2007'den Bugüne 92,484 Tavsiye, 28,241 Uzman ve 19,999 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Kişilik Özelliklerine Göre Kadının Seks Yaşamı
MAKALE #8833 © Yazan Uzm.Psk.Sabahat ERLER | Yayın Nisan 2012 | 11,565 Okuyucu
Kişilik özellikleri, her bireyi birbirinden ayıran, davranım ve duygulanım özelliklerinin tümünü oluşturmaktadır. Kişilik özelliklerinin oluşumunda kalıtım ve çevrenin etkisinin ne denli etkili olduğu bilinmektedir. Kişilik özelliklerinin hatta birtakım kişilik bozuklukları bireysel ve toplumsal anlamda, bireyleri sembolize etmekte, duyguları, düşünceleri ve tutumları ortaya çıkarmaktadır.

Her konu ile ilgili olduğu gibi cinsel açıdan da kişilik özellikleri, kişilerin nasıl bir seks hayatı olduğuna, seks yaşamlarına dair düşünce ve tutumlarına ait ipuçları verebilmektedir. Kadınları ve kişilik özelliklerine göre kadınların seks hayatlarını daha iyi tanımak adına, kişilik özellikleri ve seks yaşamlarının nasıl olacağına bir göz atalım.

1) Depresif Kişilik ve Seks Yaşamı: Hayata karşı karamsar, yaşamın hiçbir anından zevk alamayan, kendine olan güveni olmayan, kronik olarak mutsuz olan, keyifsiz, kendini küçük görme, düşünceli ve endişeli bir yapı içerisinde bulunan, kötümser duygu ve düşüncelerle dolu, her şeyden pişmanlık duymaya eğilim gösteren depresif kişilik özelliklerine sahip kadınlar için seks, adeta görev tamamlama biçimidir.

Bu özelliklere sahip olan kadınlar için seks yaşamı olmasa da olur. Eşleri, partnerleri istemediği sürece kendi istekleri ile sevişmek istemezler. Seksten zevk almadan ve sekste zevk verici bir his yaratmadan birlikteliklerini sürdürürler.


2) Obsesif – Kompulsif Kişilik ve Seks Yaşamı: Aşırı mükemmelliyetçi bir yapıya sahip olan bu kişilerin esnek olamama, yanlış ve eksik bir şeyler yapmaktan çekinme, ayrıntılar üzerinde fazla odaklaşma, kontrollü ve sınırlı ilişkiler kurma gibi özellikleri bulunmaktadır. Obsesif-kompulsif kişilik özelliklerine sahip olan kişiler için seks, monotonlaşmış, belli kurallar ve sınırlar içerisinde yaşanan, hatta yaşanması gereken bir durumdur.

Bu özelliklere sahip kadınların, temizlik, zaman ve düzen konusunda takıntılı düşünceleri olması dolayısı ile, seks yaşamları da esnek değildir. Sekste haz almak, hissetmek ve duygulardan çok düşünceler yer almaktadır. Örneğin, seks esnasında odaklanması gereken, alınması gereken haz yerine bu kişiler, seks sonrası almaları gereken duşa odaklanırlar. Ya da zaman konusundaki saplantılı düşünceleri de belli saat hatta günlerde seks yaşamlarını sürdürmelerine bile neden olabilmektedir.


3) Çekingen Kişilik ve Seks Yaşamı: Utangaç bir yapıda olup, yakın ilişkiler kurmada güçlük çeken çekingen kadınlar için eleştirilmek yapılarına zarar verici bir durumdur. Yanlış anlaşılmaktan, farklı algılanmaktan endişe duyarlar. Sosyal ortamlara girmeyi istemelerinin yanında, utangaç özellikleri bu isteklerini engellemektedir. Toplum içinde olduğu gibi ikili ilişkilerinde de konuşmaktan çekinirler. Kendilerine olan özgüvenleri yok denecek kadar azdır. İçe dönüklükleri seks yaşamlarında da kendisini çok net bir şekilde göstermektedir. Seks için kendi istekleri ile adım atmaları pek mümkün değildir.

Seks yaşamlarında özgür olmayıp, diledikleri, arzuladıkları gibi davranamaz, isteklerini ortaya atamazlar. Partnerlerinin istekleri doğrultusunda pasif bir şekilde seks yaşamlarını sürdürürler. Ancak, bu özelliğe sahip olan çekingen kadınların eşleri ya da partnerleri onların güvenini son derece kazanır ve çekingen yapılarını kırabilecek birileri olursa, biraz daha rahatlayabilir ve duygularını ve isteklerini seks yaşamlarında biraz daha belli edebilir hale gelirler.


4) Paranoid Kişilik ve Seks Yaşamı: Paranoid kişilik özelliğinde olan kadınlar sürekli şüp-heci ve genel olarak insanlara güvensizlikle karakterizedir. Sık olarak düşmanca, huzursuz ve kızgın bir yapıları vardır. Birçok durumda, diğer insanların hareketlerini küçültücü ve tehdit edici olarak algılayan haksız duyarlılıktalardır. Sık sık, kanıtı mümkün olmaksızın, arkadaşlarının ve beraberin-dekilerin güvenirliğini veya bağlılığını sorgular. Gerçekçi ve objektif olmaları ile gurur duyarlar, ancak onlar sıcak değildirler. Bu özellikte olan kişilerin e önemli özelliklerinden biri ise son derece kıskanç bir yapıda olmalarıdır. Eşlerinin, partnerlerinin onları sürekli aldattığı ya da aldatacağı düşüncelerine odaklanır ve saplantılı bir şekilde bunu sürdürürler.

Seks yaşamlarına gelince, seks partnerlerinden bile zarar görebilecekleri, aldatılacakları düşüncesi onların seks yaşamının iyi olmamasına büyük bir etkendir. Duyguları ile hareket etmelerini engelleyen düşünceleri, seks için arzuları ve istekleri ile adım atmalarını kısıtlar niteliktedir. Farklı zihin odaklanışları ve kötümser düşünüşleri, çoğu zaman cinsel isteksizlik ve cinsel haz alamama gibi birtakım cinsel işlev bozukluklarına yol açabilmektedir.


5) Histerik Kişilik ve Seks Yaşamı: Histerik kişilik özelliğinde olan kadınlar, ilgi odağı olmadıkları durumlarda rahatsız olurlar. Başkalarının yanında cinsel yönden baştan çıkarıcı ve cinselliği çağrıştıran söz ve davranışlarda bulunurlar. İlgiyi üzerlerine çekmek için sürekli fiziksel cazibe ve çekiciliğini kullanır ve başkalarını etkilemek için yoğun bir çaba harcarlar. Gösteriş yapan, yapmacık, isteklerini çocuksu sesler çıkararak anlatan, tiyatral yönleri yüksek, cinselliklerini kendi çıkarları için kullanmaya ve telkine yatkındırlar. Başkalarının dikkatini üzerlerine çekmek için çabalarlar. Övgü görmediği yerde ağlamalar gösterirler ve övgü almadıkları zamanlarda huysuzlaşan bir tavır sergilerler. Çoğunlukla çabuk güvenen ve çabuk aldanan kişilerdir.

Bu kadınların seks yaşamları ise, sergiledikleri rahat, baştan çıkarıcı, sekse düşkün imajından biraz daha farklıdır. Gösterdikleri cazibeli ve baştan çıkarıcı yapılarını seks esnasında pek de gösteremeyebilirler. Sahte bir seksüel yaklaşım gösterirler. Onlar için seksten öte seks öncesine kadar geçen süre, etkileme ve baştan çıkarma önemlidir. Seksin vereceği hazdan çok, karşısındakileri baştan çıkarmanın verdiği hazdır onları tatmin eden.


6) Şizoid Kişilik ve Seks Yaşamı: Şizoid kişilik özelliğinde olan kişilerin en belirgin özelliği sosyal çekingen bir yapılarının olmasıdır. Bu kişiler insan ilişkilerinde yetersiz, içedönük ve donuk bir yapı içerisindelerdir. Başkalarından daha tuhaf, izole ve yalnız görünürler. Bu kişiler soğuk ve kısıtlı bir izlenim veririler. Uzaklara saklanmış gibilerdir ve her günki olaylara başkalarının ilgisinden uzak görünürler. Sessiz, uzak, yalnız kalmaya eğilimli ve sosyal olmayan yapıdadırlar.

Şizoid kişiliklerin seks yaşamları ise, olmasa da olur, yaşanmasa da olur niteliğindedir. Sekse karşı isteksizlerdir. Seks yaşamı olmadan da yaşamlarını sürdürebilir düşüncelerine sahiplerdir. Eşleri ya da partnerlerinin istekleri ya da girişimleri olmadığı sürece, onlar adım atmazlar. Duygulanımdan uzak bir yapıları olduğundan dolayı, sekste hazzın olup olmaması onlar için çok önemli değildir. Seks onlar için fizyolojik bir boşalım sağlamaktan öte değildir.


7) Antisosyal Kişilik ve Seks Yaşamı: Bu özellikte olan kişilerin en belirgin özellikleri arasında suç işleme ve sürekli yalan söyleme eğilimine yatkın olmaları yer almaktadır. Başkalarının hakkına saygı göstermeyen ve hak tanımayan bir yapıları vardır. Dürtü kontrolleri yoktur ve dürtüsel bir şekilde yaşamlarını sürdürürler. Onlar için sadece kendi istekleri ve çıkarları önemlidir. Kendi istekleri doğrultusunda, sahte ilişkiler kurmaya çok açıklardır. Amaçlarına ulaşamadıkları zaman, saldırgan davranışlar gösterebilir, zarar verici hareketlerde bulunabilirler. Yaşadıkları ve yaşattıklarından pişmanlık duymazlar ve vicdani gelişimleri yoktur.


Antisosyal özellikte olan kadınlarda rastgele cinsel ilişki, ensest ilişki ve cinsel saldırı ger-çekleştirme durumları sık görülebilmektedir. Seks yaşamlarına baktığımızda ise, dürtüsel kontrolleri olmadığı için, kendi istekleri onlar için önemlidir. Kendi arzuları için seksi yaşarlar ve eşlerini, partnerlerini sekse zorlarlar. Tanıdıkları kişilerle kalmayıp, fizyolojik tatminleri ve boşalımları için tanımadıkları kişileri bile cinsel ilişkiye zorlar, saldırgan davranış ve fantezilerle, duygudan uzak dürtüsellik dolu bir seks yaşamı geçirirler.


8) Narsistik Kişilik ve Seks Yaşamı: Bu özellikte olan kişiler, kendilerini özel insan sayar, başkalarından üstün tutarlar. Kendilerine karşı aşırı bir beğenim duygusu içerisindelerdir. Eleştiriyi pek kaldıramazlar ve onları eleştiren birisine karşı öfkelenebilirler veya eleştiriye tamamen ilgisiz görünebilirler. Kendi yollarını seçmek isterler ve çoğunlukla hırslı kişilerdir. Şan, şöhret ve parayı çok arzularlar.

Başkalarına karşı empati duygusu göstermekten yoksundurlar, bencilce amaçlarını gerçek-leştirmek için sempatiklik yapar gibi görünebilirler. İlişkilerinde kendi çıkarına uygun hareketlerde bulunur ve bu doğrultuda ilişki kurarlar. Ukala tavırları ile farklı olmaya çalışırlar. İlgi odağı olmak onlar için vazgeçilmez bir durumdur. Ve ilgi odağı olmak uğruna farklı düşünceler, davranışlar ve tutumlarla yaşamlarını sürdürürler.


Seks yaşamlarında da ilgi odağı olmak ve baştan çıkarmak, etkilemek onlar için çok önemlidir. Kendi istekleri ile seks yaşamlarını sürdürürler. Eşlerini, partnerlerini sekste yönlendirmeyi çok severler. Sekste lider olmak onlar için önemlidir. Fantezilerini gerçekleştirmek istemeyen partnerlarından uzaklaşmayı seçtikleri gibi, hatta zaman zaman sınır tanımayan talep ve fantezileri de talepkar bir şekilde gerçekleştirmek isterler.


9) Borderline Kişilik ve Seks Yaşamı: Borderline kişilik özelliğine sahip olan kadınlarda ayrışma bireyselleşme sorunları, duygulanımı denetleme sorunları ile ilgili belirtiler ve yoğun kişisel bağlılıklar temelde görülebilen en belirgin durumlardır. Bu kişiler terk edilmeye karşı aşırı korku duyarlar. Ortalarda bir yaşam yerine, aldıkları kararları, duygu, düşünce ve tutumları hep uçlarda olup, hep-hiç yasasına uygun davranışlar gösterirler.

Çoğu zaman kimlik karmaşası içindelerdir. Ve intihara kadar sürükleyen, kendilerine zarar verici davranışlarda bulunurlar. Sürekli boşluk hissi duyup, öfke patlamaları gösterirler. İlişkilerinde son derece tutarsız bir tablo sergilerler. İnsanlara ya fazla güvenir, ya da h, güvenmez ve dengesiz bir ilişki sürdürürler. Ya çok sever, ya inanılmaz ölçüde bir nefret duygusu ile dolarlar. Çevrelerindeki insanlar tarafından terk edilme korkusu yaşarlar.


Seks yaşamlarında terk edilme korkusundan dolayı ise eşleri, partnerleri ile istekleri doğrul-tusunda uyumlu ve istekli bir şekilde seks yaşamlarını sürdürebilecekleri gibi, sık sık partner değiş-tirme özellikleri de düzenli bir seks yaşamındaki istikrarı ortadan kaldırmaktadır.


10) Bağımlı Kişilik ve Seks Yaşamı: Bu kişiler yaşamlarının temel alanları için başkalarına öncelik verirler. Kendilerine olan güvenleri yoktur ve birilerine bağımlı olarak yaşamlarını sürdürürler. Kısa bir süreden fazla yalnız kaldıkları zaman şiddetli rahatsızlık duygusuna kapılırlar. Bu yapıda olan kişiler, sorumluluktan kaçar ve liderlik rolünden çok uzaklaşırlar. İlişkilerinde her zaman itaatkar olmayı tercih ederler. Karamsarlık, güvensizlik ve pasiflik en belirgin özelliklerindendir. Kendilerini koruma ve savunma dürtülerinden uzak oldukları için istismar görmeye çok meyilli kişilerdir. Öfkelerini, kızgınlıklarını, duygularını açıkça belli edemezler. Bağımlı oldukları kişileri kaybetme korkusu yaşarlar.

Seks yaşamlarında da, genel yaşamlarında olduğu gibi bağımlı bir seks hayatı yaşarlar. Eşle-rine, partnerlerine bağlı kişilerdir. Arzularını asla belli edemezler, başkalarının cinsel isteklerine, arzularına tabii olurlar. Çoğu zaman istemedikleri cinsel fantezileri bu kişilere yaşatmak mümkündür. Bağımlı olduğu partnerlerini kaybetmemek uğruna seks yaşamlarında da itaatkar bir yapı sergilerler. Onlar için sekste kendisinden önce, partnerinin mutluluğu ve tatmini önemlidir.


11) Şizotipal Kişilik ve Seks Yaşamı: Bu kişilerin davranış, düşünce ve duygulanımlarında, konuşma ve görünümlerinde birçok gariplikler vardır. Alınganlık fikirleri, olağandışı yaşantıları, kuşkuculuk gibi özellikleri, belirgin özellikleri arasında yer almaktadır. Paranoid düşünceler içeri-sinde ilişkilerini sürdürürler. Yakın ilişkiler konusunda, paranoid düşünceleri olması dolayısı ile biraz sıkıntı yaşarlar.

Seks yaşamlarında da, herkese güvenemedikleri için, ilişkiye girmekte zorluk çekebilirler. Seks yaşamlarına zaman zaman hezeyanlar dahil olabilmekte ve gerçekle fantezi arasında bir seks yaşamı yaşamaktadırlar.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Kişilik Özelliklerine Göre Kadının Seks Yaşamı" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Sabahat ERLER'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Sabahat ERLER'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Sabahat ERLER Fotoğraf
Uzm.Psk.Sabahat ERLER
İstanbul
Uzman Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi25 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Sabahat ERLER'in Yazıları
► Altın Seks, Gümüş Seks ve Bronz Seks Dr.Psk.Dnş.Ayavar Cem KEÇE
► Kişilik Bozukluklarına Göre Instagram Psk.Rüveyda ÇELENK YILMAZ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,999 uzman makalesi arasında 'Kişilik Özelliklerine Göre Kadının Seks Yaşamı' başlığıyla benzeşen toplam 37 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Panik Atak mıyım? Temmuz 2013
► Ailede Disiplin Nisan 2011
► Kanser ve Cinsellik Şubat 2011
► Hepimiz Birer Ergendik Aralık 2010
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


10:51
Top