2007'den Bugüne 92,486 Tavsiye, 28,241 Uzman ve 20,001 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi
MAKALE #14033 © Yazan Psk.Dnş.Şerife AKSOY | Yayın Ocak 2015 | 6,100 Okuyucu
ÇÖZÜM ODAKLI KISA SÜRELİ TERAPİ

Çözüm odaklı kısa terapi, Mental Researsch Instute’de geliştirilen stratejik terapi oryantasyonundan ortaya çıkmıştır. Bu terapi yöntemi, sorunu çözmeye odaklanmaktansa, çözümün kendisi üzerine odaklanır (Nichols ve Schwartz, 2001, 2002, akt. Corey, 2005:420).

Çözüm odaklı kısa terapi, problemin ortaya çıkışıyla ilgili olduğu farz edilen her deneyim, düşünce ve duygu ile uğraşmaktan ziyade çözüme odaklı ve danışanın başarılı bir yaşam ve gelecek kurmasını sağlayacak olan yaklaşımı geliştirmeyi öngörür (De Shazer, 1985: 7). Çözüm zaten danışanın dağarcığında vardır. Sorunlara nelerin yol açtığıyla uğraşmaktan çok sorunların nasıl aşılabileceği üzerinde durulur (www.dbe.com.tr, 12 Temmuz. 2007). Başarılara odaklanmak, yararlı değişimlerin gerçekleşmesini sağlar. Bu nedenle, hatalar ve sorunlara odaklanmak yerine doğru yapılanlara odaklanmalıdır (Dölek, Kurter, 2005: 4). Her sorun yaşanan durumda sorunun görülmediği istisnai durumlar vardır. Her zaman danışanın çözümün bir parçasını gerçekleştiriyor olduğu zamanlar mevcuttur. (Cade, O’Hanlon 1993: 96-98). Problemlerin çözüme ulaşması için gereken hareketlendirmeyi en küçük değişiklikler sağlayabilmektedir (George, Iveson, Ratner, 2003:23).

Çözüm odaklı terapinin özünde şunlar yatmaktadırr:
• İnsanın sahip olduğu problemlerden daha fazlası olduğunu bilmek,
• Eksikliklerden çok kaynakları aramak,
• Olası ve arzu edilen gelecekleri incelemek,
• Bu gelecek hayallerinin gerçekleşmesine şimdiden katkıda bulunan şeyleri araştırmak,
• Danışanları kendi hayatlarının her alanında uzman kişiler olarak görmek (George, Iveson, Ratner, 2008: 6).
De Shazer’e (1985), Berg ve Miller (1992)’e göre çözüm odaklı kısa terapi üç temel kurala dayanmaktadır:

1. Bozulmamışsa Onarma: Danışanın gerçekten bir yakınması yoksa herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. Başka bir deyişle, danışan halen işlevde bulunuyorsa işlevde bulunmasına engel olmamak gerekir. Danışan bir güçlükle karşı karşıya kaldığında, içinde bulunduğu güç durumdan kurtulmak için çözüm üretmelidir.
2. İşleyen Çözüm Yollarına Başvurmada Israrlı Oma: Sorunların çözümünde izlenen yöntem ya da yöntemler etkili ise bu yöntemleri daha çok kullanmak gerekir. Başarılı olmanın yolu, daha önce işlerliği kanıtlanan bu yöntemi yeniden uygulamaktan geçer.
3. İşlemeyen Çözüm Yollarına Başvurmama, Farklı Çözüm Yolları Deneme: İşlemediği kanıtlanan bir yöntemi yeniden uygulamanın bir yararı yoktur. Sorunu çözmek açısından önemli olan nokta, işlemediği kanıtlanan çözüm yollarından farklı birtakım çözüm yöntemlerini devreye sokmaktır (Miller ve Berg, 1995;Akt. Doğan, 2000: 60).

Seansların Yapısı

Açılış: Çözüm odaklı çalışan uzman, danışanların terapiye geldiklerinde işe koyulmaya hazır, hayatla ve onun zorluklarıyla baş edebilecek kaynaklara sahip olduklarını varsayar. Uygulamayla ilgili halledilmesi gereken şeyleri hallettikten sonra, danışanın problematik olmayan tarafları ile ilgilenmeye başlar. Bu, sadece danışanın getirdiği problemle değil, danışanın içindeki kişi ile ilgilenmeye başlamak anlamına gelir.

Gelecek Odağı: En iyi ümitler ve arzu edilen gelecek, ilk ÇOT seansının odağı danışanın terapiden ne istediği, yani danışanın ‘’en büyük ümidi’’dir.

Geçmiş ve Şu an Odağı: Uzman, danışanın arzu ettiği gelecek ile bağlantılı, halihazırda hayatında var olan örnekleri fark etmesini sağlayacak sorular sorar. Bu, danışanın arzu ettiği geleceğe uygun olarak yaptığı ya da geçmişte yapmış olduğu ve kolaylıkla ‘’daha fazlasını’’ yapabileceği herhangi bir şey olabilir.

Vurgulanan İlerleme: İlk seansın sonlarına doğru çözüm odaklı çalışan uzman, danışanın zaten kaydetmiş olduğu ilerlemeyi yerleştirmek ve bundan sonraki ilerlemelerin küçük göstergelerinin ne olabileceğini anlamak için bunlar hakkında sorular sorar. Bunun için genelde 0 ile 10 arasında bir ölçek kullanılır.

Kapanış: Görüşmenin bitmesinden kısa bir süre önce, uzman danışanın söylediği ve faydalı olabilecek şeyler üzerine düşünmek için kısa bir ‘’ara’’ verebilir. Dönüşte, danışanın söyledikleri içerisinden onun ilerlemesini sağlayabilecek noktaları vurgulayarak, görüşmenin bir kısa özetini yapar. Ender olarak danışana bir öneride bulunabilir. (George, Iveson, Ratner, 2008: 6-7).

İkinci ve takip eden seanslarda ise değişim incelenir, değişim ve iyileşmeye vurgu yapılır, ilerlemenin sonraki işaretleri ile ilgili sorular sorulmaya devam edilir.

Çözüm odaklı kısa terapi, psikolojik danışmanların okul ortamlarında yaşadıkları bir çok sıkıntıya alternatif bir yaklaşım olarak, okul ortamlarında rahatlıkla kullanılabilecek bir terapi yöntemi olarak kullanılıyor. Okulda özellikle bireysel çalışmalardan çok grup çalışmaları daha pratik olabiliyor ve zaman kazandırıyor, ergenler birbirlerinden çok daha fazla etkileniyor ve birbirlerini etkiliyorlar.

Murphy (1997), çözüm odaklı kısa terapinin okullarda uygulanabilir olmasını, şu şekilde özetlemektedir:
1. Sorunun çözümüne ilişkin karmaşık yöntemler yerine, ‘’işine yarayanı yap’’ yaklaşımı, terapiyi daha etkili hale getirmektedir.
2. Çözüm odaklı kısa terapi, küçük değişimler ve makul amaçlar üzerine odaklandığından, okul ortamlarında ki terapi gerçekliğine daha uygundur.
3. Çözüm odaklı kısa terapi, kavramsal olarak basit ve terapi alanında çok yoğun bir artalan (background) gerektirmediğinden, aileler, öğretmenler ve okul idaresi için daha cazip olmaktadır.
4. Çözüm odaklı kısa terapi, danışanın güçlü yanlarına, sahip olduğu kaynaklara, başarılarına ve umuda vurgu yapar.
5. Çözüm odaklı kısa terapi, farklı ve çeşitli fikirlerin ve inançların kabulünü destekler.
6. Çözüm odaklı kısa terapi, hiçbir şeyin işe yaramaz göründüğü durumlarda bile sayısız strateji ve fikir geliştirmeye yardımcı olur.

Çözüm odaklı kısa süreli terapi yöntemi, eğitim kurumlarında yaygınlaşarak psikolojik danışmanlar ve bir yaklaşım ve çözüm odaklı dil olarak öğretmenler tarafından kullanıldığında oldukça mucizevi sonuçlar alınabileceği görülecektir.


Kaynakça
Cade, B. ve O’ Hanlon, W. (1993), A Brief Guide To Brief Therapy, New York: W. W. Norton & Company.
Corey, G., (2005), Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları, (Çev. Tuncay Ergene), Mentis Yayıncılık, Ankara.
De Shazer, S. (1985), Keys To Solution in Brief Therapy, New York: W. W. Norton & Company.
Doğan, S. (2000), “Okul Psikolojik Danışmanları İçin Yeni ve Pratik Bir Yaklaşım: Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma’’, Eğitim ve Bilim Dergisi, 25(116), 59-66.
Dölek, N. ve Kurter, F. (2005), Çözüm Odaklı Kısa Danışmanlık Yaklaşımı Seminer Notları, Bahçeşehir Üniversitesi Kariyer Merkezi, İstanbul.
George, E., Iveson, C. ve Ratner H. (2003), Solution Focused Brief Therapy, Course Notes, Brief Therapy Practice, London.
George, E., Iveson, C. ve Ratner H. (2008), Çözüm Odaklı Uygulama Kitapçığı, Brief, London.
www.dbe.com.tr (Erişim Tarihi: 12 Temmuz 2007). Davranış Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.


Şerife AKSOY
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Dnş.Şerife AKSOY'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Dnş.Şerife AKSOY'un izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Şerife AKSOY Fotoğraf
Psk.Dnş.Şerife AKSOY
Kayseri
Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi9 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dnş.Şerife AKSOY'un Makaleleri
► Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Psk.Dnş.İsa Ozan GÜN
► Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Psk.Mahir Efe FALAY
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 20,001 uzman makalesi arasında 'Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi' başlığıyla benzeşen toplam 26 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Yapay Bozukluk Şubat 2015
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


16:57
Top