2007'den Bugüne 92,482 Tavsiye, 28,239 Uzman ve 19,999 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Üniversite Öğrencilerinin Algıladığı Anne Baba Tutumu ile İlişki Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
YAZI #6735 © Yazan Uzm.Psk.Dnş.Abdurrahman AKKUŞ | Yayın Ekim 2020
ÖZET
Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin algıladığı anne baba tutumu ile ilişki bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin farklı değişkenler açısından ele alınması amaçlanmıştır.
Bu araştırmanın örneklemini 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefke Avrupa Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 339 öğrenci, evrenini ise KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aşamasında örneklem grubuna Kişisel Bilgi Formu, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri – II ve Ana Baba Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel analizleri SPSS (Statistical Package Program for Social Science) 24.0 istatistik paket programı üzerinden yapılmıştır. Ölçek puanlarının normallik sınamasında Çarpıklık (Skewness) katsayısı kullanılmış ve verilerin normal dağılım gösterdiği saptanmıştır. Araştırma soruları kapsamında betimsel istatistik analizi, pearson korelasyon analizi, bağımsız örneklemeler t testi, tek yönlü varyans analizi(ANOVA) ve LSD post hoc analizleri kullanılmıştır.
Elde edilen bulgulara göre üniversite öğrencilerinin ilişki bağımlılığı düzeylerine göre kaygılı bağlanma alt boyutu ile ilgili ve genel olarak ilişkilerindeki bağlanma durumları ile ilgili kararsızlık yaşadıkları, bunun yanında öğrencilerin algıladıkları anne baba tutumlarının demokratik tutum olduğu ve öğrencilerin koruyucu-istekçi anne baba tutumunu seçmekte kararsızlık yaşadığı tespit edilmiştir. Araştırma sonunda elde edilen veriler öğrencilerin algıladığı demokratik anne baba tutumu ile kaçınmacı bağlanma, kaygılı bağlanma ve genel ilişki bağımlılığı düzeyi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Bunun yanında bulgular öğrencilerin algıladıkları otoriter ve koruyucu-istekçi anne baba tutumları ile kaçınmacı bağlanma, kaygılı bağlanma ve genel ilişki bağımlılığı düzeyi arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Genel olarak algılanan anne baba tutumların cinsiyete göre değişkenlik göstermediği tespit edilirken, ilişki bağımlılık düzeylerine göre cinsiyete göre kadınların lehine anlamsız farklılıkların olduğu görülmüştür. Yine yaşlarına göre öğrencilerin algıladığı anne baba tutumlarının farklılaşmadığı görülürken, ilişki bağımlılık düzeylerinin 18-20 yaş aralığındaki öğrencilerin lehine anlamlı biçimde farklılaştığı saptanmıştır. Bulgular öğrencilerin algıladığı anne baba eğitim durumlarının ve ilişki bağımlılık düzeylerinin baba eğitim durumlarına göre anlamlı biçimde farklılaştığını göstermiştir. Romantik ilişkisi olan ve olmayan öğrencilerin ilişki bağımlılık düzeylerinin anlamlı biçimde farklılaştığı bulgular sonucunda tespit edilmiştir.
Bu çalışmada elde edilen bulguların literatürden elde edilen bulgular ile tutarlılık gösterdiği ve bazı çalışmalar ile farklılık gösterdiği saptanmıştır. İlişki bağımlılığı üzerine yapılan çalışmaların eksikliğinden kaynaklı bu araştırmanın sonunda elde edilen verilerin bu alanda çalışacak kişiler için faydalı olabileceği ve literatüre katkı sağlayabileceği düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: İlişki, bağımlılık, anne-baba, tutum

ABSTRACT
In this study, it was aimed to discuss the relationship between parental attitude and relationship addiction levels perceived by university students in terms of different variables.
The sample of this research consists of 339 students studying at the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) Lefke European University in the 2019-2020 academic year and the universe of the students from the European University of Lefke. In the data collection phase, Personal Information Form, Inventory of Experiences in Close Relationships - II and Parental Attitude Scale were applied to the sample group. The statistical analysis of the data was done over the SPSS (Statistical Package Program for Social Science) 24.0 statistical package program. Skewness coefficient was used in normality test of scale scores and it was determined that the data showed normal distribution. Descriptive statistics analysis, pearson correlation analysis, independent samples t test, one-way analysis of variance (ANOVA) and LSD post hoc analysis were used within the scope of the research questions.
According to the findings obtained, university students were undecided about their attachment status in relation to their attachment levels, and their parents' attitudes related to their anxious attachment sub-dimension and their attachment in their relationships in general, as well as that their students were indecisive in choosing protective-willing parents. The data obtained at the end of the research showed that there was a negative relationship between the democratic parental attitude perceived by the students and the level of avoidant attachment, anxious attachment and general relationship addiction. In addition, the findings show that there is a positive and positive relationship between the students 'perceived authoritarian and protective-willing parents' attitudes and avoidant attachment, anxious attachment, and general relationship addiction level. While it was determined that the perceived parental attitudes did not vary according to gender, there were meaningless differences in favor of women according to gender according to their relationship dependency levels. Again, while it was observed that the attitudes of the parents perceived by the students did not differ, it was determined that the relationship dependency levels differed significantly in favor of the students between the ages of 18-20. The findings showed that the parental education levels and relationship dependency levels perceived by the students differed significantly according to the education levels of the father. It was determined as a result of the findings that the relationship dependency levels of students with and without romantic relationships differ significantly.
The findings obtained in this study were found to be consistent with the findings obtained from the literature and differed by some studies. It is thought that the data obtained at the end of this research due to the lack of studies on relationship addiction may be beneficial for the people working in this field and can contribute to the literature.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Abdurrahman AKKUŞ Fotoğraf
Uzm.Psk.Dnş.Abdurrahman AKKUŞ
Mardin (Online hizmet de veriyor)
Uzman Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi20 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Dnş.Abdurrahman AKKUŞ'un Makale ve Yazıları
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,999 uzman makalesi arasında 'Üniversite Öğrencilerinin Algıladığı Anne Baba Tutumu ile İlişki Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi' başlığıyla benzeşen toplam 18 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
◊ Siber Zorbalık Aralık 2020
◊ Önce Kendimiz! Kasım 2020
◊ Fikrim Geldi!!! Kasım 2020
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


11:50
Top