2007'den Bugüne 87,036 Tavsiye, 26,996 Uzman ve 19,257 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Aleksitimi
Aleksitimi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Aleksitimi Kavramı ile İlgili 8 Makale
► Aleksitimi Psk.Dnş.Nuray ÖZBEN AVŞAR
DUYGULARIMIN RENGİ YOK! DUYGU SAĞIRLIĞI – ALEKSİTİMİ Aleksitimi terimi ilk olarak 1973 yılında psikoterapist Peter Sifneos tarafından kullanılmıştır. Eski Yunancada Alexo kovmak, thumos ise duygu anlamına geliyor yani kökeninde duyguyu kovmak anlamı yatıyor. Türkçe karşılığı “Duygusal Sağırlık” olan Aleksitimi bireyin kendi ve diğer insanların hislerini algılamada yoksunluk yaşaması anlamına gelmektedir. Örneğin eşinizin, sevgilinizin ya da çocuğunuzun size önem verdiğini bilmenize karşın sanki hiçbir şey hissetmiyorlar izlemini oluşturmaları aleksitimi kavramını daha yakından tanımanız gerektiğini gösteriyor olabilir. Uzun yıllar üzerine araştırmalar yapılan duygu sağırlığı – duygu... »»»
► Aleksitimi / K Psk.Büşra YURTSEVER
ALEKSİTİMİ / K Ne hissettiğimi çoğu kez tam olarak bilemem , Duygularım için uygun kelimeleri bulmak benim için zordur. İçimde ne olup bittiğini bilmiyorum İçimdeki duyguları yakın arkadaşlarıma bile açıklamak bana zor gelir. İnsanlarla,duygularından çok günlük uğraşları hakkında konuşmayı yeğlerim .... Toronto Aleksitimi Ölçeğin de yer alan bu cümleler eğer sizin doğrularınızdan biriyse DİKKAT ! ALEKSİTİMİ ( Duygusal körlük,Duygusal sağırlık, Duygularının farkında olamama, Duygu dilsizliği....) YAŞIYOR OLABİLİRSİNİZ !!! Bu bir hastalık ,rahatsızlık değildir ,kişilik durumudur. Çaba sarfedilirse bunun üstesinden gelinebilinir. ALEKSİTİMİ NEDİR ? bunun hakkında birden çok tanımlayıcı açık... »»»
► Aleksitimi Psk.Özlem YILMAZ
ALEKSİTİMİ Aleksitimi, başta psikosomatik hastalardaki belirtileri açıklayabilmek amacıyla ortaya atılan ve psikosomatik hastalıklara yatkınlık yarattığı düşünülen bir kavramdır. Aleksitimi kavramı, duyguların bilişsel değerlendirmesinde belirli bozulmalarla karakterize olan, ayrı bir kişilik yapısı olarak ortaya çıkmıştır. Aleksitimi kavramı, ‘duygular için kelime yokluğu’ olarak tanımlanmış ve alanyazına kazandırılmıştır. Klinik anlamda aleksitimi düzeyi yüksek kişiler, duygularını söze dökme konusunda zorluk yaşarlar ve duygusal yönler yerine dışsal gerçeklikler üzerinde durmaya meyillidirler. Bu durum, aleksitimik kişilerin kısıtlı bir duygusal yaşantısı olduğu izlemini verse de bu... »»»
► Aleksitimi-Alexithymia Dr.Psk.Şükriye VAROL
ALEKSİTİMİ/ALEXİTHYMİA İnsan duygularını, düşüncelerini ve bunları sözel olarak ifade edebilmesiyle doğadaki diğer canlılar içinde farklı bir konuma sahip olan bir canlıdır. Duygular, yaşamın tümünü etkileyebilecek bir öneme sahiptir. Yaşamın anlamını, tadını, hatta amacını oluşturabilecek bir özellik taşırlar. Duygular yaşantımızda merkezi bir yere sahip olup, davranışlara dönüşebilir,davranış olarak açığa çıkabilirler. Çağımızın iletişim çağı olmasına rağmen, insan insana yaşanan çatışmaların temelinde çoğu kez duyguların ve düşüncelerin ifade edilememesi yatmaktadır. Ancak duyguların ifade edilebilmesi için her şeyden önce bireylerin bunları tanıması, ayırt edebilmesi, onlara yakın olm... »»»
Aleksitimi kavramı ilk kez 1970’lerde psikosomatik hastalıkları olan hastaların psikolojik özelliklerini belirtmek için kullanılmıştır. Sorunlarını bedenselleştiren bireylerin, gelişim dönemlerinde saplanıp kalma, patolojik savunma mekanizmaları kullanma, bilinçdışı çatışmalar ve örseleyici erken yaşam olayları yaşamış olmaları nedeniyle duygularını sözelleştirememe durumlarının olduğu düşünülmüştür. Aleksitimi kavramı, Türkçe’ye “duygular için söz yokluğu” şeklinde çevrilmiştir. Aleksitiminin sadece duygulara karşı “dilsiz” olmakla sınırlandırılamayacağı, çünkü aleksitimik bireylerin aynı zamanda duygularına karşı “sağır” oldukları vurgulanmıştır. Bunların yanında aleksitimi için “duygusal ... »»»
ÖZET Bu çalışma müzik terapinin aleksitimi (duygu sağırlığı)üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan deneysel bir araştırmayı konu edinmektedir. Bu çalışma «Ergoterapi İçinde Hayatın Ritimlerini Öğrenmek» isimli proje olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Üsküdar Üniversitesi işbirliğinde finanse edilmiştir. Bu projede aktif ve pasif müzik terapi tekniklerinden oluşan müzik terapi oturumları dört seanslık setler halinde katılımcılar üç gruba ayrılarak beş ay süreyle uygulanmıştır. Risk grubu lise öğrencilerinden oluşan yaşları 15 ile 18 arasında değişen 30’u deney 30’u kontrol grubundan oluşan 60 kişilik bir örneklem grubunda yapılan araştırmada 5’li Likert tipi 20 maddelik Toronto Al... »»»
► Aleksitiminin Kuramsal Temelleri Dr.Psk.Şükriye VAROL
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Aleksitimi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Uzm.Psk.Dnş.İlker KABA, İçel (Mersin)
Psk.Buket ÜNVER, İstanbul
aleksitimi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların aleksitimi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


12:13
Top