2007'den Bugüne 92,396 Tavsiye, 28,229 Uzman ve 19,987 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Psikolojik Dayanıklılık
Psikolojik Dayanıklılık Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Psikolojik Dayanıklılık Kavramı ile İlgili 9 Makale
Özet Bu araştırmanın amacı, üniversite birinci yıl (hazırlık ve birinci sınıf) öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum, psikolojik dayanıklılık ve psikolojik belirti düzeylerini karşılaştırmaktır. Çalışma grubunu, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yabancı dil eğitimi alan 196 hazırlık sınıfı öğrencisi ve Hacettepe Üniversitesi’nin çeşitli fakülte ve bölümlerinde birinci sınıfta okuyan 282 öğrenci olmak üzere toplam 478 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada öğrencilerin üniversite yaşamına uyum düzeylerini belirlemek amacıyla Üniversite Yaşamı Ölçeği (ÜYÖ); öğrencilerin psikolojik dayanıklılık düzeylerini belirlemek amacıyla Yılmazlık Ölçeği (YÖ), öğrencilerin ps... »»»
Çocuklarda erken yaşta desteklememizin çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konuya siz anne babaların dikkatini çekmek istiyorum. Çok önemli bir konu olan ” Psikolojik Dayanıklılık Gücü (Resilience) ” her bireyin olumsuz şartlara karşı gösterdiği dirençtir. Bireyin olumsuz şartlarla baş etme çabasında psikolojik dayanıklılık gücü önemli bir rol oynamaktadır. Bu o kadar önemli bir özelliktir ki; Psikolojik dayanıklılık sayesinde kişi yaşadığı olumsuz olaylarla etkin bir şekilde baş edebilmekte ve hayata yeniden tutunabilmektedir. Aslında Psikolojik Dayanıklılık Gücü her bireyde mevcut olan ve kişinin hayatındaki olumsuz şartlarla baş etme yeteneğini belirleyen ve bireyin tüm olumsuz şartla... »»»
Psikolojik Dayanıklılık İnsanlar, olumsuz yaşam olayları karşısında zorluk yaşayabilmektedir. Zorlu yaşam olayları karşısında yaşadığı strese rağmen akıl sağlığını koruyabilen insanlar psikolojik dayanıklılığı yüksek olan bireylerdir. Bireyin bu zorlayıcı durum karşısında davranışsal, düşünsel, duygusal tepkileri önemli rol oynamaktadır; bireyin zorlayıcı durumlar karşısında kendini geri çekmesi, pes etmesi ya da bu durumun üzerine gidip sonucu değiştirmesi için gayret göstermesi kişinin psikolojik dayanıklılık düzeyine göre farklılık gösterir. Literatürde psikolojik dayanıklılık ile ilgili yapılan araştırmalarda psikolojik dayanıklılığı yüksek olan kişilerin yoksulluk, ş... »»»
► Psikolojik Dayanıklılık Psk.Nilüfer ÖNDER
Günlük hayatta bir çok stres faktörü ile iç içe yaşamaktayız. Şehir koşullarında bu stresörler artmakta, özellikle rekabetçi piyasa koşullarında kişilerin dirençleri düşmektedir. Stresörler aynı olmasına karşı aynı problem karşısında kişilerin farklı tepkiler yaşadıklarını, farklı stres düzeyleri sergilediklerini ve bazılarının soruna karşı çözüm sunamazken bazılarının soruna dair çözüm üretmek için daha etkin olduklarını fark etmişizdir. Bu farklılığın en önemli etkenlerinden birisi dayanıklılık seviyesidir. Sorunlarla karşılaştığımızda dayanıklılığımızın yüksek olması durumunda o sorunla nasıl başedeceğimizi ve nasıl çözüme kavuşturacağımızı daha iyi biliriz. Peki dayanıklık olabi... »»»
İngilizce sözlükte ‘resilience’ olarak, türkçe karşılığı ‘dayanıklılık’ olan bu kavram Latince kökenli ‘resilire’ kavramından türemiştir, ‘maddenin esnek ve elastik olması, kolayca eski haline dönebilmesi’ anlamına gelmektedir. Psikolojik dayanıklılık zorlu yaşam olayları ardından kişinin yaşama uyum sağlayabilmesine yardımcı olan en önemli psikolojik faktördür. Bu kavramı detaylı bir şekilde ele almak için ilk önce olumsuz yaşam olaylarını incelemek yararlı olabilir. Olumsuz yaşam olayları; bir yakının veya sevilen birinin ölümü, işten çıkarılma, ekonomik zorluklar, akut veya kronik hastalıkların eşlik ettiği önemli sağlık problemleri, ilişkisel problemler veya doğal afetler gibi yaşamı e... »»»
ÖZET Bu araştırmanın amacı özel okullarda çalışan öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları ve psikolojik dayanıklılık düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, kıdem, çalışılan kurum türü ve öğrenim durumu açısından incelenmesidir. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada çalışma grubunu 2013-2014 eğitim öğretim yılında Kayseri il merkezinde bulunan özel okullarda çalışan % 49’ü (120) si kadın, % 51’(121) i erkek olmak üzere toplam 241 kişi oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında kişisel bilgi formu, “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği” ve “Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde t testi ve f testi analizlerinden ... »»»
Kaygı ve acı. Bu ikisinden kaçmak için yapmayacağımız şey yok. Ama özellikle son zamanlardaki tecrübelerimize göre kaygısız ve acısız bir hayat pek mümkün görünmüyor. Tüm bunlar sebebiyle kendinizi sürekli kaygılı, mutsuz ve ümitsiz hissederken buluyor olabilirsiniz. Bu da ister istemez kaygı bozukluğuna yol açıyor. Kaygı bozukluğunun kaynağı bilişsel yani insanın algı ve düşünsel süreçleri içinde yatıyor. Kaygının altında düşünsel anlamda yoğun bir tehlike algısı ve bir yandan da bu tehlikeyle baş edebilme anlamında kendine güvensizlik ve kendini güçsüz görme var. İnsan yaşamı içinde güzel şeyleri barındırdığı gibi maalesef kötü ve acı şeyleri de barındırıyor. Bu acı ve kötü olayların öneml... »»»
Psikolojik Dayanıklılık Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pınar BAYBAŞİN, İçel (Mersin)
psikolojik dayanıklılık KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların psikolojik dayanıklılık KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


11:05
Top