2007'den Bugüne 92,482 Tavsiye, 28,239 Uzman ve 19,999 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Kanser ve Beslenme
Kanser ve Beslenme Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Kanser ve Beslenme Kavramı ile İlgili 15 Makale
► Kanser ve Beslenme Dyt.Aysun SARIN
KANSER VE BESLENME Kanserin oluşumunda başlıca faktörler; kalıtım, beslenme ve yaşam biçimidir. Kanserde kalıtımın etkisi %10-15 olarak hesaplanmıştır. Başta akciğer kanseri olmak üzere sigara içimi kanserde birinci derecede etkili faktördür. Yenen ve içilen yiyecek ve içecekler karsinojen öğeler içerdiği gibi koruyucu öğeleri de içermektedir. Besinlerdeki kanser geliştirici öğeler genelde besinlerin işlenmesiyle ilintilidir. Besinlerin tuzlanması, tütsülenmesi, çok yüksek sıcaklıkta kızartılması kanser riskini arttırmaktadır. Bunun yanında kanser oluşumunda etkili reaktif oksijeni etkisizleştiren ve savunma sistemlerini güçlendiren ... »»»
► Kanser ve Beslenme Dyt.Özge KARAARSLAN
BESLENME VE KANSER ARASINDAKİ İLİŞKİ Kanser önlenebilir bir hastalıktır. Kanser oluştuktan sonra ilaç ve cerrahi tedavi zor, zahmetli ve yüksek maliyetlidir. Kanser oluşumunu önleyecek tedbirlerin alınması ise kolay ve ucuzdur. Kanserin önlenmesi ve ondan korunması ancak ona neden olan faktörlerin öğrenilmesi ile mümkündür. Kanser Oluşumuna Etki Eden Faktörler Kalıtım (genetik faktör) % 10 – 15 Beslenme ve egzersiz % 35 – 40 Diğer çevresel faktörler % 50 – 55 (Sigara, alkol, radyasyon, mesleki etkileşim vb.) Ülkeler ve bölgeler arasında görülen kanser çeşidi ve prevalansı oldukça farlılık göstermektedir. Bunun nedeni genetik değil, b... »»»
► Kanser ve Beslenme Dyt.Zühal AYNACI BAYEL
KANSER VE BESLENME Kanserin oluşmasının pek çok nedeni vardır. Bu nedenlerden Beslenme Şekli kanserin oluşmasına etken olduğu gibi, kanser de kişinin beslenme durumunu etkilemektedir. Bir kiside kanser olmasi, o kiside coklu beslenme eksikligi olduguna isaret eder. Bunlar genetik, cevresel, beslenme ve yasam tarzi faktorlerine bagli olabilir Hücrede oluşan değişimler, iyi ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrılır. İyi huylu tümör, kaynaklandığı bölgede büyür, çevreye sıçramaz, ciddi hastalık ve ölüme neden olmazken, kanser diye adlandırdığımız kötü huylu ( malignanat ) tümör ise organizmadaki bazı hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucunda çevre dokulara sıçrar, metaztazları oluşturur ve ... »»»
► Kanser ve Beslenme Dyt.Aysen ARICAN ÖZ
Kanser; belirli bir doku veya organdaki hasarlı hücrelerin kontrolsüz bir biçimde üreyerek bir kitle veya tümör oluşturmasıdır. Kanser çağımızın en sık rastlanan hastalıklarından biridir. Beslenme şekli kanser oluşmasında önemli faktörlerden biridir. Beslenme kanser oluşmasına etki ettiği gibi, kanser de kişinin beslenme durumunu etkilemektedir. Kanserin beslenme ile ilgisi %10-70 oranları arasında olup, %35 oranı kabul edilmektedir. Besinler üretiminden soframıza gelinceye kadar pek çok aşamadan geçerler. Bu aşamalarda besinlerin çeşitli fiziksel, kimyasal vb. değişikliklere maruz kalmaları, yabancı maddelerle kontamine olmaları (bulaşmaları) vb. besinin kalitesini etkilediği kadar o be... »»»
► Kanser ve Beslenme Dyt.Reyhan YÖRÜMEZ
Kanser; hücrelerin kontrolsuz çoğalarak normal işlevini sürdüren hücreleri öldürmesi sonucu ortaya çıkan ve yaklaşık 200’ den fazla çeşidi tanımlanan bir hastalık grubudur. Milyonlarca yıl öncesinden de var olan kanser artık zamanımızda her etnik grupta, ırkta, dini grupta kısacası herkeste görülebilen ve vücudumuzdaki tüm doku ve organlarda da gelişebilen bir hastalık haline gelmiştir. Ülkemizde sebebi bilinen ölümler içerisinde kalp-damar hastalıklarından sonra 2. sırada yer alan kansere her yıl ülkemizde yaklaşık olarak 150.000 kişi yakalanmaktadır. Kanser kalıtsal faktörlerin yanı sıra sigara içme, alkol, çevre kirliliği, bazı kimyasal ve toksik maddeler (boya, asbest, amyant, nikel vb..... »»»
► Kanser ve Beslenme Dyt.Nil ŞAHİN GÜRHAN
Kanser organizmada bazı hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan fizyolojik bir bozukluktur. Kontrolsüz çoğalan bu hücreler; Çevresine yayılır, dokuları ve organları bozar. Normal hücreleri öldürür. Kanser oluştuğu vücut dokusuna göre isimler alır. Meme, kolon, akciğer, karaciğer, deri vb. Günümüzde yapılan bilimsel çalışmalar sonucu; kanser hastalarının yaklaşık %30’unun sigara kullanımı, yaklaşık %35’i beslenme kaynaklı olduğunu gösteriyor. %3’ününde alkol kullanımına bağlı tutuluyor. Özellikle: karaciğer, pankreas, yemek borusu kanserlerinin beslenmeyle direk ilişkisi olduğu kesinlik kazanmıştır. Tüketilen besinlerin kalitesi ve miktarı yeni oluşan bir hücre için çok önem taşıma... »»»
► Kanser ve Beslenme Dyt.Gamze KAÇAR BOZKURT
KANSER NEDİR? Kanser 200 den fazla türü tanımlanan , kendine özgü belirtileri bulunan , kontrolsüz çoğalan hücrelerin normal işlevi olan hücreleri öldürmeleri sonucu ortya çıkan ciddi bir rahatsızlıktır. Kanser yaş ve cinsiyet gruplarına göre farklı şekillerde görülebilir. Erkeklerde sıklıkla görülen kanser türleri ; akciğer kanseri ,mide kanseri , kalın barsak kanseri, solunum yolu kanseri, özefagus (yemek borusu) kanseri ve prostattır. Kadınlarda sıklıkla görülen kansr çeşitleri ; akciğer kanseri , meme kanseri, rahim kanseri, yumurtalık kanseri, solunum yolu kanseri ve mide kanseridir. Çocuklarda en sık görülen kanser çeşitleri ise ; lösemi ve lenfomadır. KANSERİN SEBEPLERİ KANSER R... »»»
► Kanser ve Beslenme Dyt.Turgay KÖSE
KANSER Her yıl Dünyada 10 milyon insan kanser tanısı almakta, 8 milyon insanda kanser nedeni ile hayatını kaybetmektedir. Kanserden olan ölümler 2020 yılında tüm dünyada 20 milyona ulaşacak olup, bu ölümlerin %70’i ise gelişmekte olan ülkelerde meydana gelecektir. Kanser ölümlerindeki bu artıştan nüfusun yaşlanması, bulaşıcı hastalıkların azalması, bazı ülkelerde kardiyovasküler nedenlere bağlı ölümlerin azalması ve çağımızın vebası sigara içimi nedeniyle akciğer kanserinden olan ölümlerin artması sorumlu tutulmaktadır. Burada kanseri önlemenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Üç ana öğe sağlıklı olmada öne çıkmaktadır. Bunlar; sigara içilmemesi, egzersiz ve sağlıklı beslenme il... »»»
► Sağlıklı Beslenme - Obezite - Kanser Dyt.Elif ERDİN YILDIZ
SAĞLIKLI BESLENME Beslenme; büyüme ve gelişme, sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürebilme amacıyla gerekli besin öğelerinin yeterli miktarda alınıp, vücutta kullanılmasıdır. Bu durum, kişinin yaşına, cinsiyetine, genetik ve fizyolojik özelliklerine göre değişkenlik gösterir. Yani kişinin beslenme şekli bireye özgü olmalıdır. Kişilerin beslenme alışkanlıkları; psikolojik, sosyolojik ve ekonomik durumlarına göre değişkenlik gösterir. Fakat yeterli ve dengeli beslenmede temel kurallar vardır. Kaliteli bir yaşam sürebilmek ve hastalıklardan korunmak için bunlara dikkat etmek gerekir. Günlük beslenmede tüm besin gruplarından almak gerekir. Besin grupları; 1) Süt ve Ürünleri 2) ... »»»
► Kanser Hastalarına Beslenme Önerileri Prof.Dr.Nazım Serdar TURHAL, Onkoloji Uzmanı - Onkolog
Diyet ve fiziksel aktivitenin sadece kanser üzerine değil hipertansiyon, kolesterol yüksekli ği, koroner kalp hastalığı, şeker hastalığı gibi toplumun büyük bir kısmını etkileyen bir çok önemli hastalık ile ilişkili olduğu çok sayıda çalışmada ispatlanmış durumdadır. Hemen hemen her hastaya doktorlar tarafından diyet ile ilgili bazı kısıtlamalar getirildiği ve her hasta ve sağlıklı bireye, hastalıktan koruyucu özelliği sebebiyle egzersiz önerildiği herkes tarafından bilinmektedir. Elinizdeki bu rehber, kanser riskini azaltan beslenme ve diğer yaşam tarzı alışkanlıklarıyla ilgili konularda, sağlık çalışanlarına ve genel halka tavsiyeler vermek amac ıyla Amerikan Kanser Toplulu... »»»
Diyetle alınan yağ kanser oluşma riskinde önemli rol oynar. Bu yağın başlıca üç sebebi vardır: Birincisi çevrede bulunan kanser oluşturan kimyasal maddeler yağ içinde birikir ve fazla yağ tüketimi bu maddelerin vücuda girmesini arttırır. İkincisi ,kanser ilerletici maddelerden seks hormonları yapıcı yağa benzemektedir. Üçüncüsü özellikle kolorektal kanserlerini ilerletici safra tuzlar gibi maddelerin oluşumu yağ alımına bağlı olarak artar. • Kanser oluşumunda diyetteki yağın ; -Miktarı -Cinsi -Yağa uygulanan işlem çok önemlidir. Diyetle alınan yağın miktarı: Yağ alımının fazla olması :göğüs, kolon-rektum, prostat, over, deri, lösemi ,lenfoma kanseri riskini arttırır. Ayrıca 43 ülkedeki e... »»»
► Kanserde Tedavi & Beslenme Önerileri Dyt.Yunus Emre UZUN
► Kanserden Korunmada ve Kanserde Beslenme Dyt.Zühal AYNACI BAYEL
► Kefir Mucizesi Dyt.Zühal AYNACI BAYEL
Kanser ve Beslenme Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dyt.Zühal AYNACI BAYEL, İçel (Mersin)
Dyt.Aysun SARIN, İstanbul
Dyt.Tuba ÖNAL, İstanbul
Uzm.Dyt.Özge KARAARSLAN, İçel (Mersin)
Dyt.Sanem APA, İstanbul
Dyt.Şefika AYDIN, İstanbul
Prof.Dr.Nazım Serdar TURHAL, İstanbul , Onkoloji Uzmanı - Onkolog
Dyt.Müge ÖZYURT, İstanbul
kanser ve beslenme KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların kanser ve beslenme KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
kanser, kanserde beslenme, antioksidanlar, flavonoidler, karotenoidler, beslenme ve kanser, kanser yapan besinler, beslenme kanser ilişkisi, diyet ve kanser, sağlıklı beslenme, diyetisyen, mersin diyetisyen, beslenme ve diyet uzmanı, şişmanlık, zayıflık, diyabet, kemoterapide beslenme, radyoterapide beslenme, kemoterapi- radyoterapi sonrası beslenme, kanseri önleyici gıdalar, kolesterol yüksekliği, kan yağları yüksekliği, karaciğer yağlanması, bağışıklık ve beslenme, maitake, shiitake ve resihi mantarı ve kanser, posa, lili gıdalar, c vitamini, avitamini, selenyum, kalsiyum, evitamini, omega 3, çinko, iyot, lignan, ketentohumu, magnezyum, kefir, aflatoksinleri radyasyon, sigara, alkol, folikasit, demir, molibden, iştah azalması, kanser kaşeksisi, iştah, örnek menü, likopen, yeşil çay, besinler, sebzeler, meyveler, semizotu, brokoli, brüksel lahanası, karnabahar, papatya çayı, bitki çayları, şişmanlık ve beslenme, vitaminler ve kanser, beslenme, antioksidan vitaminler, sebze meyve tüketimi, yağ tüketimi, katkı maddeleri, fazla kilo, egzersiz, diyet, sağlık, korunma, kilo, obezite, kanser ve yağlar, kanser ve beslenme ilişkisi, cats claw, kanser tedavisi, reishi shiitake maitake, shark cartilage, shark liver oil, kanser hastalığında beslenme, kanserde doğru beslenme, kanserden korunma, kansere karşı beslenme, kemoterapi ve radyoterapide beslenme, kefirin yapımı, kefirle beslenme, kefirin faydaları


19:38
Top