2007'den Bugüne 92,396 Tavsiye, 28,229 Uzman ve 19,987 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Doyumu Yüksek Bir İlişki İçin Kadın ve Erkek Olarak Farklılıklarımız
MAKALE #13521 © Yazan Uzm.Psk.Dnş.Eyüp SARI | Yayın Kasım 2014 | 7,316 Okuyucu
Erkekler kendilerini geri çekip sorunlarını sessizce düşünmeyi yeğlerken,kadınlar içgüdüsel olarak kendilerini rahatsız eden şeyler hakkında konuşmayı isterler.

Erkekler kendilerine ihtiyaç duyulduğunda, kadınlarsa sevildiklerini hissettiklerinde gayrete gelirler.

Kadınların erkekler hakkında en sık dile getirdikleri yakınma erkeklerin dinlemediğidir. Erkeklerin kadınlar hakkında en sık dile getirdikleri yakınma ise kadınların sürekli onları değiştirmeye çalışmalarıdır. Bir kadın bir erkeği sevdiğinde onun gelişmesine yardımcı olmayı görev bilir ve erkeklerin davranışlarını düzeltmeye çalışır. Erkek kadının yardımına ne kadar direnirse dirensin, kadın vazgeçmez; erkeğe yardım etmenin ve neler yapması gerektiğini söylemenin fırsatlarını kollar. Kadın onu koruduğunu sanmaktadır, erkekse kendisinin yönetildiğini düşünür. O bunu yerine yalnızca kadının onu olduğu gibi kabullenmesini istemektedir. Bir erkeğe o istemeden öneri de bulunmak, onun ne yapacağını bilmediğini ya da bunu kendi başına yapamayacağını ima etmek demektir.

Erkeklerde bir sorundan söz etmek fikir danışmak anlamına gelir. Bir başka erkekte bu fırsattan gurur duyar. Otomatik olarak bir süre dinler sonra da cevher gibi önerilerde bulunur. Erkeklerin bu geleneği, kadınların sorunları hakkında konuştukları zaman erkeklerin içgüdüsel olarak çözüm önermelerinin nedenlerinden biridir. Bir kadın masum bir biçimde üzüntülerini paylaşır ya da o günkü sorunlarını yüksek sesle tartışırken, erkek onun fikir danıştığı yanılgısına düşer ve fikir vermeye başlar. Yalnızca dinleyip paylaşarak da destek verebileceği konusunda hiçbir fikri yoktur. Kadınların dünyasında konuşmanın çözüm aramak demek olmadığından da haberi yoktur.

Kadınlar için birinin kendilerine yardım etmeyi önermesi son derece doğal olduğundan, erkeklerin bu konudaki duyarlılıklarını anlayamazlar. Yardım önerileri kadının sevildiğini ve değer verildiğini hissetmesini sağlar. Buna karşılık, bir erkeğe yardım önermek onun kendini beceriksiz, zayıf hatta sevilmeyen biri gibi görmesine yol açabilir.

Genelde bir kadın bir erkeğe istenmeden öğüt verir ya da ‘’yardımcı’’olmaya çalışırsa, bunun ona ne kadar tenkit edici ve sevgiden uzak gelebileceğini bilmemektedir. Aslında niyeti sevgi dolu olsa da, önerileri karşı tarafa rahatsızlık verir ve incitir. Erkek, özellikle çocukluğunda çok eleştirilmiş ya da babasının annesi tarafından eleştirilmesine tanık olmuş biriyse, tepkisi çok güçlü olabilir.

FARKLI DUYGUSAL İHTİYAÇLARIMIZI KEŞFETMEK

Hem erkekler, hem de kadınlar hep verdiklerini ama hiç almadıklarını düşünürler. Sevgilerinin kabul ve taktir görmediğini sanırlar. Gerçekte, iki tarafta sevgi duymakta, ama bunu gösteriş biçimi istendiği gibi olmamaktadır. Örneğin kadın bir sürü soru sorup ilgilendiğini belirttiğinde sevgisini gösterdiğini sanır. Bu erkeği sıkabilir. Erkek kontrol edildiğini düşünebilir.

Aynı şekilde, erkekler sevgi gösterdiklerini sanırken bu sevgileri kadının kendini değersiz ve yalnız hissetmesine yol açabilir. Örneğin, kadın üzüldüğünde erkek onun sorunlarını önemsemeyecek sözler sarf ederek ona sevgi gösterip destek verdiğini sanır. “Üzülme, o kadarda büyük dert değil” diyebilir. Ona kendi dünyasına çekilip sakinleşme şansı tanıdığını zanneder. Onun destek vermek sandığı şey, kadının kendini değersiz ve sevgisiz hissetmesine yol açabilir.

SEVGİNİN ON İKİ ÇEŞİDİ

Karmaşık duygusal gereksinmelerimizin büyük bölümü sevgi ihtiyacı olarak özetlenebilir. Erkekler öncelikle güven, kabul taktir, beğenilme, onay ve teşvik beklerler. Kadınlarsa özellikle şefkat, anlayış, sevgi, bağlılık, haklı görülme ve güvence ararlar.

Temel İhtiyaçlarınızı Anlamak

Kuşkusuz her kadınla erkek sevginin bu on iki türünün hepsine birden ihtiyaç duyar. Erkek temel gereksinmeleri tatmin edildikten sonra özellikle kadınların gereksinim duydukları altı tür sevgiye karşı açık bir hale gelir. Benzer şekilde kadının da güven, kabul, taktir, beğeni, onay ve teşvike ihtiyacı vardır.

1-Kadın İlgiye, Erkek Güvene İhtiyaç Duyar
Erkek kadının duygularıyla ilgilenirse, o da sevildiğini hisseder. Böyle şefkatle yaklaşarak kadına kendini özel hissettirdiğinde erkek, onun en önemli gereksinmesini karşılamış olur.
Kadının erkeğe yönelik davranışları açık ve olumlu olduğunda erkek de kendisine güvenildiğini hisseder. Bir erkeğe güvenmek onun elinden geleni yaptığına ve eşi için en iyisini istediğine inanmaktır.

2- Kadın Anlayışa, Erkek Kabule İhtiyaç Duyar
Erkek eşinin duygularını yorum yapmadan, ama anlayış göstererek dinlediğinde kadın sesini duyurduğunu ve anlaşıldığını hisseder.
Kadın bir erkeği değiştirmeye kalkışmadan sevgiyle kabul ettiğinde, erkek bunu hisseder. Kabul edildiğini hissettiğinde erkeğin dinlemesi ve eşine hak ettiği anlayışı göstermesi çok daha kolaylaşır.

3- Kadın Saygıya, Erkek Taktire İhtiyaç Duyar
Erkek kadının haklarını, istek ve ihtiyaçlarını kabul eden ve öncelik tanıyan bir biçimde davrandığında, kadın kendisine saygı duyulduğunu hisseder.
Erkeğin davranışı kadının duygu ve düşüncelerine önem verildiğini gösteriyorsa, kadın saygı duyulduğundan emin olur. Çiçek verme, yıl dönümlerini hatırlama gibi saygının somut ve maddi ifadeleri, kadının saygı görme gereksinmesinin karşılanması açısından büyük önem taşır. Kendisine saygı duyulduğunu hisseden kadın, erkeğin ihtiyacı olan taktir edilmeyi ona da kolaylıkla hissettirecektir. Taktir edilen bir erkek, otomatik olarak eşine daha çok saygı duymaya isteklendirilmiş olur.

4- Kadın bağlılığa, Erkek Beğenilmeye İhtiyaç Duyar
Beğenildiğini ve özel biri olduğunu hisseden bir kadın çiçek gibi açar. Erkek kadının duygu ve ihtiyaçlarının, kendi uğraşlarından daha önemli olduğunu belli ederek kadının sevilme gereksinmesini doyurur. Kadında erkeğin yaşamında her şeyden önde geldiğini hissettikçe, ona olan beğenisi ve hayranlığı artar.

5- Kadın Haklı Görülmeye, Erkek Onaylanmaya İhtiyaç Duyar
Erkek kadının duygu ve istekleri konusunda tartışmak yada karşı çıkmak yerine onları kabul edip hak verdiğinde, kadının beşinci temel ihtiyacı da karşılanmış olur. Erkek ihtiyaç duyduğu onayı gördükten sonra eşinin duygularına hak vermesi daha kolaylaşır.

6- Kadın Güvenceye, Erkek Teşvik Edilmeye İhtiyaç Duyar
Erkek eşine sürekli ilgi, şefkat, anlayış, saygı gösterip hak verdiğinde kadının güvence ihtiyacı karşılanmış olur. Güven veren davranış biçimi, kadına daima sevildiğini anlatır. Kadının altıncı özel sevgi gereksinmesinin karşılanması için erkeğin ona tekrar güvence vermesi gerekir.
Erkek genelde kadının belli başlı tüm sevgi gereksinmelerinin bir kez karşıladıktan ve o kendini mutlu, güvende hissettikten sonra, artık sevildiğini bilmesi gerektiğini düşünür.
Kadının tavırları güven, kabul, taktir ve onay ifade ettiğinde erkek elinden geleni yapmaya istekli olur. Bunun karşılığında eşine gereksinim duyduğu tüm sevgiyi verir.

AŞK YETERSİZ KALDIĞINDA

İnsanlar içgüdüsel olarak hep kendi istediklerini verdikleri için, aşk sık sık yetersiz kalır. Kadının en önemli sevgi ihtiyaçlari ilgi görmek, anlaşılmak vb. oIduğundan, erkeğine de otomatik olarak bolca ilgi ve anlayış gösterir. Erkek açısından bu ilgi, sanki eşi ona güvenmiyormuş izlenimi verir. Onun temel gereksinmesi ilgi değil, güvendir. Erkek ilgisine olumlu tepki vermeyince kadın verdiği desteği neden onun takdir etmediğini merak eder. Erkek de doğal olarak kendi türünde sevgi vermektedir, oysa kadının ihtiyaç duyduğu bu değildir. Böylece her ikisi de birbirlerinin gereksinmelerini karşılamakta yetersiz bir kısır döngüye sıkışıp kalmaktadırlar.
Oya şöyle yakınıyordu: “Böyle hiçbir şey almadan vermeye devam edemem. Tarık benim verdiklerimi takdir etmiyor. Onu seviyorum, ama o beni sevmiyor.“ Tarık da yakınıyordu: “Yapttığım hiçbir şey yetmiyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Her şeyi denedim, hâla beni sevmiyor. Ben onu seviyorum, ama bir işe yaramıyor.” Oya ile Tarık sekiz yıllık evliler. İkisi de sevilmediklerini ve aldıklarından fazlasını verdiklerini düşündükleri için ilişkilerinden vazgeçmek üzereydiler. Oya daha çok verdiğini düşünürken, Tarık asıl en çok kendisinin verdiğini öne sürüyordu. Gerçekte her istediğini ya da ihtiyaç duyduğunu alamıyordu. Birbirlerini seviyorlardı, ne var ki eşlerinin temel gereksinmelerini anlamadıkları için bu sevgileri etkili olamıyordu. Oya kendi almak istediğini verirken, Tarık da kendine göre veriyordu. Yavaş yavaş tükenmişlerdi. Çoğu insan ilişkiler zora girince havlu atar. Eşimizin temel ihtiyaçlarını anladığımızda ilişkiler de kolaylaşır. Daha fazla değil de, isteneni verirsek tükenmeyiz. On iki değişik sevgi türünü bildiğimiz takdirde, en samimi çabalarımızın bile neden sonuç getirmediğini anlayabiliriz. Eşinizi tatmin etmek için onun öncelikle gereksinme duyduğu sevgiyi vermeyi öğrenmeniz gerekir.


Evlilik Terapisti Eyüp SARI

KAYNAKÇA
Kadınlar ve Erkekler Nasıl Anlaşırlar? Nil GÜN
Erkekler Marstan Kadınlar Venüsten John GRAY
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Doyumu Yüksek Bir İlişki İçin Kadın ve Erkek Olarak Farklılıklarımız" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Dnş.Eyüp SARI'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Dnş.Eyüp SARI'nın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     3 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Eyüp SARI Fotoğraf
Uzm.Psk.Dnş.Eyüp SARI
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Uzman Psikolojik Danışman
Aile Danışmanı
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi132 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Dnş.Eyüp SARI'nın Yazıları
► Kadın Erkek İlişkisi Psk.Burçin DEMİRKAN
► Kadın Erkek İlişkileri Psk.Namık ACAR
► Kadın ve Erkek İlişkileri Psk.Bilge ÇAPOĞLU
► Eş Seçimi: Kadın ---- Erkek Psk.Mehmet DUMAN
► Cinsellikle Kadın ve Erkek Faktörü Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
► İlişkide Kadın ve Erkek Rolleri Psk.Seval HACIM KILIÇ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,987 uzman makalesi arasında 'Doyumu Yüksek Bir İlişki İçin Kadın ve Erkek Olarak Farklılıklarımız' başlığıyla benzeşen toplam 46 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


10:16
Top