2007'den Bugüne 92,297 Tavsiye, 28,217 Uzman ve 19,976 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Peynir: Türkiye ve Dünya Peynirleri
MAKALE #17592 © Yazan Vet.Hek.Doç.Dr.Ali AYYILDIZ | Yayın Kasım 2016 | 18,533 Okuyucu
PEYNİR, TÜRKİYE VE DÜNYA PEYNİRLERİ

PEYNİR
Peynir, sütte bulunan süt proteini olan kazeinin peynir mayası veya peynir kültürü ile pıhtılaştırılması ve bu pıhtıdan peynir suyunun ayrılmasıyla elde edilen fermente bir süt ürünüdür.
Peynir suyu ayrıldıktan sonra eğer tuzlu peynir olacaksa tuzlama aşamasına gelinir. Tuzlama ya peynirin yüzeyine tuz ile kuru tuzlama şeklinde ya da peyniri tuzlu suya - salamuraya daldırılarak yapılır.
Tuzlama aşamasını takip eden basamak olgunlaştırmadır, eğer peynir pastörize sütten yapılmışsa taze olarak tüketilebileceği gibi belirli bir olgunlaştırma periyodunu takiben de tüketilebilmektedir.
Üretim basamaklarına ait teknik parametrelere bağlı olarak çok geniş bir çeşitlilikte peynirler elde edilmektedir. Diğer fermente süt ürünleri gibi peynir de canlıdır. Raf ömrü boyunca peynirin duyusal, yapısal ve kimyasal özelliklerinde çeşitli değişiklikler görülür. Bu değişikliklerin minimumda tutulması için peynirlerin genel olarak 6 – 8 C derecelik sıcaklıklarda tutulması gereklidir Soğuk iklimlerde yaşayanlar için, sıcaklığı 6 – 8 C derece civarında bulunan, Nem oranı sabit ve havadar kilerler peynir saklamak için idealdir. Ancak kentlerde bu olanaksızdır. Bu nedenle peynirler evlerde buzdolabının alt raflarında ve kapalı şekilde korunurlar.
Peynir sözcüğü çağdaş Türkçeye Farsça sütten yapılmış anlamına gelen Panir sözcüğünden geçmiştir. İngilizceye ise Latince Caseus sözcüğünden geçmiştir. Caseus sözcüğü diğer Germen dillerinde de korunmuştur.Romalılar tarafından askerlerin tüketimi için yapılan Caseus formatus – kalıp peyniri sözünün ikinci parçası olan kalıp anlamına gelen Formatus sözcüğünden türeyen Formaggio – Formacco kelimesi İtalyanca peynir anlamında kullanılmaktadır.Peynir, İspanyolca Queso, Portekizce Queijo, Almanca Kase, Flemenkçe Kaas, İngilizce Cheese, İtalyanca Formaggio, Fransızca Fromage, Katalanca Formatge sözcükleriyle anlatılır.

PEYNİRİN TARİHÇESİ
Hayvanların evcilleştirilmesi ilk önceleri Asya’da başlamıştır. Buradan göç ederek Avrupa’ya yerleşen insanlar beraberlerinde evcilleştirdikleri hayvanları da getirmişlerdir.Peynirin çıkış noktalarının Orta Asya, Orta Doğu ya da Avrupa olarak tahmin edilmektedir. Peynirin yaygınlaşmasının Roma İmparatorluğu zamanlarında olduğu düşünülür. Dünyada peynirin ilk üretildiği tarih koyunun evcilleştirildiği tarih olan M.Ö. 8000 yılı ile M.Ö. 9000 yılları arası düşünülmektedir. Dünyada peynirin ilk defa Orta Asya’da yaşayan Türkler ve Orta Doğu da yaşayan insanlar tarafından yapıldığı bilinmektedir. Asya dışındaki coğrafyada ise M.Ö. 5.000 de İtalya, Güney Fransa ve Kuzey Afrika’da ilk kez evcil koyun ve keçiye rastlanmaktadır.
Peynir, kökeni oldukça eskiye dayanan bir yiyecektir. Peynir üretimine dair elde mevcut en eski arkeolojik bulgular MÖ 5000 yıllarına aittir ve günümüz Polonya'sında ortaya çıkarılmıştır. Tuna Vadisi ve Balkanlarda yaşayan topluluklar, M.Ö. 4.000’li yıllarda Avrupa’yı inekle tanıştırmışlardır. İtalya ve Fransa’da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan süt kesiğini süzme kapları, bu ülkelerde M.Ö. 2800 yıllarında ilkel peynircilik yapıldığını göstermektedir.
Peynir yapımcılığı ile ilgili ilk yazılı kaynak M.Ö. 2000'li yıllara, Mısır'daki mezar yazıtlarına dayanmaktadır. Antik zamanlarda yapılan peynirin ekşi ve tuzlu olduğu ve günümüz Feta ve Beyaz peynirine benzediği tahmin edilmektedir.
Avrasya’nın özellikle sütün önce tesadüfen ekşimesi ardından da bilinçli bir şekilde ekşitilmesi yoluyla peynirin ilk üretildiği bölge olduğu, Tatarların, Kırgızların, Tibetlilerin ve Pers’lerin de Babillilerden ve İbranilerden daha önce peynirle tanışmış oldukları söylenmektedir.
O zamanlar yiyecekleri saklayıcı özelliği nedeniyle hayvanın derisi ya da iç organları kullanılmaktaydı. Bu iç organlardan olan midede saklanan sütün buradaki enzimlerle mayalanması üzerine lor haline gelmesi peynirin ilk oluşumu hakkındaki teorilerden biridir. Buna benzer bir öykünün, Arap bir tüccarın peynir saklaması hakkında da farklı düşünceleri vardır. Bir başka teori ise, peynir üreticiliğinin sütü tuzlamak ve basınç altında tutmak sonucu ortaya çıktığıdır. Hayvan midesinde bekletilen sütün değişimi üzerine de bu karışıma kasıtlı olarak maya eklenmiş olabilir.
Avrupa'daki peynir üretiminde ise sert iklimden dolayı daha az tuz kullanılmaktadır. Daha az tuzlu ortamda daha çeşitli yararlı bakteri ve enzim yetişebilmesinden dolayı bu peynirler farklı ve ilginç tatlar içerirler.

PEYNİRİN BESİN ÖZELLİKLERİ VE BESLENMEDEKİ ÖNEMİ
Tüm dünyada sevilerek tüketilen ve yüzlerce çeşidi bulanan peynir, yeterli ve dengeli beslenme düşünüldüğünde, önemi inkar edilemeyecek temel bir fermente süt ürünüdür. Peynirin beslenmedeki yerini, bileşimindeki besin ögelerini tek tek ele alarak şöyle açıklayabiliriz.

PEYNİR YAĞI
Peynirdeki yağ oranları peynir üretiminde kullanılan sütteki yağ oranına bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir. Tüketiciler genellikle tam yağlı peynirleri tercih ederler. Çünkü süt yağının, peynirin duyusal kalitesine olumlu etkisi büyüktür. Peynir olgunlaşırken süt yağı lipaz enzimiyle serbest yağ asitlerine parçalanır ve böylece hem peynirin aroması zenginleşir hem de süt yağı çok daha kolay sindirilebilir bir biçime dönüşür.İnsan vücudu yağa hem enerji kaynağı olarak hem de yağda çözünen vitaminlerin emilimi ve vücut sıcaklığının korunması için gereksinim duyar. Tam yağlı beyaz peynir ve tam yağlı kaşar peyniri yaklaşık % 20 - 30 oranında süt yağı içerir, bu nedenle kalp ve damar hastalığı problemi olmayan ve özellikle büyüme çağındaki bireylerin günlük diyetlerinde peynirin yer alması gereklidir.

PEYNİR PROTEİNİ – KAZEİN
Peyniri besin olarak önemli yapan, içeriğindeki biyolojik değeri yüksek proteinlerdir. Peynir yapımında kullanılan sütteki protein oranı, peynirin çeşidi ve işlenme yöntemine bağlı olarak farklılık göstermektedir.Peynirler % 10 ila % 30 oranında protein içerebilirler. Bu protein modifiye kazeinden gelmektedir. Peynir olgunlaşırken proteinin büyük bir kısmı oligopeptitlere ve aminoasitlere parçalanır. Proteinin parçalanması peynire yapısını ve lezzetini kazandırır. Proteinlerin parçalanmasına proteoliz denir ve proteoliz nedeniyle peynirin içeriğindeki proteinler kolayca sindirilebilir biçime dönüşürler.Yüksek protein oranının yanı sıra peyniri besinsel yönden değerli yapan bileşimindeki aminoasit kompozisyonudur.Peynirin bileşiminde insan vücudu tarafından sentezlenemeyen ve dışarıdan alınması gereken esansiyel amino asitler bulunmaktadır.İnsan vücudu, hücre yapımı, onarımı ve enfeksiyonlarla baş edebilmek için proteine gereksinim duyar.
İnsan vücudunun protein gereksinimi çocuklarda, hamile ve emziren kadınlarda, fiziksel eğitim alanlarda veya vücut geliştirme sporu yapanlarda daha yüksektir.İnsan vücudunun günlük 45 - 50 gram proteine gereksinim vardır. Bu miktarın yaklaşık yarısının hayvansal protein kaynaklarından karşılanması gereklidir. Çünkü bitkisel protein kaynakları tüm esansiyel amino asitleri içermezler. Protein vücutta enerji kaynağı olarak da kullanılabilir ve vücut yağına dönüşebilir.Peynir, bileşimindeki biyolojik değeri yüksek protein ile günlük diyette yer alması gereken bir protein kaynağıdır
Laktoz, süt şekeri diye de bilinen ve yalnızca sütte bulunan bir karbonhidrat olan disakkarittir. İnek sütü yaklaşık % 4,5 - 4,7 oranında laktoz içerir.Peynir yapımı sırasında laktoz büyük ölçüde laktik aside dönüşür, bir kısmı peynir altı suyuna geçer, içinde kalan da olgunlaşma boyunca laktik aside dönüşür. Ortalama olarak 21 – 28 günde olgunlaşan bir peynirde laktoz yok denecek kadar azdır. Yani peynir bir Karbonhidrat kaynağı değildir. Herhangi bir nedenle karbonhidrattan kaçınmak isteyenlerin tercih etmesi gereken süt ürünü peynirdir. Ayrıca peynir az miktarda laktoz içerdiğinden, laktoz intolerantlar için rahatsızlık yaratmayacak bir süt ürünüdür. 100 gram peynirde yaklaşık olarak 1 - 3 gram laktoz bulunur.

PEYNİRİN MİNERALLERİ VE VİTAMİNLERİ
Peynir kalsiyum ve fosfor içeriği yönünden önemli bir besindir. 100 gram yumuşak peynir, bir insanın günlük kalsiyum gereksiniminin % 30 – 40’ını, günlük fosfor gereksiniminin de % 12 – 20’sini karşılar. Sert peynirler bir insanın günlük kalsiyum gereksiniminin tümünü karşılarken, fosfor gereksiniminin de % 40 – 50’sini karşılarlar.
Kalsiyum, kemik ve diş gelişimi için yaşamsal öneme sahip bir mineraldir.Peynirdeki kalsiyum biyolojik değeri yüksek olan yani insan vücudu tarafından kolayca kullanılabilen biçimdedir. Kalsiyum ayrıca kasların kasılması ve sinir iletimi için vücuda gereklidir.
Çocukların, hamile ve emziren kadınların ve menopoz dönemindeki kadınların kalsiyum gereksinimi artar.Günlük diyetinde yeterli kalsiyum bulunmayan kadınlar menopoz döneminde osteoporoz hastalığına yakalanabilirler. Bu nedenle bu anlamda risk grubunda olan kişilerin tüm süt ürünleriyle birlikte özellikle peynir tüketmesi önemlidir.Fosfor, diş ve kemik formasyonu, kas kasılması, böbrek fonksiyonu ile sinir ve kas aktivitesi için vücuda alınması gereken bir mineraldir. Fosfor insan vücudunda kalsiyum ile birlikte sinerjist çalışarak fonksiyon gösterir. Bu nedenle peynir gibi hem kalsiyum hem de fosforu yüksek oranda ve birlikte içeren bir besin bu anlamda daha da değerlidir.
Peynirde, yağ oranına bağlı olarak değişen miktarlarda yağda çözünen Vitaminler - A vitamini, D3 vitamini, E vitamini ve K vitamini bulunur. Peyniri vitamin yönünden önemli yapan, bileşimindeki B grubu vitaminlerdir, bunlar suda çözünen vitaminlerdir. Beyaz peynir Riboflavin - B2 vitamini, Pridoksin - B6 vitamini ve Siyanokobalamin - B12 vitaminleri için kaynak sayılabilecek nitelikte bir süt ürünüdür.

PEYNİR ÇEŞİTLERİ

TÜRK PEYNİRLERİ
Türkiye'de tüketimi en yaygın olan peynirler, beyaz peynir, deri peyniri ve kaşar peyniri olmakla birlikte, yöresel peynirler yönünden de hayli çeşitlilik gösterir. Bu peynir çeşitlerinin bazıları şunlardır.
Antep peyniri, Dil peyniri, İstanbul çayır peyniri, Divle obruk peyniri, Maraş peyniri, Manisa çayır peyniri, Çerkez peyniri, Krem peyniri, Ordu torba peyniri, Posof çeçil peyniri, Küflü Ardahan deri peyniri, Kars kaşar peyniri, Trakya kaşar peyniri, Tunceli tulum peyniri, Mihalıç kelle peyniri, Sürk peyniri, Keçi peyniri, Ezine peyniri, Hellim peyniri, Abaza peyniri, Civil – tel peyniri, Giresun imansız peyniri, Edirne peyniri, İzmir tulum peyniri, Erzincan tulum – Şavak peyniri, Yozgat çanak peyniri, Külek peyniri, Hatay cara – testi peyniri, Örgü peyniri, Kolot peyniri, Çeçil peyniri, Kars gravyer peyniri, Küp peyniri, Denizli Yörük peyniri, Karaman tuluk peyniri, Konya göçmen peyniri, Van otlu peyniri, Urfa beyaz peyniri, Çökelek, Lor

Ülkemize ait olan peynir çeşitlerinden önemli olan bazı peynirlere kısaca bir göz atalım.

TÜRKİYE PEYNİR ÇEŞİTLERİ


EZİNE – EDİRNE BEYAZ PEYNİRİ
Her yerde bulunmasına rağmen, beyaz peynir Trakya Bölgesi'ne mal edilir.Ezine peyniri, en kaliteli peynirlerden biridir. Marmara Bölgesi'nde olduğu kadar, Ege ve Orta Anadolu'da da kaliteli çeşitleri üretilen beyaz peynir, ülkemizin en çok tüketilen peyniridir. Çanakkale İlimizin Ezine ilçesindeki ise en ünlüsüdür. Beyaz peynir, kahvaltının vazgeçilmez lezzeti olmakla kalmaz, börek, salata, kek ve poğaçalarda da bol miktarlarda kullanılmaktadır.

MİHALIÇ KELLE PEYNİRİ
Mihalıç Kelle Peyniri, Balıkesir İli Bandırma İlçesinde yoğunlukla bulunan, normalden biraz fazla tuzlu olan bir peynir türüdür. Marmara Bölgesi'nde çok iyi peynir çeşitleri bulunur. Balıkesir-Bursa arasında üretilen Mihalıç peynirinin ise yeri bir başkadır. Balıkesir İlimizin Susurluk İlçesinin ünlü tostları Mihalıç peyniriyle hazırlanır. İlk olarak Bursa İli Karacabey İlçesinde yapıldığı için bu ilçenin eski adı olan Mihalıç adını almıştır. Halk arasında Mağlıç, Mahlıç veya Manyas, Gönen ve Bandırma yörelerinde olduğu gibi Kelle peyniri olarak da bilinir.Standart bir üretim şekli olmayan Mihalıç peyniri, peynir ustalarının bilgi, gelenek ve göreneklerine göre önceleri 100 koyun sütü kullanılarak çiğ sütten yapılırken günümüzde ise koyun sütünün yeterli miktarlarda üretilmemesine bağlı olarak ya sadece inek sütünden ya da inek-koyun-keçi sütlerinin karıştırılması ile elde edilmektedir. Mihalıç peyniri, kendine has kokusu ve lezzeti ile birlikte içerdiği yaklaşık % 33 nem oranı ve % 8 tuzluluk oranı miktarına bağlı olarak sert ve dayanıklı, ayrıca bileşiminde % 30 yağ ve % 26 protein bulundurması nedeniyle de besleyici özelliği yüksek olan bir peynirdir. Mihalıç peyniri sert ve tuzlu peynir çeşitlerinden olup, kesit yüzü homojen olmayan delikli bir yapı göstermektedir. Dışta beyaz renkte 3-4 mm'ye varan sert, parlak bir kabuk, bunun altında peynire has karakteristik bir görünüm kazandıran sarımtırak beyaz renkte orta kısım ve kenarlara doğru gidildikçe azalan 2-4 mm'lik yuvarlak gözeneklerin varlığı oldukça tipiktir. Tüketiciler tarafından, iri gözenekli ve daha şişkin kabarmış peynirler tercih edilmektedir. Peynirin şekil, büyüklük ve ağırlık açısından standart bir formu olmamakla birlikte genellikle yaz aylarında 2,5 - 3 kg'lık, kış aylarında ise 4 - 5 kg'lık kelleler halinde üretilmektedir. Günümüzde sağlık problemleri nedeniyle insanların genellikle az tuzlu ve taze peynirleri tercih etmeleri, hayvanlardan insanlara geçebilen zoonoz hastalık etkenleri yönünden bu tip peynirlerin önemini artırmaktadır. Bu nedenle çarşı ve pazarlarda açıkta satılan ve genellikle olgunlaşma süresini tamamlamadan taze olarak tüketime sunulan peynirlerin her zaman için bir risk taşıdığı, vakum ambalajlı, etiketli olarak sahsa sunulan peynirlerin ise sağlık açısından daha güvenilir olduğu unutulmamalıdır.

ÇEÇİL PEYNİRİ
Çeçil Peyniri, Erzurum ve Kars yörelerinin sahiplendiği peynir çeşidimizdir.

KÜFLÜ ARDAHAN KEÇİ PEYNİRİ
Küflü Ardahan Keçi Peyniri, adından daanlaşılacağı gibi Ardahan'a ait bir peynir çeşidimizdir.

GRAVYER PEYNİRİ
Ülkemize dışarıdan gelen bu peynir, Kars'ın tam yağlı inek sütlerinden üretilir. Rus işgali altındayken yabancı ustalar tarafından başlatılan gravyer üretimi günümüzde de devam etmektedir. Gravyer peynirinin İçinde bir, iki cm çapında delikler bulunan, parlak sarı renktedir. Gravyer peynirinin tadı, İsviçre'nin Emmental peynirine benzer. Güçlü bir aromaya sahip olan Kars gravyeri, ufak porsiyonlar halinde tüketilir, hamburger ve peynir suflesinde de kullanılır.

KAFKAS GRAVYER PEYNİRİ
Doğu Anadolu bölgesinde ve Karadeniz bölgesinde Rus etkisi altında üretilen peynirlerden birisidir. Tat ve karakter olarak Kars gravyerine benzese de delikli dokusu daha ince, rengi ise koyu sarı renktedir. Kafkas Gravyer peyniri güçlü bir aromaya sahiptir. Kars Gravyer peyniri kahvaltıda tüketildiği gibi, sufle benzeri sert ve aromalı peynir gerektiren yemeklerde de rahatlıkla kullanılabilir.

TRAKYA KAŞAR PEYNİRİ
Trakya Kaşar peyniri, Trakya yöresine ait Türkiye'nin en güzel kaşar peynirlerinden birisidir. En iyi tanınan Türk peynir çeşitlerinden olan Kaşar peyniri, Kars, Erzurum, Muş gibi Doğu illerinde ve Kırklareli, Edirne, Tekirdağ gibi Batı illerinde koyun sütünden üretilmektedir. Rengi hafif sarımsı, tadı ise baharatlıdır. Üzeri önce küflendirilip, sonra temizlenerek hazırlanan kaşar peynirin dışının küflü olması, kaşar peynirinin iyi kalitede olduğunu gösterir. Ama küf peynir içine bulaşmışsa, bozuk demektir. Genellikle kahvaltılık olarak tüketilen kaşar peyniri, fırın yemeklerinde de sıkça kullanılmaktadır.

KARS KAŞAR PEYNİRİ
Kars Kaşar Peyniri, Kars yöresine ait büyük tekerlek şeklinde olan ve şarapla yüksek uyum içerisinde olan bir peynir türüdür.

KEÇİ PEYNİRİ
Keçi peyniri, çiğ ya da pastörize keçi sütünden üretilen bir Türk peynir çeşididir. Keçi peyniri yurdumuzun hemen hemen her bölgesinde bulunan ve yüksek lezzetli bir peynirdir.

ERZİNCAN TULUM PEYNİRİ
Erzincan İlimizin ekonomisinde çok önemli bir yeri olan Erzincan Tulum peyniri, ülkemizce de tanınmış, aranılan, tercih edilen peynir çeşidi olarak yerini almıştır. Kendisine has tadı çok hoştur.
Erzincan Tulum peynirinin Evde yapımı: Süt ince tülbentten yapılan süzekten süzülerek, kaynama derecesine gelinceye kadar ateşte ısıtılır. Isıtılan süte, peynir mayası katılır ve peynir kazanı kalın bir örtüyle sarılarak, mayalanmaya bırakılır. Mayalanan süt, süzeklere alınarak yüksek bir yerden asılır ve suyun peynirden ayrılması sağlanır. Suyu süzülen peynir büyükçe iki taşın arasına konularak, kurumaya bırakılır. 2-3 gün sonra, kelle haline gelen peynirler tuzlanarak yoğurulur. Püre halini alan peynir içi temizlenmiş halde deri veya bidona kuvvetlice basılır. Deri kalın bir iğne ile delinerek peynirin kalan suyu da akıtılır ve kurumaya bırakılır. Erzincan Tulum Peynirinin Fabrikasyon Yapımı : Üreticiden güğümler ile fabrikaya gelen çiğ sütler, kalite kontrolden geçtikten sonra tartım ve filtrasyon işlemlerine tabi tutulur. Daha sonra santrifüj pompalar arcılığı ile plakalı eşanjörlerden geçirilerek soğutulur ve depolama tanklarına alınır. Depolama tanklarında tekrar kalite kontrolden geçen çiğ sütler standardize ve pastörize edilirler. İstenilen sıcaklıkta pastörize edilen çiğ sütler mayalama sıcaklığına kadar soğutularak mayalama teknelerine alınır ve peynir mayası ile mayalanır. Teleme belli bir süre sonunda, teleme kırma bıçakları kırılır ve telemeden kendiliğinden ayrılan su uzaklaştırıldıktan sonra suyun bir kısmının daha uzaklaştırılması için baskıya alınır. İstenilen kuru maddeye ulaşan taze peynir tuzlanarak tekrar preslenir. Bir süre preslenen taze tulum peyniri baskıdan alınarak harmanlanır ve büyük kütleler halinde ambalajlanır. Olgunlaşmasını tamamlayan tulum peynirleri küçük ambalajlar halinde paketlenir ve kalite kontrolden geçtikten sonra satışa sunulur.

ÖRGÜ PEYNİRİ
Lezzet olarak Çerkez peynirini andıran örgü peyniri ülkemizde heryerde kolayca bulunan bir peynir çeşidimizdir. Örgü peyniri üretimi emek isteyen bu tuzsuz peynir, yapım aşamasında tuzlu suda kaynatılır, lezzetinin sırrı da buradandır. Örgü peyniri satın alırken tuzsuz ve hafifçe esnek olanını tercih ediniz. Taze ekmek ve domates ile lezzetinin tadına varınız.

TEL CİVİL PEYNİRİ
Doğu Anadolu bölgesinde ve Doğu Karadeniz bölgesinde yağı alınmış sütten üretilen yumuşak bir peynir çeşididir. Elle ovulunca iplik iplik olduğundan tele benzetilmiş ve Tel Civil peyniri adı verilmiştir. Tel Civil peyniri diyet yapanlara uygun ancak tuz oranı yüksektir. Tel Civil peyniri daha çok tereyağı eklenmiş tavada, hafif ısıtıldıktan sonra üzerine yumurta kırılarak tüketilir.

URFA PEYNİRİ
Şanlıurfa İlimize özgü beyaz peynirine Kız memesi adı da verilir. Urfa peyniri yapım aşamasında yumruk büyüklüğünde parçalara ayrılan peynir, bezlerin içine topak şeklinde bağlanarak süzülüp tuzlanır ve küçük toplar halinde satılır. Urfa peyniri hem taze olarak hem salamura olarak yenebilir. Kahvaltıdan çok yolluk olarak kullanılan peynirin az miktarları bile doygunluk sağlar. Urfa peyniri taze pide ve tereyağı ile yenilebildiği gibi, salataların üzerine de rendelenebilir.

ÇERKEZ PEYNİRİ
Çerkez kökenli ailelerin yerleştiği yörelerde üretilen bu epey tuzsuz peynirin en iyisi Düzce ve Hendek'te yapılmaktadır. Ağızda elastiki bir ses çıkaran peynirin dokusu gözeneksiz, rengi krem veya açık sarıdır. Çerkez peyniri yuvarlak kalıplar halinde satılır. Çerkez peyniri diyet yapanlara uygun bir peynir çeşididir.

İZMİR TULUM PEYNİRİ
Normal hayvan derisinde yapılmış bir tulum değil de tenekede yapılmış İzmir'e özgü bir peynirdir. Oldukça lezzetlidir. Ege Bölgesi'nin tulum peynirleri, İç Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesindeki türevlerinden farklı biçimde üretilmektedir. Peynir hazırlandıktan sonra tenekelere basılarak içerisine salamura eklenir ve soğuk hava depolarında bekletilir. Ayvalık tulumu, kahvaltının yanı sıra, üzerine sızma zeytinyağı gezdirilerek salatalarda ve yeşil zeytinin yanında mükemmel bir tamamlayıcı olarak tüketilir.

OTLU VAN PEYNİRİ
Van İlimizin geleneksel Otlu Van peyniri ilkbaharda, hem sütün hem de otun bol olduğu dönemde, genellikle koyun sütünden üretilir. Otlu Van peyniri içerisine çeşitli yabani otlar eklenir. Van İlimizin geleneksel otlu peynirine tadını, yabani sarımsak otu verir. Hazırlandıktan sonra toprak küplerde basılarak, kuru olarak ya da salamurada iki - üç ay dinlendirilerek peynirin olgunlaştırılması sağlanır. Otlu Van peyniri, dayanıklı bir peynir çeşidi olduğu için uzun yola gidilirken, yolluk olarak kullanılmaya çok uygundur. Bu lezzetli Otlu Van peyniri biraz tereyağı eklenerek sıcak pide arasında yenirse mükemmel bir lezzette olur.

LOR PEYNİRİ
Lor, yumuşak kıvamlı peynir altı suyunun pıhtılaştırılması ile elde edilen bir süt ürünüdür. Kısa ömürlüdür. Tuzlu veya tuzsuz olarak üretilebilir. En makbül olanı kaşar yapımı sırasında ortaya çıkan peynir altı suyundan elde edilenidir. Şor, Nor ve Ekşimik olarak da bilinir.
Trakya Loru, Marmara Loru, Ayvalık sepet loru, Antalya loru, Artvin kurtlu loru, Kars loru, Kopanisti gibi çeşitleri vardır.

DİL PEYNİRİ
İtalyanların ünlü Mozarella peyniri ile çok benzer bir peynirdir. Tuzsuz ve son derece lezzetli bir peynirdir. Dilimlerinin dile benzemesi dolayısıyla bu adı alan dil peyniri, güçlü ve keskin tattı peynirlerden hoşlanmayanların sevdiği bir peynir çeşididir. Dil peyniri, tuzsuz, taze olarak tüketilen, kolayca liflere ayrılır,süt tadının yoğun olarak hissedilir bir peynir çeşididir Satın aldığınız Dil peyniri, kolay liflenmeyen, sert, tuzlu bir yapıya sahipse ve rengi beyaza yakın, hafif sulu değilse kötü üretilmiş bir dil peyniridir. Dil peyniri, sade olarak tüketildiği gibi domates ve salatalık ile de yenilebilir, pizzalarda kullanılabilir. Pizzaların üzerine dil peyniri liflerinin serpilmesi pizzanın lezzetini attırır.

HELLİM PEYNİRİ
Hellim peynirinin içinde başta keçi sütü olmak üzere süt, tuz ve bazen de nane bulunur. Kıbrıs'ta yüzlerce yıldır üretilen bir peynir türüdür. Kızartıldığı takdirde mükemmel bir lezzete dönüşür.

KÜLEK PEYNİRİ
Külek Peyniri, Yozgat yöresine ait bir peynir çeşididir.

KOLOT – GOLOT PEYNİRİ
Kolot Peyniri ya da Golot peyniri, Karadeniz bölgesine ait bir peynirdir. Karadeniz’in ünlü yiyeceği Muhlama ya da diğer adıyla Kuymak Kolot peynirinden yapılır.

KÜP PEYNİRİ – ÇÖMLEK PEYNİRİ
Küp Peyniri ya da Çömlek peyniri, İç Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinin hemen hemen bütün illerinde geleneksel olarak üretilen peynir çeşididir. Bir kısım bölgelerde Çömlek peyniri de denir. Genellikle topraktan yapılmış küplere veya plastik bidonlar içerisine yağlı peynir bol tuzlanarak ve sıkıştırılarak doldurulur. Tercihe göre peynire katılan çörek otu peynire hoş bir aroma verir. Yabancı ülkelerdeki peynirlere gelince, peynir deyince akla hemen Fransa gelir. Chaource, Brillant-Savarin, Camembert de Normandie, Livarot, Brie de Meaux, Comte gibi peynir kültürünün abideleri Fransa’da üretilmektedir. Yurtdışında yaygın olarak üretilen ve tüketilen peynir çeşitlerinin bazıları ise Cheddar, Mozzarella, Ricotta, Emmental, Edam, Gouda, Camembert, Brie, Roquefort, Parmesan, Provolone, Stilton, Gorgonzola, Feta, Mascarpone akla ilk gelen ünlü peynir çeşitleridir.

DÜNYANIN EN PAHALI PEYNİRLERİ

BEAUFORT D’ETE PEYNİRİ – Fransa, İnek
Beaufort D’ete peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Fransız Alpleri’nde yapılan bu lüks peynir, güzel eridiğinden dolayı, genellikle fondü severler için tercih edilen bir seçimdir. Peynir, şarap ve somon ile mükemmel bir uyuma sahiptir. Kremsi dokusu ve hafif keskin kokusuyla bilinir.Olgunlaşması için 6 – 12 ay serin dağ mahzenlerinde bekletilir. Peynirin popülaritesi ve üretim yöntemi yüzünden, Gruyere tarzı peynirler gibi yüksek fiyatlıdır. Kilogramı yaklaşık 35 dolardan satılmaktadır.

GORAU GLAS PEYNİRİ - Galler, İnek
Gorau Glas pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Galler peyniridir. Bu mavi damarlı Gorau Glas peyniri dünyaca ünlü bir peynir çeşididir. Peynir ilk olarak Margaret Davies tarafından Galler’in Ansley bölgesinde bir çiftlikte yapılmıştır. Margaret Davis bu gurme peynirini tüm dünyaya tanıtmıştır. Kilogramı yaklaşık 40 dolardan satılmaktadır.

EKSTRA ESKİ BİTTO PEYNİRİ – İtalya, İnek
Eksta Eski Bitto peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Ekstra Eski Bitto peynirinin 8 – 12 ay gibi oldukça uzun bir olgunlaşma süresi vardır. 10 yıl kadar saklanabilir. Kilogramı yaklaşık 150 dolardan satılmaktadır.

WYKE ÇİFTLİKLERİ VINTAGE CHEDDAR PEYNİRİ – İngiltere, İnek
Vintage Cheddar peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İngiliz peyniridir. Bu klasik İngiliz peynirine beyaz mantar ve altın varak eklendiği için fiyatı artmıştır. Bu lüks telli peynir kilogramı 190 dolardan satılmaktadır. Dünyaca ünlü Wyke Çiftlikleri’nde yapılan bu peynir, birçok ödül almıştır.

CLAWSON STILTON ALTIN PEYNİRİ – İngiltere, İnek
Clawson Stilton peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İngiliz peyniridir. Peyniri bu kadar pahalı yapan kendisi değil, içerisine eklenen gerçek altın likörü ve yenilebilir altın varağın bulunmasıdır. Long Clawson Mandırası, Noel sezonu için lüks bir meze olarak bu peyniri üretmektedir. Clawson Stilton peyniri zenginlerin ve ünlü pop yıldızların gözde peyniridir. Peynirin kilogramı 450 dolardan satılmaktadır.

ELK EV PEYNİRİ – GEYİK PEYNİRİ – İsveç, Geyik
Elk Ev çiğ geyik sütünden üretilen bir İsveç peyniridir.İsveç’in Bjurholm kentinde Elk Evi’nde Christer ve Ulla Johansson tarafından geyik sütü üretilir. Geyikler bir yılda sadece 300 kg kadar süt verir. Bu eşsiz peynir, İsveç’te Algen Hus restoranda servis edilerek tüketicilere sunulmaktadır. Çok az çiftçi tarafından geyik sütünden üretilen Elk ev peyniri – Geyik peyniri, ender bulunmasından dolayı yüksek fiyatlıdır. Elk ev peyniri - Geyik peyniri kilogramı 460 dolardan satılmaktadır.

CACIOCAVALLO PODOLICO PEYNİRİ – İtalyan, İnek

Caciocavallo Podolico peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Cavallo sözcüğü İtalyanca At demektir. Adından da anlaşılacağı üzere önceleri Caciocavalla Podolico peyniri sadece At sütünden yapılmaktaydı. Cacıocavallo Podolico peyniri, Güney İtalya’nın Campania bölgesinde Podolica denilen son derece ender bulunan inek ırkının sütünden yapılır. Yaz aylarında inek sürüleri, çilek, yaban mersini ve kiraz olan dağlara gider. Böylece bu besinler peynire, zarif, meyvemsi bir lezzet verir. Kilogramı yaklaşık 650 dolardan satılmaktadır.

PULE PEYNİRİ – Sırbistan, Eşek
Pule peyniri, Zasavica ırkı eşeklerin çiğ sütünden üretilen bir Sırp peyniridir. Pule peyniri çok ünlü bir Sırp peyniri çeşididir. Zasavica ırkı eşeklerin sütünden yapılır. Dünyada bir şey ender bulunuyorsa ve ona çok talep varsa o kesinlikle çok pahalıdır. Bu durum Pule peynirinin karşılığıdır. Pule peyniri yapımı için gerekli olan Zasawica ırkı eşeklerin çok az olması ve eşek sütünün sağılmasındaki zorluktan dolayı yüksek fiyatla satılmaktadır. Pule peyniri sadece 100 baş kadar kalmış Zasavica ırkı eşeklerin sütünden yapılır. 1 kg Pule peyniri elde etmek için yaklaşık 25 kg eşek sütüne gereksinim vardır. Bu özelliklerinden dolayı Pule peyniri eşsizdir. Pule peyniri kilogramı 1000 dolardan satılmaktadır.

FROME PEYNİRİ – İngiltere, İnek
Frome peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İngiliz peyniridir. Frome peyniri inek sütünden üretilen ünlü bir İngiliz peynir çeşididir. Dünyada sadece İngiltere’deki Wyke Çiftliklerinde üretilir. Dünyanın en pahalı ve ender bulunan peynirinin içine, altın parçaları ve Fransız mantarı eklenmektedir. Frome peyniri, İngiltere’de Somerset’te Peynir Fuarı’nda sergilenmiş ve büyük beğeni kazanmış ünlü bir peynirdir. Kilogramı 3300 dolardan satılmaktadır.

Şimdi de dünyanın ünlü peynirlerine bir göz atalım.

DÜNYA PEYNİRLERİ

ABBAYE DE BELLOC PEYNİRİ – Fransa, Koyun, İnek
Abbaye de Belloc peyniri pastörize edilmiş koyun veya inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir.
Abbaye de Belloc peyniri, Fransa'nın Pays bölgesinde Abbaye de Notre Dame de Belloc'ta Benedik rahipleri tarafından üretildiği için Abbaye Notre-Dame de Belloc olarak da bilinir. Benedik rahipleri Abbaye de Belloc peyniri üretimi için yörede bulunan koyun sütünü kullanmışlardır. Abbaye de Belloc peynirinin ilk yapım tarihi 3000 yıl öncesine dayanır. Günümüzde Abbaye de Belloc peyniri, pastörize edilmemiş inek ve koyun sütü ile üretilmektedir. Fakat orjinali koyun sütünden yapılmaktadır. Abbaye de Belloc peyniri, yassı tekerlekli geleneksel olarak çiftlikte, pastörize edilmemiş, koyun sütünden üretilen yarı sert bir peynirdir. Kırmızı, turuncu ve sarı renkleri olan doğal, kahverengimsi bir kabuğa sahiptir. Kabuğun üzerinde krater biçiminde küçük çukurlar vardır. Abbaye de Belloc peyniri sıkı, yoğun, zengin ve kremsi bir dokuya sahiptir. Tadı yanmış karamele benzemektedir ve belirgin bir lanolin aroması vardır. Peynirin olgunlaşma süreci dört ila on ay arasında değişir. Genç peynir tekerleri Aralık ayında, Temmuz ayında daha büyükken yapılır. Her iki tip peynir tekeri Nisan ayında pazara gönderilir.

ABBAYE DE BELVAL PEYNİRİ – Fransa, İnek
Abbaye de Belval peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Abbaye de Belval peyniri, Le Trappiste de Belval veya Belval olarak da bilinir. Trappist kızkardeşler tarafından kuzey Fransa'nın tarihi Picardy eyaletinde üretilen Abbaye de Belval, manastır bodrumlarında yaklaşık 60 gün boyunca büyük bir titizlikle olgunlaştırılır. Disk şeklinde, yarı sert Abbaye de Belval peyniri inek sütünden yapılır ve hafif bir aroması vardır. Yapısına göre fildişi beyazı renkte hafif esnek parlak, pürüzsüz bir yapıdadır. Altın sarısı renginde bir kabuğu vardır.Saint-Paulin peynirini anımsatan Abbaye de Belval peyniri, 1893 yılından beri manastırda Trappist kızkardeşler tarafından yapılmıştır. Abbaye de Belval peyniri, Beaujolais, Chinon, Champigny ve daha pek çoğu gibi hafif, meyveli kırmızı şaraplarla mükemmel bir çift oluşturur.

ABBAYE DE CITEAUX PEYNİRİ – Fransa, İnek
Abbaye de Citeaux peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Abbaye de Citeaux peyniri ilk defa Fransa'nın Burgunya bölgesinde bulunan Citeaux Manastırı'nda üretilmiştir. Abbaye de Citeaux peyniri, Pastörize edilmemiş inek sütü ile hazırlanmış klasik, yıkanmış bir kabuklu peynirdir. Abbaye de Citeaux peyniri için gerekli inek sütü, Citeaux manastırını çevreleyen düz çayırda otlayan kırmızı ve beyaz Montbeliard ineklerinden en az 6 ay sağım sonu elde edilir. Her Pazartesi ve Salı günü olmak üzere 300 teker Abbaye de Citeaux peyniri üretilmektedir. Abbaye de Citeaux peyniri, peynirin lezzetini aşan keskin bir aromaya sahiptir. Peynirin dokusu fildişi beyaz renkte, yoğun ve pürüzsüz macun kıvamındadır. Peynir yarı yumuşak bir kıvama sahiptir. Peynir, toprak, kremsi ve sütlü bir tada sahiptir. Volnay veya herhangi bir hafif Burgonya şarabı Citeaux peynir ile çok güzel içilir.
ABBAYE DU MONT DES CATS – Fransa, İnek
Abbaye du Mont des Cats peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Abbaye du Mont des Cats peyniri, Kuzey Fransa'daki Godewaersvelde kasabasında aynı adı taşıyan bir manastırda keşişler tarafından yapılır. Peynir yapımı için yerel çiftliklerden toplanan inek sütü kullanılır ve toplanan inek sütü peynir üretimi için hafifçe pastörize edilir. Olgunlaşma süreci yaklaşık 4-5 hafta sürer. Bu işlem sırasında peynir kalıplarını teşvik etmek için tuzlu su çözeltisi ile yıkanır. Sonra Anatto tohumlarından elde edilen kırmızı bir boya olan Roucou ile boyanır. Peynirin dokusu pürüzsüz ve esnektir, dokuda ara sıra peynir delikleri bulunur. Peynirin kabuğu turuncu-kırmızı renktedir. Peynirin lezzeti hafif yumuşak sütlü tuzludur.

ABERDEEN CROWDIE – İskoçya, İnek
Aberdeen Crowdie peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İskoç peyniridir. Olgunlaştırılmayan Cottage peynirine benzer bir peynir çeşididir. İngiltere ve İskoçya'da yapılır. Karaman kimyonu tohumları içerebilir. İngiliz Adalarında yarı pişirilen tek peynirdir. Yulaf ile lezzetlidir

ABERTAM PEYNİRİ – Çek Cumhuriyeti, Koyun
Abertam peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş koyun sütünden üretilen bir Çek peyniridir.
Abertam peyniri, Çek Cumhuriyetinin Karlovy Vary bölgesinde üretilen ünlü geleneksel bir koyun sütü peyniridir. Abertam peyniri soluk sarı renktedir. Olgunlaştırılmadan önce yaklaşık 2 ay kadar düzensiz küreler halinde biçimlendirilir. İnce sarı ila turuncu arasında doğal bir kabuk bulunan bu sert bir dokuya sahip olmakla birlikte çoğunlukla eritme için kullanılır. Abertam peyniri üretimi iyi ustalık isteyen bir peynirdir. Çek Cumhuriyetinin Bohemya dağlık bölgelerinin doğal çayırlarında otlayan koyunların çok lezzetli sütünden yapılır. Abertam peyniri soluk sarı renkte, asitli, güçlü ve keskin bir lezzete sahiptir. Abertam peyniri, peynir tadımı yönünden ve peynir tabaklarına olan katkısından dolayı mükemmel bir peynirdir. Onun karakteristik ekstra güçlü lezzeti çoğu zaman bira, koyu renkli bira, ve tatlı şaraplarla birleşince daha da artar. Abertam peyniri ayrıca elma ve ızgara peynir sandviçleriyle harika yenir.

ABONDANCE PEYNİRİ – Fransa, İnek
Abondance peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir Abondance peyniri Fransa'nın Haute Savoie bölgesinden alınmış orta boy bir dağ peyniridir. Yüzyıllardır, bu altın peynir, Fransa ve İsviçre arasındaki sınırın yakınında dağ evlerinde yapılmıştır. Sadece Abondance ırkı sığırlar tarafından üretilen pastörize edilmemiş inek sütünden yapılır. 1990 yılından bu yana, peynir prestijli AOC markasının tadını çıkarıyor. El yapımı olan, tekerlek şeklinde peynir, geleneksel yöntemlerle sadece AOC / PDO etiketi ile belirtilen coğrafi bölgede yapılmaktadır. Abondance peyniri soluk sarı renktedir. Peynir güçlü bir kokuya, tereyağı ve fındık lezzetine sahiptir. Peynirde asitliğin ve tatlılığın dengesini çok iyi korunmuş olup, peyniri dilimledikçe, çatlak vejetasyonun aromasını ortaya çıkar. Bununla birlikte, altındaki gri katmanı da içeren kabuğu lezzetli ve yenebilir durumdadır. Sıkı ama hafif ve hafifçe kumlu olan fildişi sarımsı peynir tekerlerinin dokusu kremsi ve kadifemsi görünümdedir. Kabuğu pürüzsüzdür ve koyu kahverengi bir renktedir. Peynirin olgunlaşması yaklaşık en az 100 gün sürer, bu nedenle tüm ayrıntılı kokular peynirin aromasında bulunur. Abondance peyniri tek başına yenebilir veya salata ile yenebilir veya Berthoud'da eritilebilir. Abondance peyniri, Malbec ve Cabernet Sauvignon şarapları ile iyi eşleşir.

ACAPELLA PEYNİRİ – Amerika, Keçi
Acapella peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş keçi sütünden üretilen bir Amerikan peyniridir. Acapella peyniri Amerika Birleşik Devletleri’nde California bölgesinde keçi sütünden üretilen yumuşka, olgunlaşmış bir peynirdir. Acapella peyniri, hafif taze bitkisel aromasıyla hafif, tereyağı lezzetinde bir tada sahiptir. Peynir, Beyaz Bordo şarabı ile servis edilir. Yumuşak posalı bir peynir olan Acapella peynirinin 3 çeşidi vardır. Piramit şeklinde olan Acapella peyniri, Yuvarlak şekilli Acapella peyniri, Yumuşak ve kremsi dokusu ile klasik bir Fransız keçi sütü görünümünü vermek için, kül tuzlama yaparken kıyılmış yuvarlağa eklenir.

ACCASCIATO – İtalya, İnek - Manda karışım
Accasciato, İtalyanca'da çökmüş anlamına gelen bir kelimedir. Accaciato peyniri pastörize edilmiş inek ve manda sütü arışımından üretilen bir İtalyan peyniridir Accasciato peyniri İtalya'da üretilen yumuşak, kremalı bir peynirdir. İnek ve Manda'nın taze sütü peynir mayası ile mayalanır, pıhtı kesilir ve suyu süzülür. Mevsime bağlı olarak 40 ila 60 gün olgunlaşma için bekletilir. Olgunlaşma sırasında peynir, yarı sert hamurlu ve soluk sarı bir duruma gelir ve bir kabuk oluşturur. Ascasciato peyniri tatlı lezzetli, aromatik taze bir aromada beğenilen bir peynir çeşididir.

ACKAWI – Lübnan, Filistin, Ürdün, İnek, Keçi, Koyun
Ackawi peyniri pastörize edilmiş inek sütünden bazen de keçi sütü veya koyun sütünden üretilen bir Filistin peyniridir Ackawi peynirinin ilk ortaya çıktığı yer Filistin’in Aker bölgesidir. Ackawi peyniri genellikle pastörize edilmiş inek sütü kullanılarak yapılır. Ancak keçi ve koyun sütü ile de yapılmaktadır.Ackawi peyniri beyaz renkte, elastik ve pürüzsüz yapıda, hafif, sütlü, tuzlu lezzette,yumuşak ve sütlü bir aromada bir peynirdir. Filistin, Lübnan, Ürdün, Suriye ve Kıbrıs'ta, insanların öğle yemeğinde ve akşam yemeğinde genellikle kerevizle yediği bir peynirdir. Mozarella, Feta veya bir Mizithra peynirlerine doku bakımından çok benzer. Erimeye kadar çok dirençli bir peynir olup ızgarada kızartılabilir. Ackawi peyniri bir yıla kadar saklanabilir.


ACORN PEYNİRİ – İngiltere, Koyun
Acorn peyniri çiğ koyun sütünden üretilen bir İngiliz peyniridir Acorn peyniri, İngilterede Bethania bölgesinde Little Acorn çiftliğinde Karen ve Don Ross tarafından tamamen Friesland ırkı koyun sütünden yapılmış, sert, tam yağlı bir peynirdir. Acorn peyniri için çiğ koyun sütü kullanılır. Acorn peyniri, koyu krem karamel, ezilmiş fındık ve narenciye bitkisi ile tamamlanan, otsu tadı olan sıkı, kırıntılı bir dokuya sahiptir. Acorn peyniri üç ila altı ay içinde olgunlaşır.

ADELOST – İsveç, İnek
Adelost peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İsveç peyniridir
Adelost peyniri bir İsveç mavi peyniridir. Adelost peyniri yumuşak bir peynir çeşididir ve mavimsi renktedir. Adelost peynirindeki mavi-gri damarlar, peynirin ayırt edici bir özelliğini oluşturur. Adelost peyniri keskin, tuzlu ve narin bir tada sahiptir. Adelost peyniri güçlü bir aromaya sahiptir. Adelost peynirinin olgunlaşma süreci iki ila üç aydır. Adelost peyniri, kalıplarında hafifçe noktalı solgun kremli bir davul şeklindedir.

AFFIDELICE AU CHABLIS PEYNİRİ – Fransa, İnek
Affidelice Au Chablis peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Affidelice au Chablis peyniri Fransa’da Burgonya bölgesinde yapılır. Affidelice au Chablis peyniri, Epoisses peyniriyle çok benzerlik taşır. İlkbaharın sonbaharında tam yağlı inek sütü önce pastörize edildikten sonra yapılan peynir, olgunlaşması için 3 – 4 hafta bekletilir. Affidelice au Chablis peynirinin en önemli noktası, olgunlaşma süreci bitene kadar yerel yüksek kaliteli beyaz Chablis şarabı ile düzenli olarak yıkanmasıdır. Bu şarap banyosu, peynirin içindeki sarı renkli fermentler üzerindeki etkisini yavaş yavaş etkiler. Olgunluğa yaklaştıkça, peynir bakır renginde parlamaya başlar. Affidelice au Chablis peyniri ahşap kutudan çıkarıldığında son derece kremsi ve kadifemsi duruma gelir. Dokusu yumuşaktır ve nemli, turuncu bir kabuk ile kaplıdır. Hafif, tuzlu lezzette olan peynirin güçlü, aromatik kokusunu mükemmel bir şekilde ortaya çıkar. Tatlı ve asitli meyvelerle iyi yenir. Chardonnay ve Chablis gibi beyaz şaraplarla yenirse lezzetini daha da artar.

AFUGEGA’L PITU PEYNİRİ – İspanya, İnek

Afugeaga’l Pitu peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İspanyol peyniridir. Afuega'l Pitu peyniri en eski İspanyol peynirlerinden birisidir. Ayrıca en yaygın Astur peynirlerinden biri olarak bilinir. Afuega'l Pitu adı boğucu pasta anlamındadır. Çünkü peynirin olağandışı dokusu, peyniri tadanın damağına yapışır. Afugea’l Pitu peyniri, merkezi Asturias - Kuzey İspanya'da Narceia nehrinin ve Nalon nehrinin alt havzalarına yayılmış kasabalarda, tam yağlı pastörize veya pastörize edilmemiş inek sütünden yapılmaktadır. 10 ila 48 saat boyunca, 20 ila 25 derece arasındaki bir sıcaklıkta bir kalıpta pişirilmek suretiyle yapılır. Afugea’l Pitu peynirinin, şekline, katkı maddelerine ve yaşlanma durumuna göre farklı türleri vardır.Ters çevrilmiş saksı biçimine benzeyen türü Troncado / Atroncau (Gövde) olarak adlandırılır. Afugega’l Pitu peyniri bloğu yuvarlak ise ve bir bez torba biçimine benziyorsa, buna Trapo / Trapu (Kumaş) adı verilir. Ayrıca peynir yaparken kırmızı biber veya biber tozu eklenirse veya peynir kırmızı rengini alarak kırmızı biber içinde yuvarlanırsa buna Roxu / Rojo denir. Bu tip Afuega'l Pitu peyniri olgunlaştığında her zaman yenildiği için çok güçlü ve baharatlı bir tada sahiptir. Genelde ekmek eşliğinde tadılır. Afugega’l Pitu peyniri biber eklemeden yapılırsa, o zaman renk beyaz kalır ve buna Blanco / Blancu denir. Afuega'l Pitu peynirinin bu çeşidi yumuşak, beyaz, hafif, ve genellikle yapışkan kabukludur. Bu türlere ek olarak, peynirin yaşlandırıldığı zamanın uzunluğuna göre aynı zamanda sertleşmiş, yarı kürlenmiş veya yumuşak gibi çeşitleri de vardır. Afugegal’l Pitu peyniri bütün bir yıl boyunca üretilmesine rağmen, en iyi çeşidi ilkbahar ve kış aylarında yapılan peynirdir. Çünkü yağ içeriği bu mevsimlerde en yüksek düzeydedir. Afuega'l Pitu peyniri taze ya da hafif havalandırıldığında ya da birkaç hafta sonra taze, nemli, iyi havalandırılmış bir atmosferde olgunlaştığında yenilir.

AGGIANO PEYNİRİ – Amerika, İnek (Jersey)
Aggiano peyniri pastörize edilmiş Jersey ineği sütünden üretilen bir Amerikan peyniridir. Aggiano peyniri, kuru ve sert bir peynirdir. Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah bölgesinde üretilmektedir. Bu peynir adını tarifini öneren Utah Devlet Üniversitesi’nden almıştır. Bu kuru ve kremsi Aggiano peyniri, hafif ananas tadındadır. Aggiano peyniri tereyağlı keskin bir lezzettedir. Aggiano peyniri, kırmızı şaraplar, meyveli buğday biraları, şampanya, beyaz turunçgil şarapları veya çavdar viskisi ile yenir.
Aggiano peynirinin ayrıca fırınlanmış fındık, çikolata, taze meyve, makarna veya şarküteri ürünleri ile de yenmesi uygundur.

AILSA CRAIG PEYNİRİ – İskoçya, Keçi
Ailsa Craig peyniri pastörize edilmiş keçi sütünden üretilen bir İskoç peyniridir. Ailsa Craig peyniri adını Firth of Clyde'daki simgeleşmiş adadan alır. Ailsa Craig peyniri İskoçya’nın Stewarton bölgesinde pastörize edilmiş keçi sütünden yapılmış bir İskoç peyniridir. Ailsa Craig peyniri beyaz renkte yarı yumuşak bir peynir çeşididir. Kremalı ve kabarık biçimdedir. Bu kabarık, güzel hazırlanmış peynir, keçi sütü lezzetine sahip kremalı olup ağızda hemen erime özelliğine sahiptir. İskoçya'da üretilen kaya şekilli Ailsa Craig peyniri bir paket gibi sarılır.


AIREDALE PEYNİRİ – Yeni Zellanda, İnek
Airedale peyniri, Yeni Zelanda'da yarı pastörize edilmiş inek sütünden üretilen yarı yumuşak bir gurme peyniridir. Airedale peyniri adını, üretildiği Kuzey Otagos ovalığındaki Airedale tarım bölgesinden alır. Airdale peyniri soluk sarı renkte, pürüzsüz bir dokuda yumuşak bir peynirdir. Airdale peynirinin kabuğunda derin kırmızı mum kaplaması vardır. Airadale peyniri yarı pastörize inek sütünden yapılır. Açık renkte çimensi bir kokusu vardır. Peynirde bazen peynir delikleri görülebilir. Airedale peyniri dilde eriyen, keskin, tuzlu ve sütlü lezzette bir tada sahiptir.
Airdale peyniri, Zinfandel şarabıyla en iyi şekilde eşleştirilir.


ALENTEJO – Portekiz, Koyun – Keçi karışım
Alentejo peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş koyun sütü ile keçi sütü karışımından üretilen bir Portekiz peyniridir. Alentejo peyniri yapımı için genelde koyun ve keçi sütü karıştırılır. Bazen inek sütü de içerebilir. Rennet ile pıhtılaştırılır.

ALIUM PIPER PEYNİRİ – Avustralya, Keçi
Alium Piper peyniri pastörize edilmiş keçi sütünden üretilen bir Avustralya peyniridir. Allium Piper peyniri, Güney Avustralya’da pastörize keçi sütünden yapılan kremalı ve yumuşak bir peynir çeşididir. Keçi sütleri pastörize edildikten sonra geleneksel yöntemle mayalanır. Birkaç saat sonra pıhtı kesilir ve ertesi güne kadar peynir süzülür. Peynire çok az miktarda tuz, ezilmiş sarımsak, karanfil ve az karabiber eklenir ve sonra karışımı kontrollü bir ortamda yaklaşık 10 gün peynirin olgunlaşması beklenir.

Bu şık, taze ve beyaz renkteki Alium Piper keçi peyniri, mükemmel bir peynir çeşididir. Keçi sütü peynirleri ile karşılaştırıldığında Alium Piper peynirinde yoğun bir keçi tadı yoktur. Alium Piper peyniri beyaz renkte, kremalı ve yumuşak bir peynirdir. Alium Piper peyniri sarımsak ve biber aromalı karakteristik bir baharat lezzetine sahiptir. Bu lezzetli Alium Piper peyniri mayasız ekmekle çok güzel yenir.

ALLGAUER EMMENTALER – Almanya, İnek
Allgauer Emmentaler peyniri çiğ inek sütünden üretilen bir Alman peyniridir. Allgauer Emmentaler peyniri, İsviçre kökenli Emmentaler peynirinin Almanca versiyonudur. Almanya’nın Swabia bölgesinde pastörize edilmemiş inek sütünden yapılmış sert bir peynirdir. Allgauer Emmentaler peyniri, sarı renklidir. Allgauer Emmentaler peyniri sert ve sağlam bir dokuya sahiptir. Peynirin hafif bir çatlak lezzet tadında doğal bir kabuğu vardır. Allgauer Emmentaler peynirinin keskin bir kokusu vardır. Bu peynir İsviçre'deki meyvelerden daha naziktir. Peynirin olgunlaşma süresi 3 aydan daha fazladır.Allgauer Emmentaler peyniri Almanya'nın en meşhur sert peynirdir. Pastörize edilmemiş inek sütünden yapılır. Lezzeti yumuşaktan serte kadar yaşına bağlı olarak değişir. Parçalanmaya, dilimlenmeye ve eritmeye uygundur.

ALMNAS TEGEL PEYNİRİ – İsveç, İnek
Almnas Tegel peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İsveç peyniridir. Almnas Tegel peyniri, sık sık basılan, yıpranmış bir İsveç tuğla peyniridir: Peynirin yapımında 18. yüzyılın sonlarından itibaren İsveç’teki Almnas tuğla fabrikası tarafından üretilen el yapımı tuğlalardan etkilenilmiştir. Almnas Tegel peyniri bir çocuğun ayak izlerine benzeyen bir kabuğa sahiptir.
Almnas Tegel peynir tekeri, yaklaşık 27 kg ağırlığında büyük bir peynirdir. Brevibacterium spp. denilen bakteri kültürünün bulaşmasıyla elde edilen rustik, tuğla kırmızısı renginde yıkanmış kabuğu vardır. Almnas Tegel peynirinin iç dokusu genellikle düzgün, bazen küçük delikler ve çatlaklar içerir. Almnas Tegel peynirinin rengi fiyatına bağlı olarak fildişi renginden saman rengine kadar değişir. Peynirin tatlı, karamelimsidir ve meyvemsi bir tada sahiptir. Peynir hafif tereyağımsı viski aromasına sahiptir. Peynirin kabukları zaman zaman turuncu veya ananas kokar. Almnas Tegel peynirinin olgunlaşma süresi 18 ile 30 ay arasında değişir.


ALSATIAN MUENSTER – Fransa, İnek
Alsatian Munster peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Alsatian Munster peyniri ilk defa orta çağda rahipler tarafından üretilen bir Fransız peyniridir. Peynir baharatlı bir lezzete sahiptir.

ALTEMBURGER – Alman, Keçi
Altemburger peyniri pastörize edilmiş keçi sütünden üretilen bir Alman peyniridir.
Altemburger peyniri olgun, yarı yumuşak bir peynir çeşididir.

ALVERCA PEYNİRİ – Portekiz, Keçi, Koyun
Alverca peyniri pastörize edilmiş keçi sütünden veya koyun sütünden üretilen bir Portekiz peyniridir.
Alverca peyniri yumuşak ya da yarı sert bir peynirdir. Alverca peynirinin yağ oranı yüksektir. Peynirin yaklaşık % 40 ila % 50 si süt yağından oluşur. Alverca peynirinin olgunlaşma süresi ortalama 6 aydır. Alverca peyniri Riesling denilen şarap ile yenilir.

AMERICAN – Amerika, İnek
American peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Amerikan peyniridir.
American peyniri çok yumuşaktır ve kremsi sarı renktedir. American peyniri işlenmiş bir peynirdir. American peyniri sandviçler ve çerezler için kullanılır. Krakerler ve ekmek ile uygundur.

APPENZELLER – İsviçre, İnek
Appenzeller peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İsviçre peyniridir. Appenzeller peyniri olgunlaştırılmadan önce elma şarabında veya beyaz şarapta salamura edilir. Appenzeller peyniri Emmenthaler peynirinden daha nemli ve kremsi yapıda bir peynirdir. Gruyere peynirinden belirgin olarak daha hassas bir lezzete sahiptir. Appenzeller peyniri ilk defa İsviçreli Rahipler tarafından 11. yüzyılda üretilmiştir. Appenzeller peyniri değerli bir peynirdir.


APPETITOST – Danimarka, İnek
Appetitost peyniri yayık altı suyundan üretilen bir Danimarka peyniridir. Appetitost peyniri fındık benzeri bir tada sahiptir. Karaman kimyonu içerebilir. Appetitost peyniri yarı yumuşak bir Danimarka peyniri çeşididir.

ARAKADZ – Rusya, Koyun
Arakadz peyniri çiğ koyun sütünden üretilen bir Rus peyniridir. Arakadz peyniri lezzetli ve yarı sert bir peynir çeşididir.

ARDENNES HERVE – Belçika, İnek
Ardenes Herve peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Belçika peyniridir. Ardenes Herve peyniri kadifemsi bir yapıya sahip tatlı bir Belçika peynir çeşididir.

ASADERO – Meksika, İnek
Asadero peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Meksika peyniridir. Asadero peyniri, Oaxaco olarak da adlandırılan örgülü bir peynir çeşididir. Kolayca eriyen bir Meksika peynir çeşididir.

ASIAGO – İtalya, Koyun, İnek
Asiago peyniri pastörize edilmiş koyun veya inek sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Asiago peyniri keskin lezzetli bir peynirdir, Asiago peyniri orijinainlde koyun sütünden elde edilir, günümüzde inek sütünden elde edilir. Asiago peyniri yoksul kişilerin Parmesan peyniridir. Asiago peyniri yeni iken orta sert ve sıkı bir yapıya sahiptir, hafif tuzlu bir peynirdir ve sandviçler için çok uygundur. Olgunlaştıkça sertleşir ve sertleştikçe de iyi bir ızgara peyniri durumuna gelir. Amerikan Asiago peyniri İtalyan Asiago peyniri kadar iyi değildir.

AUVERGNE – Fransa, İnek
Auvergne peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Auvergne peyniri mavi damarlı bir Fransız peynir çeşididir.

AZEITAO – Portekiz, Koyun
Azeitao peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş koyun sütünden üretilen bir Portekiz peyniridir. Azeitao peyniri pahalı bir yumuşak peyniridir.

BABY GOUDA – Amerika, İnek
Baby Gouda peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Amerikan peyniridir.
Baby Gouda peyniri yarı yumuşak peyniridir. Az miktarda tereyağı ile olgunlaşmamış Edam peynirinden daha hafiftir.

BACKSTEINER – Almanya, İnek
Backsteiner peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Alman peyniridir. Backsteiner peyniri tuğla şeklinde olan Bavarian peyniridir. Neredeyse Limburger peyniri kadar keskin kokuludur.

BANON - Fransa, İnek, Keçi
Banon peyniri pastörize edilmiş inek sütü veya keçi sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Banon peyniri sert ve sıkı bir yapıya sahip bir Fransız peyniridir. Lezzeti yaşına göre artar. Olgunlaştıkça güçlü bir ekşi tat halini alır.

BARBACENA – Brezilya, İnek
Barbacena peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Brezilya peyniridir. Barbacena peyniri sert ve sıkı bir yapıya sahiptir.

BARBEREY – Fransa, İnek
Barbarey peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Barbarey peyniri Fromage de Troyes olarak da bilinir. Barbarey peyniri keskin kokulu bir Fransız peyniridir.

BATH CHEESE – İngiltere, İnek
Bath Cheese peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İngiliz peyniridir. Bath Cheese peyniri İngilizlerin yumuşak beyaz bir peyniridir ve dikkatle lezzetlendirilmiştir.

BATTELMATT - İsviçre, İnek
Battelmatt peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İsviçre peyniridir.
Battelmatt peyniri Tilsiter peynirinin lezzetine benzer bir lezzete sahiptir.

BAYRISCHER BIERKASE – Almanya, İnek
Bayrischer Bierkase peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Alman peyniridir. Bayrischer Bierkase peyniri bir Bavarian peyniridir. Bayrischer Bierkase peyniri büyük bir bardaktaki bira içine bandırarak yenir.

BEAUFORT – Fransa, İnek
Beaufort peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Beaufort peyniri Gruyere de Beaufort peyniri olarak da adlandırılır. Gruyere peynirine benzerdir fakat Beaufort peynirinde çok az veya hiç gözenek yoktur. Aynı zamanda daha yumuşak ve daha hafiftir.

BEAUMONT – Fransa, İnek
Beaumont peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir.
Beaumont peyniri yarı yumuşak bir peynirdir. Brie peyniri gibi hafif ve kremsidir.

BEENLEIGH BLEU – İngiltere, Koyun
Beenleigh Bleu peyniri çiğ koyun sütünden üretilen bir İngiliz peyniridir. İlk defa İngiltere’de Devon bölgesinde üretilmiştir. Beenleigh Bleu peyniri yerel bir mavi ve damarlı bir peynirdir.

BEJA – Portekiz, Koyun
Beja peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş koyun sütünden üretilen bir Portekiz peyniridir. Beja koyun peyniri gençken yumuşak ve yağ gibidir ancak olgunlaştıkça yarı sert ve baharatlı bir duruma gelir. Beja koyun peyniri orta düzeyde tuzlu bir peynir çeşididir. .

BEL LAGO – İsviçre, İnek
Bellago peyniri, pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İsviçre peyniridir. Bellago peyniri lezzetli bir tada sahip, yarı yumuşak bir peynirdir.

BELLELAY – İsviçre, İnek
Belleray peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İsviçre peyniridir. Belleray peyniri Gruyere peynirinin lezzetine benzeyen yarı yumuşak bir peynirdir. Bellerya peyniri Tete de Moine peyniri olarak da bilinir. .

BELLETOILE
Belletoile peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Belletoile peyniri üç katlı kremsi bir peynirdir. Belletoile peyniri hafif bir peynir çeşididir.

BEL PAESE – İtalya, İnek
Bel Paese peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Bel Paese peyniri hafif bir peynir olup, süngerimsi bir dokuya sahiptir. Bel Paese peynirinin iç kısmı kremsi sarı renktedir. Bel Paese peyniri orijinal bir İtalyan peyniridir. Bel Paese peyniri tatlılar ve çerezler için kullanılır. Bel Paese peyniri taze meyvelerle ve gevrek Fransız ekmeğiyle uyumludur.

BERGQUARA – İsveç, İnek
Berquara peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İsveç peyniridir. Berquara peyniri Gouda peynire benzer.

BERLINER KUHKASE – Almanya, İnek
Berliner Kuhkase peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Alman peyniridir. Berliner Kuhkase peyniri karaman kimyonu tohumuyla yapılır. Berliner Kuhkase peyniri yumuşak bir peynirdir.

BERTOLLI – İtalya, Koyun
Bertolli peyniri pastörize edilmiş koyun sütünden üretilen bir İtalyan peynir çeşididir. Bertolli koyun peyniri sert ve sıkı bir yapıya sahip ve lezzetlidir.

BIERKASE – Almanya, İnek
Bierkase peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Alman peyniridir. Bierkase peyniri Limburger peynirine rakip bir keskin aromaya sahip yarı yumuşak bir peyniridir.

BIFROST – Norveç, Keçi
Bifrost peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş keçi sütünden üretilmiş bir Norveç peyniridir. Bifrost peyniri hem doğal olarak çiğ keçi sütünden hem de pastörize keçi sütünden elde edilen beyaz renkte ünlü bir keçi peyniridir. Bifrost peyniri sadece Norveç'te üretilir.

BITTO – İtalya, İsviçre, İnek
Bitto peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilmiş bir İtalya, İsviçre peyniridir. Bitto peyniri Fontina peynirine benzer. Bitto peyniri yarı sert bir peynirdir. Bitto peyniri olgunlaştıkça daha sert ve daha lezzetli bir tada sahip olur. Bitto peyniri sadece İtalya'da ve İsviçre'de üretilmektedir..

BLARNEY – İrlanda, İnek
Blarney peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilmiş bir İrlanda peyniridir. Blarney peyniri lezzetli bir aromaya sahip bir yumuşak peynir çeşididir. Blarney peyniri Fontina familyasına aittir.

BLAUSCHIMMELKASE – Almanya, İnek
Blauschimmelkase peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Alman peyniridir. Blauschimmelkase peyniri mavi bir peynirdir. İki çeşidi vardır. Bunlardan birincisi Edepilz Blue peyniri % 26 tereyağı içeren gevrek ve keskin bir lezzete sahiptir; ikinci bir çeşidi Creamy Blue'dur. Creamy Blue % 70 tereyağı içerir ve çift kat kremli olarak kategorize edilir. Brie peyniri gibi yumuşak tatlı bir lezzete sahiptir.

BLEU – Fransa, İnek
Bleu peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Bleu peyniri keskin bir tada sahip, baharatlı, mermerli, mavi damarlı, yarı yumuşak, kremsi beyaz renkte bir peynirdir. Bleu peynirinin çok çeşidi vardır. Bleu peyniri peynir işletmesinde kullanılan farklı sütlere göre ayırt edilir. Bleu peyniri büyük bir peynirdir. Taze meyvelerle ve tatlı krakerlerle uyumludur.

BLUE d'AUVERGNE – Fransa, İnek
Blue d’Auvergne peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peynir çeşididir. Fransız rokfor peyniridir. Blue d’Auvergne peyniri sert yapıda bir peynir olup kuvvetli tadı ve aromasıyla daha az tuzludur.

BLEU de GEX - Fransa, İnek
Bleu de Gex peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Bleu de Gex peyniri Stilton peynirinin çok iyi bir versiyonu olarak kabul edilir.

BLUE PEYNİRİ – Amerika, İngiltere, İnek
Blue peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Amerikan ve İngiliz peyniridir. Blue peyniri mavi damarlı bir peyniridir ve Penicilliium roqueforti küfü kültürünün peynire yapım aşamasında enjekte edilmesiyle elde edilir.

BLUE DORSET PEYNİRİ - BLUE VINNEY PEYNİRİ – İngiltere, İnek
Blue Dorset peyniri, Blue Vinney peyniri adıyla da bilinir. Blue dorset peyniri pastörize edilmiş iİnek sütünden üretilen bir İngiliz peyniridir. Blue Dorset peyniri küf de içeren olgunlaşmış bir peynir çeşididir.

BOERKASE – Amerika, İnek
Boerkase peyniri Amerika Birleşik Devletleri’nde pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Amerikan peyniri çeşididir. Boerkase peyniri yarı yumuşak bir peynirdir. Boerkase peyniri sadece inek sütünden üretilir ve tereyağımsıdır. Karaman kimyonu eklenmiş ve doğal olarak tütsülenmiş hali de bulunabilir.

BOLA – Portekiz, İnek
Bola peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Portekiz peyniridir. Bola peyniri yarı sert yapıda bir peynir çeşididir.

BONBEL – Fransa, İnek
Bonbel peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Bonbel peyniri yarı yumuşak, tatlı bir peynirdir. Amerikan Munster peynirine benzer bir tada sahiptir. Bonbel peyniri sadece Fransa'da üretilir.

BONCHESTER – İskoçya, İnek
Bonchester peyniri, pastörize edilmiş inek sütünden yapılan yumuşak bir İskoç peyniridir.

BONDANE – Fransa, İnek
Bondane peyniri pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir Fransız peyniridir. Bondane peyniri Tomme ailesinden gelen bir peyniridir. Bondane peyniri yağı alınmış – yağsız Bondane peyniri veya tam yağlı Bondane peyniri olarak iki tipte üretilir. .

BONDOST – İsveç, İnek
Bondost peyniri pastörize edilmiş inek sütünden yapılmış bir İsveç peyniridir. Bondost peyniri olgun bir tada ve sert - sıkı bir yapıya sahiptir. Bondost peyniri çok miktarda karaman kimyonu tohumu veya kimyon içerir.

BOURSAULT – Fransa, Keçi
Boursault peyniri çiğ keçi sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Boursault peyniri üç katlı-kremsi bir peynirdir. Boursault peyniri zengin ve kremsidir.

BOURSIN PEYNİRİ – Fransa, İnek
Boursin peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Boursin peyniri yumuşak, krem peynir yapısında peynirdir. Boursin peyniri çok lezzetli bir aromaya sahiptir. Genellikle krakerlerle servis edilir. Biberiye, rezene ve taze soğan ile yapılan taze otlu ve iri çekilmiş karabiber ile üzeri kaplanmış biberli çeşitleri mevcuttur.

BRANDKASE – Almanya, İnek
Bir Alman ekşi süt peyniridir. İnek sütünden yapılır. Tereyağı ile karıştırılır ve eski bira varillerinde olgunlaştırılır daha sonra periyodik olarak bira ile nemlendirilir.

BRESSE BLEU – Amerika, İnek
Bresse Bleu peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Amerikan peyniridir. Bresse Bleu peyniri mavi bir peynirdir. Kremsidir ve hafiftir.

BRICK – Amerika, İnek
Brick peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Amerikan peyniridir.Brick peyniri Bierkase veya bira peyniri olarak da bilinir. Brick peyniri sıkı bir peynirdir. Sarı renklidir ve Cheddar peynirinden daha keskin kokuludur. Çavdar ekmekli sandviçlerle çok uygundur.

BRICOTTA - Korsika, Fransa, Koyun
Bricotta peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş koyun sütünden elde edilen yarı yumuşak bir Korsika peyniridir. Bricotta peyniri tuzlu bir peynir çeşididir.

BRIDAMOUR – Korsika, Fransa, Koyun, Keçi
Bridamour peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş koyun veya keçi sütünden elde edilen yarı sert hafif bir Korsika peyniridir.

BRIE – Fransa, İnek
Brie peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen yumuşak yapılı bir Fransız peyniridir. Brie peyniri adını üretildiği Fransız kasabasından alır. Brie peyniri, Fransa'nın en beğenilen ve uluslararası ticareti yapılan bir peynir çeşididir.
Brie peyniri dünyanın dört bir yanında farklı çeşitte sütlerle üretilebilmesi ve sertifika bakımından ticari olarak iki çeşitte üretilebilmektedir. Bunlar, Brie de Meaux ve Brie de Melun peynirleridir. Tarih kayırlarına göre Şarlman'ın bu peynir ile ilgili bir öyküsü de vardır. Brie peyniri, farklı birçok çeşide sahiptir. Düz Brie, Otlu Brie, Çifte Brie ve Üçlü Brie gibi çeşitleri vardır.Brie peyniri, Camembert peynirinden daha fazla ve keskin lezzetlidir. Yumuşaktır, Kremamsı ve meyve aromalı bir tada sahiptir. Büyük tekerlekler şeklinde üretilmektedir. Üstü ince ve yenilebilir beyaz bir tabaka ile kaplıdır. Zarif bir tada sahiptir. Lezzet katıcı mantarlar ilave etmek mükemmel Brie'nin sırrıdır. Pastörize edilmemiş süt kullanılmadıkça amonyağın varlığı fazla olgunlaşma olduğunun göstergesidir. En iyi ve en lezzetli Brieler pastörize edilmemiş sütlerden elde edilenlerdir. Tatlılar, çerezler, Snek ve kanapeler için ideal bir peynirdir.

BRILLAT-SAVARIN – Fransa, İnek
Brillat – Savarin peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Brillat – saverin peyniri lezzetli tadıyla bir Fransız tatlı peyniridir.

BRINDZA – Slovakya, Rusya, Koyun, Keçi
Brindza peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş koyun ve keçi sütünden üretilen bir Slovak ve Rus peyniridir. Brindza peyniri aynı aileden Feta peynirine benzer. Brindza peyniri yumuşak bir peynirdir ve sütümsü bir tada sahiptir.

BROCCIO - Korsika, Fransa, Koyun, Keçi
Broccio peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş koyun veya keçi sütünden üretilen bir Korsika – Fransız peyniridir. Broccio peyniri Bricotta peynirine benzer.

Le BROUERE – Fransa, İnek
Le Brouere peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Le Brouere peyniri İsveç Gruyere peynirinin Fransız versiyonudur.

BUCHE DE CHEVRE – BÜŞ PEYNİRİ – Fransa, Keçi
Buche de Chevre peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş keçi sütünden yapılan dünyaca ünlü bir Fransız peyniridir. Buche de Chevre keçi peyniri keçi sütünden üretilen lezzetli bir taze krema peyniridir. Buche de Chevre peyniri Fransa'nın en çok tüketilen peynirleri arasında yer alır. Büş peyniri olarak ülkemizde de üretimi yapılmakta olan bir peynirdir. Buche de Chevre peyniri üzerine reçel, bal veya zeytinyağı konularak tüketilebilir, salatalara karıştırılabilir ya da kızartılabilir. Buche de Chevre peyniri kahvaltının yanı sıra diğer öğünlerde de yenebilir. Buche de Chevre peyniri hemen tüketilmeyecek ise kendi ambalajında saklanmalıdır. Bütün peynir çeşitleri, ışıksız ortamda, buzdolabında muhafaza edilirler. Buche de Chevre peynirinin ambalajı açıldıktan sonra ise uygun bir saklama kabında, hava ile teması kesilerek korunmalıdır.

BURRATA – İtalya, İnek, Manda
Burrata peyniri pastörize edilmiş inek veya manda sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Burrata peyniri dünyadaki en iyi taze peynir olarak kabul edilir. Apulia, Güney İtalya bu peynirin kaynağıdır, büyük bir Mozzarella peynirine benzer, ağırlığı yaklaşık 1 pounddur. Geleneksel olarak manda sütünden elde edilirdi fakat artık günümüzde inek sütü kullanılmaktadır. Burrata peyniri tereyağı tadına sahiptir ve Mozzarella peynirinden daha yüksek yağ içeriğine sahiptir. Burrata peynirinin kabuğu ve dış kısmı yenilebilir. Burrata peyniri yumuşak ve kremsi bir İtalyan peyniridir.

BUTTERKASE – Almanya, İnek
Butterkase peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Alman peyniridir. Butterkase peyniri Almanya'nın tereyağı peyniridir. İçerisinde hiç tereyağı olmadığı zamanda, lezzeti tereyağı gibidir. Butterkase peynirinin sadece % 45'i tereyağıdır. Butterkase peyniri eritilerek de tüketilebilir.

CABOC – İskoçya, İnek
Caboc peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İskoç peyniridir. Caboc peyniri aslında peynirimsi bir kremadır. Caboc peyniri tereyağı açısından zengindir. Caboc peyniri lezzetli bir aroma için yulaf unu içine yuvarlanır.

CABRALES – İspanya, Keçi, Koyun
Cabrales peyniri İspanya'nın kuzey kısmından gelen ve çiğ keçi sütü veya çiğ koyun sütü veya çiğ inek sütünden elde edilen yarı sert bir mavi İspanyol peyniridir.

CABREIRO – Portekiz, Koyun – Keçi karışım
Cabreiro peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş koyun ve keçi sütü karışımından elde edilen bir Portekiz peyniridir. Cabreiro peyniri taze ve gençken lezzeti hassastır, yaşı ile birlikte daha keskin duruma gelir.

CABRINNETI – Danimarka, İnek
Cabrinneti peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Danimarka peyniridir. Cabrinneti peyniri Danimarka'nın yumuşak tatlı bir peyniridir.

CABRION – Fransa, Keçi
Cabrion peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş keçi sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Cabrion peynirinin kabuk tabakaları üzümler arasında olgunlaştırılır.

CACHAT – Fransa, Keçi, Koyun
Cachat peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş koyun veya keçi sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Cachat peyniri yumuşak ve kremsidir. Cachat peyniri bazı zamanlarda şarap ve konyak ile karıştırılır.

CACIOCAVALLO – İtalya, İnek
Caciocavallo peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Cavallo sözcüğü İtalyanca At demektir. Adından da anlaşılacağı üzere önceleri Caciocavallo peyniri sadece At sütünden yapılmaktaydı. Cacıocavallo peyniri, Güney İtalya’nın Campania bölgesinde Podolica denilen son derece ender bulunan inek ırkının sütünden yapılır. Yaz aylarında inek sürüleri, çilek, yaban mersini ve kiraz olan dağlara gider. Böylece bu besinler peynire, zarif, meyvemsi bir lezzet verir.
Sıkı bir yapıya sahip, yağımsı, dış kısmı az kahverengi ve tütsülenmiş bir lezzete sahiptir. İtalya'da üretilir ve Provolone benzeridir. Olgunlaştıkça sertleşir.

CACIOFIORE UMBRO – İtalya, İnek
Caciofiore Umbro peyniri yağı alınmış pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Caciofiore Umbro peyniri yumuşak bir peynir çeşididir. Caciofiore Umbro peyniri taze veya olgunlaşmış halde tüketilebilir. Caciofiore Umbro peyniri yumuşak bir tada sahiptir, hafif hoş kokulu bir yapısı vardır.

CACIOTTA ROMANA - İtalya, İnek
Caciotta Romana peyniri pastörize edilmiş koyun ve inek sütü karışımından üretilen bir İtalyan peyniridir. Caciotta Romana peyniri daha çok bir masa peyniri olarak taze olarak tüketilir fakat pişirmede de kullanılır. Caciotta Romana peyniri genellikle ızgara yapılarak veya zeytinyağında hafifçe kızartılarak tüketilir.

CACIOTTA TOSCANA - İtalya, Keçi, Koyun, İnek
Caciotta Toscana peyniri pastörize edilmiş inek sütünden, keçi sütünden ve koyun sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Genel olarak Caciotta peynirleri başlığı altında sınıflandırılır, İtalya’nın Toslana, Marches ve Umbria bölgelerinin yaylalarından gelen inek, keçi ve koyun süt ürünlerinin sonsuz çeşidini içerir.

CAERPHILLY – Galler, İngiltere, İnek
Caerphilly pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Galler, İngiliz peyniridir. Caerphylly peyniri lezzetli bir tada sahip olan hafif bir Galler veya İngiliz peyniridir. Caerphylly peyniri yarı yumuşaktan yarı serte doğru bir yapıya sahiptir.Gevreksidir ve hafif tuzlu bir tada sahiptir ve yayık altını anımsatır.

CAMEMBERT PEYNİRİ - Fransa, İnek
Camembert peyniri günlük taze inek sütünden üretilen dünya çapında tanınmış bir Fransız peyniridir. Camambert peyniri, adını Fransa’nın Orne kentindeki Camembert kasabasından almıştır. Camembert peyniri Camembert kasabasında, 18.yüzyılın sonlarından başlayarak Normandiya döneminde üretilmeye başlamıştır. Camembert peynirinin birçok çeşidi vardır. Chamembert peynirinin dışı beyaz bir küf florası ile kaplıdır. Olgunlaştıkça yumuşaktan keskinliğe doğru değişen kendine özgü bir tada sahiptir. Camembert peyniri, ilk üretilmeye başladığından beri günlük taze inek sütüyle yapılmaktadır. Camembert peyniri özellikle 1.Dünya Savaşı sonrasında oldukça fazla tüketilen bir peynir türü olmuştur. Zamanla tüketme pratikliği ve lezzetiyle uluslararası bilinen peynirlerden biri olmuştur. Camembert peyniri sıcak havalarda Türkiye'deki Kaşar peyniri gibi erimektedir. Chamembert peyniri mükemmel bir snek ve tatlı peyniridir.

CANESTRATO – Sicilya, İtalya, Koyun
Canestato peyniri çiğ koyun sütünden üretilmiş bir İtalyan peyniridir. Canestrato peyniri aslında olgunlaştırılmış bir Sicilya peyniridir ve keskin kokulu sert bir peynirdir.

CANTAL – Fransa, İnek
Cantal peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilmiş bir Fransız peyniridir. Cantal peyniri Cheddar peynirinin Fransız versiyonudur. Cantal peyniri Fransa'nın en eski peynirlerindendir. Cantal peyniri sert ve sıkı bir peynir olup olgunlaştıkça gevrek bir yapıya dönüşür.

CAPRICE des DIEUX – Fransa, İnek
Caprice des Dieux peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Caprice des Dieux peyniri Fransa'nın hafif yumuşak çift katlı krem peyniridir ve hoş bir tada sahiptir.

CARAMELISED ONION CHEDDAR PEYNİRİ – İngiltere, İnek
Karamelize Soğanlı İngilz Cheddar peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İngiliz peyniridir. Karamelize Soğanlı İngiliz Cheddar peyniri İngiltere'de Yorkshire bölgesinde tarihi Wensleydale Creamery tarafından yapılan geleneksel İngiliz peyniridir. Karamelize Soğanlı İngiliz Cheddar peynirine Altın kaşar peyniri de denir.
Karamelize Soğanlı Cheddar peyniri, klasik kaşar peyniri gibi, soluk sarı renkte, soğan aromasında, hafif tatlı, keskin lezzette, kremalı, yoğun ve yarı sert bir peynir çeşididir. Karamelize Soğanlı Cheddar peyniri, pastörize edilmiş inek sütü ile yapılır. Bira ile yenir. Sandviçler, sosisli sandviçler ve ızgara bifteklerde de kullanılır.


CARRE FRAIS – Fransa, İnek
Carre Frais peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir.Carre Frais peyniri Gervais peyniri olarak da bilinir. Carre Frais peyniri tatlı bir Fransız krem peyniridir.

CARRE de L'EST – Fransa, İnek
Carre de L’est peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Brie peyniri ve Camembert peynirleri arasında bir peynir olarak bilinir.

CASERA – Yunanistan, Türkiye, Keçi
Casera peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş keçi sütünden üretilen bir Yunan, Türk peyniridir. Casera tuzlu bir keçi peyniridir. Casera peyniri Fontina peynirine benzer bir tada sahiptir. Casera peyniri sadece Yunanistan ve Türkiye’de üretilir.

CASHEL BLUE – İrlanda, İnek
Cashel Blue peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İrlanda peyniridir. Cashel Blue peyniri mavi damarlı ve sert bir peynir çeşididir.

CASHKAVALLO – KAŞKAVAL PEYNİRİ - Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye, İnek
Cashkavallo - Kaşkaval peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Balkan peyniridir. Kaşkaval peyniri Balkan ülkelerinde üretilir. Kaşkaval peyniri Caciocavallo peynirine çok benzer.

CASTELO BRANCO - Portekiz, Koyun
Castello Branco peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş koyun sütünden üretilen bir Portekiz peyniridir. Castello Branco peynirinin tadı Queijo da Serra peynirine benzer. Castello Branco peyniri olgunlaşmış peynir olarak daha çok kullanılır.

CEDULAIT - Fransa, İnek
Cedulait peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Cedulait peyniri Ricotta peynirinin bir çeşididir ve lor olmaksızın düzgündür. Cedulait peynirinin tadı lezzetlidir ve tereyağı içeriği % 20 kadardır.

CHABICHOU – Fransa, Keçi
Chabichou peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş keçi sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Chabichou peyniri düzgün, yumuşak bir Fransız peynir çeşididir.

CHANAKH PEYNİRİ - KLUKH PANIR – Rusya, İnek, Koyun
Chanak peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş inek veya koyun sütünden üretilen bir Rus peyniridir. Chanakh peyniri yumuşak ve tuzlu bir peynir çeşididir. Chanakh peyniri Klukh panir olarak da bilinir.

CHANTELLE – Fransa, İnek
Chantelle peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Chantelle peyniri yarı yumuşak, olgunlaşmış bir peynirdir. Chantelle peyniri armutla iyi gider.

CHAOURCE – Fransa, İnek
Chaource peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Chaource peyniri yapı olarak çok zengin bir çift kat krem peyniridir. Chaource peyniri kremsi bir yapıya sahiptir.Chaource peyniri olgunlaştıkça, mantarımsı bir aroma gelişir. Chaource peynirinin tadı Camembert peyniri gibidir.

CHEDDAR – ÇEDAR PEYNİRİ, İngiltere, İnek
Cheddar – Çedar peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen dünyaca ünlü bir İngiliz peyniridir. Çedar peyniri dünyada en çok üretilen orijinal bir İngiliz peyniridir. Çedar peyniri adını ilk üretildiği yer olan İngiltere'deki Cheddar kasabasından alır. Bu peynir krem renginden turuncuya kadar renklerde olur genellikle sarı renktedir. Çedar peynirinin üretime göre yumuşak veya keskin olabilen bir tadı vardır. Çedar peyniri hafiften keskine doğru, hoş bir lezzete ve biraz ekşi bir tada sahiptir. Çedar peyniri yağlı ve sert bir peynir çeşididir. Çedar peynirinin en az 1 yıl beklemiş olanı makbuldür. Çedar peyniri çoğunlukla hamburgerlerde, pizzalarda, soslarda, suflelerde, salatalarda eritme peyniri olarak kullanılır.

CHESHIRE – İngiltere, İnek
Cheshire peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İngiliz peyniridir. Cheshire peyniri muhtemelen İngiltere'nin en eski peyniridir. Cheshire peyniri sert ve sıkı yapıdadır, Cheshire peyniri gevreksi, tuzlu ve keskin bir peynirdir. Cheshire peynirinin üç çeşidi vardır. Kırmızı Cheshire peyniri kayısı - şeftali renginde, Beyaz Cheshire peyniri solgun sarı renkte ve Mavi Cheshire peyniri mavi renktedir.

CHEVRE - Fransa, Keçi
Chevre peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş keçi sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Chevre peyniri keçi peynirlerinin en yaygınıdır. Chevre keçi peyniri keskin kokulu ve kremsi bir peynirdir. Chevre peynirinin kaynağı Fransa'dır. Chevre peyniri herhangi bir şekile kalıplanabilir. Chevre keçi peyniri sade veya bitkiler, biber veya yenebilir sebze külleriyle kaplanarak tüketilebilir. Chevre keçi peyniri çeşniler, iştah açıcılar, soslar, ve herhangi bir yuvarlak peyniri güzelleştirenler için kullanılır. Chevre keçi peyniri krakerle ve meyvelerle de uyumludur.

CHILCHIL – Rusya, İnek
Chilchil peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Rus peyniridir. Chilchil peyniri ekşi tatta bir tuzlu su peynirdir. Chilchil peyniri sert bir peynirdir. Chilchil peyniri tuzlu yapısından dolayı tüketilmeden önce mutlaka normal suda durulanmalıdır.

CHRISTIAN IX - Danimarka, İnek
Christian IX peyniri kısmen yağı alınmış çiğ inek sütünden üretilen bir Danimarka peyniridir. Christian IX peyniri Danimarka'nın yarı sert bir peyniridir. Christian IX peyniri karaman kimyonu tohumu ile kısmen yağı alınmış süt ile yapılır. Kral Christian IX peyniri olarak da bilinir.

CLABBER CHEESE – İngiltere, İnek
Clabber Cheese peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İngiliz peyniridir.Clabber Cheese peyniri bir süzme peynir çeşididir.

COEUR a la CREME - Fransa, İnek
Coeur a la Creme peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Coeur a la Creme peyniri lezzetli ve yumuşak bir peynirdir. Coeur a la Creme peyniri bir Fransız tatlı peyniridir. Coeur a la Creme peyniri Krem peynire benzer.

COIMBRA – Portekiz, İnek, Keçi
Coimbra peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Portekiz peyniridir. Coimbra peyniri bazen keçi sütünden de yapılır. Coimbra peyniri yarı sert, sıkı yapılı, keskin, tuzlu bir Portekiz peyniridir.

COLBY – Amerika, İnek
Colby peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Amerikan peyniridir.Colby peyniri Cheddar peynirinden daha yumuşak ve kremsidir. Colby peynirinin rengi beyazdan hafif sarıya doğru değişir. Colby peynirinin pişirme ve sade tüketimi iyidir. Colby peyniri düzgün bir tada sahiptir. Colby peynirinin değişik çeşitleri kullanılmaktadır.

COLOURADO BLACKIE - Amerika, İnek
Colourado Balckie peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Amerikan peyniridir. Colourado Blackie peyniri Cheddar peyniri ailesine aittir. Peynirin adı Colourado'da yapılmasından ve siyah ambalajla kaplanmasından gelir.

COMTE - Fransa, İnek
Comte peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Comte peyniri Gruyere peynirine benzer bir peynirdir. Comte peyniri tuzludur ve tereyağınca zengindir. Comte peyniri sade veya pişirerek tüketilebilen bir peynirdir.

COON CHEDDAR – İngiltere, İnek
Coon Cheddar peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İngiliz peyniridir.Coon Cheddar peyniri olgunlaşmış, keskin ve gevreksi bir yapıya sahiptir. Coon Cheddar peyniri solgun sarı – beyaz renkte bir peynirdir.

COOPER – Amerka, İnek
Cooper peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Amerikan peyniridir. Cooper peyniri Cheddar peyniri çeşidi bir peynirdir.

CORNHUSKER – Amerika, İnek
Cornhusker peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Amerikan peyniridir. Cornhusker peyniri doğal olarak olgunlaşan Cheddar tipi peynirdir fakat Cheddar peynirinden daha yumuşaktır.

COROLLE - Fransa, İnek
Corolle peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir.Corolle peyniri çift kat kremli bir peynirdir. Corolle peyniri diğer çift kat kremli peynirlerden farklı keskin lezzete sahiptir.

COTTAGE CHEESE - Amerika, İnek
Cottage Cheese peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Amerikan peyniridir. Cottage Cheese peyniri hafif, nötral tada sahip, yumuşak, nemli, büyük veya küçük lorlu, beyaz renkte bir peynirdir. Cottage Cheese peyniri, iştah açıcılar, meyve salataları, çerezler için kullanılır. Cottage Cheese peyniri pişirmede katkı olarak kullanılabilir. Cottage Cheese peyniri konserve veya taze meyvelerle de uyumlu bir peynirdir.

COTTENHAM - İngiltere, İnek
Cottenham peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İngiliz peyniridir. Cottenham peyniri çift kat kremli ve yarı sıkı sert bir peynirdir. Cottenham peyniri bazen mavi renkte ve damarlı yapıdadır. Cottenham peyniri Stilton peynirinden daha kremsi ve zengindir.

COULOMMIERS - Fransa, İnek
Coulommiers peyniri pastörize iedilmiş nek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Coulommiers peyniri yumuşak bir tatlı peynirdir. Coulommiers peynirinin tadı Brie peyniri ile Camembert peynirinin tadı arasında fakat biraz daha lezzetlidir. Coulommiers peyniri olgunlaştığı zaman badem benzeri bir tat gelişir. Coulommiers peyniri yalnız başına veya üzümlerle birlikte hafif tatlı olarak servis edilebilir.

CREAM CHEESE – Amerika, İnek
Cream Cheese peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Amerikan peyniridir. Cream Cheese peyniri hafiftir ve tereyağlıdır. Cream Cheese peyniri yumuşak, düzgün ve beyaz renkli bir peynirdir. Cream Cheese peyniri asidik lor peyniridir ve yağ içeriği yüksektir. Cream Cheese peyniri kolay bozulur ve hiçbir zaman olgunlaşmaz. Cream Cheese peyniri tatlılarda, sandviçlerde, salatalarda ve yemeklerde kullanılabilir. Cream Cheese peyniri jöle ve krakerlerle uyumludur.

CREAM HAVARTI - Danimarka, İnek
Cream Havarti peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Danimarka peyniridir. Cream Havarti peyniri yarı yumuşak bir peynirdir. Cream Havarti peyniri sade ve tatlandırılmış halde bulunabilir.

CREMA DANIA – Danimarka, İnek
Crema Dania peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Danimarka peyniridir. Crema Dania peyniri aynı zamanda Crema Danica peyniri olarak da bilinir. Crema Dania peyniri yumuşak üç kat kremli tatlı bir peynirdir ve yağlı ve tamamen tatlandırılmıştır. Crema Dania peyniri gerçekten mükemmel bir peynirdir.

CREME CHANTILLY - Fransa, İnek
Creme Chantilly peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Creme Chantilly peyniri yumuşak ve lezzetli bir tada sahip tatlı bir Fransız peyniridir.

CREME de GRUYERE - Fransa, İnek
Creme de Gruyere peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Creme de Gruyere peyniri Fransa'nın olgunlaştırılmış ve yumuşak bir peyniridir. Creme de Gruyere peynirinin tadı Gruyere peyniri gibi ve kıvamı da Camembert peyniri gibidir. Creme de Gruyere peyniri meyvelerle ve krakerlerle lezzetli olur.

CREOLE - Amerika, İnek
Creole peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Amerikan peyniridir. Creole peyniri Cottage peyniri ve kremadan elde edilen olgunlaştırılmamış yumuşak bir Amerikan peynir çeşididir.

CRESCENZA – Fransa, İnek

Crescenza peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Crescenza peyniri Lombardiya'nın geleneksel bir peyniridir. Crescenza peyniri tamamen inek sütünden elde edilen en az % 50 yağ içeriğine sahip bir peynirdir. Mümkün olduğu kadar taze tüketilmelidir. Çabucak bozulur.

CROISSANT DEMI-SEL - Fransa, İnek
Croissant Demi- Sel peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Croissant Demi – Sel peyniri aynı zamanda Demi-Sel peyniri olarak da bilinir. Croiisant Demi – Sel peyniri tuzlu halde kürlenmiş, çift kat kremli, hilal şeklinde tatlı bir Fransız peynirdir.

CROTTIN DE SAVIGNOL - Fransa, Keçi
Crottin de Savignol peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş keçi sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Crottin de Savignol peyniri hafif, yarı yumuşak Fransız bir keçi peyniridir.

CURWORTHY FARM - İngiltere, İnek
Curworthy Farm peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İngiliz peyniridir. Curworthy Farm peyniri yarı yumuşak, zengin ve kremsi İngiliz peyniridir, Curworthy Farm peynirinin tadı Gouda peynirine benzer.

DAISY – Amerika, İnek
Daisy peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Amerikan peyniridir. Daisy peyniri sert ve sıkı yapıda ve hafif olan bir Cheddar peyniridir.

MAVİ DANİMARKA PEYNİRİ – DANISH BLUE - Danimarka, İnek
Mavi Danimarka peyniri homojenleştirilmiş pastörize edilmiş inek sütünden üretilen ünlü bir Danimarka peyniridir. Danimarka peynir üreticilerinin küf kültürleri üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucu ortaya çıkan en mükemmel peynirlerden biridir. Mavi Danimarka peyniri Mavi peynirler ailesinin en keskinidir. Bu peynir yumuşak kremsi bir dokuya ve oldukça güçlü bir tada sahiptir. Mavi Danimarka peyniri çok iyi bir tatlı peyniridir. Açık sandviçlerde de yaygın olarak kullanılır.

DANBO - Danimarka, İnek
Danbo peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Danimarka peyniridir. Danbo peyniri Danish Blue peyniri olarak da adlandırılır. Danish Samso, Generic peynirinin bir çeşididir. Danbo peyniri hafif, yarı sert, sıkı ve gevreksi bir peynirdir. Danbo peynirinde yaşı ile birlikte keskin bir tat ve koku gelişir. Karaman kimyonu tohumu ile tatlandırılabilir.

DANISH CREME SPECIAL – Danimarka, İnek
Danish Creme Special peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Danimarka peyniridir. Danish Creme Special peyniri üç katlı bir krem peynirdir. Danish Creme Special peyniri tatlı bir peynirdir. Lezzetli ve yumuşaktır.

DAUPHIN - Fransa, İnek
Dauphin peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Dauphin peyniri tarçın ve karanfil tozu ile tatlandırılır.

DELICE de FRANCE - Fransa, İnek
Delice de France peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Delice de France peyniri Fransa'nın yığın Camembert peyniridir. Gerçek Cammembert peyniri kadar iyi değildir.

DEMI-SEL – Fransa, İnek
Demi – Sel peyniri pastörize inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Demi – Sel peyniri taze bir krem peyniridir.

DEMI-SUISSE - Fransa, İnek
Demi – Suisse peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Demi – Suisse peynirinin yurtdışına ihraç edilen versiyonu Petit-Suisse peyniridir.

DERBY - İngiltere, İnek
Derby peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İngiliz peyniridir. Derby peyniri kapalı yapılı, sert ve sıkı bir peynirdir. Derby peyniri gençken hafiftir. Bazı Derby peynirleri yeşil bir renge sahiptir, bu da peynire üretim sırasında adaçayı eklendiğinin göstergesidir.

DEVONSHIRE
Devonshire peyniri pastörize edilmiş inek sütü kremasından elde edilen taze, olgunlaşmamış ve yumuşak bir İngiliz peyniridir.

DOLCELATTE - İtalya, İnek
Dolcelatte peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Dolcelatte peyniri Tatlı Gorgonzola peyniri olarak da bilinir. Dolcelatte peyniri sadece az miktarda olgunlaşır ve bu da peynirin taze iken tüketilmesi gerektiğini gösterir. Dolcelatte peynirinin lezzeti hafif, lezzetli ve tatlıdır. Dolcelatte peyniri olgunlaşmaya bırakılırsa, daha güçlü bir tada sahip olur ve normal Gorgonzola peynirine benzer bir tada sahip olur.

DOUBLE - CREME – Fransa, İnek
Double – Creme peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Double – Creme peyniri çok yumuşak, olgunlaştırılmamış % 60 tereyağı içeren bir Fransız peyniridir.

DOUBLE GLOUCESTER – İngiltere, İnek
Double Gloucester peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir
İngiliz peyniridir. Double Gloucester peyniri sert, sıkı yapıda ve olgunlaşmış bir peynirdir. Double Gloucester peyniri olgun bir peynirdir, soluk renktedir. Normal Gloucester peynirinden daha yüksek tereyağı içeriğine sahiptir. Double Gloucester peyniri elma ile iyi giden keskin bir tada sahiptir.

DUNLOP – İskoçya, İnek
Dunlop peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İskoç peyniridir. Dunlop peyniri sert, sıkı, keskin ve lapa lapadır. Dunlop peyniri solgun renkte neredeyse beyaz renklidir. Dunlop peyniri Cheddar peynirine benzer lezzetli olarak adlandırılır. Dunlop peyniri tüketilen iyi kaliteli peynirlerden birisidir.

EDAM - Hollanda, İnek
Edam peyniri, pastörize edilmiş inek sütünden üretilen dünyaca ünlü bir Hollanda peyniridir. Edam peyniri yumuşaktır ve tereyağımsı bir tada sahiptir. Tadı hafif ve lezzetlidir. Edam peynirinin üzeri kırmızı bir balmumu katmanı ile kaplıdır. Edam peynir tekeri tamamen yuvarlaktır. Edam peyniri Hollanda'nın ilk peynirlerinden biridir. Ülkemizde de oldukça tanınmış bir peynir çeşididir. Edam peynirinin kimyon tohumları ile baharlandırılmış bir çeşidi de vardır. Edam peyniri tatlılar, iştah açıcılar ve peynir tabakları için kullanılır. Edam peyniri taze meyvelerle de uyumludur.

EDELPILZKASE – Avusturya, İnek
Edelpilzkase peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Avusturya peyniridir. Edelpilzkase peyniri mavi damarlı ve tereyağı içeriği yüksek bir peynirdir. Edelpilzkase peyniri gençken yumuşaktır, olgunlaştıkça daha sıkı sert ve gevrek bir yapıya dönüşür.

EDIRNE PEYNİRİ - Türkiye, İnek
Edirne peyniri pastörize edilmiş koyun sütünden üretilen bir Türk peyniridir. Edirne peyniri koyun sütünden elde edilen yarı sert, beyaz renkte bir peynirdir. Edirne peyniri sade olarak yenebildiği gibi salatalarla da iyi gider.

ELBING (ELBINGER) – Almanya, İnek
Elbing peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Alman peyniridir. Elbing peyniri Elbinger peyniri olarak da bilinir. Elbing peyniri sert ve kolayca ufalanabilir. Elbing peyniri keskin lezzetli bir Alman peyniridir.

EMMENTHAL PEYNİRİ - İsviçre, İnek
Emmental peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İsviçre peyniridir. Emmental peyniri genellikle İsviçre’de üretilen sert ve sarı renkte ünlü bir peynirdir. Emmental peyniri ilk defa İsviçre’de Emme nehri vadisinde üretildiği için peynire Emmental adı verilmiştir. Emmental peyniri, pastörize inek sütünden yapılır. Emmental peyniri kesildiğinde göz diye tabir edilen delikli yapısı ortaya çıkar. Fındığımsı kokulu ve tatlı lezzettedir. Yapısı sıcak ordövr ve fondülere çok uygundur. Tekerlek halinde üretilir.Emmental peyniri lezzetli aromatik bir tada sahiptir. Tatlı lezzettedir. Sert, düzgün altın-kahverengi kabuğa sahiptir. İsviçre peynirlerinin en popüler peynirlerinden birisidir. Emmental peyniri günümüzde İsviçre’den başka Hollanda, Norveç, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde de üretilmektedir.
Emmental peyniri yapımı için inek sütü yaklaşık 52 C derecede peynir mayası ile kestirilir. Ardından ortaya çıkan kütle bez torbalara doldurulur ve süzülmeye bırakılır. Suyunu attıktan sonra, ortalama 80 – 90 cm çapındaki kalıplara doldurulur. Daha sonra tuz oranı yüksek salamuraya alınırlar. Kurutma amaçlı olarak üzerleri ince bir tabaka ile kaplanır. Ortam sıcaklığının 22 – 27 C derece olduğu depolarda iki ay kadar dinlenmeye bırakılır. Bu süreç içerisinde peynirde karbondioksit atılımı olur ve peynir içinde görülen geniş delikler ortaya çıkar. Bu sürecin ardından da olgunlaşma adı verilen 4 – 5 aylık dinlenme süreci başlar. Emmental peyniri kendine özgü aromasını bu dönemde kazanır.

EPOISSES - Fransa, İnek
Epoisses peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Epoisses peyniri genellikle yumuşaktır fakat olgunlaştıkça yarı sert olabilir. Epoisses peyniri bazen biber, karanfil veya rezene tohumlarıyla tatlandırılır daha sonra beyaz şarapta ıslatılır ve daha sonra konyak ile yıkanır, bu da Epoisses peynirine lezzetli tadını verir.

ERBO – İtalya, İnek
Erbo peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Erbo peyniri bazen Gorgonzola peyniri ile kıyaslanır.


ESROM - Danimarka, İnek
Esrom peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Danimarka peyniridir. Esrom peyniri yarı yumuşak, düzgün, tatlı ve tereyağlı bir peynirdir. Esrom peyniri Salut Limanından sonra meşhur olmuştur. Esrom peynirinin kabuğu tüketilebilir.

EVORA – Portekiz, Koyun
Evora peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş koyun sütünden üretilen bir Portekiz peyniridir.Evora peyniri gençken, kremsidir, yaşlandıkça daha sert ve sıkı bir hale gelir.

EXPLORATEUR - Fransa, İnek
Explorateur peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir.Explorateur peyniri üç kat kremli bir peynirdir. Explorateur peynirinin zengin ve tereyağımsı bir tadı vardır. Explorateur peyniri bir şişe şarap ile servis edilir.

FETA - Yunanistan, Koyun, Keçi
Feta peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş genellikle koyun sütünden bazen de keçi sütünden üretilen bir Yunan peyniridir. Feta peyniri bir yumuşak beyaz peynir çeşididir. Feta peyniri keskin tuzlu bir tada sahiptir. Feta peyniri kremsi ve gevreksidir fakat dilimlenebilir. Olgunlaştıkça daha kuru ve tuzlu hale gelir. Bütün Yunan peynirlerinden en yaygın olarak tüketilenidir. İştah açıcılar ve yemeklerde kullanılabilir. Yeşil salatalarda iyi gider. Fesleğen ile tatlandırılabilir.

FIOR di LATTE ABRUZZESE - İtalya, İnek
Fior di Latte Abruzzese peyniri pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir İtalyan peyniridir. Fior di Latte Abruzzese peynirinin manda sütünden yapılan Mozzarella peyniri ile zayıf bir ilişkisini vardır. Fior di Latte Abruzzese peyniri Mozzarella peynirine görüntü olarak benzer. Fior di Latte Abruzzese peyniri oval ve örgü şekillerinde üretilebilir. Masa peyniri olarak kullanılabilir, yemeklerde de çokça kullanılmaktadır.

FONTAL – İtalya, İnek
Fontal peyniri çiğ inek sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Fontal peyniri Fontina peyniri olarak da bilinir. Fontina Val d'Aosta peynirinin hoş bir kopyasıdır. Fontal peyniri hafif, yağımsı lezzetli bir peynirdir.

FONTINA VAL d'AOSTA - İtalya, İnek
Fontina Val d’Aosta peyniri çiğ inek sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Fontina Val d’Aosta peyniri yarı yumuşak bir peynir olup tereyağlıdır. Fontina Val d’Aosta peyniri olgunlaştıkça, daha lezzetli bir duruma gelir. Fontina Val d’Aosta peyniri yemeklerle ve yalnız başına da tüketime uygun bir peynir çeşididir.

FONTINELLA – İtalya, İnek
Fontinella peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Fontinella peyniri Fontina peynir ailesinden bir peynirdir fakat rendelemek için yeterli sertlik ve sıkılıkta değildir. Fontinella peyniri keskin bir lezzete sahiptir.

FORMAGGIO GRANDUCA – İtalya, İnek
Formaggio Granduca peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Formaggio Granduca peyniri lezzetlidir ve kremsidir. Formaggio Granduca peyniri yumuşak bir peynirdir, Brie peynirine benzer fakat onun kadar nemli değildir.

FOURME d'AMBERT - Fransa, İnek
Fourme d’Ambert peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Fourme d’Ambert peyniri Fransız mavi peynirlerinin en keskinidir. Fourme d’Ambert peyniri sert ve sıkı bir peynirdir. Özellikle akşam yemeğinden sonra harikadır.

FRIESIAN - Hollanda, İnek
Friesian peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Hollanda peyniridir. Friesian peyniri sadece karanfil veya kimyon ve karanfil kombinasyonu ile tatlandırılır.

FRIULANO – İtalya, İnek
Friulano peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Friulano peyniri bir İtalyan Cheddar peyniri çeşididir. Friulano peyniri keskin bir tada sahiptir.

FROMAGE BLANC – Fransa, İnek
Fromage Blanc peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Fromage Blanc peyniri Fransız peynirlerinin en basitidir. Fromage Blanc peyniri ender olarak ithal edilen taze beyaz peynirdir. Fromage Blanc peyniri hafif lezzete sahiptir.

FROMAGE de CHEVRE FRAIS – Fransa, Keçi
Fromage de Chevre Frais peyniri pastörize edilmiş keçi sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Fromage de Chevre Frais peyniri yumuşak, kaşıklanabilir bir peynirdir. Fromage de Chevre Frais peyniri meyvelerin üstüne koymak için çok iyidir.

FROMAGE des PYRENEES - Fransa, Koyun
Fromage des Pyrenees peyniri pastörize edilmiş koyun sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Fromage des Pyrennes peyniri yarı yumuşak ve tatlandırılmış bir peynirdir. Fromage des Pyrennes peyniri hafif ve harika bir tüketim peyniridir.

FYNBO – Danimarka, İnek
Fynbo peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Danimarka peyniridir. Fynbo peynirinin adı Danimarka'nın Fyn adasından gelmektedir. Fynbo peyniri silindir şeklinde üretilir ve ağırlığı yaklaşık 4 pounddur.

GAISKASLI – Almanya, İsviçre, Keçi
Gaikasli peyniri pastörize edilmiş keçi sütünden üretilen bir Alman peyniridir. Gaiskasli peyniri, yumuşak ve lezzetli bir peynirdir. Gaiskasli peyniri günümüzde Almanya ve İsviçre'de üretilmektedir.

GAMMELOST - Norveç, İnek
Gammelost peyniri yağı alınmış ekşi inek sütünden üretilen bir Norveç peyniridir. Gammelost peyniri yavan yağsız bir peyniridir. Gammelost peyniri mavi yeşil damarlara ve kolayca ufalanan bir yapıya sahiptir.

GAPERON – Fransa, İnek
Gaperon peyniri kısmen yağı alınmış ve pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Gaperon peyniri Fransa’da Limagne ve Haute Auvergne bölgelerinde üretilir. Gaperon peyniri 9 cm üstünde küre şeklinde bir peynirdir. Gaperon peyniri preslenmiş lordan elde edilen sıkı bir yapıya ve sarımsak ve biberle tatlandırılmış bir lezzete sahiptir. Dış kısmı Penicillium mantarı ile kaplıdır.

GARDA – İtalya, İnek
Garda peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Garda peyniri yumuşak tatlı peyniridir. Garda peynirinin kabuğu tüketilebilir.

GEROME - Fransa, İnek
Gerome peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Gerome peyniri Fransa'nın yarı yumuşak, olgunlaştırılmış bir peyniridir. Gerome peyniri tam yağlı sütten elde edilir, kiremit kırmızı renkte bir kabuğa sahiptir, tadı Alsatian Munster peynirine benzerdir. Gerome peyniri anason, rezene veya kimyon tohumları içerir.

GERVAISE - Fransa, İnek
Gervaise peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Gervaise peyniri Fransa'nın, çift kat kremli, yumuşak bir peyniridir. Gervaise peyniri olgunlaştırılmış, lezzetli bir tada sahiptir, Gervaise peyniri Cammembert peynirine benzer. Gervaise peyniri Petit Suisse peynirinin bir çeşididir.

GJETOST (GETMESOST) – İsveç, Norveç, Keçi
Gjetost peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş keçi sütünden üretilen bir Norveç peyniridir.Gjetost peyniri Getmesost peyniri olarak da bilinir. Gjetost peyniri tatlımsı, sert, sıkı,düzgündür. Gjetost peyniri karamel rengindedir. Gjetost peyniri bir İskandinavya spesiyalitesidir ve peynirden çok bir şekerleme gibidir. Yumuşak olan Gjerost peyniri ekmek üstüne sürülebilir, sert olanı kalıp halinde veya özel bir bıçakla ince kesilmiş halde servis edilir.Gjetost peyniri iştah açıcı olarak kullanılır. Gjetost peyniri krakerlerle veya koyu Norveç yassı ekmeğiyle iyi gider.

GLOUCESTER – İngiltere, İnek
Gloucester peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İngiliz peyniridir. Sert, sıkı, düzgün ve tadı hafiftir. İngiltere'nin en iyi kırmızı peyniridir. Double Gloucester peynirine göre tereyağı içeriği daha düşüktür.

GOMOST – Norveç, İnek, Keçi
Gomost peyniri pastörize edilmiş tam yağlı inek sütünden üretilen bir Norveç peyniridir. Gomost peyniri bazen de keçi sütünden üretilir. Gomost peyniri tereyağlı bir Norveç peyniridir.
Norveç peyniridir.

GORGONZOLA – İtalya, İnek
Gorgonzola peyniri pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir İtalyan peyniridir. Küflü bir peynir çeşididir. Gorgonzola peyniri 1955 yılında İtalya’da 1996 yılında ise Avrupa tarafından İtalya adına tescillenmiştir. Gorgonzola peyniri İtalya'nın en eski mavi peyniridir. Mavi damarlıdır. Tadı lezzetlidir. Gençken yarı yumuşaktır, neredeyse kremsidir ve olgunlaştıkça daha sıkı ve daha sert bir duruma gelir.Kabuğu tüketilebilir. Gorgonzola peynirinin mavi damarları ve ağızda dağılan tuzlu bir tadı vardır. Gorgonzola peynirinin, 12. yüzyılda Kuzey İtalya'da Milano'nun Gorgonzola kasabasının yeşilimsi mavi damarlı mermerlerinden adını aldığı söylenir. Gorgonzola peyniri günümüzde Piyomente ve Lombardiya’da üretilmektedir. Değişik tipleri olan Gorgonzola peyniri, özel pizza ve spagetti tariflerinde de kullanılır. Gorgonzola peynirinin İtalyan hukuku ve Avrupa Birliği menşe koruma kuralları gereğince, sadece Novara, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecce, Lodi, Milano, Pavia, Varese, Verbano, Cusio, Ossola ve Vercelli illerinde üretimi yapılabilir.

GOUDA PEYNİRİ
Gouda peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Hollanda peyniridir. Dünyada oldukça iyi tanınan bir peynir çeşididir. Edam peyniri gibi inek sütü ile yapılır. Gouda peyniri % 30 - 40 oranında yağ içerir. Gouda peyniri açık sarı renktedir. Gouda peyniri hafif, lezzetli yarı yumuşak bir peynirdir. Kırmızı mumsu kaplamalı veya kaplamasız olabilir. Edam peynirinden daha yumuşaktır. Ağızda yumuşak bir tat bırakır. Gouda peyniri olgunlaşma süresini tamamlamadan yani taze olarak da yenilebilir. Fakat bir yıl olgunlaşmaya bırakılırsa tadı mükemmelleşir. Salamura edilmesinden dolayı dışında doğal bir kabuğu vardır. Gouda peyniri tat olarak Edam peynirine çok yakındır. Gouda peyniri tatlılarla, iştah açıcılarla da kullanılan masa peyniridir. Taze meyvelerle uyumludur.

GOYA - Arjantin, İnek
Goya peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Arjantin peyniridir. Goya peyniri sert ve ızgarası yapılabilen bir peynirdir. Goya peynirinin rengi solgun altın rengidir. Tadı lezzetlidir.

GRADDOST – Danimarka, İnek
Graddost peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Danimarka peyniridir. Graddost peyniri Danimarka'nın, yarı sert, hafif ve tatlı lezzetli bir peyniridir.

GRANA PADANO – İtalya, İnek
Grano Padano peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Grana Padano peyniri İtalya'nın muhtemelen en iyi ızgara peyniridir. Fakat kullanımı sadece ızgara ile sınırlı değildir.

GRATTE PAILLE - Fransa, İnek
Gratte Paille peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Gratte Paille peyniri üç kat kremli bir peynirdir. Gratte Padano peyniri lezzetli ve tam tatlandırılmış bir peynirdir. Gratte Padano peyniri en iyi Fransız peynirleri arasında yer alır.

GRAVYER PEYNİRİ – İsviçre, Türkiye, İnek
Gravyer peyniri pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir İsviçre peyniridir. Gravyer peynirinin asıl kökeni İsviçre’dir. Gravyer peyniri adını da İsviçre’nin bir kasabası olan Gruyere’den alır.
Gravyer peyniri, inek sütünden yapıldığı için, Türkiye’ye de uyum göstermiştir ve günümüzde Kars ve Ardahan İllerimizde üretimi yapılmaktadır. Gravyer peynirinin Türkiye’ye geliş öyküsü 1. Dünya Savaşı ile başlar. O yıllarda Kars İlimizi işgal eden Ruslar ile yapılan kültürel etkileşim sonucu bu Gravyer peynirinin yapılışı Türkiye'de öğrenilmiş ve kullanımı yaygınlaşmıştır.
Gravyer peynirinin içinde bazen çapı 1 cm’den büyük delikler bulunur. Delikler küçükse ve sıksa peynir kalitesiz kabul edilir. Gravyer peyniri parlak sarı renkte, kabuğuysa koyu sarı renktedir.
Kars gravyer peynirleri en az 15 kg’dır ve yapılışı ancak 10 ayda tamamlanır. Gravyer için gerekli olan sütün elde edileceği ineğin, özellikle memelerinde herhangi bir hastalık olmamasına ve iyi besinlerle beslenmesine dikkat edilmelidir. Gravyer peyniri, peynir fondüsü yapımında da kullanılır.

GRIS de LILLE - Fransa, İnek
Gris de Lille peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir.Gris de Lille peyniri Fransa'nın yarı sert bir peyniridir. Gris de Lille peyniri Maroilles peynirinin bir çeşididir.

GRUBEOST - Danimarka, İnek
Grubeost peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Danimarka peyniridir. Grubeost peyniri Danimarka'nın hafif, yarı yumuşak ve mağaralarda olgunlaştırılan bir peyniridir.

GRUYERE PEYNİRİ – İsviçre, İnek
Gruyere peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İsviçre peyniridir. İsviçre'nin en meşhur peyniridir. İsviçre'nin inek sütünden yapılan en meşhur peynirlerinden biri olan Gravyer görünüşü ile Emmental peynirine benzer. Gerçek İsviçre peynirlerinin en tatlısı, en lezzetli aromalı olanıdır. Fındıksı kokulu ve delikli yapıya sahiptir ve doğal olarak olgunlaşır. Peynir tabağına uygunluğunun yanı sıra fondu, kiş ve soslarda da çok iyi sonuç verir. Değişik şekillerde kullanılır.

HABLE CREME CHANTILLY – İsveç, İnek
Hable Creme Chantilly peyniri pastörize edilmiş inek sütü kremasından üretilen bir İsveç peyniridir. Hable Creme Chantilly peyniri, zengin, yumuşak olgunlaştırılmış tatlı bir İsveç peyniridir.

HELLİM PEYNİRİ – Kıbrıs, Keçi
Hellim peyniri çiğ keçi sütünden üretilen bir Kıbrıs peyniridir. Hellim peyniri orijinal olarak Kıbrıs'tan gelen yumuşak tuzlu bir peynirdir fakat şuan Kıbrıs, Türkiye ve Doğu Akdeniz'in bütün ülkelerinde yapılmaktadır. Hellim peynirinin orijinali keçi sütünden yapılır fakat günümüzde inek sütünden de Hellim peyniri yapılmaktadır. Hellim peyniri Izgara da yanmaz ve nefis bir tada ve lezzete sahiptir.

HAND CHEESE – Almanya, Amerika, İnek
Hand Cheese peyniri pastörize edilmiş yağsız inek sütünden üretilen bir Alman ve Amerikan peyniridir. Hand Cheese peyniri, HandKASE ve Harzer KASE olarak da adlandırılır. Alman ve Amerikan yapımıdır. Hand Cheese peyniri yarı sert bir peynirdir. Hand Cheese peyniri ilk başlarda elle kalıplanırdı, şimdilerde ise makinelerle kalıplanmaktadır. Hand Cheese peyniri yüksek derecede keskin kokuludur. Karaman kimyonu tohumları ile lezzetlendirilebilir.

HARZERKASE – Almanya, İnek
Harzerkase peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Alman peyniridir. Harzerkase peyniri yarı yumuşak bir peynirdir. Harzerkase peyniri yağsız sütten elde edilir. Limburger peyniri kadar kuvvetli değildir ve bazen karaman kimyonu tohumları ile lezzetlendirilebilir.

HAVARTI – Danimarka, İnek
Havarti peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Danimarka peyniridir. Danimarka'nın hafif, zengin, kremsi, yarı yumuşak bir peyniridir. Havarti peyniri Krem Havarti peynirinden daha güçlü ve daha aromatiktir. Havarti peyniri yaş ile birlikte daha kuvvetli hale gelir. Havarti peyniri yalın halde bulunan ya da karaman kimyonu, dereotu veya Frenk soğanı ile lezzetlendirilmiş halde bulunan tatlı bir peynirdir. Havarti peyniri çerezler ve sandviçler için kullanılır. Havarti peyniri krakerlerle, ekmekle ve taze meyvelerle uyumludur.

HERKIMER – Amerika, İnek
Herkimer peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Amerikan peyniridir. Herkimer peyniri, Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen doğal bir Cheddar peyniridir. Lapa gibidir, keskin bir tada ve solgun sarı renge sahiptir ve kabuklu bir peynirdir.

HERRGARD – İsveç, İnek
Herrgard peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İsveç peyniridir. Herrgard peyniri, sarı renkli, yarı sert bir peynirdir. Hergard peyniri, Gouda peyniri ve Emmentaler peyniri arasında bir tada sahiptir.

HERVE – Belçika, İnek
Herve peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Belçika peyniridir. Herve peyniri tarçın, maydanoz ve Frenk soğanı ile tatlandırılmış yumuşak bir peynirdir. Herve peyniri Limburger peynirine benzer.

HILLEROD – Danimarka, İnek
Hillerod peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Danimarka peyniridir. Hillerod sert bir peynirdir, Hillerod peynirinin en iyisi iki ya da daha fazla yıl olgunlaştırılmış olanıdır. Hillerod peyniri Emmentaler peyniri kadar hafiftir ve ağızda olgunlaştırılmış Cheddar peyniri gibi keskin bir tat bırakır.

HOLSTEINER MAGERKASE – Almanya, İnek
Holsteiner Magerkase peyniri yağsız süt ve yayık altı ile yapılan yarı sert bir Alman peyniridir.

HOPFENKASE – Almanya, İnek
Hopfekkase peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Alman peyniridir. Hopfenkase peyniri, çoğu kez bira, karaman kimyonu tohumu veya süt ile karıştırılan bir peyniridir.

ICELANDIC BANQUET – İzlanda, İnek
Icelandic Banquet pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İzlanda peyniridir. Icelandic Banquet peyniri incelikle lezzetlendirilmiş, sert ve sıkı bir peyniridir ve kolayca eriyebilir ve Mozzarella peyniri gibi kullanılır.

IDIAZABAL – İspanya, Koyun
Idiazabal peyniri İspanya’nın kuzey kesimlerinden gelen çiğ koyun sütünden üretilen bir İspanyol peyniridir. Idiazabal peyniri sert bir peynir çeşididir.

IIHA – Azor Adaları, Portekiz, İnek
Iiha peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Azor Adaları – Portekiz peyniridir. Iiha peyniri Cheddar tipi bir peynir çeşididir.

INCANESTRATO – İtalya, Sicilya, Koyun, Koyun – Keçi – İnek karışım
Incanestrato peyniri pastörize edilmiş koyun sütünden veya koyun sütü – keçi sütü – inek sütü karışımından üretilen bir Sicilya – İtalya peyniridir. Incanestrato peyniri İtalya veya Sicilya'nın peyniridir. Lor hasır sepetlerde preslenir, böylece hasırın şekli peynirin üzerine damgalanır. Sadece koyun sütünden elde edilirse Pecorino Incanestrato olarak adlandırılır. Çoğunlukla koyun, keçi ve inek sütü karışımından elde edilir. Karabiber eklenenine Pepato Incanestrato peyniri denir.

JALAPENO – Meksika, İnek
Jalapeno peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Meksika peyniridir. Jalapeno peyniri yarı yumuşak, beyaz renkte ve kremsi peynirdir.

JARLSBERG – Norveç, İnek
Jarslbesg peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Norveç peyniridir. Jarslberg peyniri hafif ve lezzetlidir ve sıkı bir yapıya sahiptir. Norveç'in en iyi peynirlerinden biridir. Jarsberg peyniri daha yumuşak ve tatlı olmasına rağmen Emmenthal peyniri yerine muhteşem bir ikamedir. Jarlsberg peyniri sandviçler ve çerezler için kullanılır. Taze meyvelerle ve ekmekle uyumludur.

JOCKBERG – Avusturya, İnek – Keçi karışım
Jockberg peyniri pastörize edilmiş inek sütü ve keçi sütü karışımından üretilen bir Avusturya peyniridir. Jockberg peyniri bir Tyrolean dağı peyniridir.

KAISERKASE – Almanya, İnek
Kaiserkase peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Alman peyniridir. Kaiserkase peyniri, olgun, sert ve sıkı yapıda ve parlak sarı renkli bir peyniridir.

KAJINAK – Sırbistan, Bulgaristan, Koyun
Kajinak peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş koyun sütünden üretilen bir Sırp peyniridir. Aynı zamanda Servian Butter peyniri olarak da bilinir. Kajinak peyniri kremsi, yumuşak ve yağımsı bir peyniridir. Kaynağı Sırbistan, Bulgaristan ve Balkan ülkeleridir.

MKLATS PANIR – KANATCH PEYNİRİ - Ermenistan, İnek
Mklats Panir ya da Kanatch peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş inek sütünden üretilen geleneksel bir Ermeni peyniridir. Kanatch peyniri hoş ve keskin bir tada sahiptir. Kanatch peyniri Rokfor peynirine benzer.

KASHKAVAL – Yunanistan, Koyun, Keçi
Kashkaval – Kaşkaval peyniri pastörize edilmiş koyun veya keçi sütünden üretilen bir Yunan peyniridir. Kaşkaval peyniri gençken kremsidir, olgunlaştıkça rendelenebilir. Kaşkaval peyniri tütsülenmiş bir lezzete sahiptir.

KASSERI - Yunanistan, Koyun
Kasseri peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş koyun sütünden elde edilen bir Yunan peyniridir. Kasseri peyniri Warsawski peynirinden daha güçlü bir tada sahiptir. Kasseri peynirinin Amerikan versiyonu Parmesan peyniri ve Cheddar peyniri arasında bir tada sahiptir ve Yunan versiyonundan çok daha üstün söylenir.

KEFALOTYRI – Yunanistan, Koyun
Kefalotyri peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş koyun sütünden üretilen bir Yunan peyniridir. Kefalotyri peyniri sert, tuzlu bir peynirdir. Kefalotyri peyniri iyi bir rendeleme peyniridir.

KLOSTERKASE – Almanya, İnek
Klosterkase peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Alman peyniridir. Klosterkase peyniri parmak büyüklüğünde bir peynirdir. Bira ile servis edilir.

KOCHENKASE – Lüksemburg, İnek
Kochenkase peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Lüksemburg peyniridir. Kochenkase peyniri, tuzsuz, sert, sıkı ve tatlı bir peynirdir.

KOMIJINIKAAS – Hollanda, İnek
Komijinikaas peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Hollanda peyniridir. Komijinikaas peyniri, kimyon ve anason tohumları içeren bir peynirdir. .

KONIGTSKASE – Almanya, İnek
Konigtskase peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Alman peyniridir. Konigtskase peyniri yarı yumuşak Bel Paese peynirine benzer bir peynirdir. .

KOPANISTI – Almanya, Koyun
Kopanisti peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş koyun sütünden üretilen bir Alman peyniridir. Kopanisti peyniri genel olarak mavi damarlı ve sürülebilir bir peyniridir.

KRAUTERKASE – İsviçre, Almanya, İnek
İsviçre veya Almanya'nın bitki ilavesi ile yağsız inek sütünden elde edilen peyniridir. Krauterkase peyniri, Schabzierger peyniri veya Sapsago peynirine benzer.

KUMINOST – Norveç, İnek
Kuminost peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Norveç peyniridir. Kuminost peyniri kimyonla lezzetlendirilmiş bir peynirdir.

KUMMELKASE – Almanya, İnek
Kummelkase peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Alman peyniridir. Kummelkase peyniri karaman kimyonu tohumları ve Kummel ile lezzetlendirilmiş bir peynir çeşididir, bira ile uyumludur. Almanya'ya aittir.

KUMMINOST – İsveç, İnek
Kumminost peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İsveç peyniridir. Kumminost peyniri İsveç'in kimyon ile lezzetlendirilmiş peyniridir.

L'ARTISAN FROMANGER – Fransa, İnek
L’artisan Fromanger peyniri pastörize edilmiş inek sütünden yapılmış bir Fransız peyniridir. L’artisan Fromanger peyniri Normandiya’nın yığın Camembert peyniridir. L’artisan Fromanger peyniri gerçek Camembert peyniri kadar iyi değildir.

LABNEH – Suriye, İnek
Labneh peyniri ekşi inek sütünden yapılan bir Suriye peyniridir.

LANARK BLUE – İskoçya, Koyun
Lanark Blue peyniri çiğ koyun sütünden yapılmış bir İskoç peyniridir. Lanark Blue peyniri bir İskoç mavi peynir çeşididir.

LANCASHIRE – İngiltere, İnek
Lancashire peyniri pastörize edilmiş inek sütünden yapılmış bir İngiliz peyniridir. Lancashire peyniri İngilizlerin geçken hafif, kremsi ve sürülebilen, yaşlandıkça gevrek hale gelen bir peyniridir. İnek sütünden yapılır. Lancashire peyniri sıkı preslenen peynirlerin en yumuşağıdır. Lancashire peyniri kuvvetli lezzetlendirilmiş Cheddar peynirine benzer.

LANGRES – Fransa, İnek
Langres peyniri pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir Fransız peyniridir. Fransa'da elde konyak ile yıkanarak yapılan yumuşak ve hafif bir peynir çeşididir.

LE DELICE DE BOURGOGNE – Fransa, İnek
Le Delice Bourgogne peyniri pastörize edilmiş inek sütünden yapılmış bir Fransız peyniridir. Le Delice Bourgogne peyniri üç kat kremli bir Fransız peyniridir. Le Delice de Bourgogne peyniri çoğu peynirden daha az tuzludur. Le Delice Bourgogne peynirinin tadı Brillat-Savarin peynirine benzer.

LE ROI – Amerika, İnek
Amerika Birleşik Devletleri'nin pastörize edilmiş inek sütünden üretilen yarı yumuşak, keskin kokulu, parlak sarı renkli peyniridir.

LEICESTER – İngiltere, İnek
Leicester peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İngiliz peyniridir. Leicester peyniri İngiltere'nin yarı sert, lapa peyniridir. Tadı Cheddar peynirine benzer fakat daha dayanıklı ve tadı keskindir. Leicester peynirine Annatto eklenir.

LEIDEN – Hollanda, İnek
Leiden peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Hollanda peyniridir. Leiden peyniri Hollanda'nın olgunlaştırılmış karaman kimyonu tohumuyla tatlandırılmış Gouda tipi bir peyniridir. Leiden peynirinin dış kabuğu serttir ve iç kısmı yarı sert yapıdadır ve yer yer karaman kimyonu tohumlarından gelen yeşil renktedir.

LIEDERKRANZ – Amerika, İnek
Liederkranz peyniri pastörize edilmiş inek sütünden yapılmış bir Amerikan peyniridir. Liederkranz peyniri Amerika'nın yıkanmış, dayanıklı ve tereyağımsı bir peyniridir. Liederkranz peyniri ağır bir bal yapısındadır, yenilebilen açık portakal renginde kabuğu vardır. Liederkranz peyniri taze iken satılır. Liederkranz peyniri tatlılar, salatalar, sandviçler ve çerezler için kullanılır. Liederkranz peyniri meyve, çavdar ekmeği, ekşi çavdar, ince dilimlenmiş soğan ile uyumludur.

LIMBURGER – Belçika, Almanya, İnek
Limburger peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Belçika peyniridir. Limburger peyniri Belçika’nın dayanıklı, aromatik, yumuşak, düzgün, güçlü aromalı, kremsi beyaz renkte bir peyniridir. Limburger peyniri inek sütünden yapılır. Limburger peyniri oldukça kapalı yapıdadır. Gençken daha az dayanıklıdır. Aslen Belçika kaynaklıdır, şimdilerde ise Alman peyniri olarak değerlendirilir. Limburger peyniri tatlılar için kullanılır. Taze meyve, esmer ekmek, tatlı krakerlerle ve bira ile de uyumludur.

LIPTAUER – Almanya, Macaristan, Slovakya, Avusturya, Koyun
Liptauer peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş koyun sütünden üretilen bir Alman peyniridir. Liptauer peyniri koyun sütünden üretilen beyaz renkli ve gevrek bir Alman peyniridir. Liptauer peynirinin Almanya'da, Macaristan'da, Slovakya'da ve Avusturya'da üretimi yapılmaktadır.

LIVAROT – Fransa, İnek
Livarot peyniri kısmen yağı alınmış çiğ inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Livarot peyniri yumuşak bir peynirdir. Livarot peyniri Port l' Eveque peynirinden daha canlıdır. Livarot peynirinin tadı Camembert peynirine benzer, sadece daha güçlüdür. Livarot peyniri Fransa'nın en eski ve en etkileyici peynirlerinden birisidir.

LONGHORN – Amerika, İnek
Longhorn peyniri, pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Amerikan peyniridir. Longhorn peyniri Amerika'nın hafif, sıkı Cheddar peyniridir.

LORRAINE – Almanya, İnek
Lorraine peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Alman peyniridir. Lorraine peyniri küçük, lezzetli, sert ve sıkı bir Almanya peyniridir. Lorraine peyniri genellikle antepfıstığı veya çam fıstığı içerir.

MAGERKASE – Avusturya, İnek
Magerkase peyniri yağı alınmış pastörize edilmiş iek sütünden üretilen bir Avusturya peyniridir. Magerkase peyniri yarı sert, tatlı ve hafif bir peynirdir. Magerkase peynirinin teryağı içeriği düşüktür.

MAHON – İspanya, İnek
Mahon peyniri çiğ inek sütünden üretilen bir İspanyol peyniridir. Mahon peyniri ilk defa İspanya'nın Menorca adasında üretilmiştir. Mahon peyniri yarı sert, hafif bir peynirdir.

MANCHEGO – İspanya, Koyun
Manchego peyniri çiğ koyun sütünden yapılan bir İspanyol peyniridir. Manchego peyniri sert ve sıkı, kremsi, düzgün bir peynirdir. Manchego peyniri taze iken kolayca dilimlenebilir. Yaşlandıkça daha tuzlu ve rendelenebilecek kadar kuru hale gelir.

MANTECA – İtalya, İnek
Manteca peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Manteca peyniri aynı zamanda Mantecho peyniri ve Mantega peyniri olarak da bilinir. Manteca peynirinin şekli küçük bir şişe gibidir. Manteca peyniri bir Provolone peyniri çeşididir. Manteca peyniri merkezde tereyağı ile mühürlenmiştir.

MARIBO - Danimarka, İnek
Maribo peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Danimarka peyniridir. Maribo peyniri Danimarka'nın taze iken sert ve sıkı, hafif bir peyniridir. Maribo peyniri olgunlaştıkça keskinleşir ve ağızda kalan bir tad gelişir.

MARIO BLANCO – İtalya, İnek
Maribo Blanco peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Mario Blanco peyniri İtalya'nın yumuşak bir peyniridir. Mario Blanco peyniri amutla hoş bir şekilde servis edilir.

MAROILLES – Fransa, İnek
Maroilles peyniri çiğ inek sütünden yapılan bir Fransız peyniridir. Maroilles peyniri ilk olarak 10. yüzyılda Katolik Fransız rahipleri tarafından yapılmıştır. Maroilles peyniri yarı sert ve sıkı yapıdadır. Maroilles peyniri yapımında tuz yerine bira ile yıkanır ve bu da Maroilles peynirine net bir tat ve aroma kazandırır.

MASCARPONE - İtalya, İnek
Mascarpone peyniri, pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Mascarpone peyniri görünüşte kalın kremayı andırır. Mascarpone peyniri kadife gibidir, kalın ve zengindir. Mascarpone peyniri dövülür veya köpürtülür. Mascarpone peynirinin tazesi daha iyidir. Mascarpone peyniri krema gibi oluşu nedeniyle özellikle tatlıların yapımında kullanılır ve örneğin Tiramisu tatlısının ana malzemesidir. Mascarpone peyniri meyvelerde ve pastalarda sıklıkla krema gibi kullanılır. Mascarpone peyniri üretimi İtalya'nın Lombardiya bölgesinde 16. yüzyıldan beri süregelen tekniklerle pastörize inek sütünden yapılmaktadır.

MEL FINO – İtalya, İnek
Mel Fino peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Mel Fino peyniri İtalya'nın pek de alışılamamış bir tatlı peyniridir. Mel Fino peyniri Bel Paese peyniri ile Gorgonzola peyniri arasındadır. Mel Fino peyniri mavi damarlı ve kremsi bir İtalyan peyniridir.

MENORCAN - İspanya, İnek
Menorcan peyniri İspanya'nın Menorca adasında pastörize inek sütünden üretilmiş yarı sert hafif bir İspanyol peyniridir.

MIGNOT – Fransa, İnek
Mignot peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Mignot peyniri Maroilles peynirine benzer fakat daha küçüktür.

MILLEENS – İrlanda, İnek
Milleens peyniri çiğ inek sütünden üretilen bir İrlanda peyniridir. Milleens peyniri hafif güçlü tada sahip bir peynirdir.

MIMOLETTE – Fransa, İnek
Mimolette peyniri çiğ inek sütünden üretilen bir Fransız peynir çeşididir. Mimolette peyniri geleneksel olarak Fransa'nın kuzeyinde Lille bölgesinde yapılan bir peynirdir. Mimolette peyniri pişmemiş çiğ inek sütünden yapılır. Mimolette peyniri kırmızıya yakın turuncu renktedir. Fransa Kralı XIV. Louis tarafından bir ekonomik politika sonucu o zamanlar popüler olan Hollanda'dan gelen Edam peynirine bir alternatif olarak ürettirilmiştir. Mimolette peyniri, Hollanda’nın Edam peynirinin bir Fransız versiyonudur. Mimolette peynirinin rengi üretimi sırasında içine katılanBixa orellana ağacından elde edilen boya yüzündendir. Mimolette peyniri 3 ay, 6 ay, 9 ay veya 12 ay olgunlaştırılmış olarak tüketilir.

MINNESOTA BLUE – Amerika, İnek
Minnesota Blue peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Amerikan peyniridir. Minnesota Blue peyniri doğal mavi damarlı peynirlerden birisidir.

MITZITHRA – Yunanistan, İnek
Mitzithra peyniri Feta peynirinden arta kalan peynir suyundan elde edilen bir Yunan peyniridir. Mitzithra peyniri inek sütünden yapılır. Mitzithra peyniri yarı yumuşak, hafif tuzlu olup peynirin rengi beyazdır. Mitzithra peyniri Ricotta peyniri gibi kullanılabilir.

MOLBO – Danimarka, İnek
Molbo peyniri, Danimarka'nın Mols bölgesinde pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Danimarka peyniridir. Molbo peyniri lezzetli ve hafif bir tada sahip masa peyniridir.

MONSIEUR FROMAGE – Norveç, İnek
Monsieur Fromage peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Norveç peyniridir. Monsieur Fromage peyniri, olgunlaşmış, yumuşak ve lezzetli krem peyniridir.

MONT d'OR – Fransa, Keçi
Mont d’Or peyniri çiğ keçi sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Montd’Or peyniri Fransa'nın yumuşak keçi peyniridir ve kısaca kürlenir.

MONTEREY JACK – Amerika, İnek
MOnterey Jack peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Amerikan peyniridir. Monterey Jack peyniri ilk defa İspanyol misyonerler tarafından 18. yüzyılda Kaliforniya'da yapılmıştır. Monterey Jack peyniri hafif, yarı yumuşak ve tereyağlı bir peyniridir.Monterey Jack peyniri çerezlerde, sandviçlerde, soslarda ve güveçlerde kullanılan çok yönlü bir peynirdir.

MONTASIO – İtalyan, İnek
Montasio peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş inek sütünden yapılan İtalyan peyniridir. Montasio peyniri taze iken masada servis edilecek kadar düzgündür, olgunlaştıkça daha sert ve kuru bir hale gelir.

MONTLENIS – Fransa, Koyun - İnek - Keçi karışım
Montlenis peyniri çiğ koyun, inek, keçi sütlerinin karışımından üretilen bir Fransız peyniridir. Montlenis peyniri Fransa'nın sert, sıkı, mavi damarlı koyun, inek ve keçi sütü karışımlarından yapılan bir peyniridir.

MONTRACHET - Fransa, Keçi
Montrachet peyniri çiğ keçi sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Montrachet peyniri Fransa'nın lezzetli, taze, kremsi bir keçi peyniridir. Hafiftir. Kütük halinde paketlenir. Keçi sütü peyniri olarak ilk tadımı çok güzeldir.

MORBIER – Fransa, İnek
Morbier peyniri çiğ inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Morbier peyniri geniş bir tekerlek büyüklüğünde 40 cm çapında 8 cm kalınlığındadır. Morbier peyniri Franche -Comte bölgesinde çiğ inek sütünden yapılan bir peynirdir. Morbier peyniri sert ve sıkı bir yapı kazandırmak için preslenir. Morbier peyniri sert ve kuru bir kabuğa sahiptir. Morbier peynir tekeri mangal kömürü ve gaz kabarcıklardan oluşan siyah bir şerit ile bölünmüştür.

MOTAL - Rusya, Koyun, Koyun – Keçi karışım
Motal peyniri çiğ koyun sütünden veya çiğ koyun sütünün çiğ keçi sütüyle karışımndan üretilen bir Rus peyniridir. Motal peyniri keskin bir lezzete sahiptir.

MOZZARELLA PEYNİRİ – İtalya, Manda, İnek
Mozzarella peyniri pastörize edilmiş manda sütünden veya inek sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Mozzarella peynirinin orijinali sadece manda sütünden üretilir ancak günümüzde manda sütünün az bulunması nedeniyle inek sütünden de üretilmektedir. Mozzarella peyniri,bütün dünyada tanınan ünlü bir İtalyan peyniridir. Mozzarella peyniri, lezzetli, hafif, hoş, narin bir tada sahiptir. Mozzarella peyniri yarı yumuşak, kremsi, beyaz renkte bir peynirdir. Hem taze hem de tütsülenmiş Mozzarella çeşitleri vardır. Orijinal Mozzarella peyniri sadece manda sütü kullanılan İtalya'nın güney kısmından gelmiştir.Mozarella Peyniri genellikle dilimlenmiş olarak servis edilir. İtalyanca Mozzare sözcüğü, kesmek anlamındadır. Mozzarella peyniri, taze olduğu sürece genellikle beyazdır. Ancak, manda sütünden üretilen Mozarella peyniri beyaz renkte, inek sütünden üretilen Mozarella peyniri hafif sarımsı renktedir. Tazeliğine bağlı olarakta taze iken beyaz yaşlandıkça sarı renk alabilmektedir. Mozzarella peyniri, yüksek yağ oranı nedeniyle yarı - yumuşak bir peynirdir. Bu nedenle özellikle geleneksel olarak günü gününe servisi yapılmaktadır. Ancak salamura olarak 1 haftaya kadar bekletilebilmektedir. Günümüzde vakumlu poşetlerde suda Muzarella peyniri olarak satılmakta ve tazelik süresi uzatılabilmektedir. Ayrıca az yağlı Mozzarella peyniri 1 aya kadar bekletmeye dayanabilmektedir. Ancak günümüzde Mozarella peynirinin içine konulan katkı maddeleriyle beraber bu süre çok daha uzatılabilmektedir. Az yağlı peynirlerin de son kullanma tarihleri üretim tarihlerinden itibaren 6 ay sonrasına kadar gelecek şekilde satılmaktadırlar. Mozzarella peyniri pizza, lazanya gibi yiyeceklere katıldığı gibi, dilimlenmiş domates ve fesleğen ile beraber tüketilebilmektedir.


MOZZARELLA PEYNİRİ ÇEŞİTLERİ

MOZZARELLA DI BUFALA PEYNİRİ
Manda sütünden yapılan yapılan gerçek Mozarella peyniridir. Bu tür Mozzarella peynirleri, Avrupa’da Mozzarella di bufala campana adıyla satılmaktadır.

MOZZARELLA FIOR DI LATTE PEYNİRİ
Pastörize edilmiş inek sütünden veya taze günlük inek sütünden yapılan İnek Mozarella peyniridir.


AZ YAĞLI MOZZARELLA PEYNİRİ
Yağı alınmış pastörize manda ya da inek sütünden üretilmiş Mozzarella peyniridir. Normal Mozzarella peynirine göre daha dayanıklı olduğundan daha çok hazır yemek sanayisinde kullanılmaktadır.

İSLİ MOZZARELLA PEYNİRİ

Az yağlı Mozzarella peynirinin özel odun ların isinde tütsülenmesiyle elde edilen daha yüksek fiyata satılan meze peyniridir.

MUNSTER - MUENSTER - Fransa, İnek

Munster peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Munster peynirinin lezzeti hafiften keskin kokuluya doğru gider, hafif tuzludur ve yarı yumuşaktır. Munster peyniri orijinal olarak Fransa'nın Alsace bölgesinden gelen manastır peynirlerinden bir tanesidir.Munster peynirine Muenster peyniri de denir.

MUTSCHLI – İsviçre, İnek

Mutschli peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İsviçre peyniridir. Mutschli peyniri yarı yumuşak bir peynir olup, krem renkli bir peynirdir. Mutschli peyniri hafif bir peynirdir.

MYCELLA – Danimarka, İnek

Mycella peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Danimarka peyniridir. Mycella peyniri mavi damarlı bir peynirdir. Mycella peyniri Danablu peynirinden daha az keskin ve solgun ve krem renklidir.

NEUFCHATEL – Fransa, İnek
Neufchatel peyniri pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir Fransız peyniridir. Neufchatel peyniri yumuşaktır, kremsidir ve beyaz bir kabuğa sahiptir. Neufchatel peyniri taze iken kabuğu tüketilebilir. Amerikan Neufchatel peyniri hiçbir zaman olgunlaştırılmaz ve daha kremsidir fakat tereyağı bakımından düşük, nem ve protein açısından daha zengindir.

NOKKELOST – Norveç, İnek
Nokkelost peyniri Norveç’te kısmen yağı alınmış pastörize inek sütünden yapılan bir peynirdir. Nokkelost peyniri somun peyniridir ve baharatlıdır.

ORKNEY – İskoçya, İnek
Orkney peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İskoç peyniridir. Orkney peyniri hafif, Cheddar peyniri benzeri bir peynirdir. Bazen tütsülenebilir.

PAGLIA – İsveç, İnek
Paglia peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İsveç peyniridir. Paglia peyniri mavi damarlı, Gorgonzola peynirine benzer bir peynir çeşididir.

PAGLIETTA - İtalya, İnek
Paglietta peyniri pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir İtalyan peyniridir. Paglietta peynirihafif bir meyvemsi tada sahip olup keskin kokuludur. Paglietta peyniri olgunlaştığı zaman Brie peyniri kadar nemli ve cıvık olur.

PAMPASGRASS – Arjantin, İnek
Pampasgrass peyniri pastörize edilmiş inek sütünden yapılan mavi damarlı bir Arjantin peyniridir.

PARMA – İtalya, İnek, Keçi
Parma peyniri pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir İtalyan peyniridir. Parma peyniri Parmesan peyniri ve Provolone peyniri arasında yer alır. Parma peyniri yarı sertten serte doğru bir yıldan fazla kürlendikçe gider. Parma peyniri genelde kama içerisinde servis edilir. Kırmızı şarapla iyi gider.

PARMESAN – PARMIGIANO – REGGIANO, İtalya, İnek
Parmesan peyniri çiğ inek sütünden yapılan bir İtalyan peyniridir. Parmesan Peyniri ya da Parmigiano peyniri, İtalya’nın kuzeyindeki Parma şehrinde üretilmeye başlanıp lezzeti ve kalitesi ile ünü tüm dünyaya yayılmış çok sert, granüler yapılı ve açık sarımsı rengi olan bir peynir türüdür. Parmesan peyniri çok sert bir dokuya sahiptir. Parmesan peyniri inek sütünden yapılır ve büyük tekerlekler halinde satılır. Parmesan peynirinin olgunlaşma süresi en az 2-3 yıldır. Tamamen olgunlaşmış Parmesan peynirleri sadece rendelenerek veya toz haline getirilerek kullanılır.Parmesan peyniri genellikle servis anında yemeklerin üzerine rendelenir. Sezar Salatasında da kullanılır. İtalya'da Parmesan peyniri Rizotto ve makarnaları bağlamakta kullanılır. Parmesan peynirinin 1 kg’ını üretmek için 16 litre inek sütü kullanılır. İtalya’nın en ünlü peyniri Parmesan peynirinin en az bekletme süresi 12 aydır. Eskitmede süre uzadıkça, peynirin kalitesi de artar. Dolayısıyla en iyi Parmesan peyniri 24 - 36 ay arasında dinlendirilmiş olan peynirdir. Parmesan peyniri, keskin, keskin kokulu, sert, kırılgan yapılı, yoğun kapalı yapıda tanecikli kıvamlı ve küçük deliklidir. Parmesan peyniri mükemmel bir peynirdir, Grana peynirlerinin en sevilenidir. Ağızda erir. Dünyadaki en meşhur peynirlerden biridir. Sadece rendelemek için değildir. Tercih edilen tüketme şekli masada dilimlenmiş halidir.
Peynirin erbabı İlkbahar Parmigianosu’nu tercih eder. İlkbaharda peynirin yağ oranı daha düşüktür. Bu da peyniri daha kuru kılar, örneğin nisan ayında üretilen Parmesan peynirinin rengi açık, adeta beyazdır. Yaz peyniri ise en sert aromalı olanıdır. Yaz peynirlerinin rengi daha koyu, adeta koyu altın sarısıdır. Hamur işleri ile çok iyi uyum sağlar. Yaz peynirleri makarna soslarına, özellikle fesleğen temelli Pesto adlı sosa çok uygundur. İtalyanlar bu peynirin çok sağlıklı olduğuna inandıkları için bebeklerinin mamalarına katarlar. Parmesan peyniri, pastörize sütten yapılmadığı için vitaminler ve elementler açısından da çok zengindir. Özellikle protein, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri açısından esaslı bir kaynaktır.

PECORINO - PEKORİNO PEYNİRİ
Pecorino peyniri çiğ ya da pastörize koyun sütünden üretilen bir Güney İtalya peyniridir. Pecorino peyniri sert granüler yapılıdır. Pecorino peynirinin olgunlaşma süresini fazla aşmamış olanları sofra peyniri olarak kullanılabilir. Bu süreyi aşanlar ise sadece rendelenerek kullanılır. Pecorino peynirinin bir çeşidi olan Pecorino Pepato, Sicilya'da üretilir ve içinde karabiber tanecikleri vardır. Pecorino peyniri hamur işleri ile iyi uyum sağlar.

PECORINO ROMANO - İtalya, İnek
Pecorino Romano peyniri pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir İtalyan peyniridir. Pecorino Romano peyniri keskin, keskin kokulu, genelde çok tuzlu, beyaz veya çok solgun saman sarısı renginde, yoğun ve tadında tipik süt tadı olan bir İtalyan peynir çeşididir. Pecorino Romano peyniri muhtemelen İtalya'nın en eski peyniridir. Genellikle peynirin kolay şekilde erimesi için rendelenmesi gereklidir. Pecorino Romano peyniri İtalya’da popüler çok sevilen bir tatlı peynirdir ve yemeklerde yaygın olarak kullanılır.

PENNICH – Orta Asya Türkleri, Koyun
Pennich peyniri çiğ koyun sütünden üretilen bir Orta Asya Türk boyları peyniridir. Pennich peyniri denilen lor, koyun veya kuzu derisine kürleme amacıyla doldurulur ve peynirin olgunlaşması beklenir.

PEPATO - İtalya, Koyun
Pepato peyniri pastörize edilmiş koyun sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Pepato peyniri Pecorino peynirinin bir çeşididir. Pepato peyniri Sicilya'nın bir peyniridir.Pepato peynirine baharatlı, keskin bir tat vermek amacıyla peynir pıhtısına karabiber eklenir. Pepato peyniri gevrek bir peynirdir.

PERSILLE des ARAVIS – Fransa, Keçi
Persille des Aravis peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş keçi sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Persille des Avaris peyniri mayalanmış keçi sütünden elde edilir silindirik bir rulo içinde kalıplanır ve maydanoz ile tatlandırılır.

PETIT SUISSE - Fransa, İnek
Petit Suisse peyniri pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir Fransız peyniridir. Petit Suisse peyniri taze çift katlı kremli bir peynirdir. Petit Suisse peyniri tam yağlı süte krema eklenmesi ile yapılır ve hiç tuz katılmaz. Petit Suisse peyniri kremsidir ve lezzetlidir.

PIORA – İsviçre, İnek
Piora peyniri İsviçre’de çiğ - pastörize edilmemiş inek sütünden yapılan bir peynir çeşididir. Piora peyniri zengin aromatik yem kalitesine sahip Piora vadisinde yetiştirilen ineklerin sütünden yapılır. Piora peyniri arka arkaya iki günlük sağılan inek sütünden yapılmış, sert, tam tatlandırılmış, pastörize edilmemiş inek sütü peyniridir. Piora peyniri kalıplarda 12 saat preslenir ve 6 ay boyunca olgunlaştırılır. Piora peyniriThe cheese is produced in wheels of 4-5 kg and the annual cheese production reaches about 3000 pieces. 4 - 5 kg tekerden üretilir ve yıllık peynir üretimi yaklaşık 3000 parça kadardır.

POMPADOUR - Hollanda, İnek
Hollanda’da pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir peynirdir. Pompadur peyniri lezzet olarak Gouda peynirine benzer. Pompadur peynirini sandviç üzerinde ve krakerlerle yemesi çok hoştur.

PONT- l'EVEQUE - Fransa, İnek
Pont – I’eveque peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Pont – I’eveque peyniri Fransa'nın en iyi peynirlerinden birisidir. Port – I’eveque peynirinin keskin lezzeti üretilen yerlerde kullanılan özel bir kalıplardan gelir.

POONA – Amerika, İnek
Amerika Birleşik Devletleri’nde pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir peynirdir. Poona peyniri yumuşak ve olgunlaşmış bir peynirdir. Poona peynirinin kırmızımsı bir yüzeyi vardır. Poona peyniri yuvarlak ve düzgündür, bazen hafif bir Limburger peyniri olarak adlandırılır.

PORT SALUT – Fransa, İnek
Fransa’da pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir Fransız peyniridir. Port Salut peyniri lezzetli ve dayanıklı olsun diye olgunlaştırılır. Port Salut peyniri kremsi ve tereyağımsı yarı yumuşak bir peynirdir. Port Salut peynirinin orijinali ilk defa Katolik rahipleri tarafından yapılmıştır. Port Salut peyniri tatlılar, iştah açıcılar ve peynir tepsileri için kullanılır. Port Salut peyniri taze meyvelerle ve krakerlerle uyumludur.

POT CHEESE – Avusturya, İnek

Pot Cheese peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Avusturya lor peyniridir. Pot Cheese peynirinde taze lor, olgunlaşmamış ve sadece hafifçe kırılmıştır. Pot Cheese peyniri lezzetli ve ekşi bir tada sahiptir.

PRASTOST – İsveç, İnek
Prastost peyniri pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir İsveç peynirdir. Prastost peyniri olarak da bilinir. Prastost peyniri İsveç'in sıkı, viskiyle kürlenmiş bir peyniridir.

PRIMOST – Norveç, İnek

Norveç’te pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir peynirdir. Primost peyniri yarı sıkı, olgunlaştırılmış bir peynirdir.

PROVOLONE – İtalya, Manda

İtalya’da pastörize edilmiş manda sütünden yapılan bir İtalyan peyniridir.Provolone peyniri orijinal olarak manda sütünden yapılır. Provolone peyniri taze iken hafiftir, yaşlandıkça daha kuvvetli olur. Provolone peyniri genelliklee tütsülenir. Provolone peyniri sert ve gevrektir. Provolone peyniri tuzlu bir peynir çeşididir. Çeşitli kullanım alanları vardır.

PULTOST – Norveç, İnek
Norveç’te peynir altı suyundan yapılan bir Norveç peyniridir. Pultost peyniri karamelize edilir. Pulpost peyniri tatlı bir peynirdir.

QUARGEL – Avusturya, İnek
Avusturya’da yağı alınmış pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir Avusturya peyniridir. Kimyon ile tatlandırılır.

QUEIJO ARREGANHADO – Portekiz, İnek

Queijo Arreganhado peyniri çiğ koyun sütünden üretilen hafif bir Portekiz peyniridir.

QUEIJO da ILH – Portekiz, İnek
Queijo da Ilh peyniri pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir Portekiz peyniridir. Queijo da İlh peyniri sert ve sıkı yapıda bir peynir olup rendelemek için çok uygundur.

QUEIJO da SERRA – İspanya, Koyun

Queijo Serra peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş koyun sütünden yapılan bir İspanyol peynirdir. Queijo da Serra peyniri güzel, lezzetli ve tereyağlı bir peynirdir.

QUEIJO PRATO – Brezilya, İnek
Queijo Prato peyniri pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir Brezilya peyniridir. Queijo Prato peyniri tütsülenmiş lezzeti ile sert ve sıkı bir yapıya sahip bir Breilya peyniridir.

QUESO ENCHILADO – Meksika, İnek
Queso Enchilado peyniri pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir Meksika peyniridir. Queso Enchilado peyniri sert ve sıkı bir peynirdir. Peynir olgunlaştırılır. Quse Enchilado peynirinin kabuğu kırmızı biber tozu ile kaplanır.

RABACAL – Portekiz, Keçi, Koyun
Rabacal peyniri çiğ keçi veya çiğ koyun sütünden yapılan bir Portekiz peyniridir. Rabacal peyniri yarı yumuşak bir peyniridir.

RACLETTE – RAKLET PEYNİRİ – İsviçre, Fransa, İnek

Raclette - Raklet peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İsviçre ve Fransız peyniridir. Raklet peyniri genellikle 6 kilogramlık teker şeklinde kalıplar halinde üretilir.
Raklet peynirinin eritilmesi için yapılan modern masa üstü elektrikli raklet makinelerinin 2 – 4, 6 – 8 kişilik çok sayıda çeşidi vardır. Kesilen peynir kalıpları Raklet makinesinin içindeki küçük küreklere konur, eriyen peynir, haşlanmış patates, soğan, kurutulmuş et veya jambon üzerine dökülerek yenir.

REBLOCHON – Fransa, İnek
Reblochon peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Reblochon peyniri Fransa'nın en iyi peynirlerinden birisidir. Reblochon peyniri yarı yumuşak bir peynirdir, lezzetli ve kremsidir. Reblochon peyniri yemeğin sonunda kırmızı şarapla servis edilir.

REICHKASE – Almanya, Avusturya, İnek

Reichkase peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Almanya, Avusturya peyniridir. Reichkase peyniri ceviz ağacıyla tütsülenir.

REQUEIJAO – Portekiz, Koyun
Requeijao peyniri çiğ koyun sütünden üretilen bir Portekiz peyniridir. Requeijao peyniri sadece koyun sütünden Poretkizli çiftçiler tarafından üretilen yerel bir peyniridir.

RIBIOLA – İtalya, İnek – Keçi, Koyun karşım
Ribiola peyniri pastörize edilmiş inek, keçi ve koyun sütlerinin karışımından yapılan bir İtalyan peyniridir Ribiola peyniri, Robiola peyniri ve Robiolini peyniri olarak da bilinir. Ribiola peyniri çok hafif ve yumuşak bir krem peynirdir. Ribiola krem peyniri Amerikan versiyonundan daha lezzetlidir.

RICOTTA, İtalya, İnek, Manda, Koyun, Keçi

Ricotta peyniri pastörize edilmiş inek, manda, koyun ve keçi sütlerinden üretilmiş bir İtalyan peyniridir. Ricotta peyniri yumuşak fakat yarı tatlıdır. Ricotta peyniri taze ve olgunlaşma süresini tamamlamamış bir peynirdir. Bu yüzden uzun süreli saklamaya uygun değildir. Ricotta peyniri yumuşak ve kremsi beyaz renktedir. Satensi bir yapıya sahiptir. Ricotta peyniri yumuşak bir peynir olup keskin olmayan bir tada sahiptir. Ricotta peyniri, her taze süt ürünü gibi kısa sürede tüketilmelidir. Ricotta peyniri özellikle Kuzey İtalya ve çevresinde çokça tüketilen bir peynir çeşididir. Ricotta peyniri, tatlılarda, yemek aralarında çeşitli soslarla beraber tüketilmektedir. Ara öğün veya aparatif olarak tüketildiğinde şeker, çikolata ürünleri veya tarçınla karıştırılır. Ricotta peyniri ayrıca lazanya ve pizza yapımında da kullanılmaktadır. Ricotta peyniri benzer biçimde Sicilya ve çevresindeki İtalyan adalarında tüketilmektedir. Bazı yörelerde, zeytinyağı, mayonez, yumurta gibi farklı yiyeceklerle de tüketilmektedir. Ricotta peyniri pizzalar dahil birçok tatlı ve tuzlu yemeklerde kullanılır.

RICOTTA ROMANA – İtalya, İnek
Ricotta Romana peyniri pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir İtalyan peyniridir. Ricotta Romano peyniri sert ve sıkı yapılıdır. Ricotta Romana peyniri Ricotta peynirinin olgunlaşmış versiyonudur. Ricotta Romana peyniri rendeleme için iyidir.

RICOTTA SALATA – İtalya, İnek
Ricotta Salata peyniri pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir İtalyan peyniridir. Ricotta Salata peyniri Ricotta peynirinin daha fazla suyu uzaklaştırılmış bir versiyonudur. Ricotta Salata peynirinin kıvamı Feta peyniri gibidir. Ricotta Salata peyniri lezzetlidir ve gevreksidir. Ricotto Salata peyniri tuzlu peynirlerdendir.

ROMADURKASE – Almanya, İnek

Almanya’da pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir Alman peyniridir. Romadurkase peyniri Limburger peynirine benzer. Romadurkase peyniri bir Bavarian yumuşak peyniridir fakat daha az iddialı bir aromaya sahiptir.

ROMANO - İtalya, Koyun

İtalya’da pastörize edilmiş koyun sütünden yapılan bir İtalyan peyniridir. Romano peyniri tuzludur, gençken yalnız başına tüketilebilir. Romano peyniri olgunlaştıkça keskinleşir ve sertleşir. Yemeklerde veya masada rendelenmiş olarak kullanılır. Romano peynirinin Amerikan versiyonu inek sütünden yapılır.

RONCAL – İspanya, İnek

İspanya’da tam yağlı pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir İspanyol peyniridir. Roncal peyniri keskin lezzetli, sert, sıkı ve çizgileri sık bir peynirdir.

ROOS – Irak, Koyun

Irak’ın kuzeyindeki kabileler tarafından çiğ koyun sütünden yapılan bir Irak peyniridir. Roos peyniri elle kalıplanır ve koyun postu içerisinde 6 ay süre ile bekletilerek olgunlaştırılır.

ROQUEFORT - ROKFOR PEYNİRİ – Fransa, Koyun

Rokfor peyniri ya da Roquefort peyniri Fransa’nın Causes bölgesinde pastörize edilmiş koyun sütünden üretilmiş çok ünlü bir Fransız peynir çeşididir. Rokfor peyniri Peynirlerin kralı olarak nitelendirilmektedir. Rokfor peyniri Güney Fransa’nın Roquefort – Rokfor kasabasında üretilmeye başlayan içi küflü, güzel kokulu bir peynirdir. Rokfor'un yapımında Roquefort kasabası civarındaki doğal mağaraların ve sonradan bu mağaralara benzetilerek yapılan mahzenlerin olduğu kadar, Rokfor küfünün de büyük etkisi vardır, Rokfor peyniri koyun sütü ile üretilir. Çok nemli bir ortama sahip özel mağaralarda olgunlaştırılan Rokfor, süresini tamamlamaya yakın mavileşir. Güçlü ve zengin bir tadı vardır. Rokfor küfü, üçte ikisi buğday unu, üçte biri çavdar unu olan bir hamurla hazırlanır. Rokfor peynirleri mahzenlerde iki veya üç ay kalır. İyi bir Rokfor peyniri kavuniçi renginde, ince kabuklu, içi beyaz küf damarlı olan, tereyağı yumuşaklığında ve tadındadır. Rokfor peyniri diğer peynirlere oranla dayanıklı bir peynirdir. Rokfor peyniri sofra peyniri olarak kullanılmasının yanı sıra salata soslarında da çok iyi sonuç verir.

SAALAND PFARR – İsveç, İnek
Saaland Pfaar peyniri pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir İsveç peyniridir. Saaland Pfarr peyniri olgunlaştırılmadan önce peynir pıhtısı viski ile ezilir.

SAANEN – İsviçre, İnek
Saanen peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilmiş bir İsviçre peyniridir. Saanen peyniri sert ve kurudur. Teker şeklindeki Saanen peyniri çok sert, kırılgan bir peynirdir. Saanen peyniri, Parmesan peynirini ve Sbrinz peynirini andırır, biraz da Gruyere peynirine benzer. Saanen peyniri soluk renktedir ve güçlü bir aromaya sahiptir. Saanen peyniri 7 yıla kadar saklanabilir. Saanen peyniri rendelenerek tüketilir. Şarap ile uyumu iyidir. Lezzetli bir peynir çeşididir.

SAGA – Danimarka, İnek

Saga peyniri pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir Danimarka peyniridir. Saga peyniri mavi renkte, üç katlı kremli peynirdir. Saga peyniri olgunlaştırılmadığı için daha yumuşak bir lezzet ile geleneksel mavi peynirlerden daha yumuşaktır.

SAGE CHEDDAR – Amerika, İnek
Sage Cheddar peyniri Amerika Birleşik Devletleri’nde pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir Amerikan peyniridir. Sage Cheddar peyniri olgunlaştırılmadan önce adaçayı ile tatlandırılmış doğal bir Cheddar peyniridir.

SAGE CREAM – İngiltere, İnek
Sage Cream peyniri İngiltere’de pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir İngiliz peyniridir. Sage Cream peyniri olgunlaştırılmamış krem peynirdir. Sage Cream peynirinin yeşil rengi taze zedelenmiş adaçayı yapraklarından ve ıspanak suyundan gelir.

SAGE DERBY – İngiltere, İnek
Sage Derby peyniri İngiltere’de pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir İngiliz peyniridir. İngilizlerin adaçayı ile tatlandırılmış Derby peyniridir. İngiltere'de geleneksel Noel yiyeceğidir.

SAGE LANCASHIRE – İngiltere, İnek
Sage Lancashire peyniri İngiltere’de pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir İngiliz peyniridir. Lancashire peynirinin bir çeşididir. Adaçayı yaprakları içerir.

SAINGORLON – Fransa, İnek
Saingorlon peyniri Fransa’da pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir Fransız peyniridir. Saingorlon peyniri zengindir, yarı yumuşaktır, olgunlaştırılmıştır, mavi damarlıdır fakat tadı lezzetlidir.

SAINT- BENOIT – Fransa, İnek
Saint – Benoit peyniri Fransa’da pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir Fransız peyniridir. Saint – Benoit peyniri olgunlaştırılmadan önce mangal kömürü ve tuzla ovuşturulan yumuşak bir peynirdir.

SAINT- IVEL – İngiltere, İnek
Saint – Ivel peyniri İngiltere’de pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir İngiliz peyniridir. Yoğurt yapımında kullanılan aynı kültürün yumuşak peynire inoküle edilmesiyle yapılır, kürlenir ve Camembert peyniri benzeri bir tat gelişir.

SAINT- MARCELLIN – Fransa, Keçi

Saint – Marcellin peyniri Fransa’da pastörize edilmiş keçi sütünden yapılan bir Fransız peyniridir. Bruleur de Loup olarak da bilinir. Saint – Marcellin peyniri keçi sütünden elde edilen yumuşak bir peynirdir, tazeyken hafiftir.

SAINT-NECTAIRE - Fransa, Keçi
Saint –Nectaire peyniri Fransa’da pastörize edilmiş keçi sütünden yapılan bir Fransız peyniridir. Saint – Nectaire peyniri yarı yumuşak, olgunlaşmış keskin keçi peyniridir. Lezzetlidir.

SAINT-PAULIN – Fransa, İnek
Saint – Paulin peyniri Fransa’da pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir Fransız peyniridir. Saint – Paulin peyniri Port du Salut peynirinin bir çeşididir. İlk defa 1816 yılında Notre Dame'deki Katolik rahipler tarafından üretilmiştir. Saint – Paulin peyniri gençken yarı yumuşaktır. Soğuk ülkelerde bu şekilde korunabilir, fakat sıcak ülkelerde yarı sıkı bir kıvam elde etmek için olgunlaştırılır.

SAINTE - MAURE – Fransa, Keçi
Saint – Maure peyniri Fransa’da pastörize edilmiş keçi sütünden yapılan bir Fransız peyniridir. Saint – Maure peyniri sezonluk bir keçi peyniridir.


SALERS PEYNİRİ – Fransa, İnek
Salers peyniri çiğ inek sütünden üretilen bir Fransız peynir çeşididir. Salers peynirinin üretimi Fransa’da Auvergne bölgesindeki dağlardaki volkanik bölgelerde yapılmaktadır.Pişmemiş haliyle Salers peyniri, 15 Nisan ile 15 Kasım tarihleri arasında inek sütünden yapılır. Cantal peyniri'ne benzer ki aynı ineklerin, yılın geri kalan aylarında saman üzerinde beslenmesiyle elde edilen sütten üretilir. Salers peyniri Auvergne bölgesinde en az 2000 yıldır üretilmektedir. Marechal De Sennectre tarafından yapılarak kendi adını verdiği Saint Nectaire ve Cantal peynirleri, Fransa Kralı 14. Louis’e sunularak Kralın beğenisini kazanmıştır.1979 yılından bu yana Salers peynirinin özgünlüğünün korunması sertifikayla kontrol altına alınmıştır. Salers peynirinin en kalitelisi, Eylül ve Mart ayları arasında dokuz aylık bir bekleme süresinden geçmiş halidir. Salers peyniri, yaklaşık 40 kg ağırlığında yuvarlak bir biçimdedir.1996 yılından sonra % 15 artış gösteren bir üretimle 1998 yılına kadar 1112 ton üretilen Salers peyniri, bölgede bulunan yaklaşık 100 kadar çiftlikte pastörize olmayan çiğ inek sütlerinden üretilmektedir.

SAMSO – Danimarka, İnek
Samso peyniri Danimarka’da pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir Danimarka peyniridir. Samso peyniri Danimarka peynirlerinin en iyilerinden bir tanesidir. Samso peyniri altın renkli, yarı sıkı, fıstık benzeri tereyağlı bir tada sahiptir.

SAPSAGO – İsviçre, İnek
Sapsago peyniri İsviçre’de tamamen yağsız pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir İsviçre peyniridir. Sapsago peynirinin içersinde hiç yağ bulunmaz. Sapsago peyniri baharatlarla tatlandırılır. Rendelenerek kullanılır.

SARDO – Arjantin, İnek
Sardo peyniri Arjantin’de pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir Arjantin peyniridir. Sardo peyniri rendeleme için kullanılan sert, tuzlu bir peyniridir.

SBRINZ – İsviçre, İnek
Sbrinz peyniri İsviçre’de pastörize edilmiş inek sütünden yapılan eski bir İsviçre peyniridir. Muhtemelen İsviçre'de yapılan en eski peynirdir. Olgunlaşmış Sbrinz peynirinin, sert ve düzgün yapısı rendeleme için çok uygundur. Sbrinz peyniri Parmesan peynirine göre daha çok tercih edilir çünkü Sbrinz peynirinin lezzeti daha zengin ve daha yüksek yağ içeriğine sahiptir. Sbrinz peyniri çok sert olmadığı zaman genelde ince olarak dilimlenir ve ekmek ile tüketilir.

SCAMORZO - İtalya, İnek
Scamorzo peyniri İtalya’da pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir İtalyan peyniridir. Scamorzo peyniri Scamorze ve Scamorza olarak da bilinir. Scamorzo peyniri bir Mozzarella peyniri çeşididir fakat daha katıdır. Scomorzo peyniri tuzludur ve tütsülenmiş olabilir. Scomorzo peyniri gençken yumuşaktır, olgunlaştığı zaman dilimlenecek kadar sıkı olur. Scomorzo peyniri olgunlaşması için kirişe asılır ve tekrar tekrar yağ ile ovalanır.

SCHABZIEGER – İsviçre, İnek

Schabzieger peyniri İsviçre’de hafif ekşimiş yağı yağsız inek sütünden yapılan bir İsviçre peyniridir. Schabzieger peyniri İsviçre'nin sert bir peyniridir. Bazen Yeşil peynir olarak da adlandırılır. Çünkü toz halinde yonca eklenir.

SCHIMMELKASE – Almanya, İnek
Schimmelkase peyniri Almanya’da pastörize edilmiş inek sütünden yapılan bir Alman peyniridir. Schimmelkase peyniri yumuşak bir peynir olup beyaz bir kabuğu vardır. Omletler için iyi bir katkıdır.

SCHLOSSKASE BISMARCK – Amerika, Koyun

Schlosskase Bismarck peyniri Amerika Birleşik Devletleri’nin Vermont bölgesinde pastörize edilmemiş koyun sütünden yapılmış bir peynirdir. Schlosskase peyniri yapıldıktan sonra mağaralarda 3 ay olgunlaştırıldıktan sonra satışa sunulur. Schlosskase peyniri sağlam kabuklu, sarı renkli, yarı sert yapıda, tatlı, kremsi tereyağımsı bir lezzette bir peynirdir. Parlak kırmızı şarapla yenilir.

SELLES-SUR-CHER – Fransa, Keçi
Selles – Sur - Cher peyniri Fransa’da pastörize edilmiş keçi sütünden yapılan bir Fransız peyniridir. Selles – Sur – Cher peyniri tuzlu, yarı sert bir keçi peyniridir.

SEPTMONCEL – Fransa, İnek – Keçi – Koyun Karışım
Septmoncel peyniri pastörize edilmiş inek, keçi ve koyun sütü karışımından üretilen bir Fransız peyniridir. Septmoncel peyniri Jura Blue peyniri olarak da bilinir. Septmoncel mavi damarlı bir Fransız peynir çeşididir.

SERPA – Portekiz, Koyun
Serpa peyniri çiğ koyun sütünden üretilen değerli bir Portekiz peyniridir. Serpa peyniri taze iken yumuşak ve tereyağımsıdır. Peynirin yaşı ilerledikçe yarı sert ve keskin bir tada sahip olur.

SERRA de ESTRELLA – Portekiz, Koyun, Koyun – Keçi karışım
Serra de Estralla peyniri çiğ koyun sütünden veya çiğ koyun – çiğ keçi sütü karışımından yapılan bir Portekiz peyniridir. Serra de Estralla peyniri bBeklenmedik olarak yumuşak veya yarı yumuşaktır bir peynirdir. Serra de Estralla peyniri keskin kokulu bir lezzete sahiptir.


SLIPCOTE - İngiltere, İnek
Slipcote peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İngiliz peyniridir. Slipcote peyniri yumuşak, taze bir beyaz peynirdir. Slipcote peyniri lahana yaprakları arasında sadece bir veya iki hafta yağ bakımından zengin hale gelene kadar olgunlaştırılır.

SMOKELET – Norveç, İnek

Smokelet peyniri, pastörize edilmiş inek sütünden yapılan tütsülenmiş bir Norveç peyniridir.

SOFT JACK – Amerika, İnek

Soft Jack peyniri tam yağlı pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Amerikan peyniridir. Soft jack peyniri genç bir Monterey Jack peyniridir.

SORBAIS – Fransa, İnek
Sorbais peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Sorbais peyniri bir Fransız Maroilles peyniri çeşididir. Sorbais peyniri keskin kokuludur ve parlak sarı renklidir, kabuğu kırmızımsı kahverengindedir.

STEWART – İskoçya, İnek
Stewart peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İskoç peyniridir. Stewart peyniri İskoçya'nın Stilton peyniri olarak bilinir. Stewart peyniri Stilton peynirinin lezzeti kadar derin bir lezzete sahip değildir, buna karşın değerli bir peynirdir. Stewart peynirinde mavi peynirin hafif bir lezzeti vardır. Stewart peyniri beyaz renkte ve tuzlu bir peynirdir.

STEPPENKASE – Almanya, İnek
Steppenkase peyniri kısmen yağı alınmış pastörize inek sütünden üretilen bir Alman peyniridir. Steppenkase peyniri yumuşak bir peynir olup ve gevreksi yapıdadır. Steppenkase peyniri yağ bakımından fakir bir peynirdir. Steppenkase peyniri olduğu gibi veya dilimlenerek kraker üstünde servis edilebilir. Steppenkase peyniri Riesling ile harika olur.

STILTON PEYNİRİ – İngiltere, İnek
Stilton peyniri pastörize edilmiş inek sütünden yapılan özel ağırca tadı ve kokusu olan klasik İngiliz peynir çeşididir. Stilton peynirinin iki çeşidi vardır. 1.Mavi Stilton peyniri, bu peynir daha ünlü ve küflüdür.2. Beyaz Stilton peyniri, bu peynir daha az bilinir ve küflü değildir. Stilton peynirinin ilk defa 18. yüzyılın sonlarında, Stilton köyünün bulunduğu Huntingdonshire’da, posta arabalarının konakladığı bir durak yerinde satıldığı söylenmektedir. Peynir adını da bu Stilton köyünden almaktadır. Günümüzde de yalnızca Leicestershire, Derbyshire ve Nottinghamshire şehirlerinde üretilen özel nitelikli Stilton peynirleri adı tescilli olarak, Mavi Stilton adıyla anılır. Ama adını aldığı köy, Stilton, bu illerde bulunmadığı halde burada üretilen küflü olmayan Stilton stilinde peynire Stilton Köyü Peyniri adı verilmektedir. Başlangıçta yalnızca Shorthorn ırkı ineklerinin sütünden yapılan Mavi Stilton peynirlerinin Rokfor – Roquefort peynirinden daha az tuzlu, ama daha keskin bir tadı vardır. Preslenmediği için orta yumuşaklıkta, sürülebilir kıvamdadır. Bu peynirin üretiminde Penicillium roqueforti adlı bir küf mantarı kullanılır. Bu yüzden de peynirin sarımsı rengi küfün yol açtığı mavi damarlarla bölünmüştür.Mavi Stilton peyniri mutlaka 23 cm yüksekliğinde ve 20 cm çapında silindirler biçiminde üretilir. 4 - 8 ay, bazen daha uzun süre dinlenmeye bırakılır. İngiltere'de Stilton peynirleri geleneksel olarak kraker, bisküvi, Porto şarabı ve meyveyle birlikte yenir.

STACCHINO – İtalyan, İnek
Stacchino peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Stacchino peyniri İtalya’nın Lombardiya, Priedmont ve Veneto bölgelerinde sonbaharda yüksek dağlık otlaklardan inen ineklerin sütünden üretilir. Taze iken yenilen bir peynirdir. Peynirin çok yumuşak ve kremsi bir dokusu vardır. Stacchio peyniri çok lezzetlidir. .

SVECIA – İsveç, İnek
Svecia peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilmiş bir İsveç peyniridir. Svecia peyniri sert ve sıkı bir yapıdadır. Svecia peyniri bazen karaman kimyonu tohumu ile yapılır.

SWISS – İsviçre, İnek

Swiss peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İsviçre peyniridir. Swiss peyniri tatlımsı tatta, büyük delikli, lezzetli, koyu fildişinden solgun sarıya doğru bir rengi olan bir peynir çeşididir. Swiss peyniri narin tatlandırılmış, eritilebilir kolayca dilimlenebilir özelliğe sahiptir. Swiss peyniri tatlılar, peynir tepsileri, salatalar, sandviçler, iştah açıcılar ve yemekler için kullanılır. Taze meyveler ve kare gevreksi Fransız ekmeğiyle uyumludur.

SZEKELEY – Macaristan, Koyun
Szekeley peyniri çiğ koyun sütünden üretilen bir Macar peyniridir. Szekeley peyniri yumuşak bir peynirdir. Szekeley peyniri üretildikten sonra koyunların sidik keselerine - mesanelerine konularak paketlenir. Szekeley peyniri tütsülenmiş halde de bulunur.

TAFFELOST – Norveç, Danimarka, İnek

Taffelost peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Norveç, Danimarka peyniridir. Taffelost peyniri bir tatlı peynirdir. Taffelost peyniri yarı yumuşak bir peynir olup kremsi beyaz renktedir ve dış kabuğu kırmızıdır.

TALEGGIO - İtalya, İnek
Taleggio peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Taleggio peyniri iyi bir İtalyan tatlı peyniridir. Taleggio peyniri yaşla birlikte yumuşaktan yarı yumuşağa, düzgün ve aromatik bir duruma gelir. Taleggio peyniri, gevrek ekmek ve şarap ile uyumludur.

TAMIE – Fransa, İnek
Tamie peyniri yağı alınmış pastörize inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Tamie peyniri Fransa'nın yarı yumuşak bir peyniridir.

TELEMI – Romanya, Koyun

Telemi peyniri çiğ koyun sütünden üretilen bir Romanya peyniridir. Amerikan Telemi peyniri ise pastörize edilmiş inek sütünden yapılmaktadır. Telemi peyniri yarı yumuşak bir peynirdir. Telemi peyniri Mozzarella peynirinin Amerikan versiyonu gibi bir peynir çeşididir.

TETE de MOINE – İsveç, İnek
Tete de Moine peyniri pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir İsveç peyniridir. Tete de Moine peynirine Rahip Kafası peyniri de denir. Tete de Moine peyniri aromatik ve güçlü bir lezzete sahip, sert bir peynirdir.

TIGNARD – Fransa, Keçi
Tignard peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş keçi sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Tignard keçi peyniri sert ve sıkı yapılıdır. Tignard peyniri mavi damarlı bir peynirdir.

TIJUANA – Meksika, İnek
Tijuana peyniri çiğ ya da pastörize edilmiş inek sütünden üretilen bir Meksika peyniridir. Tijuana peyniri sert ve sıkı solgun renkte olup acı bir tada sahiptir. Tijuana peyniri sıcak kırmızı biber ile olgunlaşmadan önce kürlenir.

TILLAMOOK – Amerika, İnek
Tiilamook peyniri çiğ inek sütünden üretilen bir Amerikan peyniridir. Tillamook peyniri bir Cheddar peyniri çeşididir. Tillamook peynirinin lezzeti ortadan keskine doğrudur. Tillamook peyniri olgunlaştıkça lezzeti çok artar.

TILSITER – Litvanya, İnek

Tilsiter peyniri pastörize inek sütünden üretilen bir Litvanya peyniridir. Tilsiter peyniri Tilsit olarak da bilinir. Orijinal Tilsiter peyniri şuan Litvanya'da, Tilsit peyniri olan ise Hollanda göçmenleri tarafından yapılır. Tilsiter peyniri yarı sert ve sıkı yapıdadır. Güçlü aroması ve lezzeti Tilsiter peynirinin yaşı ilerledikçe artar. Tilsiter peyniri pişirme ve yemek için de idealdir. Tilsiter peynirinin tereyağı içeriği % 30 – 60 arasında değişir.

TOMA di CARMAGNOLA – İtalya, İnek

Toma di Carmagnola peyniri pastörize inek sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Toma di Carmagnola peyniri yumuşak bir peynir olup hafif, lezzetli ve tereyağlı bir İtalyan peyniridir.

TOMAR – Portekiz, Koyun
Tomar peyniri çiğ ya da pastörize koyun sütünden üretilen bir Portekiz peyniridir.
Tomar koyun peyniri tütsülenmiş fıstık lezzetindedir.


TOMME PEYNİRİ – Fransa, İsviçre, İnek
Tomme peyniri yağı alınmış pastörize inek sütünden Fransız Alplerinde ve İsviçre’de üretilen bir peynir çeşididir. Tomme peyniri genellikle tereyağı üretmek üzere kaymağı alınan sütlerden yapılır. Bu yüzden çok düşük yağ içeren bir peynirdir. Tomme peynirinin çeşitleri vardır. Bunlar bu Tomme peyniri çeşitleri geldiği bölgeye göre değişir. Bunlardan en ünlüsü Savoy bölgesinde yapılan Tomme de Savoi peyniridir. Tomme peyniri Auvergne bölgesine özgü Aligot ve Truffade adlı yiyecekleri yapmak için kullanılır.

TOMME de CHEVRE – Fransa, Keçi
Tomme de Chevre peyniri çiğ ya da pastörize keçi sütünden üretilen bir Fransız peyniridir.

TOMME de SAVOIE – Fransa, İnek
Tomme de Savoie peyniri pastörize inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Tomme de Savoie peyniri yarı yumuşak bir peynir olup seçkin bir lezzete sahiptir.

TOSCANO – İtalya, Koyun
Toscano peyniri çiğ ya da pastörize koyun sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Toscano peyniri koyun sütünden elde edilen keskin bir peynirdir. Toscano peyniri sert ve sıkı yapıda bir peynirdir ve dilimlenemez. Toscano peyniri Pecorino peynirleri ailesindendir.

TOUREE – Fransa, İnek

Touree peyniri pastörize inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Touree peyniri Vacherin Mont d'Or peynirinin Fransız versiyonudur.

TRADITION de BELMONT – Amerika, İnek

Tradition de Belmont peyniri pastörize inek sütünden üretilen bir Amerikan peyniridir. Tradition de Belmont peyniri bir Amerikan Brie peyniridir. Tradition de Belmont peyniri gerçek Brie peyniri kadar genç ve hafif değildir, fakat hoş bir peynirdir.

TRECCE – İtalya, İnek, Manda

Trecce peyniri pastörize manda veya inek sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Trecce peyniri İtalya'nın, örgü şeklinde, yarı yumuşak tütsülenmiş Mozzarella peyniridir. Trecce peyniri hem inek hem de manda sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir.

TRIPEL CREME – Fransa, İnek
Tripel Creme peyniri pastörize inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Tripel Creme peyniri yapısında %75'den daha fazla tereyağı içeren yumuşak olgunlaştırılmış tatlı bir peynir çeşididir.

TRIPLE CREME CHEVRE – Fransa, Keçi
Triple Creme Chevre peyniri çiğ ya da pastörize keçi sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Triple Chreme Chevre peyniri yumuşak bir peynir olup olgunlaştırılmıştır. Triple Chreme Chevre peynirinin kabuğu beyaz renkte ise yenilebilir. Triple Chreme Chevre peynirinin tereyağı içeriği yüksektir.

TRONDER – Norveç, İnek
Tronder peyniri pastörize inek sütünden üretilen bir Norveç peyniridir. Tronder peyniri yarı yumuşak, olgun bir peynir olup, kremsi beyaz renktedir. Tronder peyniri % 45 tereyağı içerir.

TUAREG – Afrika, İnek

Tuareg peyniri yağı alınmış çiğ inek sütünden üretilen bir Afrika peyniridir.

VACHERIN MONT d’OR – İsviçre, İnek

Vacherin Mont d’Or peyniri pastörize inek sütünden üretilen bir İsviçre peyniridir. Birçok farklı peynir Vacherin peyniri adı altında adlandırılır. Vacherin Mont d'Or peyniri yılda sadece bir kere İsviçre'de yapılır. Vacherin Mont d’Or peyniri İnanılmaz yumuşak, kaşıklanabilir, aromatik, tatlı bir peynirdir. Vacherin Mont d’Or peynirinin aroması hafif olarak başlar fakat yaşlandıkça daha kuvvetli duruma gelir. Vacherin Mont d’Or peyniri kokteyllerle iyi gider özellikle kimyon tohumu serpiştirilirse kraker üstünde servis edilebilir.

VAYATZOR – Rusya, Koyun – Keçi karışımı
Vayatzor peyniri çiğ ya da pastörize koyun sütü ile keçi sütü karışımından üretilen bir Rus peyniridir. Rus peyniridir. Vayatzor peynirine maya, baharatlar, tohumlar ve kökler eklenebilir.

VECCHIO MULINO – İtalya, İnek
Vecchio Mulino peyniri pastörize inek sütünden üretilen bir İtalyan peyniridir. Vecchio Mulimo peyniri güçlü bir lezzete sahip yumuşak bir İtalyan peyniridir.

VENDOME – Fransa, İnek

Vendome peyniri pastörize inek sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Vendome peyniri yumuşak bir peynirdir, mangal kömüründe olgunlaştırılır veya külde gömülür.

VENDOMIS de CHEVRE – Fransa, Keçi
Vendomis de Chevre peyniri çiğ ya da pastörize keçi sütünden üretilen bir Fransız peyniridir. Vendomis de Chevre peyniri keçi sütünden yapılır. Vendomis de Chevre peyniri olgunlaştırılmış ve yumuşak bir Fransız keçi peyniridir.

VERDE-MONT – Amerika, İnek
Verde –Mont peyniri pastörize inek sütünden üretilen bir Amerikan peyniridir.Verde – Mont peyniri krem peynir çeşidinin daha yumuşağıdır ve tereyağı içeriği % 20'den daha azdır.

VERMONT CHEDDAR – Amerika, İnek
Vermont Cheddar peyniri pastörize inek sütünden üretilen bir Amerikan peyniridir. Vermont Cheddar peyniri olgunlaştırılmış Cheddar peyniridir. Vermon Cheddar peyniri Vermont dışında üretilenden daha nemli ve daha olgun bir peynirdir.

VERMONT SAGE – Amerika, İnek

Vermont Sage peyniri pastörize inek sütünden üretilen bir Amerikan peyniridir. Vermont Sage peyniri kürlenmeden önce adaçayı eklenip olgunlaştırılmış Cheddar peyniridir.

WARSHAWSKI'S SYR – Polonya, Koyun
Warshawski’s Syr peyniri çiğ ya da pastörize koyun sütünden üretilen bir Polonya peyniridir. Warshawski’s Syr peyniri koyun sütünden elde edilen güçlü bir peyniridir. Warshawski’s Syr peyniri yarı sert yapıda sıkı bir peynirdir. Warshawski’s Syr peynirinin Amerikan versiyonu inek sütünden elde edilir ve tamamen farklıdır ve daha üstün olarak düşünülür.

WEISSLACKER – Almanya, İnek
Weisslacker peyniri pastörize inek sütünden üretilen bir Alman peyniridir. Weislacker peyniri keskin kokuludur. Weisslacker peynirinin hamuru yumuşaktan yarı yumuşağa doğru değişir. Weisslacker peynirinin lezzeti Limburger peynirine benzer.

WENSLEYDALE – İngiltere, İnek

Wensleydale peyniri pastörize inek sütünden üretilen bir İngiliz peyniridir. Wensleydale peyniri bütün İngiliz peynirlerinin en iyisidir. Wensleydale peynirinin sert ve sıkı bir yapısı vardır. Wensleydale peyniri kalın bir kabuğa sahiptir ve solgun renklidir. Wensleydale peyniri İnce tavırlı keskin, ekşi kremayı andıran az ekşi lezzetli bir peynirdir. Wensleydale peynirinin bazı çeşitleri mavi damarlıdır ve olgunlaştıktan sonra Stilton peynirine benzer. Wensleydale peyniri elmalı turta ile birlikte mükemmeldir.

WILTSHIRE – İngiltere, İnek

Wiltshire peyniri pastörize inek sütünden üretilen bir İngiliz peyniridir. Wiltshire peyniri keskin bir peynir olup gevrek yapılıdır. Wiltshire peyniri Cheddar peyniri benzeri bir peynirdir.

WISCONSIN LONGHORN – Amerika, İnek

Wisconsin LOnghorn peyniri pastörize inek sütünden üretilen bir Amerikan peyniridir. Wisconsin Longhorn peyniri bir Amerikan Cheddar peyniridir. Wisconsin Longhorn peynirinin lezzeti orta keskindir. Wisconsin Longhorn peyniri çok iyi bir pişirme peyniridir.

WYEDALE - Belçika, İnek

Wyedale peyniri pastörize inek sütünden üretilen bir Belçika peyniridir. Wyedale peyniri kremsi yumuşak bir Belçika peyniridir. Wyedale peyniri yemekten sonra meyve ile birlikte iyi gider.

YEGHEGNATZOR – Rusya, İnek
Yeghegnatzor peyniri pastörize inek sütünden üretilen bir Rus peyniridir. Yeghegnatzor peyniri Vayatzor peynirine benzer. Yeghegnatzor peyniri yumuşak bir peynirdir.

YORKSHIRE – İngiltere, İnek
Yorkshire peyniri pastörize inek sütünden üretilen bir İngiliz peyniridir. Yorkshire peyniri olgunlaşmış Neufchatel peynirine benzer. Yorkshire peyniri taze iken yumuşak, tatlı ve kremsidir. Olgunlaştıkça keskinleşir ve lezzetlenir.

Sağlıklı günler dileği ile…
Uzman Dr.Ali AYYILDIZ – Veteriner Hekimi – İnsan Anatomisi Uzmanı Dr. (Ph.D.)Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Peynir: Türkiye ve Dünya Peynirleri" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Vet.Hek.Doç.Dr.Ali AYYILDIZ'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Vet.Hek.Doç.Dr.Ali AYYILDIZ'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     5 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Ali AYYILDIZ Fotoğraf
Vet.Hek.Doç.Dr.Ali AYYILDIZ
Antalya
Veteriner Hekim
İnsan Anatomisi Uzmanı Dr.
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi6 kez tavsiye edildi
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Vet.Hek.Doç.Dr.Ali AYYILDIZ'ın Yazıları
► Dünden Bugüne Türkiye Hayvancılığı ve Et Sorunu PDF Vet.Hek.Dr.Mustafa ALTUNTAŞ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,976 uzman makalesi arasında 'Peynir: Türkiye ve Dünya Peynirleri' başlığıyla benzeşen toplam 59 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Antiviral İlaçlar Nisan 2020
◊ Latince Atasözleri ÇOK OKUNUYOR Aralık 2014
antep peyniri, dil peyniri, istanbul çayır peyniri, divle obruk peyniri, maraş peyniri, manisa çayır peyniri, çerkez peyniri, krem peyniri, ordu torba peyniri, posof çeçil peyniri, küflü ardahan deri peyniri, kars kaşar peyniri, trakya kaşar peyniri, tunceli tulum peyniri, mihalıç kelle peyniri, sürk peyniri, keçi peyniri, ezine peyniri, hellim peyniri, abaza peyniri, giresun imansız peyniri, edirne peyniri, izmir tulum peyniri, yozgat çanak peyniri, külek peyniri, örgü peyniri, kolot peyniri, çeçil peyniri, kars gravyer peyniri, küp peyniri, denizli yörük peyniri, karaman tuluk peyniri, konya göçmen peyniri, van otlu peyniri, urfa beyaz peyniri, çökelek, peynir, peynir nedir, peynir türleri, peynir çeşitleri, peynirin tarihçesi, peynirin tarihi, peynir yağı, peynirin beslenmedeki önemi, peynirin besin özellikleri, peynir proteini, kazein, peynirin mineralleri, peynirin vitaminleri, türk peynirleri, türkiye peynir çeşitleri, dünyanın en pahalı peynirleri
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


05:32
Top