2007'den Bugüne 90,978 Tavsiye, 27,966 Uzman ve 19,826 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Spontan
Spontan Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Spontan Kavramı ile İlgili 8 Makale
► An'da Olun İstiyorum Psk.Elif BAYBUĞA
‘AN’DA OLUN İSTİYORUM… Güne başlarken hissettikleriniz; ‘ Geçmişten gelerek mi? Yoksa geleceğe bakarak mı?’ varlık buluyor. Bu iki kutup arasında ne kadar geliş, gidiş yaşıyoruz. Bunlar bireysel olarak içimizde deneyimlediğimiz unsurlar olmasına rağmen aslında bize kısıtlayan ve özgürlüğümüzü de elimizden alan yaşantılar olarak süregeliyor. Geçmişte yaşanan tüm olaylar, yaşantılar ve anıların etkilerini yaşadığınız an’a taşıdığınızda gerçek anlamda ne hissettiğiniz ve yaşadığınızı nasıl fark edeceksiniz? Gelecekle ilgili tasarımlarınızı, planlarınızı, hedeflerinizi düşünerek yaşadığınızda an’ı nasıl yaşayacaksınız? Bu kavramın anlamını ve önemini vurgulamak ve bunu yapamadığım... »»»
► Pnömotoraks (Akciğerin Sönmesi) Dr.Sevin KARALAR, Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Plevra, göğüs boşluğunu çevreleyen ve akciğerleri örten iki tabakalı ince, bir zardır. Dış zar göğüs duvarının iç yüzünü kaplar, iç zar ise akciğerlerin dış yüzeyini kaplar Bu iki zar tabakası arasındaki kısma göğüs zarı boşluğu (plevra boşluğu) denir. Bu boşlukta ince bir tabaka halinde bulunan sıvı akciğerlerin soluk alıp verme sırasında rahatça hareket etmesini sağlar. Plevra boşluğunda normalde hava bulunmaz ve bu alandaki basınç negatif değerlerdedir. Akciğer dokusu normalde bir balon gibi büzülme ve sönme eğilimindedir. En zorlu nefes verme sonunda bile akciğerlerde belirli bir miktar hava daima kalmaktadır yani akciğer tamamen sönmemektedir. Havanın plevra boşluğuna girmesine pnöm... »»»
► Kronik Ürtiker (Kurdeşen) Tedavisinde Yeni Tecrübeler Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Kronik ürtiker (Kurdeşen) toplumda son derece sık görülen çoğu zaman hastaların da hekimlerin de canını sıkan bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastalığı tedavi etmek için mutlak altta yatan nedeni bulmak ve neden yönelik tedavileri ön plana çıkarmak gereklidir. Bu hastalığın teşhis ve tedavisi açısından immünoloji ve alerji uzmanınız size yardımcı olacaktır. Konu ile ilgili birebir ilgilenen biz immünoloji ve alerji uzmanlarının dahi tüm araştırmalarına rağmen bazı hastalarda altta yatan bir neden bulmak bazen mümkün olmamaktadır. Bu hastalara eski tababet dilinde “kronik idiyopatik ürtiker” diyorduk; artık hastalığı “kronik spontan üriker” olarak adlandırıyoruz. Bu hastalığın teda... »»»
► Karın Boşluğunda Sıvı (Assit) Toplanması-Olguya Yaklaşım Prof.Dr.M.Hakan YÜCEYAR, Gastroenteroloji Uzmanı
► Kurdeşen (Ürtiker) Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Panik Bozukluğu ve Agorafobi Psk.Ali GÜLNAR
► Kendini Gerçekleştirmek Psk.Nihal ARAPTARLI
► Uyum Güçlüğü Psk.Nihal ARAPTARLI
Spontan Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İzmir , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Dr.Sevin KARALAR, İstanbul , Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Prof.Dr.M.Hakan YÜCEYAR, İzmir , Gastroenteroloji Uzmanı
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Psk.Elif BAYBUĞA, İstanbul
Doç.Op.Dr.Ahmet Bülent KARGI, İstanbul , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Dr.Metin ER, İzmir , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
spontan KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların spontan KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
spontanite, yaratıcılık, psikodrama, ruh sağlığı, pnömotorak, pnömotaraks nedir, akciğerin sönmesi, akciğerler, akciğerde pnömotoraks, pnömotoraks tedavisi, pnömotorak tanısı, pnömotoraks başlangıcı, pnömotoraks belirtisi, akciğerde belirti, akciğer pnömotoraksı, plevra, primer spontan pnömotoraks, sekonder spontan pnömotoraks, travmatik pnömotoraks, iatrojenik pnömotoraks, kronik ürtiker, kurdeşen, kronik kurdeşen, kronik spontan üriker, kronik ürtiker tedavisi, kurdeşen tedavisi, kronik idiyopatik ürtiker, dirençli ürtiker, plazmaferez, siklosporin, hidorksiklorokin, doksepin, takrolimus, intravenöz immünglobülin, ivig, damardan antikor kullanımı, omalizumab, xolair, periton, karın boşluğu, assit sıvısı, malignite, benign sitoloji, sitoloji, portal hipertansiyon, siroz, fulminant karaciğer yetmezliği, kardiyomyopati, budd-chiari snedromu, veno oklüziv hastalık, portal ven oklüzyonu, portal ven trombozu, peritoneal tüberküloz, tüberküloz peritoniti, peritonitis karsinomatoza, mixtödem, strauma ovari, krukenberg tümörü, pankreatik asit, biliyer asit, sebebi bilinmeyen asit, hiponatremi, hipopotasemi, diüretik, hepatorenal sendrom, parasentez, asit boşaltılması, asit ponksiyonu, asit sitolojisi, tuz kısıtlaması, spironolakton, furosemid, refrakter asit, tips, trans juguler intrahepatik porto sistemik shunt, spontan bakteriyel peritonit, asit kültürü, norfloksasisn, sekonder bakteriyel peritonit, malign asit, miksödem asit, şilöz asit, ürtiker, kronik spontan ürtiker, alerji, allerji, kurdeşen nedir, kurdeşen dökmek, kurdeşen olmak, akut ürtiker, panik bozukluğu, beklenti anksiyetesi, bilişsel davranışçı terapi yaklaşımı, agorafobi, panik atak, durumsal panik atak, spontan atak, dsm-4 tanı ölçütleri, panik atak süresi, panik atakta bulantı, panik atakta uyuşma


03:48
Top