2007'den Bugüne 92,182 Tavsiye, 28,194 Uzman ve 19,962 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Kemoterapi
Kemoterapi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Kemoterapi Kavramı ile İlgili 24 Makale
► Kemoterapi Prensipleri Dr.Mustafa BENEKLİ, Onkoloji Uzmanı - Onkolog
Giriş Kanserde kemoterapinin başlangıcı II. Dünya Savaşı yıllarına dayanır. İlk sitotoksik ilaç olan nitrojen mustard, kemik iliği supresyonu yaptığının rastlantısal olarak gözlenmesi sonrası 1950’li yıllarda hematolojik malignitelerde kullanılmaya başlanmıştır. Ardından diğer alkilleyici ajanlar, antimetabolitler, vinka alkaloidleri ve antibiyotikler kullanıma girmiştir. Tek ajan kemoterapi uygulamalarını yıllar içinde kombinasyon kemoterapileri izlemiştir. Kemoterapinin kanser tedavisindeki rolü özellikle son yıllarda keşfedilen yeni kuşak, daha etkili sitotoksik ajanların kullanıma girmesiyle iyice belirginleşmiştir. Geçmiş 10-15 yılda moleküler biyoloji alanındaki gelişmelere paralel ol... »»»
Köpeklerde lenfoma ile doğru mücadele edebilmek, hastaya doğru yaklaşımda bulunabilmek, prognozunu doğru tahmin edebilmek için hastalıkla ilgili elde edilebilecek tüm bilgilere ihtiyaç vardır. Unutulmaması gereken nokta; tek bir lenfoma hastalığının olmadığı, her hastanın kendi içerisinde yeni bir hastalık olarak değerlendirilmesi gerektiğidir. Hekiminiz mutlaka lenfoma ile ilgili tüm bilgilenme yollarını doğru kullanmalıdır. Hastalığın lokasyonu, stage, grade, immunohistokimyasal yöntemlerle tiplendirilmesi, mediastinum üzerinde olup olmadığı ve hastanın neoplastik sendrom olarak hiperkalsemik olup olmadığı öğrenilmelidir. Lenfomaların B tipi yada T tipi olması önemlidir, hekiminizin bu ... »»»
► Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavisine Yaklaşım Dr.Mustafa BENEKLİ, Onkoloji Uzmanı - Onkolog
Giriş Akciğer kanseri iki farklı türe ayrılır. En sık görülen türü "küçük hücreli dışı" akciğer kanseridir (tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık %85'i). Geri kalan %15'lik kısım küçük hücreli akciğer kanseri olarak adlandırılır. Bu iki tür akciğer kanseri arasında tedavi yaklaşımları ve hastalığın gidişatı farklılıklar arzeder. Bu yazıda küçük hücre dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanı ve tedavisine yaklaşım gözden geçirilmiştir. KHDAK ülkemizde en sık görülen kanserdir. Ülkemizde her yüzbin nüfusa erkeklerde 59, kadınlarda 10 hasta olduğu tahmin edilmektedir. Buna göre her yıl 27,000 yeni hasta beklenmektedir. Altgruplara ayrıldığında yassı hücreli tipi (skuamöz), adenokarsinom tip... »»»
ANTİBİYOTİKLER Bakteri kökenli enfeksiyon hastalıklarının büyük bir çoğunluğunda antibakteriyel kemoterapi yararlı sonuçlar vermektedir. Bununla birlikte özellikle solunum sistemi hastalıklarında (ki bunlar çoğunlukla viruslar nedeniyle oluşur) en küçük bir enfeksiyon şüphesinde antibiyotik kullanmaktan kaçınılmalıdır. Koruyucu tedavide antibiyotiklerin kullanılışı, birkaç istisna dışında tamamen tesadüfe bağlıdır. Akut eklem romatizmasının nüksedeceği kanaati oluşmuşsa, abdominal ve jinekolojik operasyonlarda ya da kemik operasyonlarında bakterilerin neden olduğu endokardit’ lerde eğer hasta risk grubundan bir hasta ise örneğin dişteki enfeksiyonlarla bağlantılı ise koruyucu olarak ... »»»
► İntraabdominal Kanamaya Neden Olan Metastatik Hepatik Koryokarsinom Doç.Dr.Aydın KÖŞÜŞ, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► İmmunoterapi ile Kanser Tedavisinin Bugünü; Geleceği Dr.Ülkü GÖRMEZ, İç Hastalıkları Uzmanı
► Larinks (Gırtlak ) Tümörleri Prof.Dr.Selçuk ONART, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
► Serviks (Rahim Ağzı ) Kanserinde Tedavi Doç.Dr.Polat DURSUN, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Kefir Mucizesi Dyt.Zühal AYNACI BAYEL
► Ağız Kanserleri Dt.Burcu PEŞKİRCİOĞLU
► Kanser ve Depresyon Dr.Psk.Esra SAVAŞ
► Kanser ve Beslenme Dyt.Zühal AYNACI BAYEL
► Yemek Borusu - Özofagus Kanseri Dr.Erkan YILDIRIM, Göğüs Cerrahisi Uzmanı
► Over Kanserleri ve Obezite Dyt.Esra GÜLTEKİN
► Çocukluk ve Ergenlik Çağı Kanserleri Prof.Dr.Rejin KEBUDİ, Onkoloji Uzmanı - Onkolog
► Kolon Kanseri (Kalın Bağırsak Kanseri) : Tanı, Belirtiler ve Tedavi Prof.Dr.Nazım Serdar TURHAL, Onkoloji Uzmanı - Onkolog
► Nöroşirürjikal Yaklaşım:Beyin Tümörleri Tanı ve Tedavisi Prof.Dr.Hülagü KAPTAN, Nöroşirurji Uzmanı
► Kedi ve Köpeklerde Onkolojik (Kanser) Cerrahi ve Tedavi Vet.Hek.Doç.Dr.Güçlü GÜLANBER
► Yemek Borusu (Ösofagus) Kanseri Doç.Dr.Tarık Zafer NURSAL, Genel Cerrah
Kemoterapi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dyt.Zühal AYNACI BAYEL, İçel (Mersin)
Prof.Dr.Selçuk ONART, Bursa , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Dr.Psk.Esra SAVAŞ, İstanbul
Prof.Dr.Rejin KEBUDİ, İstanbul , Onkoloji Uzmanı - Onkolog
Prof.Dr.Serdar KAHRAMAN, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Hülagü KAPTAN, İzmir , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Op.Dr. Sinan EKİCİ, İstanbul , Ürolog
Dr.Mustafa BENEKLİ, Ankara , Onkoloji Uzmanı - Onkolog
Doç.Op.Dr.Ragıp KAYAR, İzmir , Genel Cerrah
Prof.Dr.Nezih OKTAR, İzmir , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Hakan GÜZEL, Adana , Ürolog
Dr.Ülkü GÖRMEZ, İstanbul , İç Hastalıkları Uzmanı
Doç.Op.Dr.Tarık Zafer NURSAL, Adana , Genel Cerrah
Dr.Murat GÜLTEKİN, Çankırı , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Dr.Önder ARSLAN, Ankara , Hematoloji (Kan Hastalıkları) Uzmanı
Doç.Op.Dr.Aydın KÖŞÜŞ, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Sinem KANAR, İstanbul , Genel Cerrah
Prof.Dr.M.Murat NAKİ, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Dr.Bilgehan YALÇIN, Ankara , Çocuk Doktoru
Doç.Dr.Selami Koçak TOPRAK, Ankara , Hematoloji (Kan Hastalıkları) Uzmanı
Prof.Dr.Nazan GÜNEL, Ankara , Onkoloji Uzmanı - Onkolog
Op.Dr.Erkan YILDIRIM, İstanbul , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Prof.Dr.Nazım Serdar TURHAL, İstanbul , Onkoloji Uzmanı - Onkolog
Op.Dr.Ahmet Ümit SABANCI, Bursa , Ortopedi Uzmanı
Doç.Dr.Ramazan YILDIZ, İstanbul , Onkoloji Uzmanı - Onkolog
Prof.Dr.Kazım UYGUN, Kocaeli , Onkoloji Uzmanı - Onkolog
Dr.Ali ÖLMEZOĞLU, İstanbul , Onkoloji Uzmanı - Onkolog
Prof.Dr.Nihat EGEMEN, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Doç.Op.Dr.Polat DURSUN, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Doç.Dr.Burhan HAZAR, Adana , Onkoloji Uzmanı - Onkolog
Prof.Dr.Gamze GÖKSEL ÖZTÜRK, Manisa , Onkoloji Uzmanı - Onkolog
kemoterapi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların kemoterapi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
adjuvan, neoadjuvan, küratif, kemoterapi yan etkileri, kemoterapi prensipleri, kemoterapi nedir, hücre siklusu, hücre döngüsü, tümör hücre kinetiği, köpeklerde lenfoma, köpekte lenf kanseri, köpekte kanser, köpekte lenf, köpekte kemoterapi, immunohistokimyasal, köpekte lenfomada tiplendirme, lenfomada immunohistokimyasal tiplendirme, akciğer kanseri, egfr mutasyonu, immünolojik tedaviler, akciğer kanseri tanısı, akciğer kanserleri, akciğer kanseri tedavisi, akciğer kanserinde tedavi, akciğer kanseri türleri, akciğer kanseri nedir, koryokarsinom, gestastonel trofoblastik hastalık, gestasyonel trofoblastik neoplazi, metastaz, karaciğer metastazı, antibiyotik, penisilin, penisilin g, benzatin penisilin, ampisilin, amoksisilin, klavulonik asit, sulbaktam, klavamlar, sefalosporin, sefaklor, seftriakson, seftazidim, sefiksim, sefoperazon, gentamisin, klindamisin, i vankomisin, aztreonam, alerji, roksitromisin, kanamisin, tobramisin, linkomisin, eritromisin, kanser, kanserde radyoterapi, immunoterapi, immunoterapi nedir, kanserde immunoterapi, larinks tümörü, gırtlak tümörü, gırtlak tümöründe radyoterapi, gırtlak tümöründe kemoterapi, tnm sistemi, gırtlak tümörü nedir, gırtlak tümörü tedavisi, gırtlak tümörü belirtileri, gırtlakta tümör, papillom, anjiom, fibrom kondrom, vokal nodülleri, ses teli nodülleri, karsinom, sarkom, serviks kanseri, rahim ağzı kanseri, radikal histerektomi, trakelektomi, fertilite koruma, konizasyon, leep, serviks kanserinde kemoterapi, serviks kanserinde kemoradyoterapi, serviks kanserinde laparoskopi, rahim kanseri, uterus kanseri, histerektomi, radikal trakelektomi, sentinel lenf nodu biyopsisi, kanserde bulantı, kanserde kusma, kanserde kemoterapi, kanserde radyasyon, hayvanda kanser, hayvanlarda kanser, kanser ve beslenme, kemoterapi ve radyoterapide beslenme, kefir


06:33
Top