2007'den Bugüne 87,028 Tavsiye, 26,992 Uzman ve 19,255 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
İyi Oluş
İyi Oluş Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
İyi Oluş Kavramı ile İlgili 13 Makale
► Öznel İyi Oluş Psk.Dnş.Yelda YAVUZ
İnsanların patolojik davranışları yerine olumlu yanları üzerinde duran yaklaşıma "pozitif psikoloji" denilmektedir. Pozitif psikolojinin bir konusu olan "İyi Oluş" mutluluk ile aynı anlamda kullanılmaktadır. İyi oluş kavramı Dünya sağlık örgütü tarafından da kullanılmaktadır. İyi oluş ya da iyi olma; yalnızca hastalıkların olmayışı değil, fiziksel, sosyal ve ruhsal olarak tam bir iyi olma halidir. Bradburn (1969) iyi oluş düzeyleri yüksek olan kişilerin olumsuz duygularının olumlu duygularından daha az olduğunu ifade etmiştir. Seligman (2011) ise mutluluk ve iyi oluş terimlerini birbirinden ayırmıştır. Hatta iyi oluşu iki başlık altında incelemiştir. Bunlar Öznel iyi oluş ve Psikolojik iyi o... »»»
Carol Ryff, Psikolojik İyi Oluş kavramını ve alt başlıklarını oluşturmuştur. Carol Ryff'a göre Psikolojik İyi Oluş, yaşamda karşı karşıya kalınan varoluşsal meydan okumaları yönetebilmektir. Literatürde Diener tarafından tanımlanmış diğer bir kavram da Öznel İyi Oluştur. Öznel İyi Oluş; olumlu duyguları sık, olumsuz duyguları daha az hissetme ve yaşamdan genel olarak memnun olma halidir. Psikolojik İyi Oluş, Öznel İyi Oluşa göre daha kapsamlı ve derin bir kavramdır. Öznel İyi Oluş hedonik-haz temelli bir bakış sunarken, Psikoloji İyi Oluş kendilik ve kendini gerçekleştirme sürecine vurgu yapmaktadır. Psikolojik İyi Oluş altı alt başlıktan oluşmaktadır. Bunlar: Kendini Kabul, Diğerleriyle Olu... »»»
Günümüzde teknolojik gelişmelere bağlı olarak giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzı benimsenmektedir. Oysa ki bedenle kurulan doğru ilişki, kişinin adeta bütün hayatını şekillendirir. Günümüzde pek çok insan çeşitli spor dallarından ya da sadece daha fazla hareket etmeyi yaşantısının bir noktasına hayatına sokmakta ve bununla ilgili olumlu geri dönüşlerini paylaşmaktadır. Hareket, beden ve ruh sağlığı olgusu, pek çok araştırmacının dikkatini çekmekte, psikolojik iyi oluş ve çeşitli ruhsal rahatsızlıklar üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bulgular egzersizin ya da daha hareketli bir yaşam tarzının beden sağlığı üzerine olan iyileştirici etkilerinin yanı sıra pek çok ruhsal sıkıntılarda da ... »»»
Kaygı, korku, acı, utanç, üzüntü veya rahatsızlık hissetmemek için hayattan kaçtığınız oldu mu hiç? Ya da bir şeyleri kaybetmekten korktuğunuz için yerinizde saydığınız? Eğer bu şekilde bazı şeyleri yapmaktan, bazı ortamlardan ve kişilerden kaçınıyorsanız bunun bir adı var: Yaşantısal kaçınma. Yaşantısal kaçınma, belli bir bedensel duyumu, duyguyu, düşünceyi, anıyı, görüntüyü, davranışı deneyimlemek istememeniz durumunda ortaya çıkan olguya verilen isim. Yaşantısal kaçınmada, hayatınızı sınırlandırmasına ve size zarar vermesine rağmen, sırf bu deneyimden kaçınmak, sıklığını veya ortaya çıktığı bağlamı değiştirmek için her şeyi yapabilirsiniz. Dil ve biliş kuramcıları ile ilişkisel çerçeve ... »»»
► Sana Ne İyi Gelir? Psk.Dnş.Esmanur BOLAT
► Mutluluğun Sırrı Sol Cebinizde Psk.Dnş.İsa Özgür ÖZER
► Mizahın İyi Oluşa Katkısı Psk.Dnş.Esmanur BOLAT
► Mutluluk Kuramları Psk.İ.Nil BİREYŞOĞLU ÖZEN
► Mutluluk Psk.İ.Nil BİREYŞOĞLU ÖZEN
İyi Oluş Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dila HOTLAR Fotoğraf
Uzm.Psk.Dila HOTLAR
İstanbul
Uzman Psikolog - Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesiİş Adresi Kayıtlı
Uzm.Psk.Dnş.İlker KABA, İçel (Mersin)
Psk.Emre ŞENGÜR, İstanbul
iyi oluş KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların iyi oluş KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
İlgili Kavramlar
pozitif psikoloji, öznel iyi oluş, psikolojik iyi oluş, carol ryff, diener, sistemsel rol, spor, hareket, beden ve ruh ilişkisi, hareketin faydaları, ontolojik iyi oluş, spor ve psikoloji, gençlerde spor, öğrencilerin spora tutumu, psikolojik iyilik hali, spor yapma ve psikoloji, spor yapmanın psikolojik etkileri, spor yapma düzeyi, spor ve mutluluk, spor ve iyi hissetme, mutluluk, duygu dışavurumu, bilişsel beceri, yaşlılık, yalnızlık, iyi oluş terapisi, wellbeing, yüzleşmek, iyi hissetmek, mutlululuğun sırrı, depresyon, nasıl daha mutlu olunur, mutluluğun formülü, mizah, erek kuramı, iyilik hali, etkinlik kuramı, sosyal karşılaştırma kuramı, uyum kuramı, ryff, csikzentmihalyi, akış kuramı, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı kuramı, bağ kuramı, hedonizm


09:34
Top