2007'den Bugüne 92,421 Tavsiye, 28,232 Uzman ve 19,992 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Şiddet Varsa, Sevgi Yoktur: Flört Şiddeti
MAKALE #20523 © Yazan Uzm.Psk.Esra TAŞDEMİR SEYİTOĞLU | Yayın Mayıs 2019 | 2,907 Okuyucu
Flört şiddetinin ne olduğunu yazmadan önce flört kavramının ne olduğunu bilmekte fayda var. Flört, kişilerarası duygusal/romantik/cinsel ilişki kurmak, çıkmak anlamına gelmektedir. Flört bireyin yakınlık kurma ihtiyacından kaynaklanmakta ve genellikle ergenlik döneminde başladığı görülmektedir. Flört ilişkisi; kişinin yakınlık ihtiyacıyla ilgilenirken ve çiftler yakın olabilirken sağlıklıdır. Ancak bu yakınlık, çiftlerden birinin egemenliğine ya da onayına bağlı olduğunda flört şiddetine dönüşmektedir.

Flört şiddeti kavramının günümüzde farklı şekillerde yorumlandığı görülmektedir. Konuşulduğunda ise daha çok yetişkinlerin dünyasında var olan bir kavram gibi görünüyor. Amerikan Hastalık Koruma ve Önleme Merkezi, flört şiddetini “flört ilişkisi esnasında herhangi bir cinsel saldırı, fiziksel şiddet ve duygusal ve sözel kötü muamele olarak tanımlamıştır. Partnerlerden birinin karşı tarafa şiddet göstererek egemenlik kurmaya çalışması ve kontrol etme isteğini içerir.

Flört şiddeti, nedenleri, yaşanma şekli ve sonuçları bağlamında değerlendirildiğinde diğer şiddet türlerinden farklılaşmaktadır. Bunun bir nedeni, bu grubun yaşamsal değerlerinin yeni oluşuyor olması nedeni ile yaşadıkları şiddetin farkında olmayabilmeleridir. Bir diğeri yaşadıkları şiddetle nasıl başa çıkacaklarının bilincinde olmayabilmeleri, ilişki içinde oldukları kişiye olan sevgilerinden ötürü yaşadıkları şiddeti göremiyor olabilmeleridir. Bu nedenle hem şiddet görebilen hem de şiddet uygulayabilen bu yaş gruplarının şiddet konusunda, özellikle de flört ilişkilerinde şiddet konusunda bilinçlendirilmesi önem taşımaktadır.

Araştırmalara bakıldığında yoğun olarak flört şiddetinin yaşandığı dönemin 16-24 yaş arası olduğu görülmektedir. Yaşanılan bu olumsuz tecrübe ebeveynlerin radarına girmiyor, ilgilendikleri-anlamaya çalıştıkları bir konu haline gelmiyor.

Flört şiddeti; duygusal/romantik/cinsel bir ilişki devam ederken ya da ilişki bittikten sonra çiftlerden birinin ya da her ikisinin birbirlerinin üzerinde güç ve kontrol kazanmaya çalıştığı, zarar verici davranış biçimlerini ifade eder.

Flört şiddeti kendisini şu şekillerde göstermektedir;
• Fiziksel şiddet; fiziksel güç kullanarak, istenmeyen temas-dokunma içeren davranışların hepsine denilmektedir. Örneğin; tokat atmak, ısırmak, saçını çekmek, tekme atmak, bedenine zarar vermek ya da alkol ve madde kullanımına zorlamaktır. Fiziksel şiddet olarak tanımlanması için bir yara izi, morluk, kararma olmasına gerek yoktur.
• Sözel şiddet olarak tanımlanan ise sözel olarak ifade edilen şiddet içerikli ifadelerdir. Kişinin kendisini değersiz hissedebileceği ifadeler, hakaretler ya da küfürler (bir şeyden anlamazsın, aptal) gibi.
• Duygusal şiddet olarak tanımlanan; kıskançlık, aşırı sahiplenme, bir yere gitmeye izin verme ya da vermeme, seçimlerine müdahale etme ya da engel olma, tehdit ya da korkutma, yalnız bırakma, suçlu hissettirme vb. davranışlardır.
• Sanal şiddet; baskı ve kontrol etmenin teknoloji araçları veya sosyal medya ağlarının kullanılarak gerçekleştirildiği durumlardır. Buna örnek olarak; sık sık görüntülü aramak, konum göndermesini istemek, gittiği yerden anlık fotoğraflarını paylaşmasını istemek, istenmeyen özel bilgi veya fotoğraflarını yayınlamak, sosyal medyada hakaret etmek, cinsel içerikli fotoğraf paylaşmaya zorlamak, hesap şifrelerinin alınması, casus dinleme programlarının yüklenmesi gibi davranışlar sanal şiddet olarak tanımlanır.
• Cinsel şiddet; kişiyi bir cinsel davranış için zorlamak, ‘Hayır’ı kabul etmemek veya ‘Evet’ cevabını alana kadar ikna etmeye çalışmak. Burada “onayını inşa etmek” kavramından söz etmek mümkündür.
Örneğin;
 “Sen, beni sevmiyorsun.”,
 “Biraz başkalarını örnek alsan diyorum.”,
 “Başkası sorduğunda kabul etmişsin ama..”,
 “O zaman olacaklardan ben sorumlu değilim.”,
 “İlişkide üzerine düşeni yapmıyorsun.” ,
 “Demek ki beni sevmiyorsun.”
 “Bana güvenmiyor musun?”

Şiddet türlerini net olarak birbirinden ayırmak pek mümkün değildir. Yani şiddet türlerine bakıldığında, kişi üzerinden birden fazla olumsuz boyutunun olduğu görülmektedir. Kişiye uygulanan fiziksel şiddet aynı zamanda duygusal şiddettir veya cinsel şiddet uygulanmış olan bir kişi aynı zamanda sözel ve duygusal şiddete maruz kalabilmektedir. O nedenle şiddet türlerinin anlaşılması için madde madde açıklamaya çalışılsa da net olarak birbirinden ayırmak kolay değildir. Yine de; ‘insanın değerine zarar veren, kısa ve uzun vadede yıkıcı etkilere sahip olan davranışlardır’ denebilir.

Gözlemlerime göre; genellikle gençler şiddet türleri ile ilgili fiziksel, sözel, cinsel şiddet ile ilgili bilgi sahibidirler. Yaygın olarak, genci ve aslında yaşı fark etmeksizin bir bireyi olumsuz yönde çok etkileyen ancak çok da bilinmeyen şiddet türü duygusal şiddettir. İlişkide iken partnerinin izin vermesi ya da vermemesi yani izin meselesinin söz konusu olması, ne giyeceğine müdahalede bulunması, kiminle konuşup kiminle konuşmayacağına karar verilmesi gibi davranışlar duygusal şiddetin içerisindedir.

Bilinmelidir ki; ilişkide iken bu gibi şeylerin yaşanması sağlıklı değildir. İzin isteyen birey de izin veren birey de sağlıklı bir davranış örüntüsü içerisinde değildir. Böylesi bir ilişkide olgunluk söz konusu değildir.

Flört şiddetini besleyen, onun gelişimini sağlayan yanlış inanışlar vardır. Örneğin;
• İlişkide kıskançlık ve sahiplenme sevginin göstergesi olduğu,
• Partnerini kıskanmanın, onu önemsemiş olduğunu hissettireceği,
• Kişisel sınırların olmadığı bir ilişki daha özgür olduğu,
• Kişi bir davranışa evet dediyse, o fikrini bir daha değiştirmesi kabul edilemeyeceği,
• Şiddeti uygulayan insanlar genellikle eğitimsiz insanlar olduğu,
• İlişkideki şiddet türü ne olursa olsun çok da büyütülmemesi gerektiği,
yaygın yanlış inanışlar arasındadır.

Gençlerin bu durumu yetişkinler ile konuşmamasının genel nedenleri olarak;
• Yaşadıklarının şiddet olduğunu fark etmedikleri için –kıyaslama yapabilecek deneyimlerinin olmaması,
• Aşkın böyle olduğuna dair düşüncelerinin olması –aşırı sahiplenmenin ve şiddetin sevgi göstergesi olarak sunulması,
• Yetişkinlerin gençler ile duygusal ilişki, cinsellik, cinsel sağlık, flört kavramını konuşmaktan çekiniyor / nasıl konuşacağını bilmiyor olmalarından,
• Gençlerin, yetişkinlerin flörte karşı tepkili olduklarını, ders çalışma durumunu etkileyeceğini ya da dini nedenlerden kaynaklı engellenebileceğini düşündüklerinden kaynaklanmaktadır.

Gençler ile bu konular konuşulduğunda;
• Flört edeceği kişiyi tercih edebilecek, seçim yapabilecek, isteyip istemediğine karar verebilecek,
• Desteklenmiş hissedebilecek ve özgüven-özsaygı gelişimleri artacak,
• Flört şiddeti kavramından haberdar olabilecek ve ilişkide bir şiddet söz konusu olduğunda durduğu yeri ve tepkisini gözden geçirebilecektir.
• Güvenli bir ilişkinin ne olduğuna dair bilgi sahibi olabilecektir. Güvenli bir ilişki;
 Kendi isteklerinin ve ihtiyaçlarının farkında olabilmek ve bunları ifade edebilmek,
 Beğenilerinin farkında olabilmek ve bunları ifade edebilmek,
 Desteklendiğini hissetmek,
 Suçlu hissetmeden hayır diyebilmek,
 Ayrı bir fikri varsa, partnerinden farklı düşünüyorsa bunları ifade ederken güvende hissedebilmektir.

Son olarak; içinde bulunduğunuz ilişkiyi değerlendirdiğinizde şiddete maruz kaldığınızı fark edebilirsiniz. Bu aşamada, kendinize yakın gördüğünüz ve sizi yargılamayacak birine anlatma yoluna gidilebilir. Yalnız kalma korkusu ya da herhangi bir korku ile baş edemeyip anlatılamadığında, şiddet döngüsüne maruz kalınabilir ve bu döngünün kısa ve uzun vadede olumsuz etkileri olabilir.

Hatırlamakta fayda var; şiddet varsa sevgi yoktur!

YARARLANILAN KAYNAKLAR:
1- Aslan, D., Vefikuluçay, D., Zeyneloğlu, S., Erdost, T., Temel, F. (2008). Ankara’da İki Hemşirelik Yüksekokulu’nun Birinci ve Dördüncü Sınıflarında Okuyan Öğrencilerinin Flört Şiddetine Maruz Kalma, Flört İlişkilerinde Şiddet Uygulama Durumlarının ve Bu Konudaki Görüşlerinin Saptanması Araştırması
2- Cinsel Şiddet Kavramlar Sözlüğü : https://bunuyapabiliriz.tumblr.com/
3- Flört Şiddeti – “Şiddet’li Sevgi” : S.Mıhçıokur ve A. Akın (2015). Sağlık ve Toplum Dergisi
4- Flört Üzerine, Adam Philips
5- http://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2017/07/flort-brosur-internet.pdf
6- Liseli Gençler ve Akran Zorbalığı : Genç Hayat Vakfı, 2015
7- Love is Respect : https://www.loveisrespect.org/
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Şiddet Varsa, Sevgi Yoktur: Flört Şiddeti" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Esra TAŞDEMİR SEYİTOĞLU'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Esra TAŞDEMİR SEYİTOĞLU'nun izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     12 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Esra TAŞDEMİR SEYİTOĞLU Fotoğraf
Uzm.Psk.Esra TAŞDEMİR SEYİTOĞLU
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi30 kez tavsiye edildi
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Esra TAŞDEMİR SEYİTOĞLU'nun Makaleleri
► Bu Aşk Değil, Flört Şiddeti Psk.Sühendan TOPTAŞ
► Sorumsuz Çocuk Yoktur! Çocuklarda Sorumluluk Psk.Dnş.Seval Ulviye AKYOL
► Neden Bazı Çocukların Arkadaşı Yoktur? Psk.Hatice ÇETİNKAYA ŞAHİN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,992 uzman makalesi arasında 'Şiddet Varsa, Sevgi Yoktur: Flört Şiddeti' başlığıyla benzeşen toplam 25 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Polyvagal Teori Nedir? Mart 2018
► Yemek Yemenin Psikolojisi Şubat 2018
► Çocuğum Yemiyor Şubat 2018
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


19:24
Top