2007'den Bugüne 92,309 Tavsiye, 28,219 Uzman ve 19,978 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Yaşam Kalitesi
Yaşam Kalitesi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Yaşam Kalitesi Kavramı ile İlgili 12 Makale
► Yaşam Kalitesi Psk.Özlem YILMAZ
YAŞAM KALİTESİ Yaşam kalitesi hem sosyal bilimlerde hem de tıp alanında sıkça kullanılan bir kavramdır. Sağlık hizmetlerindeki teknolojik yeniliklerle hastalıkların tedavilerinde gelişmelerin görülmesi, ortalama insan ömrünün uzaması ve bunlara bağlı olarak kronik hastalıklarla yaşama süresinin uzaması gibi faktörler tıp dünyasında yaşam kalitesine olan ilgiyi artırmıştır. Hastalara biyolojik olarak tedavi sağlanırken, psikososyal açıdan da destek verilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Alanyazında yaşam kalitesine dair çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Calman’a göre yaşam kalitesi, yalnızca kişisel ifadelerle tanımlanabilir ve güncel yaşam biçimine, geçmiş yaşantılara, geleceğe ... »»»
YAŞAM KALİTESİ VE VE OBEZİTE Dünya Sağlık Örgütüne Göre Sağlığın tanımı Fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi, Kişinin kendi sağlığını değerlendirmesi için geliştirilmiş bir ölçme metodudur. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ölçümü, kişiyi etkileyen tıbbi, fiziksel ve ruhsal işlevselliğin ve iyilik halinin subjektif bir kavram olarak değerlendirilmesidir. Kişinin algıladığı yaşam kalitesini konu edinir. yaşam kalitesi ölçülmesi değerlendirilmesi şu ölçeklerle yapılabilir; WHOQOL*103 (TR) WHOQOL TÜRKİYE GRUBU - İZMİR *WHOQOL BREF TR, SF 36 Bu soru listesi sizin yaşam k... »»»
► İlişki Yönetimi ve Yaşam Kalitesi Psk.Dnş.Ahmet Vezir TAYLAN
İletişimin Öğeleri Şunlardır: Gönderici (Kaynak): Duygu, düşünce ve isteklerin aktarılmasında sözü söyleyen kişi veya topluluktur. Alıcı: Duygu, düşünce ve isteklerin iletildiği, aktarıldığı kişi ya da topluluktur. İleti: Göndericinin alıcıya aktardığı duygu, düşünce, istek ve mesajlardır. Kanal: Göndericinin, iletiyi alıcıya gönderirken kullandığı yol veya araçtır. Bağlam: İletişim unsurlarının birlikte meydana getirdikleri ortamdır. Dönüt (Geri bildirim): Alıcının göndericiye verdiği her türlü yanıttır. Şifre: Gönderici, iletisini yazıyla, resimle, rakamla vb. aktarabilir. İşte bunlardan her biri şifredir. Bir iletişimde "gönderici-ileti-alıcı" öğeleri mutlaka bulunur, iletişimi başlatan... »»»
► Alerjik Hastalıklar ve Yaşam Kalitesi Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Alerjik hastalıklar; görülme sıklıklarına bir artış olması, belirgin sorunlar ve sosyoekonomik harcamalara neden olması açısından global bir sağlık sorunu oluşturmaktadır. Bu bilgilerin ışığında, alerjik hastalıklar 21. yüzyılın salgını (!) olarak tanımlanmaktadır. Bunun dışında alerjik hastalıklar sıkıntı verici düzeyde ekonomik ve sosyal etkiye sahiptir. Bunun nedeni alerjik hastalıkların, dünyada yüksek oranda görülme sıklığına sahip olması yanında hastaların günlük yaşamlarında huzursuzluk, fiziksel rahatsızlık, duygusal stres oluşumuna katkıda bulunmasıdır. Bu konuyla ilgili farkındalığın artışı, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesine (HRQL) dikkatleri çekmiştir. Bu yazıda, hastaların yaşam... »»»
► Yaşam Kalitesi İçin Beslenme Prof.Dr.Dyt.Murat BAŞ
Sağlıklı bir yaşamın temeli yeterli ve dengeli beslenme kurallarının yaşam biçimi haline getirilmesi ile mümkündür. Sağlıklı bir yaşam, kaliteli yaşama zemin hazırlar.Ömür boyu yaşam kalitenizi korumak için; 1. Besin öğelerinden zengin bir beslenme örüntüsü oluşturun. Sağlıklı bir vücut için 50 den fazla ve farklı besin öğesine gereksinim vardır ve bu besin öğelerini tek yönlü beslenme şekliyle karşılamak mümkün değildir. Günlük beslenme planınızı hazırlarken; ekmek ve tam tahıllar, meyveler, sebzeler, süt ürünleri, kurubaklagiller, tavuk, balık ve kırmızı et çeşitleri olmak üzere her besin grubundan oluşturmalısınız. 2. Sağlıklı vücut ağırlığınızı koruyun. Vücut ... »»»
► Ağız Sağlığıyla İlişkili Yaşam Kalitesi Doç.Dr.Dt. Ramazan KÖYMEN
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre sağlık “sadece bir hastalığın veya sakatlığın olmaması değil, aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir huzur ve iyilik hali içinde olmaktır”. Bu tanımda yer alan “tam huzur ve iyilik hali içinde olma” vurgusu YAŞAM KALİTESİ ile ilişkilidir. Ve gene WHO’ya göre Yaşam kalitesi “Kişinin yaşadığı kültür ve değer sistemleri çerçevesinde amaçları, beklentileri, standartları ve ilgileri ile ilişkili olarak yaşamdaki pozisyonunu algılayış biçimi” ’dir. Buradan basit olarak; “hasta gözüyle hastalık yaşantısı” ‘nın kişisel olarak farklı olacağı aşikardır. Yaşam kalitesinin 4 temel bileşeni vardır; Psikolojik durum (olumlu, olumsuz duygular, idrak ve il... »»»
Klinik psikolog Saadet Emişçi’ nin evlilik terapisinin yaşam kalitesi üzerindeki etkisini incelemek için yaptığı bir araştırmada evlik terapisi alan bireylerin yaşam kalitesinde anlamlı bir artış olduğu görülmüştür. Evlilik terapisinin yaşam kalitesi bakımından incelenmesi, hem kuramsal hemde terapötik açıdan önemlidir. Glen (1990) evliliğin, bireyin yaşam süresini uzattığını, psikolojik ve beden sağlığını koruduğunu, mutluluğunu artırdığını belitmektedir. Evliliğinde şiddetli sorunlar yaşayan eşlere yönelik olarak uygulanan evlilik terapisi, iletişim, uzlaşma, problem çözme becerilerini geliştirme, benlik gelişimi, fiziksel ve duygusal yakınlığın artırılması, bireysel yaşam kalitesini... »»»
Volume: 13 Issue: 2 Year: 2016 The study of the relationship between the self esteem, body mass ındex and life quality of adolescents1 Ergen bireylerin benlik saygısı, beden kitle indeksi ve yaşam kalitesi ilişkisinin incelenmesi Suat Kılıçarslan İsmail Sanberk Abstract: The aim of this research is to study the relationship between the body mass index and life quality of ninth grade students after controlling their self esteem values. In the research Self-Esteem Scale was used to determine the points for self-esteem (Bogenç, 1998) and Kiddo-Kindl-Adolescent Form (Eser, Yüksel ve Baydur, 2004) was used for the perceptions of life quality. The students in the study grou... »»»
İnsanın hayatta yaşayabileceği en güzel duygulardan biri olan çocuk sahibi olma duygusu, aile kurulduğu andan itibaren beklenen büyük bir heyecanla ortaya çıkmaktadır. Ailelerin çocuk sahibi olma istekleri kültürden kültüre geleneksel ya da bireysel olarak farklılık göstermektedir. Bu sebepler arasında çocuk, eşleri birbirine bağlayan bağ, çeşitli özlemlerin giderildiği duygu aracı ve anne-babanın gelecek sigortası gibi görülebilmektedir (Ataman, 2003). Her şey normal devam ederken çeşitli nedenlerden dolayı çocuğunun engelli olduğunu öğrenen ailenin hayatında ise beklentiler, roller bir anda değişebilmekte, bütün dengeler altüst olabilmektedir. Engelli bir çocuğun aileye katılmasının berabe... »»»
► Kaliteli Cinsel Yaşam Psk.Sümeyye ARSLAN
► Soru ve Cevaplarla Alerjik Hastalıklar ve Cinsel Yaşam Arasındaki İlişki Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Ms (Multupl Skleroz) ile Yaşamak Psk.Serpil KIZILTAŞ GÜNYÜZ
Yaşam Kalitesi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İzmir , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Fzt.Sinem ÇAY, İstanbul
yaşam kalitesi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların yaşam kalitesi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


15:27
Top