2007'den Bugüne 91,838 Tavsiye, 28,135 Uzman ve 19,915 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Cinsel Kimlik ve Cinsiyet Kimliği Nedir? Lgbti+ Nedir?
MAKALE #23013 © Yazan Psk.Dnş.Büşra UYSAL | Yayın Temmuz 2023 | 439 Okuyucu
Cinsel kimlik ve cinsiyet kimliği arasında bir ayrım bulunmaktadır:


Cinsel Kimlik: Cinsel kimlik, bir bireyin kendi cinsel yönelimini ifade eder. Cinsel kimlik, bir kişinin duygusal, romantik ve cinsel çekimlerini belirleyen bir faktördür. Cinsel kimlik, bir bireyin kendini diğer bireylere hangi cinsel yönelimle çekildiği ve cinsel ilişkilerde nasıl bir tercih içinde olduğuyla ilgilidir. Örneğin, bir kişinin lezbiyen, gey, biseksüel veya heteroseksüel gibi cinsel yönelimlerden birini benimsemesi cinsel kimliğiyle ilgilidir.


Cinsiyet Kimliği: Cinsiyet kimliği, bir bireyin kendini hangi cinsiyet kategorisinde hissettiğini ifade eder. Cinsiyet kimliği, kişinin iç dünyasında hissettiği cinsiyet kimliğidir ve toplumun kendisine atadığı cinsiyetle veya biyolojik cinsiyetiyle örtüşmeyebilir. Bir bireyin cinsiyet kimliği, erkek, kadın, trans, cinsiyetsiz, non-binary vb. gibi kavramlarla tanımlanabilir. Cinsiyet kimliği, bir kişinin kendi benlik algısına, kendini nasıl ifade ettiğine ve toplumda nasıl tanımlandığına ilişkin bir kavramdır.


Özetle, cinsel kimlik bir bireyin cinsel yönelimini ifade ederken, cinsiyet kimliği bir bireyin kendini hangi cinsiyet kategorisinde hissettiğini ifade eder. Her iki kavram da kişinin kendi benlik algısı ve kimlik deneyimleriyle ilgilidir. Önemli olan, her bireyin kendi cinsel kimliklerini ve cinsiyet kimliklerini ifade etme özgürlüğüne ve saygı gösterilmesine yönelik anlayışı desteklemektir.


Cinsiyet kimlikleri, bireylerin kendilerini nasıl hissettiği ve cinsiyetlerini nasıl tanımladığıyla ilgili çeşitli kavramlar içerir. Aşağıda, farklı cinsiyet kimliklerini açıklayan bazı terimleri bulacaksınız:


Erkek: Toplumda genellikle erkek olarak kabul edilen cinsiyet kimliğidir. Biyolojik olarak erkek olarak doğmuş olan ve kendisini erkek olarak tanımlayan bireylerdir.


Kadın: Toplumda genellikle kadın olarak kabul edilen cinsiyet kimliğidir. Biyolojik olarak kadın olarak doğmuş olan ve kendisini kadın olarak tanımlayan bireylerdir.


Transgender: Transgender bireyler, doğdukları cinsiyetle doğru orantılı olmayan bir cinsiyet kimliğine sahiptirler. Örneğin, bir kişi biyolojik olarak erkek olarak doğmuş olsa da kendisini kadın olarak tanımlıyorsa, o kişi bir trans kadın olarak adlandırılır.


Cinsiyetsiz (Genderqueer): Cinsiyetsiz bireyler, kendilerini geleneksel olarak erkek veya kadın olarak tanımlanmış cinsiyet kategorilerinin dışında hissederler. Kendilerini ne tamamen erkek, ne de tamamen kadın olarak tanımlayan kişilerdir. Cinsiyetsiz bireyler, cinsiyet ifade biçimlerinde veya cinsiyet rollerinde geleneksel normlardan farklılıklar gösterebilirler.


Non-Binary (Non-Biner): Non-binary, cinsiyet kimliğini erkek veya kadın kategorilerine sığdıramayan kişileri tanımlar. Non-binary bireyler, kendilerini hem erkek hem de kadın olarak tanımlayabilirler veya cinsiyetlerini tamamen ayrı bir şekilde ifade edebilirler.


Bigender: Bigender bireyler, kendilerini hem erkek hem de kadın cinsiyet kimlikleriyle tanımlayan kişilerdir. Farklı zamanlarda veya farklı durumlarda hem erkek hem de kadın olarak kendilerini ifade edebilirler.


Androjen: Androjen bireyler, genellikle toplumun erkeklik veya kadınlıkla ilişkilendirdiği özellikleri bir arada taşıyan kişilerdir. Hem erkeksi hem de kadınsı özellikleri ifade edebilirler.


Agender: Agender bireyler, herhangi bir cinsiyet kimliğine sahip olmadıklarını ifade ederler. Cinsiyetlerini belirleyen hiçbir etiketi veya kategoriyi kabul etmezler.


Two-Spirit: Two-Spirit terimi, Kuzey Amerika yerli kültürlerinde kullanılan ve cinsiyet çeşitliliğini ifade eden bir terimdir. Bu terim, genellikle cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve spiritüel bağlantıları içeren toplulukların üyelerini tanımlar. Two-Spirit bireyler, geleneksel olarak erkek ve kadın rollerinin ötesinde bir kimlik veya ruhani bir deneyim sergileyen kişileri ifade eder.


Genderfluid: Genderfluid bireyler, cinsiyet kimliklerinin zamanla değişebildiğini deneyimler. Kendilerini bazen erkek, bazen kadın veya başka bir cinsiyet kimliğiyle tanımlayabilirler. Cinsiyet kimlikleri, zaman, durum veya hissiyata bağlı olarak farklılık gösterebilir.


Demigender: Demigender bireyler, kısmi bir cinsiyet kimliğine sahip olduklarını ifade ederler. Örneğin, bir kişi kısmen erkeklik veya kısmen kadınlık kimliği hissedebilir. Demigender kavramı, kişinin cinsiyet kimliğini belirleyen farklı faktörleri yansıtabilir.
Agender: Agender bireyler, herhangi bir cinsiyet kimliğine sahip olmadıklarını ifade ederler. Cinsiyetlerini belirleyen hiçbir etiketi veya kategoriyi kabul etmezler. Agender bireyler, cinsiyetin toplumsal bir yapı olduğunu reddeder ve kendilerini cinsiyet kavramının dışında konumlandırır.


CİNSEL KİMLİK TANIMLARI


LGBTİ+ terimi, çeşitli cinsel yönelimler ve cinsiyet kimlikleri arasındaki çeşitliliği ifade etmek için kullanılan bir kısaltmadır. Bu kısaltma farklı anlamlar içerir


Lezbiyen: Lezbiyen, kadınların kadınlara romantik, duygusal ve cinsel yönelimini ifade eder. Bir kadının diğer kadınlara çekildiği ve romantik veya cinsel ilişkilerde kadınlarla birlikte olmayı tercih ettiği durumu tanımlar.


Gey: Gey, erkeklerin erkeklere romantik, duygusal ve cinsel yönelimini ifade eder. Bir erkeğin diğer erkeklere çekildiği ve romantik veya cinsel ilişkilerde erkeklerle birlikte olmayı tercih ettiği durumu tanımlar.


Biseksüel: Biseksüel, bireylerin hem kendi cinsiyetinden hem de diğer cinsiyetten insanlara romantik, duygusal ve cinsel yönelime sahip olduğunu ifade eder. Biseksüel bireyler, hem kadınlarla hem de erkeklerle ilişkilerde çekim yaşayabilirler.


Transgender: Kendi cinsiyet kimliklerinin, doğdukları cinsiyetle örtüşmediğini hisseden kişileri tanımlar. Transgender bireyler, cinsiyet geçiş sürecine (hormon tedavisi, cerrahi müdahale vb.) girebilirler.


İnterseks: Doğuştan cinsel anatomileri, kromozomları veya cinsel hormonları açısından tipik olarak erkek ya da dişi olarak tanımlanamayan kişileri tanımlar.


Panseksüel: Panseksüel, bireylerin cinsiyet kimliği veya biyolojik cinsiyeti gözetmeksizin, her türlü cinsel yönelime açık olduğunu ifade eder. Panseksüel bireyler, insanların cinsiyetlerine veya cinsiyet kimliklerine değil, kişiliklerine, duygusal bağlantılarına ve çekiciliklerine odaklanırlar.


Aseksüel: Aseksüellik, kişilerin cinsel çekim veya arzuya sahip olmadığı veya sınırlı bir şekilde deneyimlediği bir cinsel yönelimdir. Aseksüel bireyler, romantik veya duygusal ilişkilerde yer alabilirler, ancak cinsel aktiviteye veya cinsel çekime ilgi duymazlar.

Panromantik: Panromantik, bireylerin romantik çekimlerini cinsiyet veya cinsiyet kimliği temelinde sınırlamayan bir romantik yönelimi ifade eder. Panromantik bireyler, insanların cinsiyetlerine bağlı olmaksızın her türlü cinsiyet kimliğine romantik olarak çekilebilirler.


Demiseksüel: Demiseksüellik, duygusal bağlantı kurmadan cinsel çekim veya arzuya sahip olmayan bireyleri ifade eder. Demiseksüel bireyler, yakın ve derin duygusal bağlantılar kurdukları zaman cinsel çekim deneyimleyebilirler.


Polyamorous: Polyamorous, bireylerin birden fazla romantik veya cinsel ilişkiye açık olduğunu ifade eder. Polyamorous bireyler, dürüstlük, açıklık ve rıza prensiplerine dayanan çoklu ilişkileri benimserler.


Skolioseksüel: Skolioseksüel, cinsiyet kimliklerine ve ifade biçimlerine yönelik çeşitlilikten çekim duyan bireyleri ifade eder. Skolioseksüel bireyler, toplumsal cinsiyet normlarından bağımsız olarak, farklı cinsiyet kimliklerine sahip olan insanlara çekim duyabilirler.


Pansesksüel: Pansesksüel, cinsel çekimini biyolojik cinsiyet, cinsiyet kimliği veya cinsel yönelim üzerinden sınırlamayan bireyleri ifade eder. Pansesksüel bireyler, insanların her türlü cinsiyet kimliğine, ifade biçimine veya cinsel yönelime açık olabilirler.

Pomoseksüel: Pomoseksüel, bireylerin mevcut cinsiyet kimlikleri veya ifade biçimlerine çekim duymak yerine, kendilerini birinin kişilik özellikleri, zeka veya ruh hali gibi faktörlere dayanarak romantik veya cinsel olarak çekildikleri bir yönelimi ifade eder.


Queer: Queer, geleneksel cinsiyet ve cinsel yönelim kategorilerinin dışında yer alan ve çeşitli kimlikleri ifade eden bir terimdir. Queer terimi, toplumun normlarına uymayan veya heteronormatif beklentilere uymayan bireyleri kapsar.


Agamik: Agamik, bireylerin romantik veya cinsel ilişkilerde cinsiyet veya cinsel yönelime dayalı etiketleri reddettikleri bir kimlik ifadesidir. Agamik bireyler, bireysel bağlantılara, duygusal bağlantılara ve kimyasal uyuma dayanan ilişkileri tercih edebilirler.


Autoseksüel: Autoseksüel, bireyin kendi kendine çekim veya romantik duygular hissettiği bir cinsel kimliği ifade eder. Autoseksüel bireyler, kendi bedenlerine, duygusal ve cinsel tatminlerini kendi kendilerine sağlama eğilimindedirler.


Androseksüel: Androseksüel, bireylerin erkeklik veya erkek niteliklerine yönelik romantik veya cinsel çekim duyduğu bir cinsel yönelimi ifade eder. Androseksüel bireyler, erkekliğe veya erkeklik özelliklerine sahip olan kişilere çekim duyarlar.


Gyneseksüel: Gyneseksüel, bireylerin kadınlık veya kadın niteliklerine yönelik romantik veya cinsel çekim duyduğu bir cinsel yönelimi ifade eder. Gyneseksüel bireyler, kadınlığa veya kadınsı özelliklere sahip olan kişilere çekim duyarlar.


Hemiseksüel: Hemiseksüel, bireylerin hem erkeklik hem de kadınlık niteliklerine yönelik romantik veya cinsel çekim duyduğu bir cinsel yönelimi ifade eder. Hemiseksüel bireyler, hem erkek hem de kadın cinsiyet kimliklerine veya niteliklerine sahip olan kişilere çekim duyabilirler.


Monoseksüel: Monoseksüel, bireylerin sadece bir cinsiyet veya cinsiyet kimliğine yönelik romantik veya cinsel çekim duyduğu bir cinsel yönelimi ifade eder. Örneğin, birisi sadece kadınlara veya sadece erkeklere romantik veya cinsel çekim duyuyorsa monoseksüel olarak tanımlanabilir.


Polyromantik: Polyromantik, bireylerin birden fazla romantik ilişkiye açık olduğunu ifade eder. Polyromantik bireyler, romantik bağlantılarını birden fazla kişiyle kurabilir ve birden fazla partnerle romantik ilişkiler sürdürebilirler.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Cinsel Kimlik ve Cinsiyet Kimliği Nedir? Lgbti+ Nedir?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Dnş.Büşra UYSAL'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Dnş.Büşra UYSAL'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Büşra UYSAL Fotoğraf
Psk.Dnş.Büşra UYSAL
Kocaeli ve İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Psikolojik Danışman
Psikoterapist
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi2 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (15) - Videolar (1) - İletişim Bilgileri
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dnş.Büşra UYSAL'ın Makaleleri
► Cinsiyet Kimliği Bozukluğu Psk.Serpil YILMAN KAYA
► Ailenin Cinsel Kimliği Psk.Dnş.Abdulkadir YİĞİTSOY
► Çocuklarda Cinsel Gelişim (Cinsel Kimlik Gelişimi) ÇOK OKUNUYOR Psk.Doğan Demirkan ÖZDEMİR
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,915 uzman makalesi arasında 'Cinsel Kimlik ve Cinsiyet Kimliği Nedir? Lgbti+ Nedir?' başlığıyla benzeşen toplam 44 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Travma Nedir? Travmalarla Nasıl Baş Edilir? ÇOK OKUNUYOR Temmuz 2023
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


03:31
Top