2007'den Bugüne 92,310 Tavsiye, 28,219 Uzman ve 19,977 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Estetik Meme Küçültme ve Meme Dikleştirme (Mastopeksi) Ameliyatları
MAKALE #3186 © Yazan Prof.Op.Dr. Mesut ÖZCAN | Yayın Haziran 2009 | 7,932 Okuyucu
Estetik Meme Küçültme Ameliyatı

Meme küçültme ameliyatı kadının dış görünüşünü düzeltmek amacıyla yapılan kozmetik ameliyatlardan biridir. Bir başka açıdan bakarsak aynı zamanda rekonstrüktif bir girişim olduğunu da söyleyebiliriz. Memelerde oluşan büyüme ve sarkma; genetik faktörler, hormonal değişiklikler veya bazı hastalıklar sonucunda olabildiği gibi kilo değişiklikleri, emzirme ve yerçekimi etkisi ile mevcut sorun daha da artabilir. Memelerdeki aşırı büyüme kadınlarda; kas gerilmeleri, sırt ve boyun ağrıları, omuz ağrısı, sütyen askıları ile omuzlarda oluşan çöküklük, kronik göğüs ağrısı kişisel hijyen ile ilgili problemler ve sportif aktivitelere katılamama gibi sonuçlar doğurmaktadır. Meme ve gövde cildinin birbirine teması ve terleme sonucunda kaşıntı, kızarıklık, pişik, egzematiform değişiklikler ve mantar enfeksiyonları da görülebilir. İki tane ağır kitlenin yer çekimi ile vücudu devamlı öne çekmesi sonucu zamanla kamburlaşma durumları da ortaya çıkabilir. Küçültme ameliyatı ile hacmi küçülen ve dikleştirilen memeler hem estetik olarak memnuniyet verici bir görünüme kavuşurlar ve hem de fiziksel anlamda sebep oldukları rahatsızlıklar ortadan kalkar.

Meme Küçültme Ameliyatı öncesi

Meme küçültme ameliyatı düşünen kişiler, öncelikle bu konuyu bir Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanına danışmalı, neden bu ameliyata ihtiyaç duyduklarını açık bir şekilde anlatarak, beklentilerini ortaya koymalıdır. Memelerin büyüklüğü, şekli, derinin durumu, yaş, evlilik ve çocuk sahibi olup olunmadığı, meme başının yeri gibi faktörlerin ameliyat öncesinde bilinmesi önem arz etmektedir. Bazı genç kızlarda memeler aşırı büyük olabilir (virginal hipertrofi). Bu kişilere erken yaşlarda bile (16-17 yaş) meme küçültme ameliyatları yapılabilir.

Meme Küçültme Ameliyatına hazırlık

Ameliyat öncesinde yapılması gereken rutin tahlillerin dışında hekimin gerekli görmesi durumunda mamografi ve ultrasonografisi de yapılmalıdır. Kişi sigara kullanıyor ve aspirin gibi kan sulandırıcı bir ilaç alıyorsa bu alımları hekimin önereceği tarih itibariyle durdurmalıdır. Yüksek tansiyon ve şeker hastalığı olan kişiler rahatsızlıklarını muhakkak ameliyatı uygulayacak olan hekimle paylaşmalıdır.

Meme Küçültme Ameliyatı

Küçültme ameliyatı ile memeler; mevcut büyüklükleri ve sarkıklık derecesi, kişinin vücut ölçüleri ve diğer faktörler dikkate alınarak yeniden şekillendirilir. Fazla olan meme dokusu, üzerindeki deri ile birlikte çıkartılarak meme başı olması gereken yere alınır. Ameliyat, genel anestezi altında, steril koşullarda ve ameliyathane şartlarında yapılır. Ameliyat süresi ortalama 2,5–3 saat kadardır.

Meme küçültme ameliyatı için uygulanan birçok cerrahi teknik mevcuttur. Uygulanacak cerrahi teknik memelerin büyüklüğüne, şekline ve cerrahın tercihine göre değişir. En geçerli yöntemlerden biri "inferior pedikül" yöntemidir. Bu metod ile memebaşı, memebaşı halkası(areola) ve süt kanallarının bir kısmı korunabilmektedir.

Meme Küçültme Ameliyatı sonrası

Genellikle kişi aynı gün içinde ya da ertesi gün taburcu edilir. Bu ameliyat sonrası oluşabilecek ağrı minimaldir ve ağrı kesici ilaçlarla giderilebilir. Hastaya en az iki hafta kullanacağı, göğüslerin tamamını saran özel bir sütyen takılır. Ameliyat sonrasında dikişler alınmadan önceki süre içerisinde 2 ya da 3 kez pansuman yapılır. Dikişler 10 -15 günden sonra alınır. Meme küçültme ameliyatı sonrasında hasta 2–3 gün içerisinde normal hayatına devam ederek günlük işlerini yapabilir duruma gelir. Erken dönemde şişlik, meme başında hissizlik ve deri üzerinde morluklar görülebilir. Ancak bu oluşumlar kısa sürede kendiliğinden ortadan kalkar. Ameliyatta hangi yöntem uygulanırsa uygulansın meme başı etrafında ve meme altında ters T şeklinde bir iz kalır. Bu izin çok az kalması için gereken tüm tedbirler alınır.Oluşan bu izlerin derecesi; memenin büyüklüğüne, kullanılan ameliyat yöntemine ve kişinin derisinin iz bırakma özelliğine bağlı olarak değişir. Bu nedenle oluşacak izin derecesini önceden tam olarak kestirmek mümkün değildir. Genellikle izler ilk birkaç ayda pembe renkte görülürken, altı ay ile bir yıl arasında ten rengine yaklaşır ve estetik olarak rahatsız etmeyecek kadar belirsizleşir.

Sonuç olarak, uygulanan bu estetik meme küçültme ameliyatı ile memeler küçültülerek normal boyutlarına ulaşır ve şekil olarak da dikleştirilerek estetik bir görünüme kavuşurlar. Elde edilen sonuçlar genellikle uzun süreli ve kalıcıdır. Böylece hasta güzel ve vücut yapısına uygun memelere sahip olmakla kalmaz, büyük ve sarkık memelerin yaratmış olduğu yukarıda zikrettiğimiz fiziksel problemlerden de kurtulmuş olur. Meme küçültme ameliyatının uzun dönemde sonuçlarını etkileyen ve şeklinin bozulmasına neden olan başlıca faktörler; kişinin kilosunda oluşabilecek değişiklikler dışında gebelik, emzirme ve yerçekimidir. Bunlar, memelerin yeniden büyümesine yol açarak sarkıklıklara neden olabilir. Bu gibi durumlarda ilave cerrahi uygulama gerekir. Aşırı büyük ve sarkık memelerde uygulanan teknik diğerlerinden farklıdır. Bunlarda meme başı ve çevresindeki esmer alan yuvarlak bir yama şeklinde çıkarılır ve yeni memeler oluşturulduktan sonra üzerine bu yamalar greft şeklinde dikilerek şekillendirme tamamlanır. Bundan dolayı bu teknik uygulananlarda meme başı çıkıntısı çok minimal olur ve emzirme mümkün olmaz. Bu durumu hastanın önceden bilinmesi gerekir.

Meme küçültme ameliyatlarının komplikasyonları:

Meme küçültme ameliyatı sonrası istenmeyen durumlarla karşılaşma riski son derece düşüktür.Nadiren ameliyat sırasında veya sonrasında kanama ve hematom gibi komplikasyonlar görülebilir. Ameliyat sonrası, memelere konan dren, kanama olup olmadığını takip ederek az da olsa kanın meme dokusu içinde toplanmasını önlemeye yardımcı olur. Ameliyattan önce, ameliyatı yapacak olan hekimin önereceği süre itibariyle aspirin veya benzeri kan sulandırıcı ilaçların alımının durdurulması kanama ve hematom riskini büyük ölçüde azaltır. Çünkü bu ilaçlar kanama eğilimini arttırabilir. Son derece düşük bir ihtimalle de olsa enfeksiyon oluşma riski vardır. Bu oluşumu engellemek için ameliyatın hemen başında koruyucu antibiyotik kullanılmaktadır. Çok nadiren de olsa kişinin dolaşım problemlerine bağlı olarak yağ dokusu veya meme ucu dokusunun nekrozu yani çürümesi gibi spesifik komplikasyonlar da görülebilir. Sigara alışkanlığı olanlarda yara iyileşmesi problemlerine daha sık rastlanır. Meme küçültme ameliyatına bağlı olmaksızın, kişinin hayatının herhangi bir döneminde herhangi bir meme hastalığı veya meme kanseri ortaya çıkabilir. Bu riski azaltmak için kişi ameliyat olsun veya olmasın düzenli meme kontrollerini yaptırmalıdır.


MEME DİKLEŞTİRME (mastopeksi)


Yaşlanma, aşırı kilo alıp vermeler, gebelik ve emzirme, genetik yapı ve yer çekimi gibi etmenler sonucunda memelerde sarkmalar ortaya çıkar. Özellikle gebelik ve emzirme döneminde ve de aşırı kilo alındığında memeler normalden çok büyük hale gelirler. Bu aşamada memeyi çevreleyen deri örtüsü de genişler. Emzirme dönemi bitince veya alınan kilolar verildiğinde meme dokusu küçüldüğü halde memeyi çevreleyen deri aynı oranda küçülmezse sarkmalar kaçınılmazdır. Bazı kişilerde ise meme dokusu küçülürken üzerini örten deri de aynı oranda sıkılaşır ve herhangi bir sarkma olmaksızın meme eski şeklini alır. Ne yazık ki bu denli şanslı bayanların oranı oldukça düşük düzeydedir. Memelerde oluşabilecek her türlü şekil bozukluğu gibi memelerin sarkması da kişinin psikolojisi üzerine baskı oluşturabilir, hem cinsel ve hem de sosyal yaşamını olumsuz etkileyebilir.

Meme ucunun seviyesi meme altı kıvrımının seviyesinden daha yukarıda ise durum normal, meme altı kıvrımı düzeyinde ise hafif derecede, meme altı kıvrımının altında ise o zaman ciddi bir sarkmadan söz edebiliriz. Meme uçları tamamen aşağıya doğru bakıyorsa durum daha da önemsenmelidir.

Meme sarkmalarında meme dokusu hacmi normal olabileceği gibi normalden küçük de olabilir. Eğer hacim normal ise ve yalnızca sarkma söz konusu ise Mastopeksi dediğimiz meme dikleştirme operasyonuna ihtiyaç vardır. Sarkma ile birlikte hacimsel küçüklük de mevcut ise o zaman büyütme ile birlikte dikleştirme işlemi gerekir. Bu durumlarda slikon protezlerle büyütme yapılırken aynı zamanda dikleştirme de yapılmalıdır.

Hafif derecedeki sarkmalarda yalnızca meme başı çevresinden cilt çıkarılarak dikleştirme gerçekleştirilebilir. Ancak genellikle bunun yeterli olmadığı olgularla karşılaşırız. Temel olarak meme dikleştirmede yapılan işlem fazla derinin çıkarılarak memeye normal şekil vermek ve meme başını olması gereken düzeye taşımaktır. Bu işlem sırsında meme dokusu, süt kanalları ve meme başının anatomik bütünlüğü bozulmaz ancak, meme başı çevresi boyunca ve alt orta noktasından aşağı doğru uzanan ve hatta meme altı kıvrımı üzerinde de yer alan ters T şeklinde bir dikiş hattı olur. Bu dikiş hattı boyunca ortaya çıkacak iz, başlangıçta renk farkı nedeniyle daha belirgin iken giderek rengi solar ve dikkati çekmeyecek duruma gelir. Bu süreç 6 ayla 1 yıl arasında değişir. Böyle bir izin olabileceğinden hastanın önceden bilgi sahibi olması gerekir.

Ameliyat yaklaşık olarak iki saat sürer. İşlem genel anestezi altında ve optimal donanımlı ameliyathane şartlarında yapılır. Hasta genellikle aynı gün taburcu edilir. Nadiren bir gece klinikte kalması gerekebilir. Dren konmuşsa bu ikinci gün çıkarılır, konmamışsa 3-4. günlerde ilk pansumanı yapılır. 10-14.günler arasında dikişler alınır. Ameliyatın bitiminde giydirilen korse sutyenin en az 2-3 hafta kullanılması tavsiye edilir. Ameliyat sonrası dönemde hafif düzeyde ağrılar olabilir. Ancak bunları basit ağrı kesicilerle gidermek mümkündür. Bazen ciltte hafif morluklar görülebilir. Bunlar 5-10 gün içerisinde düzelir. 5-7 gün süreyle profilaktik antibiyotik tedavisi yerinde olur. Meşguliyetiyle ilgili olmakla birlikte genellikle hasta 5-7 gün içinde işine dönebilir. İlk birkaç hafta ağırlık kaldırmakta zorlanabilir. İki hafta sonra yürüyüşlere, 3-4 hafta sonra da koşuya başlayabilir.

Komplikasyon olarak kanama, hematom, cilt kaybı ve enfeksiyon gibi sorunlarla çok nadirde olsa karşılaşmak mümkündür. Bunlar genel prensipler dahilinde çözümlenebilir. Cilt kaybı özellikle yoğun sigara içenlerde karşılaşılan bir durumdur ve çözümü bir süre alabilir. Bu nedenle sigara içenlerin ameliyattan 1-2 hafta önce sigara kullanımını bırakması ve ameliyat sonrası en az üç hafta süreyle sigara içmemesi yerinde olur. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar, hipertansiyon ve diyabet gibi sorunu olanlarda da gerekli önlemler alındıktan sonra operasyon yapılmalıdır.

İstenmeyen sonuçlar olarak, nadiren asimetri, yetersiz dikleşme ve meme başının gerekenden fazla yukarıda olduğu durumlarla karşılaşabiliriz. Bu gibi sorunlar estetik cerrahinin genel prensipleri dahilinde gerçekleştirilecek cerrahi rötuş işlemleriyle düzeltilebilir.


Prof.Dr. Mesut Özcan
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Estetik Meme Küçültme ve Meme Dikleştirme (Mastopeksi) Ameliyatları" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Prof.Op.Dr. Mesut ÖZCAN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Prof.Op.Dr. Mesut ÖZCAN'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Mesut ÖZCAN Fotoğraf
Prof.Op.Dr. Mesut ÖZCAN
Bursa
Doktor "Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi - Estetik"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi7 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Prof.Op.Dr. Mesut ÖZCAN'ın Makaleleri
► Meme Dikleştirme / Mastopeksi Op.Dr.Alper BAYRAKTAR
► Meme (Göğüs) Dikleştirme - Mastopeksi Op.Dr.Güncel ÖZTÜRK
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,977 uzman makalesi arasında 'Estetik Meme Küçültme ve Meme Dikleştirme (Mastopeksi) Ameliyatları' başlığıyla benzeşen toplam 14 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Lazer Epilasyon Temmuz 2010
► Gençlik ve Estetik Temmuz 2010
► Benler (Nevüsler) Temmuz 2010
► Saç Ekimi ve Mezoterapisi Haziran 2010
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


15:38
Top