2007'den Bugüne 88,146 Tavsiye, 27,305 Uzman ve 19,452 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma
Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma Kavramı ile İlgili 10 Makale
EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) psikodinamik, bilişsel, davranışçı ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi farklı yaklaşımların öğelerini bir araya getiren bir yöntemdir (Shapiro, 2001). Alanda yapılan çalışmalar travma sonrası stres bozukluğu, fobiler, depresyon, kaygı bozuklukları, olumsuz yaşam olaylarının neden olduğu duygusal sorunlar, sınav kaygısı, sosyal kaygı, kayıp, yas gibi birçok psikolojik sıkıntının tedavisinde EMDR'nin etkili olduğunu göstermektedir (örn., Aslani, Miratashi, Aslani, 2013; Enright, Baldo, Wykes, 2000; Korn, 2009; Shapiro, Hofmann, Grey, 2013). EMDR'nin temellendiği adaptif bilgi işleme modeline göre, beyin kendisine ulaşan her ... »»»
GENEL HATLARI İLE EMDR Francine Shapiro, 1987’de EMDR ile ilgili ilk gözlemlerini yapmış ve tekniğini çeşitli durumlarda denemeye başlamıştır. Shapiro’nun EMDR’yle ilgili deneyimi arttıkça, diğer terapi yaklaşımlarından da yararlanarak bu yöntemi zenginleştirmiştir. EMDR ile ilgili ilk kontrollü klinik araştırma 1988’de yapılmıştır. Bu tarihten günümüze kadar hızla kabul edilen ve etkililiği konusunda üzerinde pek çok çalışma yapılan bir teknik olmuştur. EMDR tekniği travmatik anıların vermiş olduğu rahatsızlık durumunu göz hareketleri ile duyarsızlaştırma tekniği olarak açıklayabiliriz. Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nun tedavisinde etkili bir terapi yöntemidir. Travmatik anıların tekrar e... »»»
EMDR, Terapistin parmak hareketleri kılavuzluğunda, danışanın gözlerini sistematik bir şekilde (sağa-sola) hareket ettirmesi ya da danışana el çırpma, sesli uyaranlar verme gibi ikili uyaranlar verilmesini, danışan bu hareketleri gerçekleştirirken geçmiş yaşantılarının ya da travmatik deneyiminin imgesel olarak ortaya çıkarılmasını içerir. EMDR, danışanların olumsuz yaşantılarını duygusal sağlıklarına katkıda bulunacak şekilde yeniden işlemelerine yardımcı olan bir terapi yaklaşımıdır (Seligman, 2001; akt. Denizli 2008). EMDR yaklaşımına göre, travma ile ilgili anı bellekte uygun olmayan bir biçimde depolanır ve bu geçmiş yaşantı “düğüm” olarak adlandırılır. Düğüm, terapötik olarak çözü... »»»
Güncel ve etkili bir psikoterapi yöntemi olan EMDR terapi travmatik yaşam olayları yaşamış kişilere umut olan, onların acılarını yaralarını saran güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Herkes kendi hayatında unutamadığı geçmişte acı veren mutlaka bir anısı olmuştur. Geçmişten bugünümüze kadar yaşadığımız acı anılarımız; bugünümüzü daha sağlıklı yaşamamızda önümüzde engel oluşturmaktadır. Anne babamızla, kardeşlerimizle, okul hayatımızda, sosyal çevremizde, romantik ilişkilerimizde, iş hayatımızda v.b. yaşadıklarımız şuanda değiştirmek istediğimiz ve kurtulmaya çalıştığımız problemlerin temelini oluşturuyor olması çok muhtemeldir. Yaşanılan olumsuz olaylar karşısında; insanların bu acı anıları... »»»
GİRİŞ Diagnostic Statistical Manual V (DSM-V) ‘te kaygı bozuklukları ana başlığı altında sınıflandırılan özgül fobiler, belirli bir nesne veya durumla ilgili kayda değer düzeyde korku ve kaygı yaşanması durumlarıdır (Amerikan Psikiyatri Birliği). Basit fobi olarak ta adlandırılırlar. Korku ve kaygıya sebep olan nesne ile karşılaşma durumunda panik ataklar ortaya çıkabilir. Kişi, uyaran nesnelerden kaçınma yoluna başvurabilir. Fobik nesne ile karşılaşma ihtimali ise beklenti anksiyetesine neden olabilir. Fobik durum veya nesne ile karşılaşma sonucunda kişide çarpıntı, terleme, titreme, ateş basması sıklıkla görülebilen fiziksel semptomlardır (Sungur 1997). Her ne kadar özgül fobi psikiyatrik... »»»
Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme EMDR, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan yaklaşık 2 milyon kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır. Bipolar bozukluk hipomanik, manik, depresif veya karma ataklarla giden, ataklar arasında iyilik dönemlerinin olduğu ve sıklıkla mevsimsel özellik gösteren bir duygudurum bozukluğudur. Duygularımızın fiziksel ve toplumsal çevre etkenleri ile ne denli etkilendiği herkesçe bilinir. Duygudurum bozukluklarında ruhsal-toplumsal etkenlerin yeri küçümsenemez. Önemli ekonomik sorunlar, aile bunalımları, iş yaşamındaki çatışmalar ve doyumsuzluklar, emeklilik, i... »»»
Depresyon çeşitlerinin birçoğunda geçmişle ilgili takıntılı düşünceler çoktur. Bu düşünceler kişinin etrafındaki insanlarla ilgili olabileceği gibi kendisi ile ilgili olan ve suçluluk içeren düşünceler de olmaktadır. Kişinin kendilik imajı bu yerleşik düşüncelerden ötürü olumsuz unsurlarla doludur. Kendilik imajı ile ilgili olumlu duygu ve düşünceler ise ön plana geçemez, kişi tarafından hatırlanamaz ya da hatırlansa da olumlu duygusal içerikleri ön plana geçemediğinden bir anlam ifade etmezler. Psikolojik sıkıntıların birçoğunda görülen, geçmişte olmuş bitmiş olumsuz yaşantıların olumsuz duygusal etkilerinden kurtulamama ve mevcut olumlu duygu birikimlerimizden yararlanamama durumu, depresy... »»»
► Emdr Terapi Nedir? Psk.Tuba GÜR
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Melek TURAN, İstanbul
Uzm.Psk.Selin OYMAN, Balıkesir
Dr.Onur Okan DEMİRCİ, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Tuba GÜR, Diyarbakır
göz hareketleri ile duyarsızlaştırma KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların göz hareketleri ile duyarsızlaştırma KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
emdr, emdr nedir, emdr terapisi, göz hareketleri ile terapi, eye movement desensitization and reprocessing, fobi tedavisi, travmatik anı, travma sonrası stres bozukluğu tedavisi, ruhsal travma, tssb, travma sonrası stras bozukluğu, emdr tarihçesi, emdr psikoterapisi, acı anıları silmek, travma psikoterapisi, duyarsızlaştırma, özgül fobi, hodofobi, okofobi, olfaktofobi, duloksetin, obsesif, obsesif kompulsif, obsesyon, takıntı, obsesif-kompulsif bozukluk, travmada emdr, bipolar bozuklukta emdr, bipolar bozukluk, depresyon, depresyon tedavisi, depresyonda emdr, emdr ile depresyon, depresyonun tedavisi, emdr uygulamaları, emdr terapi, travma sonrası stres bozukluğu, emdr kullanım alanları, kaygı bozukluğunda emdr, psikolojik travma, psikolojik travma tedavisi, psikolojik travma terapisi, travma tedavisi, travma terapisi


00:48
Top