2007'den Bugüne 89,472 Tavsiye, 27,604 Uzman ve 19,642 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Çocuklarda Hiperaktivite, Dikkat Eksikliği, Öğrenme Problemleri
MAKALE #5389 © Yazan Psk.Aylin AYDEMİR | Yayın Ağustos 2010 | 5,762 Okuyucu
Bir çocuğun aşırı haraketli olması, oynaması, koşması, gürültü yapması hatta bazen riskli davranışlardabulunması oldukça doğaldır. Hatta çocuk olmanın keyfi en önemli özeliğidir bunlar. Ancak hiperaktif olarak değerlendirilen bir çocuğun harektiliği aşırılığı ile hemen diğerlerinden ayrılır. Hiperaktif bir çocuk sıklıkla anne karnından itibaren harektli olmaya başlarlar. Bebeklik dönemlerinden itibaren az uyudukları .Çok haraket ettikleri gözlemlenir. Hiperaktif çocukların en tipik özellikleri sıklıkla evin içinde ordan oraya koşmaları, yüksek yerlerden atlamaları, laf dinlemekte, kuralları anlamakta ve uygulanmakta zorlanmalarıdır.Ailelerin en çok yanıldığı nokta ise bu çocukların çok ilgi duydukları Bir şey karşsında şaşırtcı şekilde uzun oturabiliyor olmalarıdır. Mesela hiperaktif bir çocuk bir bilgisayar oyunun başında saatler geçirebilmektedir.Bunula birlikte çok konuşurlar, sıklıkla iki kişi konuşurken laf keserler ve yetişkinler tarafından sürekli uyarılırlar. Çevrelerine huzursuzluk vermekle ve uyumsuz olmakla suçlanırlar. Genelikle bir yerde oturmakta zorlanırlar otursalar bıle bır yerlerii mutlaka kıpır kıpırdır.Bu sebeple Sınıf ortamında ders dinlemekte oldukça zorlanırlar.

Genellikle dikkat eksikliği ile birlikte görülen aşırı haraketlilik sorunu olan çocuklar dersleri öğrenmekte zorlanmaktadılar.
Sınıfta uzun süre oturamama, derslere yeterince dikkat edememe, konsantrasyon problemleri ve beraberinde arkadaşları ile anlaşmazlık uyumsuzluk ve sonrasında güvensizlik ve öfke gibi bazı olumsuz davranışları geliştirebilmektedirler.
Tipik okul problemleri
a. Sınıfta oturamama
b. Konsantrayon problemleri
c. Dikkatsizlik
d. Dikkatsizlik sebebi ile sınavlarda yapılan basit hatalar sonucu kötü no alma
e. Dikkatinin kıolay dağılması, kolay denilen bilgileri hemen unutma unutkanlık
f. Sık sık eşya kaybetme
e.düzensiz defter tutma, çirkin ve kötü yazma
f.okuma ve yazmada isteksizlik
g. sabırsızlık, agresiflik,
h.Dağınıklık, Düzensizlik, sorumsuzluk
Bütün bu belirtiler genelikle ilk öğrenim hayatının ilk yıllarında ortaya çıkar ancak bu yıllarda genellikle farkedilmez Ya da göz ardı edilir ancak bu problemler çocuğun yaşının büyümesi ile birlikte çoğalmaya başlar. Sıklıkla 3. Ya da 4. sınıfta aileler danışmanlık almak için Uzmanlara yönlendirilirler. Ailelerin unutmaması gereken bu sorunlar ne kadar erken keşfedilirse o kadar kolay ğstesinden gelinebilir.
Hiperaktivite ve Dikkat eksikliğinde Psikolojik Danışmanlık
hiperaktivite ve Dikkat eksikliği Sorununda Danışman aile ve okul işbirliği büyük önem taşımaktadır.öncelikle Danışmanlık alacağınız kurumda aşağıdaki prosedurler uygulanır.
a.Aile ve çocukla ilk görüş
b. ayrıntılı öykü alma,bilgi alma
c. Ailenin ve çocuğun doldurduğu ölçekler
d. Okul ve öğretmenden alınan bilgiler ve öğretmenin doldurduğu ölçekler
e. Çocuğun değerlendirilmesi
Aile ve çocukla ilk görüşme ve ayrıntlı öykü alma:
danışmanlık almak üzere bir kuruma başvurduğunuzda öncelikle aileden çocuğun bütün gelişim basamakları, o dönemde nasıl davranışlar gösterdiği öğrenilmektedir. Aileden oldukça ayrıntılı bilgi alınmaktadır.ailenin doğum öncesinden itibaren çocuğun gelişim dönemleri öğrenilir. Daha sonra ebeveynlerin özellikleri, çocuk yetiştirme ve disiplin yöntemleri hakkında bilgi alınır. Ardından Çocukla ayrı bir görüşme yapılar bu görüşmede genelikle çoccuğun güçlü ve zayıf yanları, iletişim kurma becerisi, sevdiği ve sevmediği şeyler öğrenilir.

Genelikle Ailelere bazı değerlendirme ölçekleri uygulanır bunlardan bazıları;
a.Conner’s DEHB Ölçeği
b.Turgay DSM-IV’e göre Yıkıcı Davranım Bozuklukları Tarama Ölçeği
c.Hacettepe Yıkıcı Davranım Bozuklukları Ölçeği
Çocuklara değerlendirme amacı ile bazı ölçekler;
a.Çocuk ve Gençler için Belirti Tarama Envanteri
b.Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği
c.Çocuk uzmanın genel gözlem ve değerlendirmeleri
Yapılan değerlendirmeler sonucunda çocupunuzun özellikleri belirlenerek ona uygun olan kişisel çalışma planı ve psikoterapi süreci başlamaktadır. Bu süreçte çocuğun güçlü yanları pekiştirilirken zayıf yönlerini geliştirmesi sağlanmaya çalışılır.
Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite sorunu sıklıkla başka problemleride beraberinde getirmektedir. Bunlaardan en sık görülenleri karşıt gelme, davranış bozuklukları, özel öğrenme güçlüğü, depresyon ve kaygı bozukluklarıdır.

Karşı gelme bozukluğunda,
yetişkinlere karşı olumsuz şiddet içeren davranışlar. karşı gelme, itaatsizlik, uyumsuzluk, rahatsız etme ve sözel saldırganlık vardır. Bu davranışlar en çok çocuğun kendini güvende hissetiği ortamlarda /ev vb) gözlenir.
Bu çocuklar hatalarını farkedemezler, kendi hataları için başkalarını suçlarlar.
Kolayca kızabilen ve alıngan bir yapıdadırlar.
Sıklıkla 8 yaşından önce başlar, ergenlik döneminden sonra büyük ölçüde azalır.
Tipik özellikleri
 • Aniden öfkelenir.
 • Erişkinlerle gereksiz yere tartışır.
 • Erişkinlerin isteklerine ya da kurallarına karşı çıkar ya da reddeder.
 • İsteyerek başkalarını rahatsız edecek, kızdıracak şeyler yapar.
 • Kendi hata ve yanlış davranışları için başkalarını suçlar.
 • Alıngandır, çabuk darılır ya da başkalarınca kolay kızdırılır.
 • İçerlemiş, kızgın ve güceniktir.
 • Kincidir, öç almak ister.
DAVRANIM BOZUKLUĞU

Davranım bozukluğunda en bellirğin özellikler, başkalarının temel haklarına saldırı, toplumsal kurallara uymamaktır
Başlama yaşına göre 2 tipi vardır:
 1. Çocuklukta Başlayan Tip
 2. Ergenlikte Başlayan Tip
Davranım Bozukluğunun en tipik Özelikleri
 • İnsanlara ve hayvanlara karşı saldırganlık
 • Çoğu zaman kabadayılık eder, gözdağı verir.
 • Çoğu zaman kavga-döğüş başlatır.
 • Başkalarının ciddi biçimde yaralanmasına neden olacak silah kullanmıştır (taş, cam, tabanca).
 • İnsanlara karşı fiziksel olaral acımasız davranmıştır.
 • Hayvanlara fiziksel olarak acımasız davranmıştır.
 • Başkalarının gözü önünde çalmıştır (saldırıp soyma, çanta kapıp kaçma, silahlı soygun)
 • Birisini cinsel etkinlikte bulunması için zorlamıştır.
 • Eşyalara zarar verme
 • Ciddi hasar vermek amacıyla yangın çıkartmıştır
 • İsteyerek başkasının malına mülküne zarar vermiştir
 • Dolandırıcılık ya da hırsızlık
 • Başkasının evine, arabasına zorla girmiştir.
 • Bir şey elde etmek, bir çıkar sağlamak için çoğu zaman yalan söyler.
 • Hiç kimse görmeden birşey çalmıştır (mağazadan aşırmak)
 • Kuralları ciddi biçimde bozma
 • En az iki kez geceleyin evden kaçmıştır.
 • 13 yaştan önce başlayarak, ailenin yasaklarına karşın çoğu zaman geceyi dışarıda geçirmektedir.
 • 13 yaştan önce başlayarak çoğu zaman okuldan kaçmıştır.
ÖZEL ÖĞRENME BOZUKLUĞU

Öğrenme Bozukluğu genelikle mental retardasyon yani zeka geriliği ile karıştırılmaktadır ancak Öğrenme bozukluğu olan çocukların zekası normal ya da normalin üstündedir. Ancak, standart testlerde, yaş, zeka düzeyi ve aldığı eğitim gözönünde bulundurulduğunda, okuma, matematik ve yazılı anlatımının beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Bu bozukluk okuma yazma matematık gibi okulda yapması gereken becerilerden zorlanması ile görülür. Örneği süreleri kısadır,
sağ-sol, doğu-batı, alt-üst gibi kavramları karıştırırlar
, saat, gün ve ayları karıştırırlar, zamanı söylemede güçlük çekerler,
ayakabı bağlama, kravat bağlama gibi işlerde, başarısızdırlar.
DEHB tanısı olan bir çocuk yanısıra yukarıda sayılan özellikleri de gösteriyorsa mutlaka özel öğrenme bozukluğu açısından da değerlendirilmelidir.

DEPRESYON

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gösterek çocukların özelikle ergenlik dönemlerinde yaşadığı sorunlardan biri depresyondur.
belirtileri:
 • Mutsuzluk, huzursuzluk
 • Kolay öfkelenme
 • Uykuda artma ya da azalma
 • Enerji azlığı, yorgunluk, halsizlik
 • İştahta artma ya da azalma
 • Benlik saygısının düşmesi, kendini değersiz hissetme
 • İntihar düşünceleri
 • Konsantre olamama
 • Başağrısı karın ağrısı gibi fiziksel yakınmalar
KAYGI BOZUKLUKLARI

.Çocukluk çağında sık görülen kaygı bozuklukları
sosyal fobi ve diğer fobiler
ayrılma anksiyetesi bozukluğu
obsesif-kompulsif bozukluktur
Bu tür çocuklar kolay endişelenirler, anne babadan uzak kalmak istemezler, Örneğin okula başlarken anneden ayrılamadıkları için sorun yaşarlar.çeşitli korkuları olabilir, okula gitmek istemezler ya da okula giderken çeşitli fiziksel yakınmaları olur.
ancak dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise bazı psikolojilk problemlerin hiperaktivite ve dikkat eksikliğine benzer özelikte sonuçlar doğurabildiğidir. Bu sorunlardan bazıları;
 • Aile içinde çatışma ve gerginlikler
 • Uygun olmayan ya da yetersiz disiplin yöntemleri
 • Çocuk/gencin fiziksel, duygusal ya da cinsel istismarı
 • Yaşanmış ya da halen devam eden belirli stresler (boşanma, , bir yakının kaybı, kronik hastalığı vb)
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Çocuklarda Hiperaktivite, Dikkat Eksikliği, Öğrenme Problemleri" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Aylin AYDEMİR'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Aylin AYDEMİR'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Aylin AYDEMİR'in Yazıları
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,642 uzman makalesi arasında 'Çocuklarda Hiperaktivite, Dikkat Eksikliği, Öğrenme Problemleri' başlığıyla benzeşen toplam 21 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Evlilik Terapisi Nedir Ekim 2010
► Kişisel Gelişim Ekim 2010
► Kendine Güvensizlik Ekim 2010
► Aşk Acısı Ekim 2010
► Evlilik Terapisi Eylül 2010
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


03:07
Top