2007'den Bugüne 92,408 Tavsiye, 28,230 Uzman ve 19,991 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Meme Büyütme ve Meme Dikleştirme Estetiği
MAKALE #5110 © Yazan Prof.Op.Dr. Mesut ÖZCAN | Yayın Haziran 2010 | 7,526 Okuyucu
MEME BÜYÜTME ESTETİĞİ

SLİKON PROTEZLE MEME BÜYÜTME AMELİYATI

Her kadın güzel memelere sahip olmak ister. Çünkü meme, kadınlığı simgeleyen en önemli estetik organlardan birisidir. Çeşitli sebeplerle küçülebilen ya da gelişme geriliği sonucunda yeterli büyüklüğe ulaşamayan göğüslerde silikon protez ile meme büyütme yapılabilmektedir. Meme dokusu arkasına yerleştirilerek göğüslerin büyütülmesini sağlayan silikon protez, jel yapısındadır. Bu gibi durumlarda küçük olan memeyi; büyütmek ve dolgunlaştırmak için yapılan işlemler ile daha dolgun, daha iri, daha dik ve estetik olarak daha güzel görünümlü hale getirmek mümkündür.

Var olan meme hacminin ne kadar büyütüleceği, hastanın arzusu, meme derisinin esnekliği ve göğüs kafesinin ölçüleri dikkate alınarak hasta ile birlikte belirlenir. Kesin ölçüler ise ameliyat sırasında belirlenir. Protezle ilgili en önemli olan meme derisinin protezi alabilecek büyüklükte olmasıdır. Bunun içinde ameliyat sırasında ölçü protezleri kullanılır. Kullanılan meme protezlerinin çeşitli tip ve özellikte olanları vardır. Bunlardan hangisinin kullanılacağı estetik cerrahın eğilimi ve hastanın gereksinimine göre belirlenir. Hangi kesinin kullanılacağı konusunda da hekimin eğilimi belirleyicidir.

Dolgunluğunu yitirmiş, gevşemiş ve ileri derecede sarkmış olan meme için, silikon protez yerleştirme tek başına uygulandığında meme görünümünde yeterli dikleştirme sağlanamayabilir. Bu durumda ek olarak uygun yerlerden deri fazlalıkları alınır, meme başı olduğundan daha üst seviyeye çıkarılarak meme dikleştirme işlemi de yapılabilir. Bu uygulama sonucunda ise sadece meme protezi konmasına göre daha fazla iz kalabilir.

AMELİYAT ÖNCESİNDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR


Günümüzde en sık yapılan estetik operasyonlar arasında yer alan meme büyütme ameliyatlarıyla ilgili cerrahinin muhtemel riskleri ve ilgili komplikasyonlar hakkında ameliyat öncesinde bilgi sahibi olunmasında yarar vardır. İnfeksiyon ve sınırlı kan birikimi gibi ameliyat sonrası komplikasyonlar nadirdir ve tedavi edilebilir. Fakat az da görülse kapsüler kontraktür olarak tanımlanan meme protezi etrafında aşırı bağ dokusu (nedbe dokusu) oluşumuna bağlı olarak çok sertleşmiş göğüslerin yumuşatılması için ikinci bir ameliyat gerekebilir. Çok nadiren protez yuvasında infeksiyon olabilir. Bu durumda öncelikle antibiyotiklerle tedavi yapılır.

İnfeksiyonun devamı halinde protezin çıkarılması ve değiştirilmesi gerekebilir. Meme protezi, gebeliğe ve emzirmeye engel değildir.Komplikasyon riskini, iyileşme dönemindeki takipler ameliyatı gerçekleştiren plastik ve estetik cerrahi uzmanının tavsiyelerine yakından uyarak azaltmak mümkündür.

Meme büyütme ameliyatı öncesinde hasta ile ayrıntılı bir görüşme yapılıp hastanın beklentileri belirlenerek ameliyatın riskleri anlatılır. Meme estetiği yapılacak kişi 40 yaş üzerinde ise ameliyattan önce mamografi ve ameliyatı yapacak cerrah gerekli görürse ultrasonografi adı verilen radyolojik tetkikler yapılır. Ameliyat olacak hasta sigara içiyorsa ameliyattan 10 gün önce sigara içimini durdurmalıdır. Aspirin ya da herhangi bir kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsa doktorun tavsiye edeceği makul bir süre önce ilaç almayı durdurmalıdır.

Meme protezinin, kansere neden olmadığı birçok bilimsel araştırmacının yaptığı araştırmalar sonucunda saptanmıştır. Bu araştırmalarda, 20-30 yıl gibi uzun süreler boyunca takip edilen hastalar incelenmiş ve meme protezi konulan kadınlarda, protez konulmayan kadınlara göre meme kanseri oluşma oranının aynı olduğu hatta kanser riskinin biraz daha düşük olduğu tespit edilmiştir.

AMELİYAT AŞAMASI

Silikon protezin yerleştirilmesi için kullanılacak kesi yeri meme başının etrafı, meme altı kıvrımı ya da koltuk altı olabilir. Meme başı halkasının kullanılabilmesi için meme başı halkasının belli bir çaptan büyük olması gerekir. Daha küçük olduğu durumlarda meme altı kesisi kullanılabilir. Dikiş izinin en aza indirgenmesi için çok ince dikişler kullanılır. Estetik meme ameliyatı sonrası kişi kendini birkaç gün yorgun hissedebilir. Bu durum 24-48 saat arasında düzelir. Ameliyattan çıkarken özel bir sutyen takılır ve bunu hastanın 2-3 hafta süreyle kullanması tavsiye edilir. Bir iki hafta süreyle meni etrafında hafif bir yanma hissi ya da minumum düzeyde ağrılar olabilir. Bu durum ağrı kesici ilaçlarla kolaylıkla kontrol altına alınabilir. Dikişler 10-12 gün sonra alınır. Altı hafta kadar pembe renkte olan dikiş izleri bu süre sonrasında yavaş yavaş beyazlaşır. Mamografik (röntgen)ya da ultrasonografik inceleme gerekiyorsa, uygun aralıklarla yapılabilir.

AMELİYAT SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


· Ameliyat sonrasındaki ilk iki hafta yüzüstü yatılmamalıdır.
· Bandajlar alınıncaya kadar (genellikle 6. ve 7. gün) meme bölgesi ıslatılmamalıdır.
· Memelerde şişlik ve ağrı olabilir. Bazen morluklar da görülebilir. Memelerin hissiz veya duyarlı olması beklenmeyen bir durum değildir.Nadiren görülebilir ve geçici bir durumdur.
· Doktorun verdiği antibiyotik ilaçlar bir hafta süreyle muntazam olarak kullanılmalıdır.
· Üç hafta dolunca doktor tarafından hastaya özel bir masaj yöntemi öğretilir ve hastanın bu masajı uzun bir süre kendi kendine uygulaması öğütlenir.

MEME DİKLEŞTİRME ESTETİĞİ

Memelerde oluşabilecek her türlü şekil bozukluğu gibi memelerin sarkması da kişinin psikolojisiüzerine baskı oluşturabilir, hem cinsel ve hem de sosyal yaşamını olumsuz etkileyebilir.

Yaşlanma, aşırı kilo alıp vermeler, gebelik ve emzirme, genetik yapı ve yer çekimi gibi etmenler sonucunda memelerde sarkmalar ortaya çıkar. Özellikle gebelik ve emzirme döneminde ve de aşırı kilo alındığında memeler normalden çok büyük hale gelirler. Bu aşamada memeyi çevreleyen deri örtüsü de genişler. Emzirme dönemi bitince veya alınan kilolar verildiğinde meme dokusu küçüldüğü halde memeyi çevreleyen deri aynı oranda küçülmezse sarkmalar kaçınılmazdır.

Bazı kişilerde ise meme dokusu küçülürken üzerini örten deri de aynı oranda sıkılaşır ve herhangi bir sarkma olmaksızın meme eski şeklini alır. Ne yazık ki bu denli şanslı bayanların oranı oldukça düşük düzeydedir. Memelerde oluşabilecek her türlü şekil bozukluğu gibi memelerin sarkması da kişinin psikolojisi üzerine baskı oluşturabilir, hem cinsel ve hem de sosyal yaşamını olumsuz etkileyebilir.

Meme ucunun seviyesi meme altı kıvrımının seviyesinden daha yukarıda ise durum normal, meme altı kıvrımı düzeyinde ise hafif derecede, meme altı kıvrımının altında ise o zaman ciddi bir sarkmadan söz edebiliriz. Meme uçları tamamen aşağıya doğru bakıyorsa durum daha da önemsenmelidir.

AYNI GÜN TABURCU EDİLİR

Hafif derecedeki sarkmalarda yalnızca meme başı çevresinden cilt çıkarılarak dikleştirme gerçekleştirilebilir. Ancak genellikle bunun yeterli olmadığı olgularla karşılaşırız. Temel olarak meme dikleştirmede yapılan işlem fazla derinin çıkarılarak memeye normal şekil vermek ve meme başını olması gereken düzeye taşımaktır.
Bu işlem sırasında meme dokusu, süt kanalları ve meme başının anatomik bütünlüğü bozulmaz ancak, meme başı çevresi boyunca ve alt orta noktasından aşağı doğru uzanan ve hatta meme altı kıvrımı üzerinde de yer alan ters T şeklinde bir dikiş hattı olur. Bu dikiş hattı boyunca ortaya çıkacak iz, başlangıçta renk farkı nedeniyle daha belirgin iken giderek rengi solar ve dikkati çekmeyecek duruma gelir. Bu süreç 6 ayla 1 yıl arasında değişir. Böyle bir izin olabileceğinden hastanın önceden bilgi sahibi olması gerekir.

Ameliyat yaklaşık olarak iki saat sürer. İşlem genel anestezi altında ve optimal donanımlı ameliyathane şartlarında yapılır. Hasta genellikle aynı gün taburcu edilir. Nadiren bir gece klinikte kalması gerekebilir. Dren konmuşsa bu ikinci gün çıkarılır, konmamışsa 3-4. günlerde ilk pansumanı yapılır.

10-14.günler arasında dikişler alınır. Ameliyatın bitiminde giydirilen korse sutyenin en az 2-3 hafta kullanılması tavsiye edilir. Ameliyat sonrası dönemde hafif düzeyde ağrılar olabilir. Ancak bunları basit ağrı kesicilerle gidermek mümkündür. Bazen ciltte hafif morluklar görülebilir. Bunlar 5-10 gün içerisinde düzelir. 5-7 gün süreyle profilaktik antibiyotik tedavisi yerinde olur. Meşguliyetiyle ilgili olmakla birlikte genellikle hasta 5-7 gün içinde işine dönebilir.

İlk birkaç hafta ağırlık kaldırmakta zorlanabilir. İki hafta sonra yürüyüşlere, 3-4 hafta sonra da koşuya başlayabilir. Komplikasyon olarak kanama, hematom, cilt kaybı ve enfeksiyon gibi sorunlarla çok nadir de olsa karşılaşmak mümkündür. Bunlar genel prensipler dahilinde çözümlenebilir. Cilt kaybı özellikle yoğun sigara içenlerde karşılaşılan bir durumdur ve çözümü bir süre alabilir.

Bu nedenle sigara içenlerin ameliyattan 1-2 hafta önce sigara kullanımını bırakması ve ameliyat sonrası en az üç hafta süreyle sigara içmemesi yerinde olur. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar, hipertansiyon ve diyabet gibi sorunu olanlarda da gerekli önlemler alındıktan sonra operasyon yapılmalıdır.

İstenmeyen sonuçlar olarak, nadiren asimetri, yetersiz dikleşme ve meme başının gerekenden fazla yukarıda olduğu durumlarla karşılaşabiliriz. Bu gibi sorunlar estetik cerrahinin genel prensipleri dahilinde gerçekleştirilecek cerrahi rötuş işlemleriyle düzeltilebilir.

Bunlara dikkat!
Sigara içenlerin ameliyattan 1-2 hafta önce sigara kullanımını bırakması ve ameliyat sonrası en az üç hafta süreyle sigara içmemesi yerinde olur. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar, hipertansiyon ve diyabet gibi sorunu olanlarda da gerekli önlemler alındıktan sonra operasyon yapılmalıdır.
Sarkmalar sorun olmasın
Meme sarkmalarında meme dokusu hacmi normal olabileceği gibi normalden küçük de olabilir. Eğer hacim normal ise ve yalnızca sarkma söz konusu ise 'Mastopeksi' dediğimiz meme dikleştirme operasyonuna ihtiyaç vardır.
Sarkma ile birlikte hacimsel küçüklük de mevcut ise o zaman büyütme ile birlikte dikleştirme işlemi gerekir. Bu durumlarda slikon protezlerle büyütme yapılırken aynı zamanda dikleştirme de yapılmalıdır.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Meme Büyütme ve Meme Dikleştirme Estetiği" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Prof.Op.Dr. Mesut ÖZCAN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Prof.Op.Dr. Mesut ÖZCAN'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Mesut ÖZCAN Fotoğraf
Prof.Op.Dr. Mesut ÖZCAN
Bursa
Doktor "Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi - Estetik"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi7 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Prof.Op.Dr. Mesut ÖZCAN'ın Makaleleri
► Meme Büyütme Estetiği Op.Dr.Ekrem KESKİN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,991 uzman makalesi arasında 'Meme Büyütme ve Meme Dikleştirme Estetiği' başlığıyla benzeşen toplam 13 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Lazer Epilasyon Temmuz 2010
► Gençlik ve Estetik Temmuz 2010
► Benler (Nevüsler) Temmuz 2010
► Saç Ekimi ve Mezoterapisi Haziran 2010
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


12:03
Top