2007'den Bugüne 92,429 Tavsiye, 28,232 Uzman ve 19,994 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Cinsel Terapi, Cinsel Danışmanlık ve Evlilik Öncesi Cinsel Danışmanlık
MAKALE #16420 © Yazan Uzm.Psk.Gülüm BACANAK | Yayın Mart 2016 | 4,720 Okuyucu
Son yıllarda cinsel sorunlar ve cinsel sorunların tedavi yöntemleri sıkça gündeme gelen ve tartışılan bir konu olmaktadır. Cinsel sorunların ülkemizde yaygın bir biçimde görüldüğü artık herkesçe bilinmektedir. Daha önceleri belki utanıldığı, çekinildiği ya da tedavisi olup olmadığı toplumca bilinmediği için cinsel sorunlar konuşulamaz ve bir uzmana başvurmakta da çekimser kalınırdı. Ancak son yıllarda internetin de yaygınlaşmasıyla ve bu konuda artık daha fazla çalışan uzmanın olmasıyla birlikte çiftler yine de başta utanıp çekinseler de, artık cinsel sorunların oldukça kısa sürede tedavi edilebilen sorunlar olduğu kabul edilmektedir ve tedaviye başvurulmaktadır.

Cinsel sorunlar diğer adıyla cinsel işlev bozuklukları, cinsel işlevlerde belirgin bir süre boyunca bir bozulmanın ya da aksamanın olması anlamına gelmektedir. Cinsel işlevler denildiğinde, özellikle Amerika’da Masters ve Johnson’ın 10 yıldan fazla bir süre cinselliğin fizyolojik yönü üzerine yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ortaya koyduklar cinsel yanıt döngüsü temel alınmaktadır. Bu döngüye göre, insanın cinsel bir uyarana verdiği fizyolojik tepkinin dört evresi vardır. Bunlar; uyarılma, plato, orgazm ve çözülme evreleridir. Kadın ve erkekteki cinsel yanıt döngüleri farklıdır; erkekte tek tip bir cinsel yanıt döngüsü varken kadında çok daha değişken ve çeşitlidir. Cinsel işlev bozukluklarının da, işte bu dört evreli cinsel yanıt döngüsündeki aksamalar sonucunda oluştuğu belirtilmektedir. Masters ve Johnson’ın çalışmaları insanın cinsel fizyolojisiyle ilgili temel bilgiler olarak kabul edilmekte ve günümüzde de hale geçerliliğini korumaktadır. Daha sonraları Helen Singer Kaplan, cinsel yanıt evrelerinin sınıflandırılmasında bir değişiklik yaparak buna cinsel isteği de eklemiştir. Helen Singer Kaplan’ın modeli, Masters ve Johnson’ın cinselliğin fizyolojik yönünü ortaya koyan modeline, cinselliğin duygusal yönünü de dahil etmesi açısından önemlidir

Cinsel sorunlar toplumda oldukça sık rastlanılan sorunlardır ve artık günümüzde tedaviye başvurma oranları da artmıştır. Yapılan çalışmalar, her üç kişiden birinin, kadın ve erkek olarak herhangi bir ayırım olmaksızın, hayatlarının bir döneminde en az bir cinsel işlev bozukluğu yaşadıklarını göstermektedir. Ülkemizde cinsel sorunların oranının %70 olduğu ya da en az beş çiftten birinin cinsel sorun yaşadığı gibi rakamlardan bahsedilse de, ülkemizde bu konudaki çalışmalar sınırlı olduğu için ve sorunun varlığı ile tedaviye başvurma oranları arasında farklılıklar olduğu için tam rakamlar bilinmemektedir. Ancak ülkemizde kültürel olarak cinselliğin tabu olması, cinsel eğitimin olmaması ve cinsel mitlerin ve cinsellikle ilgili yanlış inanışların yaygın olması sebebiyle cinsel sorunların da oldukça yaygın olduğunu söylemek mümkündür.

Cinsel sorunlar çiftler açısından oldukça can sıkıcıdır, moral bozucudur ve eğer tedaviye başvurulmazsa zaman geçtikçe çiftin evlilik ilişkisini de zedeleyebilmektedir Bu nedenle cinsel sorunların tedavisi için mutlaka bu konuda uzmanlaşmış kişilere başvurmak gereklidir. Cinsel sorunların tedavisinde kullanılan tekniklerin bütününe cinsel terapi adı verilmektedir. Cinsel terapi son 20 yılda ülkemizde yaygın biçimde uygulanmaya başlayan bir terapi çeşididir. Cinsel terapi daha çok bu konuda uzmanlaşmış ruh sağlığı uzmanlarınca uygulanır. Cinsel sorunların tedavisi cinsel terapi ile başarılı bir şekilde mümkündür. Cinsellik denildiğinde yüzü kızaran, utanan, çekinen bir toplum olduğumuz için cinsel sorunların çözümü için cinsel terapi gerekli denildiğinde de, ‘’acaba cinsel terapide ne yapılıyor?’’ diye merak edilmesi çok doğaldır. Aslına bakılırsa, nasıl psikolojik sorunlar, ergenlik sorunları ya da evlilik problemleri için psikoterapilerin özel alt dalları varsa cinsel terapiyi de psikoterapinin özel bir alanı olarak düşünebiliriz.
Cinsel terapi, bize başvuran danışanın/ çiftin ihtiyacına yönelik özel olarak planlanan içersinde cinsel terapi tekniklerinin yanı sıra gerek duyulduğunda bireysel psikoterapi ve çift terapisi tekniklerinin de uygulandığı bir terapi yöntemidir. Cinsel terapi diğer psikoterapilere göre daha yapılandırılmış, başı sonu belli, süresi belli, ne olacağı planlı bir terapi biçimidir ve daha çok davranışsal yöntemlerle ve ev ödevleriyle ilerler. Ancak cinsel soruna eşlik eden başka bireysel sorunlar ya da çift arasında evlilik sorunları varsa, o zaman ona uygun bir şekilde tedaviyi planlamak gerekir.

Cinsel terapi ile hangi sorunlara çözüm bulunur:

• Cinsel ilişkiye girememe (vajinismus, sertleşme sorunu ya da erken boşalmanın haricinde cinsel deneyimsizlik ve bilgisizlikten dolayı cinsel birleşmenin gerçekleşmemesi)
• Sertleşme (ereksiyon) sorunu
• Boşalma sorunları (erken boşalma, geç boşalma)
• Orgazm olamama
• Vajinismus
• Ağrılı cinsel ilişki - Disparoni
• Cinsel isteksizlik- frijidite
• Azalmış cinsel istek
• Cinsel tiksinti bozukluğu
• Kadında ve erkekte seks bağımlılığı (nemfomani-satriasis)
• Cinsel bağımlılıklar (porno bağımlılığı, masturbasyon bağımlılığı, vb.)
• Cinsel bilgisizlik ve deneyimsizliğe bağlı yaşanan sorunlar
• Cinsel sapkınlıklar
• Hamilelik ve doğum sonrası yaşanan cinsel sorunlar
• Eşler arasındaki cinsel uyum sorunları
• İlk geceye dair korkular
• Bekar kişilerdeki performans anksiyetesi

Cinsel terapinin içerisinde; çiftin/ bireyin sorununu ayrıntılı bir biçimde tanımlaması, tanının konulması, terapi planının oluşturulması ve bu konuda danışana/ çifte bilgi verilmesi, çiftin/bireyin kişisel, cinsel ve evlilik öykülerinin alınması, hatalı bilişsel temaların ve cinsel mitlerin tespit edilmesi, çiftin/bireyin cinsel anatomi, fizyoloji ve cinsellikle ilgili diğer konularda bilgilendirilmesi ve ev ödevlerinin verilmesi yer alır. Cinsel terapiye genellikle çift olarak başvurulur, ancak kişiler bireysel olarak da cinsel terapiye başvurabilirler. Kişi bekar olabilir, cinsellikle ilgili kendi başına çözemediği sorunları olabilir ya da kaygıları olabilir o zaman cinsel terapiden çok cinsel danışmanlık ya da bireysel terapi şeklinde olabilir. Bazen de eşlerden biri tedaviye başvurmayı kabul etmeyebilir, o zaman diğer eş tek başına da cinsel terapiye başvurabilir.

Cinsel terapi cinsel işlev bozukluklarının çözümündeki en uygun yöntemdir. Bunun yanı sıra, toplumumuz için önemli ve gerekli olan iki konu daha vardır. Özellikle her sorun cinsel terapi gerektirecek diye bir durum yoktur. Bazen cinsel sorunlar eğer henüz bir cinsel işlev bozukluğuna dönüşmediyse, yani süreklilik kazanmadıysa ya da çiftin ilişkisini ve günlük hayatını etkileyecek boyuta gelmediyse, bazen cinsel anlamda temel konularda verilen bilgilerle ya da kişilerin yanlış inanışları konusunda doğru bilgilendirme yapılmasıyla da sorun çözülebilir. Bu açıdan cinsel danışmanlık kavramı da çok önemlidir. Cinsel danışmanlık, cinsel terapiden daha farklı bir konudur. Cinsel terapi, bazı özel terapi teknikleriyle cinsel sorunu çözme ve davranışları değiştirmeyi hedeflerken, cinsel danışmanlık çifte/ bireye cinsel konularda bilgi vermeyi amaçlar. Cinsel danışmanlık cinsel terapiden farklı olarak sadece psikolog, psikiyatrist ya da tıp uzmanları tarafından yapılmaz, eğitimciler ve hemşireler de cinsel danışmanlık yapabilir. Burada önemli olan kişilere doğru bilgiler vermek ve gerekirse kişileri doğru uzmanlara yönlendirmektir. Cinsel danışmanlıkta en sık sorulan sorular genellikle; ilk gece, ilk ilişki, cinsel organların anatomisi, masturbasyon sıklığı, doğum kontrol yöntemleri, penis boyu, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel sapkınlıklar, fetişizm, vb. konularında olmaktadır. Ülkemizde ailede ve okullarda cinsel eğitim olmadığı ve cinsel yolla bilgi kaynakları ağırlıklı olarak internet ya da arkadaşlar olduğu için bazen kişilerin kafası karışabilmektedir. Bazen de evli olmadığı ya da düzenli bir cinsel hayatı olmadığı halde ya da henüz cinsel deneyimi olmadığı halde birey cinsellikle ilgili kaygılara kapılabilmekte ve ileride yaşayabileceğini düşündüğü cinsel sorunların korkusuyla karşı cinsle iletişlim kurmaktan ve evlilikten kaçınabilmektedir. Bazen bu tür durumlar da cinsel danışmanlıkla çözülebilmektedir. Evlilik öncesi cinsel danışmanlık da ülkemiz için önemli konulardan biridir. Evlenmek üzere olan çiftlere cinsel danışmanlık verilmesi aslında her çift için zorunlu hale getirilmesi gereken bir uygulama olmalıdır. Evlilik öncesinde çiftin cinsel konularda bilgilendirilmesi ve cinsellik konusundaki kaygılarının giderilmesi, cinsel hayata daha sağlıklı bir başlangıç yapmalarına fayda sağlayacak ve ileride ortaya çıkabilecek cinsel işlev bozuklukları açısından da önleyici olabilecektir.

Yararlanılan Kaynaklar:

Çavaş Ş. Cinsel İşlev Bozuklukları Kliniğine Başvuran Vajinismus ve Prematür Ejakülasyon Olgularında Psikiyatrik Komorbiditenin Araştırılması. Uzmanlık Tezi. İstanbul: T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2008.
İncesu C. Cinsel İşlevler ve Cinsel İşlev Bozuklukları. Klinik Psikiyatri, 2004, Ek 3:3-13.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Cinsel Terapi, Cinsel Danışmanlık ve Evlilik Öncesi Cinsel Danışmanlık" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Gülüm BACANAK'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Gülüm BACANAK'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Gülüm BACANAK'ın Makaleleri
► Evlilik Öncesi Cinsel Danışmanlık ve Rehberlik Psk.Yaşam YANARDAĞ ÇELİK
► Cinsel Danışmanlık Psk.Dnş.Samet ÖNDER
► Evlilik Öncesi Danışmanlık Psk.Dnş.Samet ÖNDER
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,994 uzman makalesi arasında 'Cinsel Terapi, Cinsel Danışmanlık ve Evlilik Öncesi Cinsel Danışmanlık' başlığıyla benzeşen toplam 30 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Evlilikte Cinsel Sorunlar Şubat 2016
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


02:04
Top