2007'den Bugüne 92,429 Tavsiye, 28,232 Uzman ve 19,994 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Evlilik Öncesi Psikolojik Danışmanlık
MAKALE #14938 © Yazan Uzm.Psk.Gülüm BACANAK | Yayın Haziran 2015 | 6,211 Okuyucu
Romantik ilişkiler kurma ihtiyacı insanın en temel ihtiyaçlarındandır. Hemen her insan hayatında özel birine ihtiyaç duyar, yakınlık kurmak ister, yaşamındaki önemli olayları biriyle paylaşmak ister, birlikte güzel zaman geçirmek ister. Yalnız kalmak hiçbirimizin hoşuna gitmez, hayatımıza değer katacak insanlara ihtiyaç duyarız. Romantik ilişkiler, sevgililik ve sonrasında evliliğe karar verme hayatın önemli konularındandır. Eş seçme ve aile olmaya karar verme, bunun kimle ve nasıl yapılacağı belli bir ruhsal ve duygusal olgunluğa erişmiş olmayı gerektirir. Böyle önemli bir kararı verirken nelere dikkat edilmelidir? Bunun bir kolay yolu, bir formülü var mıdır? Uzun süre flört eden çiftler evlilikte daha mı mutlu olur? Hemen tanışıp hızlı bir şekilde nikah masasına oturan çiftlerde sorun çıkma olasılığı daha mı fazladır? Evlilik öncesi birlikte yaşanabilir mi? Evlilik öncesinde birlikte yaşayan çiftler evlilikte daha mı az sorun yaşarlar? Flört ederek mi evlenmek iyidir, yoksa görücü usulüyle evlenenler mi daha mutlu olurlar? Evlilik ve eş seçimi hakkında bunun gibi onlarca farklı sorulabilir. Ancak aslında bu soruların hepsinin ortak tek bir yanıtı vardır. Evlilik sonrasında yaşanacaklar gerçekten de bilinemez ve ‘’şu şekilde davranırsanız şöyle olur’’ demek mümkün değildir. Hayatta hiçbir konuda kesin bir öngörüye sahip olamayacağımız gibi, evlilik sonrasında da neler olacağına dair fikirlerimiz ve tahminlerimiz olabilir ve çeşitli önlemler alınabilir, ancak kesin bir fikrimiz olması mümkün değildir. Hayat her gün yeni bir şey getirir, önemli olan olaylara bakış açımız, onları nasıl değerlendirdiğimiz ve sorunlarla ne çeşit baş etme yöntemleri geliştirdiğimizdir.

Evlilik sonrasında nelerle karşılaşacağımızı kesin bir şekilde göremeyiz dedik, ancak tabi ki kişi kendisinin ve eşi olacak kişinin ya da sevgilisinin belli kişilik özelliklerinin, isteklerinin ve beklentilerinin farkında olduğunda ve bunlar çift arasında paylaşıldığında bazı şeyler daha olumlu olabilmekte ve çift daha mutlu ve tatmin edici bir evlilik yaşantısına sahip olabilmektedir. Bu nedenle aslında çiftlerin evlilik öncesinde yani flört dönemindeki yaşantılarını iyi gözlemlemeleri ve evlilik öncesinde eğer bazı sorunları varsa bunları çözmek için evlenmeyi ve aynı evde yaşamaya başlamayı beklememeleri daha doğru olacaktır. Burada evlilik öncesi danışmanlık kavramının önemi de gündeme gelmektedir.

Evlilik öncesi danışmanlık, ülkemizde henüz çok da yaygın olmayan bir kavramdır. Hepimiz genelde bir sorun çıktığında ona çözüm arama eğilimindeyizdir, ancak bazı durumlarda sorun çıkmadan önlem almak çok daha doğru bir yaklaşımdır. Çiftler ilişkilerinde ya da evliliklerinde bir sorun yaşadıklarında, hatta bazen bu sorunlar iyice arttığında veya boşanma kararı almayı düşündükleri zaman bir evlilik terapistine başvurmayı düşünürler. Artık bir uzmana başvurduklarında, çoğu zaman birbirlerine karşı tahammülleri bitmiş, sorunlar iyice artmış ve içinden çıkılamaz bir hal almış olur. Oysa ki, birkaç adım geriye gidip sorunların başlangıcında ya da öncesinde eğer değişmeyen fikirler, önyargılar ya da kişilik çatışması varsa bunu baştan görüp önlemini almaya çalışmak çok daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Böylece çift birbirine sevgisini, saygısını ve tahammülünü kaybetmeden önce onları yakalamış oluruz ve ilişkiyi tamir etmek daha kolay olur. Bu nedenle aslında birbirini seven iki kişi arasında flört döneminde, sevgililik ya da nişanlık döneminde ortaya çıkan sorunlar ya da çatışmalara çok dikkat etmek gereklidir. Çünkü çiftin birbiriyle kurduğu ilişki ve iletişim biçimi, daha sonra evlilikte de benzer şekilde devam edecektir. Evlilik öncesinde bunların farkına varmak ve çözümlenmesi için adım atmak çift açısından çok daha doğru ve faydalı olacaktır.


Evlilik öncesi danışmanlık, çiftlerin ilişkilerinde yaşadıkları sorunların, çatışmaların çözümlenmesinde, kendilerini ve eşlerini daha iyi tanımalarında ve evlilikle ilgili beklentilerinin belirlenmesi ve bunların ifade edilmesinde yardımcı olmayı amaçlar. Evlilik öncesinde başlayan sorunlar, evlilik sonrasında da aynı şekilde devam eder. Bu nedenle bunların farkına varıp evliliğe adım atmadan çözülmesi, çiftin daha mutlu olmasını sağlayacaktır. Evlilik öncesi dönem, çiftin birbirini tanıması, evlilik kararını alabilmesi ve bunun için gerekli becerilere sahip olup olmadıklarının değerlendirilmesi gereken bir dönemdir. Evlilik insan yaşantısında önemli bir karardır ve birbirlerinin geçmiş yaşantılarından, içindeki büyüdükleri ailenin ve çevrenin özelliklerinden, kafalarındaki evlilik ve ilişki modellerinden etkilenir. Bu nedenle, evlilik kararı almadan önce çiftlerin birbirilerini iyi tanımaları, hem kendilerinin hem de karşıdaki kişinin istek ve beklentilerini öğrenmeleri ve anlamaları önemlidir.

Evlilik öncesi danışmanlık bireylerin çok da farkında oldukları bir alan değildir. Ancak son yıllarda evlilik öncesinde ya da nişanlılık döneminde de çiftlerin bir uzmana başvurduklarını görmekteyiz. Bu önemli bir gelişme, çünkü evlilik sonrasında yaşanabilecek olası sorunların sinyalleri evlilik öncesinde mutlaka kendini gösterir. Önemli olan bu sinyallerin farkına varıp, gerekli konuların farkına varmak ve önlemleri almaktır. Genellikle evlilik öncesinde var olan sorunların, çatışmaların, tartışmaların özlemden ve hasretten kaynaklandığı ve aynı evin içine girildiğinde çözüleceği düşünülür. Oysa ki sorunlar evlendikten sonra da aynı şekilde devam eder. Çünkü kişiler aynıdır, iletişim biçimi aynıdır, aslında evlilik öncesi neyse evlilik sonrası da odur. Bu nedenle evlilik öncesi psikolojik danışmanlık önemlidir ve evlilik öncesi danışmanlığı bir çeşit koruyucu bir müdahale olarak da düşünebiliriz.

Evlilik öncesi danışmanlıkta amaç öncelikle kişinin kendini tanımasıdır. ‘’Ben ne istiyorum?’’ ‘’Evlilikten ne bekliyorum’’ ‘’Nasıl bir eş hayal ediyorum?’’ Kişinin bunların farkında olması gereklidir. Daha sonra partnerin beklentileri, istekleri, hayalleri neler? Bunların ortaya konulması gereklidir. İki tarafın istek ve beklentileri birbirine uyumlu mu? İki tarafın da içinde yetiştikleri aile ve kültürden getirdikleri özellikleri, beklentileri, kafalarındaki evliliğe ilişkin inanışlar, evlilikle ilgili mitler, beklentiler nelerdir? Bunların hepsinin değerlendirilmesi gerekiyor. İki tarafın da kişilik özellikleri, birbirleriyle uyumlu oldukları ya da çatışma yaşadıkları alanların neler olduğunun da değerlendirilmesi gerekiyor. Evlilikle ilgili beklentiler, evliliğin getireceği bireysel ve sosyal sorumluluklar, aile olmanın önemi, aile bilinci, eş rolleri, çocuk sahibi olma kararı, ortak bir ev yaşantısını oluştururken ortaya çıkabilecek sorunlar, aile bütçesi, iş ve maddiyatla ilgili konular, ev kuralları, birlikte zaman geçirme ve birbirinin istek ve ihtiyaçlarına karşı anlayışlı ve saygılı olma, vb. konular evlilik öncesi danışmanlıkta ele alınan konulardandır. Bunlar ortaya konduğunda çıkan tabloyu görmek ve eksik yönleri varsa bunları karşılıklı doğru bir iletişim yoluyla güçlendirmek evlilik öncesi danışmanlığın en önemli hedeflerindendir.

Peki, evlilik öncesinde özellikle eş seçimi sürecinde nelere dikkat etmek gereklidir?

Evlilik ve eş seçimi aile yaşam döngüsünde genç yetişkinlik dönemine denk gelir. Bu dönemde kişinin, kendi ailesinden sağlıklı bir şekilde ayrışmayı başarmış olması, özerkliğini kazanmış olması, aile kurmak için gerekli ve yeterli becerilere sahip olması ve bir evi geçindirebilecek ekonomik yeterlilikte olması gereklidir. Evlenme yaşına gelmiş her birey bu özelliklere tam olarak sahip olamayabilir. Ailesinden henüz tam olarak ayrışamamış ya da kişiliği tam olarak olgunluğa ulaşmamış olabilir. Evlilik öncesi danışmanlıkta bireyler öncelikle kendilerinin farkına varırlar. Hem olumlu yönlerini hem de eksik yönlerini değerlendirirler ve eksiklikleri tamamlamaya çalışırlar. Eş seçiminde belirli bir ruhsal ve duygusal olgunluğa erişmiş olmak çok önemlidir. Duygusal olgunluk ya da emosyonel olgunluk, kişinin yaşının gerektirdiği olgunluğa ulaşmış olması ve o şekilde davranmasıdır. İkili ilişkilerde ve evlilikte her iki tarafın da duygusal olgunluğa ulaşmış olması gereklidir.

Eş seçiminde; öncelikle kişinin ne istediğini bilmesi, kendini tanıması ve kendini geliştirmeye istekli olması gereklidir. Duygularını ortaya koyabilme, paylaşabilmesi gereklidir. Kişinin hem kendine karşı hem de karşısındakine karşı dürüst ve açık olması gereklidir. Bir aile kurabilecek ve evi idare edebilecek becerilere sahip olması ve ekonomik açıdan da çıkabilecek sorunlarla baş edebilme becerisine sahip olması gereklidir. Kişinin kendini sevmesi ve özgüvene sahip olması gereklidir. Kişilerin hayata bakış açılarının benzer olması, sorun odaklı değil çözüm odaklı olmak gereklidir. Tabi ki bu özelliklerin hepsinin bir arada olması çoğu zaman mümkün olmayabilir, ancak alınacak psikolojik destek yardımıyla çiftin olumlu özelliklerini geliştirmesi ve eksik yönlerini tamamlaması mümkündür. İlişkilerde tabi ki olumsuzluklar da ortaya çıkabilir, özellikle bireylerin kişilik yapıları, ailelerinden tam olarak duygusal ya da maddi olarak kopamamış olmaları, madde kullanımı, kontrolcü yapı, bağımlılıklar, saldırganlık, cinsel sorunlar, bireylerin geçmişten gelen travmaları ve duygusal olarak zorluklarla baş etme becerilerinin eksik olması, kıskançlık, güvensizlik, vb. faktörler ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Evlilik öncesi psikolojik danışmanlıkta, bireyler ve çift bu olumuz durumların farkında önceden varıp bunların giderilmesi için çabalar ve çözüm yolları üretebilir. Böylelikle evliliğe daha sağlıklı ve mutlu bir başlangıç yapabilir.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Evlilik Öncesi Psikolojik Danışmanlık" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Gülüm BACANAK'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Gülüm BACANAK'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     2 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Gülüm BACANAK'ın Makaleleri
► Evlilik Öncesi Danışmanlık Psk.Dnş.Samet ÖNDER
► Evlilik Öncesi Cinsel Danışmanlık ve Rehberlik Psk.Yaşam YANARDAĞ ÇELİK
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,994 uzman makalesi arasında 'Evlilik Öncesi Psikolojik Danışmanlık' başlığıyla benzeşen toplam 27 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Evlilikte Cinsel Sorunlar Şubat 2016
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


01:01
Top