2007'den Bugüne 89,829 Tavsiye, 27,675 Uzman ve 19,688 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Aşağıdaki Ünlü İsimlerin, Kişiliklerini Bulabilecek Misiniz?
YAZI #974 © Yazan Psk.Dnş.Tuncay GÜLEN | Yayın Aralık 2010
AŞAĞIDAKİ ÜNLÜ İSİMLERİN, KİŞİLİKLERİNİ BULABİLECEK MİSİNİZ?
BAŞARININ ANLAMI

4 yaşınızdayken başarının anlamı.....altınıza kaçırmamaktır
12 yaşındayken başarının anlamı......kalabalık bir arkadaş grubuna sahip olmaktır
20 yaşındayken başarının anlamı..... cinsel hayatınızın aktif olmasıdır
35 yaşındayken başarının anlamı......zengin olmaktır
60 yaşındayken başarının anlamı..... cinsel hayatınızın aktif olmasıdır
70 yaşındayken başarının anlamı......kalabalık bir arkadaş grubuna sahip olmaktır
80 yaşındayken başarının anlamı......altınıza kaçırmamaktır

DİKKAT TESTİ

Adı, Soyadı :

Sınıf ve No :

Yaş : Cinsiyet: Tarih:....../......../.......a e p z s u a h v k l a s i b i o u o u o e
r v b p m i b i r b s m n t d a u f c f k a
c k a h s e y p h b p s d g y z d v r i f g
y d v c o y e r z h e z s e g m k f z d a y
f s d y i b t d h m l n i e m t g t b d f u
k c i c k o k o s t l u z u g m a f l v u t
i z r f o u d v h y p n b p m v h n n g r y
p v k l n t y o r z n c p h t e m z i o i m
r a l y g s o i v a i n a r c h o d b f p h
k u b s y g u e m k l t c g v g r i p c t e


c i t e l r n z f u d b m s h d k u f d s m
s i v e t c p l r g v g c t l r m e u g y e
b o k e h b u k o p f u d o h o r a n i a v
i o s g y l a r m i f b z m e l h t z n z r
o y t n a k v p y k g v n n h v m p b n p y h
v d u o f r h i t u v l u a m f a c u l t s
o k o k c i c k u f s b t g t m e i n i z h
d t b i y a s f y n d z f k m g e s z e h z
r e n e o c v d y f f l r v d z y g d z p b e
p y c a a s c g c a h t n m p b r i b i k p


a f n p v d m t o y m i l g d e o t o c n t
l u p z n k r h p u c b o y g u d v y a o l
s z o a p f f t c v k i r b p m n e r g e s
b a h v i h s c k z r f d r a c g y n m h y
t d s v c g z y f m p t r o g e u u b b y h
i u a n y a d u m f a p y z e b k d b o l z
e l z h e a d z t c l p r y f m s n v i c v
s b i v m z g p s m r k b k r e h c u v n s
f l s l e i o l g l k t h z o k t d e a r h
f m i ı c f t i b s g k m k n p h v b g u
Çizilmemiş :...............

Yanlış çizilmiş:..............

Zaman :..............dk.BURDON DİKKAT TESTİ:

Bu test Çocuğun, dikkat gücün9 ölçer.
Çocuklara bir sayfa üzerine gelişigüzel dizilmiş harfler verilir. Bu harfler belli ve düzenli aralıklarla dizilmiştir. Her sayfada (20) satır vardır. Sayfadaki her harfin sayısı bilinir. Örnek olarak hazırlanan arka sayfadaki testte 150 tane (a) . 75 tane ( g ) . 50 tane (b) ve 25 tane (d) harfi bulunmaktadır. Burdon denemesi (10-20) yaşlarındakilere uygulanır. Sayfanın önceden ayarlanmış bir süresi de vardır. Her bölüm için Ortaokula (3) lisede (2) dakika süre verilerek çocuklara şöyle bir açıklama yapılır.

“Önünüzdeki sayfada bulunan bütün a, b, d ve g harflerinin altlarını kurşun kaleminizle çiziniz. Bir satırı gözden geçirirken önce yalnız bir harfi işaretleyiniz. Satırdaki tüm a, b, d, g lerin altını çiziniz..”’
Çocuklar ne yapacaklarını iyice öğrenmeİidirler. Bunu sağlamak amacıyla gerekirse tahtaya yazılmış iki satır harf üzerinde birlikte birde deneme yapılabilir ve daha sonra asıl denemeye geçilir. Denemeden sonra çizgiler sayılarak denemenin değerlendirilmesi yapılır.

Örneğin:
Bir çocuğun deneme kağıdında ilk satırlarda hata çok az iken sayfanın ortasından sonra hata aşağıya indikçe artmaktadır. Bunun için bu Çocuğun dikkati çabuk bozuluyor. Uzun süre dikkatini bir yerde, bir çalışma da tutamıyor denilebilir. Bir başka çocuğun deneme kağıdında ise , ilk iki satırda hata çok iken: sonraki .satırlarda gittikçe azalmış ve aşağılara doğru çok Iyileşmiştir. Bu çocuk için de ( çalışmanın başında uyum güçlüğü gösteriyor, fakat bir süre sonra uyumlu ve verimli olabiliyor denilebiIir.)
Bir deneğln kağıdındaki çizgiler genellikle çok az ise bunun için de (Dikkati zayıftır, bir yerde dikkatini toplayamamaktadır....) denilebilir.
Çalışma ve iyi öğrenme için dikkatin toplanması ve bu toplanmanın uzun süre dağılmaması çok önemlidir. Dikkatle okunmayan bit metin ne kadar yinelenirse yinelensin hiç akılda kalmaz. Her şeyden önce öğrenilecek konu üzerinde ilgi ve dikkatin topIanması gerekir.
Unutulrnamalı ki ; öğrencinin başarısında aşağıdaki beş temel etmen çok önem taşımaktadır.

Bunlar;
*İstekleme, (motivasyon)
*Yapabilme gücü,
*Donanım,
*Değerlendirme,
*Düzeltme,

Burdon dikkat testi uygulanırken çocukların öncelikle istekleme yani motivasyonlarının sağlanması, testin verimliliği açısından önem taşımaktadır.

Çocuklar tanınırken onların ilk kez dikkatlerinin gücü ve özellikle dikkatlerini bir noktada toplayabilme yeteneğinin derecesini bilmek önem kazanır. Bazı ruhsal sorunlar da dikkatin dağıldığı ve istenilen bir yerde, toplanamadığı görülür.ANKSİYETE ÖLÇEĞİ

Aşağıda insanların kaygılı ya da endişeli oldukları zamanlarda yaşadıkları bazı belirtiler verilmiştir. Lütfen her maddeyi dikkatle okuyunuz. Daha sonra, her maddedeki belirtinin BUGÜN DAHİL SON BİR HAFTADIR sizi ne kadar rahatsız ettiğini uygun seçeneği seçerek belirleyiniz.
1. Bedeninizin herhangi bir yerinde uyuşma veya karıncalanma
Hiç 0
Hafif 1
Orta 2
Ciddi 3
2. Sıcak / ateş basmaları
Hiç 0
Hafif 1
Orta 2
Ciddi 3
3. Bacaklarda halsizlik, titreme
Hiç 0
Hafif 1
Orta 2
Ciddi 3
4. Gevşeyememe
Hiç 0
Hafif 1
Orta 2
Ciddi 3
5. Çok kötü şeyler olacak korkusu
Hiç 0
Hafif 1
Orta 2
Ciddi 3
6. Baş dönmesi veya sersemlik
Hiç 0
Hafif 1
Orta 2
Ciddi 3
7. Kalp çarpıntısı
Hiç 0
Hafif 1
Orta 2
Ciddi 3
8. Dengeyi kaybetme korkusu
Hiç 0
Hafif 1
Orta 2
Ciddi 3
9. Dehşete kapılma
Hiç 0
Hafif 1
Orta 2
Ciddi 3
10. Sinirlilik
Hiç 0
Hafif 1
Orta 2
Ciddi 3
11. Boğuluyormuş gibi olma duygusu
Hiç 0
Hafif 1
Orta 2
Ciddi 3
12. Ellerde titreme
Hiç 0
Hafif 1
Orta 2
Ciddi 3
13. Titreklik
Hiç 0
Hafif 1
Orta 2
Ciddi 3
14. Kontrolü kaybetme korkusu
Hiç 0
Hafif 1
Orta 2
Ciddi 3
15. Nefes almada güçlük
Hiç 0
Hafif 1
Orta 2
Ciddi 3
16. Ölüm korkusu
Hiç 0
Hafif 1
Orta 2
Ciddi 3
17. Korkuya kapılma
Hiç 0
Hafif 1
Orta 2
Ciddi 3
18. Midede hazımsızlık ya da rahatsızlık hissi
Hiç 0
Hafif 1
Orta 2
Ciddi 3
19. Baygınlık
Hiç 0
Hafif 1
Orta 2
Ciddi 3
20. Yüzün kızarması
Hiç 0
Hafif 1
Orta 2
Ciddi 3
21. Terleme (sıcaklığa bağlı olamayan)
Hiç 0
Hafif 1
Orta 2
Ciddi 3
Puan 15 üzerinde ise hekime başvurunuz.
Dünya, yıldıramazsın beni ne yapsan
Ölümden de korkmam, er geç ölür insan
Ölmemek elimizde değil ki bizim
İyi yaşamamak, beni tek korkutan…
Ömer Hayyam


a. Albert Einstein
b. Walt Disney
c. George Patton
d. F.W. Woolworth
e. Winston Churchill
f. Hans Christian Anderson
h. Tom Cruise
1. Yavaş bir çocuk olarak tanımlanmıştı. Kasabanın bakkal dükkanında çıraklık yaparken, az satılan malların tezgah üzerine konarak 5 cente satılmasını önermiş ve başarılı olunca bu yolda devam etmişti. Zincir mağaza kavramının babası olarak anılır.
2. 12 yaşındayken henüz okuyamamıştı ve hayatı boyunca okumakta zorluk çekti. Buna karşın sayfalarca konuşmaları ezberleyebilirdi. II.Dünya Savaşının en önemli generallerinden birisidir.
3. Okulda hiç başarılı olamamış ama yetişkin hayatında başarılı bir film yapımcısı ve çizgi karakterlerin yaratıcısı olmuştur.
4. Bu ünlü İngilizö okulu zorlukla bitirmişti. Ama daha sonra bir milli lider ve İngiltere başbakanı oldu.
5. Bu genç okuma güçlüğü olmasına karşın, Dünyanın en sevilen hikayelerini yazmıştı.
6. Çocukken altı yaşına kadar konuşamamış ve dokuz yaşına kadar okuyamamıştı. Öğretmenleri tarafından geri zekalı, anti-sosyal ve dalgacı olarak tanımlanmıştı. Üniversite sınavını kazanamamıştı ama "izafiyet teorisini" yaratan oydu.
7. O, ünlü bir film aktörü, dislektik olduğu için; rolünü kasetten dinleyerek öğreniyor.
1. d, 2. c, 3. b, 4. e, 5. f, 6. a, 7. h
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Tuncay GÜLEN Fotoğraf
Psk.Dnş.Tuncay GÜLEN
Kars (Online hizmet de veriyor)
Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dnş.Tuncay GÜLEN'in Makaleleri
► Öfkesiz Misiniz ? Psk.Gizem HÜNERLİ
► Kaybedenlerden Misiniz? Psk.Dnş.Necdet GONCAGÜL
► Ötekileştiremediklerimizden Misiniz? Psk.Dnş.M. Burak OLGUN
► Siz de Bir Mükemmeliyetçi Misiniz? Psk.İlknur YILMAZ
► Çalışan Anne Misiniz? Psk.Burcu ÇATALOĞLU
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,688 uzman makalesi arasında 'Aşağıdaki Ünlü İsimlerin, Kişiliklerini Bulabilecek Misiniz?' başlığıyla benzeşen toplam 23 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Zaman Yönetimi Mart 2011
► Zeka Kuramları Mart 2011
► Geç Konuşma Terapisi Mart 2011
► İnanç Terapisi Mart 2011
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


05:44
Top