerinde zorluklar yaşaması, arkadaşlık ilişkilerinin güçsüzleşmesine ve sosyal çatışmalara neden olabilir.

25. Yeme Problemleri: Bazı çocuklar, yemek yeme konusunda zorluklar yaşayabilir ve beslenme alışkanlıklarında sorunlar gösterebilir.

26. Kendine Yönelik Şiddet: Bazı çocuklar, kendilerine yönelik şiddet içeren davranışlar sergileyebilir ve kendilerini yaralayabilirler.

27. Okul Başarısında Azalma: Çocukların okul başarısında ani bir düşüş veya azalma göstermesi, okulla ilişkili sorunların olduğunu gösterebilir.
28. Gelecek Endişesi ve Kaygı: Çocukların gelecek konusunda aşırı kaygı duyması, gelecekle ilgili sürekli endişe içinde olması, genel anksiyete belirtisi olabilir.
29. Duygusal Patlamalar: Çocuklarda duygusal patlamalar, ani ve yoğun duygu değişiklikleri ve kontrolsüz tepkiler şeklinde kendini gösterebilir. Bu patlamalar, çocuğun başa çıkma becerilerinde zorlanmaya işaret edebilir.

30. İzolasyon ve İletişim Kopukluğu: Bazı çocuklar, aileleri ve arkadaşları ile iletişimi kısıtlamak, izole bir şekilde davranmak ve duygusal olarak çekilme göstermek gibi davranışlar sergileyebilirler.

31. Yatak Islatma (Enürezis) ve Gece Korkuları: Çocukların yatak ıslatma sorunu yaşaması (enürezis) veya gece korkuları yaşaması, uyku düzeni ve rahatlığında sorunlar olduğunu gösterebilir.

32. Kendine Güvensizlik ve Düşük Özsaygı: Çocukların kendine güven eksikliği ve düşük özsaygıya sahip olmaları, sosyal etkileşimlerde güçlük yaşamalarına neden olabilir.

33. Saldırganlık ve Şiddet: Çocukların başkalarına yönelik saldırganlık ve şiddet içeren davranışlar sergilemesi, önemli bir davranış sorunudur ve başkalarının güvenliğini tehlikeye atabilir.

34. Oyun Arkadaşlarıyla Uyum Sorunları: Çocukların oyun arkadaşlarıyla uyum sorunları yaşaması, çatışmaların artmasına ve arkadaşlık ilişkilerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilir.

35. Tikler ve Nörobilimsel Sorunlar: Bazı çocuklar, tikler adı verilen tekrarlayıcı ve istemsiz hareketler sergileyebilir. Tikler, nörobilimsel bazı sorunların belirtisi olabilir.

36. Yalan Söyleme ve Hile Yapma: Çocukların çıkar sağlamak veya cezadan kaçınmak amacıyla yalan söyleme veya hile yapma gibi davranışlar göstermesi, güven ilişkilerini zedeleyebilir.

37. Sorunlu Beslenme Alışkanlıkları: Bazı çocuklar, aşırı yeme veya yemek yememe gibi sorunlu beslenme alışkanlıkları sergileyebilir. Bu, çocuğun sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

38. Sürekli Dikkat Çekme İhtiyacı: Çocukların sürekli dikkat çekmeye çalışması, başkalarının ilgisini çekmek için uygun olmayan davranışlar sergilemesi, duygusal ihtiyaçlarına dikkat çekme yoludur.

39. Obsesyon ve Takıntılar: Bazı çocuklar, tekrarlayan düşünceler ve takıntılarla uğraşabilir, bu da günlük işlevselliğini etkileyebilir.

40. Sosyal Fobi ve Sosyal Durumlardan Kaçınma: Çocukların sosyal etkileşimlerden kaçınması, toplum içinde utangaçlık veya kaygı yaşaması, sosyal fobi olarak adlandırılır.

41. Sürekli Dalgınlık ve Unutkanlık: Bazı çocuklar, sürekli dikkatlerini odaklayamama ve unutkanlık gibi dikkat eksikliği belirtileri gösterebilir.
42. Oyuncak ve Eşyaları Paylaşmama: Çocukların oyuncakları ve kişisel eşyaları paylaşmaktan kaçınması, arkadaşlık ilişkilerinde sorunlar yaşamasına neden olabilir.
43. Yüksek Riskli Davranışlar: Bazı çocuklar, tehlikeli ve yüksek riskli davranışlar sergileyebilir, bu da güvenlikleri için ciddi riskler oluşturabilir.
44. Kendini Yaralama: Bazı çocuklar, duygusal sıkıntılarını azaltmak amacıyla kendilerine zarar verebilir ve kendini yaralayabilir.

Bu sorunlardan biri veya birkaçını çocuğunuzda gözlemliyorsanız, ona kendisini sorunlu hissettirmeden önce benimle görüşebilir, nasıl yaklaşacağınızı ve terapiye nasıl getireceğiniz konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.


Merhaba Sevgili Ebeveynler, çocuk yetiştirme yolculuğunuzda acaba yeterince iyi miyim, hata yaptığım yerler var mı diye sorduğunuz zamanlar oluyor. Bazen çocuğumuzda sorun var mı, normal mi, diğer çocuklar da bunu yapıyor mu, zamanında ben de yapmıştım önemli değil geçer gibi kafanızı karıştıran düşünceler olabiliyor. Çocuğunuz için en doğru kararları vermek ve onları en doğru şekilde yönlendirmek istiyorsunuz. Sizler için daha önce çocuklarda görülen davranış bozuklukları hakkında bir makale yazmıştım. O makalenin size aydınlatıcı olduğuna dair pek çok dönüş aldım. Şimdi bir yenisini daha ekliyorum. Dilerseniz bir önceki yazıya da göz atabilirsiniz.
Size çocuklarınızda gözlemlediğiniz bu gibi durumlar varsa profesyonel destek alarak en güzel şekilde çözümlere ulaşabileceğiniz konuları kısaca paylaşıyorum.

Aşağıda belirttiğim ve daha önceki makalede değindiğim bu durumlar çocukların belli aşamalarda veya süreğen olarak karşısına çıkabilir. Bu durumları yaşadığınızda çocuğunuzu bir oyun terapisine veya psikolojik danışmana götürmekten çekinmeyiniz. Size ebeveyn danışmanlığı yaparak nasıl yol izleyebileceğinizi anlatacak, bir yandan da çocuğunuzun ihtiyaç ve kaygılarını göz önünde bulundurarak destek sunacaklardır.
Bu sorunlarla karşılaştığınızda benimle iletişime geçebilirsiniz.


1. Sınıf İçi Davranış Sorunları: Çocukların sınıfta dürtüsel davranışlar göstermesi, sınıf düzenini bozması veya öğretmenle uyumsuzluk yaşaması, öğrenme ve akademik performanslarını etkileyebilir.
2. Sosyal Medya ve Teknoloji Bağımlılığı: Çocukların sosyal medya ve teknoloji kullanımında aşırıya kaçması, çevresel etkileşimleri azaltabilir ve uyku düzenlerini bozabilir.
3. Çalma ve Yalan Söyleme: Bazı çocuklar, başkalarının eşyalarını çalma ve yalan söyleme gibi davranışlar sergileyebilir, bu da güven ilişkilerini zedeleyebilir.
4. Aşırı Mutsuzluk ve Depresif Belirtiler: Çocukların sürekli olarak mutsuz ve keyifsiz olması, depresif belirtiler göstermesi, ruh sağlığı açısından endişe vericidir.
5. Okul İçi Başarısızlık ve İlgisizlik: Çocukların okul içinde başarısız olması ve öğrenme sürecine karşı ilgisizlik göstermesi, akademik performanslarını olumsuz etkileyebilir.
6. Güvensiz ve Kaçınmacı Bağlanma: Çocukların güvensiz ve kaçınmacı bağlanma tarzı, duygusal bağlanmada güçlükler yaşamasına neden olabilir.
7. Evrimsel Gecikmeler: Bazı çocuklar, yaşlarına uygun olarak evrimsel alanlarda (örneğin, dil gelişimi, motor beceriler) gecikmeler yaşayabilir.
8. Sosyal Etiket ve Hileler: Çocukların sosyal etiket ve hileler kullanarak başkalarının duygusal ve sosyal manipülasyonunu yapması, sosyal ilişkilerinde sorunlar yaşanmasına neden olabilir.
9. Kontrol Edici ve Manipülatif Davranışlar: Bazı çocuklar, başkalarını kontrol etmeye çalışarak ve manipülatif davranışlar sergileyerek çevrelerindeki kişileri etkilemeye çalışabilirler.
10. Yüksek Düzeyde Takıntılı Düşünceler: Çocukların aşırı düşünce tekrarları ve takıntılı düşünceleri olabilir, bu durum yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.

11. Evden Kaçma Eğilimi: Çocukların evden kaçma eğilimi, aile içi uyum sorunları ve güvenlik konusunda önemli riskler oluşturabilir.
12. Öfke Yönetimi Zorlukları: Çocukların öfke duygusunu kontrol etmekte güçlük çekmesi ve öfke patlamaları yaşaması, sosyal ilişkilerde sorunlara yol açabilir.
13. Sınav Kaygısı ve Okul Stresi: Bazı çocuklar, sınavlara karşı aşırı kaygı duyabilir ve okul stresi yaşayabilir, bu da akademik performanslarını etkileyebilir.
14. Kendini İfade Edememe: Çocukların duygusal ihtiyaçlarını ve düşüncelerini uygun bir şekilde ifade edememesi, içsel gerginlik ve çatışmalar yaşamasına neden olabilir.
15. Ergenlik Dönemi Sorunları: Ergenlik dönemine giren çocukların kimlik arayışı, sosyal baskılar ve aileyle çatışmalar gibi özel davranış sorunları olabilir.
16. Davranışsal Uyku Problemleri: Bazı çocuklar, yatma saatinde uyumada ve gece boyunca düzensiz uyku alışkanlıklarına sahip olabilirler.
17. Zihinsel Engeller ve Özel Gereksinimler: Zihinsel engellere sahip veya özel gereksinimleri olan çocuklar, belirli davranış sorunlarına maruz kalabilirler.
18. Evden Kaçış: Çocukların evden kaçış eğilimi göstermesi, aile içi sorunları ve çevresel stres faktörlerini yansıtabilir.
19. Ebeveyn Boşanması Sonrası Tepkiler: Çocukların ebeveyn boşanması sonrasında duydukları kaygı, üzüntü ve öfke, davranış değişikliklerine yol açabilir.
20. Yasadışı Madde Kullanımı: Ergenlik döneminde bazı çocuklar, yasadışı madde kullanımı ve zararlı alışkanlıklar geliştirme riski altında olabilirler.

21. Türkçe veya Dil Öğrenme Zorlukları: Dil öğrenme zorlukları yaşayan çocuklar, iletişimde güçlükler yaşayabilir ve davranışlarında farklılıklar gösterebilirler.
22. Kişisel Hijyen ve Kendine Bakım Sorunları: Bazı çocuklar, kişisel hijyen ve kendine bakım konusunda zorluklar yaşayabilir, bu da sosyal ilişkilerini etkileyebilir.
23. Bir Gruba Dâhil Olmada Zorlanma: Çocukların bir gruba dâhil olmada zorlanması ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmede güçlük çekmesi, sosyal etkileşim becerilerine dair sıkıntılar yaşanabileceğini gösterebilir.
24. Kardeş Rekabeti ve Kıskançlık: Kardeş rekabeti ve kıskançlık, aile içi ilişkilerde sorunlara neden olabilir ve çocukların dikkat çekme ihtiyacını yansıtabilir.
25. Dışlama ve Zorbalık Mağduru Olma: Zorbalık mağduru olma veya dışlama, çocukların duygusal zorluklar yaşamasına ve okul başarısında düşüşe neden olabilir.
26. Düşük Frustrasyon Toleransı: Bazı çocuklar, küçük hayal kırıklıkları veya başarısızlıklar karşısında düşük toleranslı olabilir ve çabuk öfke patlamaları yaşayabilir.
27. İntihar Düşünceleri ve Depresif İşaretler: Çocukların intihar düşünceleri ve depresif belirtiler göstermesi, ciddi bir durum olarak değerlendirilmesi gereken davranışlardır.
28. Aşırı Kaygı ve Obsesyonlar: Bazı çocuklar, günlük yaşamlarını olumsuz etkileyen aşırı kaygı ve takıntılı düşünceler yaşayabilirler.
29. Sürekli Özür Dileme: Çocukların, hataları olmasa bile sürekli özür dileme eğilimleri olabilir, bu da düşük özsaygı ve güvensizlik işaretleri olabilir.
30. Cinsel Davranışlar ve Merak: Bazı çocuklar, normal gelişimsel evrelerine uygun olmayan cinsel davranışlar sergileyebilir veya cinsellikle ilgili aşırı merak gösterebilirler.

31. Sosyal Etiket ve Yaşıtların Kopyalanması: Çocukların, yaşıtların davranışlarını taklit etme ve aşırı sosyal etiket kullanma eğilimleri olabilir.
32. Aşırı Özgüven ve Yüksek Riskli Davranışlar: Bazı çocuklar, aşırı özgüvenli olabilir ve yüksek riskli davranışlara yönelebilirler, bu da tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalma riskini artırabilir.
33. Çevre ve Hayvanlara Karşı Zorbalık: Çocukların çevre ve hayvanlara karşı zorbalık ve kötü muamele sergilemesi, empati eksikliği ve duygusal düzensizlik işaretleri olabilir.
34. Kendine Zarar Verme Eğilimi: Bazı çocuklar, stresli durumlarla başa çıkmak için kendine zarar verebilir, bu da ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
35. Sosyal Fobi ve Performans Kaygısı: Çocukların sosyal etkileşimlerden kaçınması ve sosyal durumlarda yoğun kaygı yaşaması, sosyal fobi ve performans kaygısı olarak adlandırılır.
36. Okul Reddetme ve Okul Fobi: Çocukların okula gitmekten kaçınması veya okula gitmekten korkması, okul reddetme ve okul fobisi belirtileri olabilir.
37. Diğerlerinin Sınırlarını İhlal Etme: Bazı çocuklar, başkalarının kişisel sınırlarını ihlal etme, gizlice eşyalara dokunma gibi davranışlar gösterebilir.
38. Kısa Dikkat Süresi ve Hiperaktivite: Çocukların dikkat sürelerinin kısa olması ve aşırı hareketlilik sergilemesi, hiperaktivite ve dikkat eksikliği belirtisi olabilir.
39. Uyumsuzluk ve İtaatsizlik: Çocukların otoriteye karşı gelme, kurallara uymama ve yönergeleri izlememe eğilimleri olabilir.
40. Uykusuzluk ve Gece Korkuları: Bazı çocuklar, uykusuzluk ve gece korkuları yaşayabilir, bu da uyku düzeni ve kalitesini olumsuz etkileyebilir.

41. Dikkat Çekme Arayışı ve Yaramazlık: Çocukların dikkat çekmek için yaramazlık yapma ve kural ihlali eğilimleri olabilir.
42. Düşük Özgüven ve Başarısızlık Korkusu: Bazı çocuklar, düşük özgüvene sahip olabilir ve başarısızlık korkusu yaşayabilirler.
43. Güven Problemleri ve İlişkilerde Zorluklar: Çocukların güven problemleri yaşaması ve ilişkilerde güçlük çekmesi, duygusal düzensizlik işaretleri olabilir.
44. Eşyaları Yok Etme veya Zarar Verme: Çocukların, kızgınlık ve öfke anlarında eşyaları yok etme veya zarar verme eğilimleri olabilir.
45. İzolasyon ve İletişim Zorluğu: Çocukların sosyal etkileşimlerden uzak durma, arkadaşlık ilişkilerini zayıflatma ve iletişim kurmakta güçlük çekme eğilimleri olabilir.

Psikoterapist Büşra UYSAL


Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Çocuklarda Davranış Bozuklukları Nelerdir?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Dnş.Büşra UYSAL'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Dnş.Büşra UYSAL'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Büşra UYSAL Fotoğraf
Psk.Dnş.Büşra UYSAL
Kocaeli ve İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Psikolojik Danışman
Psikoterapist
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi2 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (15) - Videolar (1) - İletişim Bilgileri
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dnş.Büşra UYSAL'ın Makaleleri
► Çocuklarda Davranış Bozuklukları Psk.Selin ALKIŞ AYTEN
► Çocuklarda Bazı Davranış Bozuklukları Psk.Dilan Hilal ALTÜRK
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,915 uzman makalesi arasında 'Çocuklarda Davranış Bozuklukları Nelerdir?' başlığıyla benzeşen toplam 26 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Travma Nedir? Travmalarla Nasıl Baş Edilir? ÇOK OKUNUYOR Temmuz 2023
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


03:43
Top