2007'den Bugüne 90,978 Tavsiye, 27,966 Uzman ve 19,826 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Uygulamalı Psikoloji: İşlevselciliğin Mirası ve Uygulamalı Psikolojinin Kısaca Tarihçesi
MAKALE #9589 © Yazan Psk.Burçak DEMİRKAN | Yayın Eylül 2012 | 6,203 Okuyucu
Uygulamalı Psikoloji:

İşlevselciliğin Mirası Ve Uygulamalı Psikolojinin Kısa Tarihçesi


Bilimsel psikoloji, 19. yüzyılın son yarısında ortaya çıkmıştır. Bu sırada karmaşık bileşikleri elementlerine ayrıştırma konusunda fizikte ve kimyada çok büyük değişiklikler olmuştur. Bu başarılar, psikologları daha karmaşık deneyimleri oluşturan zihinsel elementleri aramaya özendirmişti. Kimyacı suyu oksijen ve hidrojen olmak üzere parçalarına ayırarak ilerleme kaydedebiliyordu; belki psikologlar da algıyı duyumlara –duyumlar içebakışla tanımlanabilir- ayırabilecek bilinçli bir deneyim gibi kabul etmek suretiyle ilerleme kaydedebilirdi. Psikologlar algı için molekül, duyumlar için element benzetmesinden yola çıkmaktaydılar. Wundt ve öğrencilerinin benimsediği bu yaklaşımın ABD’deki asıl öncüsü, Wundt’un yetiştirdiği, Cornell Üniversitesi’nde psikolog olan E.B.Titchener idi. Amaç zihinsel yapıların saptanması olduğundan, Titchener psikolojinin bu alanını nitelemek için yapısalcılık terimini kullanmıştır. Ancak, yapısalcılığın, salt analitik niteliğine şiddetle karşı çıkanlar vardı. Harvard Üniversitesi’nin seçkin psikoloğu William James, psikolojide yapısalcıların etkisiyle artmakta olan kısıtlamalardan rahatsızlık duyuyordu. James, bilincin parçalarına ayrılmasına daha az önem verilmesi gerektiğini ve bilincin akışkan ve kendine özgü niteliklerinin anlaşılması üzerinde durulması gerektiğine inanıyordu. James’in asıl ilgisi, organizmanın çevresine uyum sağlaması için zihninin nasıl çalıştığının incelenmesiydi. James bilincin nasıl işlediğini sorguladığından bu psikoloji yaklaşımına işlevselcilik adını vermiştir. Uyum sağlama sürecine duyulan ilgi, Darwin’in doğal ayıklanma kuramının etkisiyle gerçekleştirilmiştir. Bu görüşe göre, insanda bilinç, yalnızca bireyin davranışlarını yönlendirmede bazı amaçlara hizmet ettiği için gelişmiştir. Bilincin işlevsel yönüne yapılan bu vurguyla beraber, yapısalcılığın içebakış yönteminin kısıtlayıcılığı da ortaya çıkmıştı. İşlevselciler, organizmanın çevresine nasıl uyum sağladığının ortaya çıkarılması için içebakışla elde edilen verilerin, gerçek davranış ve davranışın gelişimi üzerine yapılan gözlemlerle desteklenmesi gerektiğini iddia etmişlerdir. Böylece işlevselcilik, psikolojinin ufkunu, bağımlı bir değişken olarak davranışı içerecek biçimde genişletmiştir ( Atkinson, 2002: 684-685).

Bu gelişmelerin ardından, Wundt’un öğrencileri ABD’ye dönmeye başladılar ve ABD’ye döndüklerinde oluşturdukları psikoloji Wundt’un kendilerine öğrettiğinden farklıydı. Böylece bilim, tıpkı yaşayan bir organizma gibi, yeni çevresine uyum sağlamak için değişiyordu. Zaten Wundt psikolojisi ile Titchener yapısalcılığı Amerikan Zeithgeist’ında uzun süre varlıklarını devam ettiremezlerdi. Amerikan kültürü pratiğe yönelikti. Uygulamalı psikolojinin öncüsü olan G.Stanley Hall ‘’Biz kullanılabilir bir psikolojiye ihtiyaç duyuyoruz’’ demişti. Ve böylece uygulamalı psikologlar psikolojiyi gerçek dünyanın içine, okullara, fabrikalara, reklamcılık şirketlerine, mahkemelere, çocuk rehberliği merkezlerine ve ruh sağlığı merkezlerine çektiler ve psikolojiyi hem çalışma konusu hem de kullanımı açısından işlevsel bir hale getirdiler ( Schultz&Schultz, 2007: 307-308). Böylece, uygulamalı psikoloji deneysel ortamda test edilen verilerin, uygun ortamlarda kullanılması ile, psikolojinin alt dalı olarak yerini edinmiştir.

Klinik Psikoloji Ve Kısa Tarihçesi


Klinik psikolojinin uğraş alanı, psikolojik ilkeleri, duygusal ya da davranışsal sorunların –akıl hastalığı, uyuşturucu kullanımı, aile ve evlilik çatışmaları da dahil- tanı ve tedavisine uygulamaktır (Atkinson, 2002: 27). Bu gibi sorunları araştırmak ve bireye düşünsel, duygusal ya da davranışsal düzeyde yardımcı olmak, çevresiyle daha uyumlu bir ilişki kurmasını sağlamak, klinik psikolojinin amaçları içine girer (Cüceloğlu, 38). Klinik psikologlar ayrıca ruh sağlığı merkezlerinde, okullarda, iş yerlerinde ve özel sektörde istihdam edilmektedir. Lisans öğrenimini tamamlamış öğrencilerin yaklaşık olarak üçte birinden fazla klinik programlara kayıt yaptırmaktadır (Schultz&Schultz, 2007: 346-347).

Klinik psikoloji, 1940’lı yılların başlarında, psikolojinin hala küçük bir alanını oluşturmaktaydı. Fakat Birleşik Devletler 1941’de II. Dünya Savaşı’na girince, durum değişmiştir. Ordu askeri personel arasında duygusal bozuklukları olanlardan ötürü ihtiyaç durulan birkaç yüz psikolog için eğitim programları oluşturulmuştu. Savaşta sonra ise, klinik psikologlara duyulan ihtiyaç daha da artmış ve bu artışı karşılamak amacı ile eğitimler ve burs imkanları arttırılmıştır. Savaştan önce klinik psikologların çalışmaları daha fazla çocuklar, suçlular ve uyum problemi çekenler üzerineydi. Savaştan sonra ise, ciddi duygusal problemleri olan yetişkinler olmuştur (Schultz&Schultz, 2007: 346- 347).

Sağlık Psikolojisi Ve Kısa Tarihi


Psikoloji ve tıp alanlarında, günümüzde gittikçe kabul gören yeni bir alandır. Günümüzde geleneksel tıbbın yerine, yeni bir bilimsel yaklaşımı temsil eden modern tıp anlayışı geçerlidir. Geleneksel tıp mideli içerisinde geliştirilmiş olan medikal biyolojinin insan sağlığıyla alakalı bütün konuları kapsadığı varsayılıyordu. Sağlık psikolojisi günümüzde kullanılan ve yeni geliştirilen bio-psiko-sosyal modelin bir bölümünü oluşturmaktadır (Cüceloğlu, 2006: 39-40).

Günümüzde yaşam sürelerinin uzaması ile kronik (süreğen) hastalıklar ve yaşlılığa bağlı hastalıklar giderek artmaktadır. Ortaya çıkmasında psikolojik ve sosyal faktörlerin önemli payı olduğu düşünülen ve uzun süre yaşanabilen şeker, kalp, böbrek ve kanser gibi hastalıkların tedavisinde, hasta ile tedavi ekibinin etkin işbirliği önemlidir. Bütün bunlar yalnız hasta bireyin değil, onun ailesinin de psikolojik ve sosyal yönlerden ele alınıp incelenmesini gerektiren çağdaş sağlık hizmetlerini zorunlu kılmaktadır. Böyle bir durum ise, tıbbi hizmetlerin yanı sıra sağlık psikolojisi kavramı ve yöntemleriyle çalışmayı kaçınılmaz kılmaktadır. Yani günümüzde fiziksel hastalıkları olan bireylerin ruhsal durumları da yakından takip edilebilmektedir. Günümüzde sağlık psikolojisi alanında hizmet daha çok diyaliz merkezleri, diyabet merkezleri, onkoloji merkezleri, tüp bebek merkezleri, ağrı merkezleri, nöroloji, çocuk sağlığı ve çocuk cerrahisi kliniklerinde verilmektedir. Ne yazık ki sayılan merkezlerin hepsinde de psikolog bulunmamaktadır. Oysa sağlığın pek çok alanında psikolog ihtiyacı vardır çünkü hastanenin her kliniğinde yeni tanı alan veya tedavi olan hem hasta hem de hasta yakınlarının ne kadar da çok ruhsal hizmete ihtiyaçları olmaktadır. Şaşkındırlar, korkmaktadırlar, üzgündürler, “Neden ben? Neden biz?” diye sormaktadırlar, ya da artık çaresizliği yaşamakta ve umudun bittiğini hissetmektedirler. Tam da bu anlarda sağlık alanında çalışan bir psikolog veya psikiyatristin tarafından verilen psikolojik hizmet kişinin, ailenin ya da sadece hasta bakımı veren bireyin yaşadığı çıkmazda bir nefes almada çok önemli bir role sahiptir (Uzm. Psk. Birgül Aydın). Sağlık psikolojisi açısından önemli olan, bireylerin semptomatik dönemdeki sağlığa ilişkin değerlerini, sağlık davranışlarını taramak ve bilişsel-davranışçı yaklaşımlar uygulayarak, bireyin sağlığına her yönüyle katkı sağlamaktır (Cüceloğlu, 2006: 40).

Görüldüğü üzere, uygulamalı psikoloji, sağlık psikolojisi ve klinik psikoloji psikoloji biliminin içerisinde zamanla birikimli olarak ilerleyerek bugünkü haline ulaşmıştır. Her üç alan da bugün, psikoloji dalında yerini edinmiştir ve ilgili alanlarda özerkliklerini sürdürmektedirler.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Uygulamalı Psikoloji: İşlevselciliğin Mirası ve Uygulamalı Psikolojinin Kısaca Tarihçesi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Burçak DEMİRKAN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Burçak DEMİRKAN'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Burçak DEMİRKAN'ın Makaleleri
► Kısaca Eğitim Psikolojisi Psk.Vedat DEMİRAL
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,826 uzman makalesi arasında 'Uygulamalı Psikoloji: İşlevselciliğin Mirası ve Uygulamalı Psikolojinin Kısaca Tarihçesi' başlığıyla benzeşen toplam 25 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Türkiye'de Boşanma Durumu Aralık 2012
► Çocuk ve Televizyon Ekim 2012
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


02:58
Top