2007'den Bugüne 92,487 Tavsiye, 28,241 Uzman ve 20,001 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Çocuklarda Dikkat Eksikliği
Çocuklarda Dikkat Eksikliği Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Çocuklarda Dikkat Eksikliği Kavramı ile İlgili 32 Makale
DİKKAT SINIFIMIZDA DEHB VAR!! Merhabalar ben psikolog Melek Demir; günümüzün önemli konularından biri olan DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE konusunu es geçilmeyecek önemli bir konu olduğunu vurgulamak istiyorum. Özellikle okul ortamında bu konu hakkında bilinçli olmak ve bilinçli hareket etmek büyük önem taşır. Türkiye de Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı almış birçok birey vardır. Özellikle bir erkek bireylerde görülmektedir. DEHB i önemli kılan etken ise okul çağında ki çocuklarda görülmesi ve gün geçtikçe artmasıdır. Eğer bir eğiticiyseniz sınıfınız da bir DEHB ile karşılaşmanız mümkündür. DEHB çocukları genelde sınıf içerisinde ki düzene uyum sağlamakta zorluk ... »»»
Son yıllarda çocuklar da ,sık karşılaştığımız sorunlardan biri de , dikkat eksikliği, bunun bir çok nedeni var. Bunların başında,doğal olmayan beslenme şekilleri, tv, bilgisayar, cep telefonlarının yaydığı olumsuz ışınlar sayılabilir. Çoğu zaman hareket halindedir ve bir motor tarafından sürülüyormuşçasına koşuşturur durur, yükseklere tırmanır. Oturması istendiğinde, oturduğu yerde bir müddet kalmakta güçlük çeker. Dikkati konu dışı uyaranlarla çabuk dağılır. Zihinsel çabayı gerektiren ders dinleme, ders çalışma, okuma ve yazma görevlerinden kaçar. Ödevlerde ve sınavlarda dikkatsizce hatalar yapar. Sabırsızdır, sırasını beklemekte güçlük geçer . Kendisiyle konuşulduğun... »»»
► Çocuklarda Dikkat Eksikliği Psk.Gonca RASLAYAN
Son zamanlarda ailelerden en sık duyulan şikayetlerden biri de çocuklarındaki dikkat dağınıklığıdır. Zaman zaman dikkat problemleri yaşayan çocukları kolayca dikkat eksikliği tanısı altında değerlendirmek doğru değildir. Belirtilerin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi ve uygun çözüm yollarının kullanılması gerekmektedir. Şimdi öncelikle dikkat eksikliğini ve bu süreçte karşılaşılabilecek durumları gözden geçirelim. DİKKAT EKSİKLİĞİ NEDİR? Dikkat eksikliği, kişinin dikkatinin olmaması değil, dikkatini belirli bir süreyle belirli bir konu üzerinde yoğunlaştıramaması anlamına gelmektedir. Bu durum ders çalışma, ödev yapma, verilen görevleri yerine getirme gibi özellikle zihinsel aktiv... »»»
► Çocuklarda Dikkat Eksikliği Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
DİKKAT EKSİKLİĞİ DİKKAT NEDİR? Dikkat, bir kişinin okuma-yazma öğrenmeye başladıktan sonra değerlendirilebilecek bir parametredir. Dikkat, okuma-yazma yazma öğrenmemiş veya okuma yazma öğrenmeye başlamamış kişi için değerlendirilecek bir sorun OLAMAZ! Dikkat'in tanımı şöyle yapılabilir; -bir ders süresi kadar ders başında mola vermeden kalabilmektir. -bir ders süresi boyunca sıkılmadan yapılması gereken ödevi yapabilmektir. -bir ders süresi boyunca şunlar yapılıyor ve aralar/molalar veriliyorsa dikkatin bozuk olduğundan bahsedilir; su içme, tuvalet ihtiyacının gelmesi nedeniyle sıklıkla tuvalete gitme, dolaba giderek birşeyler yemek-içmek için ara verme, televiz... »»»
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tam sebebi bilinmemekle birlikte çevresel ve genetik faktörlerin etkileriyle meydana gelen nöropsikiyatrik bir bozukluktur.Dikkat eksikliği ve hiperaktivite farklı olgulardır. Birlikte görülebileceği gibi sadece biri de gözlenebilir.Çocuklarda,ergenlerde ve yetişkinlerde görülebilir. DEHB yaşayan bireylerde temelde üç belirti bariz şekilde gözlemlenebilir. Bunlar;aşırı hareketlilik,dikkatsizlik ve dürtüselliktir.Böyle bakıldığında çocuk için evde,okulda,sosyal ortamlarda uyum problemleri ortaya çıkaran ve hayatı zorlaştıran bir durumdur.Ayrıca anne-babalar da bu durumdan oldukça etkilenmektedirler. Evdeki yaşamın huzursuzluğu,bir çözüm bulamamak,sü... »»»
ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu çocukluk çağının en önemli sorunlarının başında gelir. Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun belirtileri aşırı hareketli olma, dürtüsellik ve dikkat eksikliği olarak kendini göstermektedir. Bu özellikleri birçok çocuk sergileyebilir fakat DEHB (Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu)’yi bunlardan ayıran belli başlı özellikler vardır. DEHB’de bu belirtilerin en azından 6 ay sürmüş olması, çocuğun okul ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkilemesi/engellemesi gerekir. Aşırı hareketlilik, dürtüsellik DEHB sebebiyle ilkokul çağındaki çocuklar ve ergenler akademik anlamda da ... »»»
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çocuklarda sık karşılaşılan bir sorundur. Anaokulu döneminden itibaren belirtileri ortaya çıkmakla beraber ilkokul çağında iyice belirginleşir. Çocuklarda yönergeyi alma, derse konsantre olma, ödevlerini tamamlama vb. konulardaki zorluklarla kendisini gösterir. Dikkat eksikliğine her zaman hiperaktivite eşlik etmeyebilir. Çocuğun yaşadığı dikkat eksikliği yalnızca öğrenme sürecine yansıyor olabilir. “Özellikle kız çocukları, dikkat eksikliğinin fark edilmesi konusunda daha şanssızdır” Çünkü dikkat eksikliği olan kız çocuklarında genellikle erkeklere göre davranış problemleri daha az görülür. Bu da yaşadıkları dikkat eksikliğinin daha geç fark... »»»
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bireyin yaş ve gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik, istekleri erteleyememe (impulsivite) ve dikkat sorunlarıyla kendini gösteren bir psikiyatrik bozukluktur. Dikkat sorunu olan çocuklar evde ve okulda dikkatini yoğunlaştırmakta zorluk çekerler. Özellikle öğrenmeyle ilgili alanlarda çabuk sıkılırlar, siz konuşurken sanki sizi dinlemiyormuş gibi görünürler. Hiperaktivite (aşırı hareketlilik) sorunu olan çocuklar ise yaşıtlarına oranla fazla hareketlidirler ve bir yerde sakin bir şekilde bir süre oturmakta güçlük çekerler. Bunlarla birlikte dürtü sorunu da görülebilir. Dürtü sorunu; sonu... »»»
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedir? DEHB , bireyin yaş ve gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik, isteklerini erteleyememe ve dikkat sorunlarıyla kendini gösteren bir bozukluktur.Genellikle okul öncesi dönem ve okul çağı dönemde belirgin hale gelmektedir.Çocukların bir konuya dikkatini vermesinde ya da davranışlarını kontrol etmesinde sorun olmaktadır.Bu çocuklar genelde ailesi ya da çevresindekiler tarafından “yaramaz, bir türlü yerinde duramayan, çok hareketli,dalgın,unutkan,hayallere dalan vs.”olarak nitelendirilmektedir.Bu tür davranışlar , dönem dönem , hemen hemen her çocukta gözlenebilen davranışlar olduğundan tanı konulabilmesi için mutlaka bir uzmand... »»»
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun (DEHB) temel özelliği, kalıcı ve sürekli olan dikkat süresinin kısalığı, engellemeye yönelik denetim eksikliği nedeniyle davranışlarda ya da bilişte ortaya çıkan ataklık ve huzursuzluktur. Bunun sonucu olarak çocukta gelişimsel olarak aşağıdaki 3 temel sorun ortaya çıkmaktadır: 1. Kısa dikkat süresi 2. Yetersiz dürtü kontrolü 3. Aşırı hareketlilik Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu aşırı hareketlilik, dikkat sorunları ve istekleri erteleyememe belirtileriyle ortaya çıkan bir psikolojik bozukluktur. Bir çocukta Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu var denilebilmesi için akranlarıyla kıyaslama doğrudur. Eğer... »»»
► Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Baş Etme Yolları Dr.Psk.Hale Nur KILIÇ MEMUR
Dikkat kaliteli bir öğrenme için çok önemli bir yetidir. Bazı çocuklar bu konuda sıkıntı yaşarlar. Bu durumdan okul hayatları ve arkadaşlarıyla olan ilişkileri de etkilenir; beraberinde öfkeli ve saldırgan davranışlar gösterebilirler. Dikkat etme yetisi çocukta doğuştan var olabildiği gibi çoğunlukla öğrenilen bir davranıştır. Çocukların okul başarısının azalması ve motivasyonlarının düşmesinde sahip oldukları olumsuz düşünceler çok etkilidir. İlk seferde konuları anlamaya çalışırlar, akıllarının başka yere dağılmasından çok rahatsız olurlar ve ders başarılarını çok etkileyeceğini düşünürler. Bu nedenle çalışsalar da başarılı olamayacaklarını zannederler. Ders çalışırken hiç sıkılmadan tam o... »»»
ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Hiperaktivite olarak da bilinen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu çocuğun yaşamını etkileyen nörobiyolojik bir bozukluktur. Araştırmalar hiperaktiflerin beyinlerindeki nörokimyasal yapının diğer bireylere göre farklı olabileceğini göstermektedir. Pek çok çocuk zaman zaman hiperaktif davranışlar sergiler. Hiperaktif terimi her hareketli çocuğa yakıştırılan bir terim haline gelmiştir. Ancak her hareketli çocuk hiperaktif değildir ! Hiperaktivite okul çağındaki çocukların % 3-5’inde ortaya çıkan ve erkek çocuklarda kızlara oranla üç kez daha fazla görülen psiko-eğitimsel bozukluktur. En yaygın belirtileri dikkatsizlik, düşünmed... »»»
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Günlük yaşamımızda sıkça karşımıza çıkan bir kavram olan '' Hiperaktivite'' ve ''Hiperaktif Çocuk'' aslında kulaktan dolma bilgiler ve kaba değerlendirmelerle, alanın uzmanlarından bağımsız bir biçimde ortaya atılmış ''aşırı hareketli, yerinde duramayan, yaramaz, orayı burayı karıştıran, haylazlık yapan, etrafındaki kişi ve nesnelere zarar veren çocuk'' olarak ifade edilmeye başlanmıştır. Daha doğrusu yukarıda saydığımız türde davranışlar sergileyen çocuklarımız DEHB yani Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu kavramı ile etiketlenmektedirler. ''Etiketlenmektedir'' dedik çünkü, her çocuk gelişim dönemi dolayısıyla hareketli, keşfe yatkın,... »»»
Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu son yıllarda oldukça gündemde olan bir rahatsızlıktır. Toplumda çok sık görülen bu rahatsızlık ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Her hastalıkta olduğu gibi erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Çünkü Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu hayatın hemen her alanında farklı sorunların ve yaşamsal zorlukların ortaya çıkmasına neden olur. Zamanında müdahale edilmediği takdirde kişinin ve çevresinin yaşamı altüst olabilir. Bu kadar önemli olan bu rahatsızlığın fark edilebilmesi için anne-babaların çocuklarını çok iyi gözlemlemeleri gerekir. HİPERAKTİVİTE Her çocuk hareketlidir ve oynar, koşturur, düşer, gürültü yapar vs. Fakat hiper... »»»
Bir çocuğun aşırı haraketli olması, oynaması, koşması, gürültü yapması hatta bazen riskli davranışlardabulunması oldukça doğaldır. Hatta çocuk olmanın keyfi en önemli özeliğidir bunlar. Ancak hiperaktif olarak değerlendirilen bir çocuğun harektiliği aşırılığı ile hemen diğerlerinden ayrılır. Hiperaktif bir çocuk sıklıkla anne karnından itibaren harektli olmaya başlarlar. Bebeklik dönemlerinden itibaren az uyudukları .Çok haraket ettikleri gözlemlenir. Hiperaktif çocukların en tipik özellikleri sıklıkla evin içinde ordan oraya koşmaları, yüksek yerlerden atlamaları, laf dinlemekte, kuralları anlamakta ve uygulanmakta zorlanmalarıdır.Ailelerin en çok yanıldığı nokta ise bu çocukların çok ilgi ... »»»
Okul Öncesi Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Okul öncesi dönemde çocuk psikiyatristleri tarafından en sık konulan tanılardan biri Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğudur (DEHB). Okul öncesi çocuklarda DEHB yaygınlığı yaklaşık % 2-6’dır. Okul öncesinde DEHB’si olan çocukların %60-80’i sonraki dönemlerde de aynı bozukluğu yaşamaya devam eder. Bu dönemde en fazla hiperaktivite ve dürtüselliğin baskın olduğu görünüm bulunur. Bu yüzden bu yaş grubunda DEHB tanısı konan çocuklar çoğunlukla erkek cinsiyettedir. Okul Öncesi DEHB Tanısı ve Tedavisinin Önemi Nedir? Okul öncesi dönemde DEHB belirtileri olan çocuklarda ilerleyen dönemde derslerde başarısızlık, sosyal ilişki... »»»
Çocuklarda sözel ifadelerle kendini anlatma becerisinin yeteri kadar gelişmemiş olmasından dolayı psikolojik kaynaklı olabileceği düşünülen sorunları tespit etmek bir yetişkine nazaran oldukça zordur. Hele de birbirini tetikleyen rahatsızlıklar söz konusu olduğunda esas nedeni belirlemek çocuk danışanlar için daha da zorlaşmaktadır. Çocukluk çağının en yaygın sorunlarından olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna dair belirtiler pek çok çocukta günümüzde yaygın olarak gözlenmektedir. Bunların bir kısmı gerçek bir hiperaktivite bozukluğunu tanımlarken bir kısmı ise alttaki başka bir psikolojik sorunun habercisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Nasıl mı? Bunu psikoloji dışındaki bir ... »»»
Sözel beceriler ile performans becerileri çocuğun deneyimleri sonucu elde ettiği bilgilerdir.Bunlar çocuklarda kendini ifade becerilerini, sorun çözme yeteneğini ve yaratıcılığını etkiler. Çekingen kişilik özelliklerine / sosyal kaygıya / performans kaygısına ve beceri eksiğine sahip çocuklarda geri çekilme, etkinliklere katılmama ve ihtiyacı olmadığı durumlarda bile yardım isteme durumları gerekli ve yeterli deneyimi yaşayamamasına ve becerilerini geliştirememesine sebep olur. Doğal olarak çocuğun; dikkatini, algısını ve sahip olduğu bilgiyi kullanabilmesini olumsuz etkiler. Bunlarda yaşadıkları kaygıyı artırır ve çocukları bir kısır döngünün içine sokar. Bu tür çocuklar dışarıdan sessiz,... »»»
DSM-5 tanı ölçütleri el kitabına göre Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) sürüp gitmekte olan, günlük işlev ve gelişimi olumsuz etkileyen, dikkat verememe, hiperaktivite ve dürtüsellik ile karakterize bir bozukluktur. Dikkat verememe durumu davranışsal olarak kendini gösterir ve belirli bir işe odaklanamamak, süreklilik sağlamakta sıkıntı yaşamak gibi özelliklere sahiptir. Bir diğer DEHB karakteristiği olan hiperaktivite durumu ise olağandan fazla ve uygunsuz motor aktivite, tik davranışları ve konuşkanlık gibi özelliklere sahiptir. Son olarak dürtüsellik ise ödül odaklı, arzu edilene ulaşmak için yapılan ve başkalarına zararı dokunabilecek düşüncesiz davranışlar ile ilişkili ... »»»
► Dikkat Eksikliği Psk.Dnş.Ömer CİMEM
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), baskın olan belirtilere bağlı olarak çok farklı görünümlerle kendini gösterebilir. Temel belirtileri dikkat sorunları, aşırı hareketlilik ve dürtüselliktir; ancak her olguda tüm belirtiler olmayabilir. Baskın olan belirtilere göre üç alt gruba ayrılır. Bunlar: DEHB-dikkat eksikliği, DEHB-aşırı hareketlilik,DEHB-bileşik’tir. Bu kısımda DEHB-Dikkat Eksikliği anlatılacaktır. Dikkat eksikliği, en basit tanımıyla kişinin ilgi duyduğu alanda gösterdiği ilgi ve dikkati kendi görev ve sorumluluklarıyla ilgili alanlarda gösterememesi durumudur. Dikkat Eksikliği Bozukluğu (DEB) konusunda bilinmesi gereken en önemli konu dikkat eksikliği belirtilerin... »»»
► Dikkat Eksikliği Bozukluğu (Deb) ve Öneriler ÇOK OKUNUYOR Psk.Dnş.Ömer KORKMAZ
İÇİNDEKİLER Dikkat Eksikliği Bozukluğu (DEB) Nedir Dikkat Eksikliği Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir Dikkat Eksikliği Bozukluğunun Nedenleri Nelerdir Dikkat Eksikliği Bozukluğu Tanısı Nasıl Koyulur Dikkat Eksikliğine İyi Gelen Besinler Dikkat Eksikliği Bozukluğunun Tedavi Yöntemleri Nelerdir Egzersizler, Etkinlikler ve Öneriler Öğretmenlerle ve Ailelerle Yapılabilecek Çalışmalar Kaynakça Dikkat Eksikliği Bozukluğu Nedir? Mental bozuklukların tanısal ve istatistiksel el kitabı olarak tanımlanan DSM-5'e göre sendromun adı, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'dur. DEHB, bireyin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan dikkat sorunları, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik ile kendini ... »»»
Dikkat eksikliği ve hiperkativite bozukluğu, aşırı hareketlilik, dikkat sorunları ve dürtüsellik belirtileri ile ortaya çıkan bir bozukluktur. Çocuklar üzerinde olduğu kadar anne-baba ve sosyal çevre üzerinde de etkileri vardır. Aşırı Hareketlik (Hiperaktivite) Bu çocuklar bitmek tükenmek bilmeyen enerjileriyle, sürekli hareket halindedirler. Yüksek yerlere tırmanırlar, koltukların tepelerinde gezerler, ev içerisinde sürekli koştururlar, sakin bir şekilde oyun oynamaz ve uzun süre oturamazlar. Oturmaları gereken durumlarda bile elleri ayakları kıpır kıpırdır. Uzun süre masa başında oturamadıklarından dolayı da ödevlerini gerektiği gibi yapamazlar. Dikkat Eksikliği Okul öncesi dönem... »»»
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, kısa adıyla DEHB, son yıllarda sıklığı gittikçe artmakta olan çocukluk çağı psikolojik bozukluklarından biridir. DEHB, çocukların derslerinde başarısız olmalarına, evde ve okulda problemler yaşamalarına ve sosyal ilişkilerinde zorluk çekmelerine neden olabilir. Uygun tedavi alınamadığında ise çocukluktan başlayarak yetişkinlik dönemine kadar kişinin hayatında pek çok psikolojik ve sosyal problemlere yol açabilmektedir. Bu nedenle DEHB, yalnızca çocukları değil aynı zamanda yetişkinleri de etkileyebilir. Bu bozukluğun ortaya çıkması ve teşhis edilmesi oldukça karmaşık bir süreçtir. DEHB semptomları farklı bozukluklarla da ilişkilendirildiği için DE... »»»
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ( DEHB ) NEDİR ? Çocuklarda akademik, sosyal ve psikiyatrik ve psikolojik sorunlara yol açan ve olumsuz etkileri yaşam boyu süren bir beyin rahatsızlığıdır. Bireyin davranışlarını kontrol etmesini ve belli bir konu üzerinde odaklanmasını zorlaştırır. DEHB çocukluk çağının en sık görülen psikiyatrik bozukluklarından biridir. - Toplumda görülme sıklığı %5-7 gibi çok yüksek orandadır, çocuklukta başlayıp %60-70 oranında, yetişkinlikte de devam edebilen bir rahatsızlıktır. Hastalık ilk kez 1845 yılında Dr. Henrich Hoffman adlı bir hekim tarafından tanımlanmıştır. Hastalığın neden olduğu davranışlar aralıklı olarak farklı farklı seyrettiğinden ta... »»»
5 SORUDA DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Bir çocuğun hareketli olması, atlaması, zıplaması, yuvarlanması, koşması kadar doğal bir durum yoktur. Ancak karıştırılan bir şey var ki normal kabul edilen bir çocuğun hareketliliği ile hiperaktif olarak değerlendirilen bir çocuğun hareketliliği birbirinden oldukça farklıdır. Son yıllarda sıklıkla karşılaştığımız ve sıkça çalıştığımız çocukluk çağı sorunlarından biri olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ' nu 5 soru ve 5 cevapla ele alalım. 1. DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU NEDİR? Aşırı hareketlilik, odaklanma, dikkatini toplama sürdürme ve yönetmede zorluk, dürtülerini kontrol etme ve erteleyebilmede güçlük... »»»
► Dikkat Eksikliği ve Ödevi Sevmeyen Çocuklar Dr.İbrahim BİLGEN, Psikiyatrist
Son zamanlarda gerek görsel medyada gerekse de bazı paylaşım sitelerinde “Dikkat Eksikliği Bozukluğu” diye bir rahatsızlık olmadığı, hatta bu rahatsızlığın uydurma olduğu, bu rahatsızlığın anne ve babaların çocuklarını yanlış yetiştirmesi neticesinde ortaya çıktığı belirtilmektedir. Bunu şimdilik isterseniz bir kenara bırakalım ve isterseniz ne gibi bulgular neticesinde bu rahatsızlık oluşuyormuş yada yanlış yetiştirme ile neler oluyormuş ona bakalım. Sonrada adını sizler koyarsanız. Çocukta dikkat kusuru özellikle eğitim hayatının başlamasıyla belirgin hale gelir. Okul öncesi dönemde de her şeyden çabuk sıkılan ve bıkan bu çocuklar, oyuncaklardan dahi sıkılıp kısa bir süre sonra onları ... »»»
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU •DEHB, okul yaşı çocuklarının yaklaşık %3-5’inde gözlenir. •Ergen ve erişkinlerdeki insidans bilgileri sınırlıdır. •Erkek çocuklarda daha sık rastlanır. •Ergenlik döneminde belirtilerde azalma olmakla birlikte hastalığın tamamen ortadan kalkması nadiren görülür. •Kızlarda DEHB’nin daha çok dikkatsizlik ve bilişsel zorluklarla seyretmesi, ataklık ve saldırgan davranış sorunlarının daha az olması nedeniyle, gözden kaçtığı ya da önemsenmediği düşünülmektedir. •Erkeklerin saldırganlık, ataklık ve davranış bozukluklarını daha sık göstermeleri nedeniyle ailelerin tedavi amaçlı başvuruları daha sık ve erkendir. •Başlangıcı genellikle 3 ya... »»»
DEHB (DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU) NEDİR? DEHB: aşırı hareketlilik, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu, dürtüsellik şeklinde açığa çıkan psikiyatrik sorunlardan biridir. DEHB, kişiyi ömür boyu takip edebilecek bir hastalık olduğu gibi çocuklarda daha sık gözlemlenir ve yaş ilerledikçe genellikle belirtilerini kaybeder. Çocuk yaşlarda başlayan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu çocuğun ömür boyu yaşam kalitesini etkileyebilecek güçte bir problemdir ve muhakkak tedavi edilmesi gerekmektedir. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun üç ayrı biçimi vardır: Dikkat eksikliğinin önde geldiği tip: Dikkat eksikliği belirtileri ön plandadır. Aşırı hareketlilik ve dürtüsell... »»»
Aşağıdaki 50 kural öğretmenlere dikkat eksikliği olan çocuklara derslerde nasıl yardımcı olabileceklerini gösteriyor. Bu kuralları anne babalar olarak bizler de okula destek olmak ve çocukların evdeki öğrenme süreçlerini hızlandırmak için kullanabiliriz. 1. Her şeyden önce, öğrencinizin yaşadığı sorunun, dikkat eksikliği olduğundan emin olmalısınız. Teşhis koymak doğal olarak öğretmenlerin işi değildir ancak bu konuda anne babayı yönlendirebilirsiniz. Çocuğa iyi ve doğru bir teşhis konulduğundan emin olana kadar da soru sormaya devam etmelisiniz. Bütün bu aşamalar sizin sorumluluğunuz değildir: ancak anne babaya destek olabilirsiniz. 2. Size yardımcı olabilecek kaynakları harekete geçirin... »»»
Akademik alanda kazanılacak beceriler, gündelik hayatta kazanılan becerilerden daha fazla miktarda enerji ister. Yapılandırılmış ortamda ardı ardına sıralanan bilgileri öğrenmek ve bu bilgileri saklamak pek çok bilişsel becerinin ortak hareketi ile mümkündür. Ancak çoğunlukla okullarda verilen eğitimden yararlanma miktarının öğrencinin sahip olduğu kapasite ile yakından ilgili olduğu düşünülür. Bu genel yargı nedeniyle akademik alandaki başarısızlık, çocuğun düşük kapasitesi veya çocuğun çalışma alışkanlığının olmaması ile açıklanır. Her ne kadar son yıllarda okul başarısızlığına bakış açısında değişiklik olmasına rağmen hala pek çok kişi için bilinmezlerle dolu bir konu olmaya devam etmekte... »»»
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocuklar tembel, sorumsuz, sabırsız, umursamaz gibi birçok etikete maruz kalmaktadır. Çünkü ebeveynler çocuklarının davranışlarına bir anlam veremez ve bu durumu genellikle yaramazlık ya da şımarıklık olarak yorumlar. Fakat DEHB’li çocuk kendinden ne beklendiğini bilmesine rağmen istese de kendini yapacağı işe ya da göreve yoğunlaştıramaz. Çoğu zaman davranış biçimleri kontrollerinin dışında gelişir. DEHB Tarifleri DEHB’li çocukların ailelerinden dinlenilen tanımlamalar genelde şunlardır: ‘’Beni ya da öğretmenini asla dinlemiyor, sürekli etrafı ile ilgili ya da dalgın’’ ‘’Ödev başına oturtamıyorum, oturunca da o ödev uzadıkça uzuyor’’ ‘’Ç... »»»
► Çocukluk Çağı Ruhsal Sorunları Psk.Dnş.Kıvanç TIĞLI
Çocuklarda Dikkat Eksikliği Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Melda ALANTAR, İstanbul
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Psk.Ferit KARADAŞ, Diyarbakır
Psk.Nihan ARDA, İstanbul
Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Adana , Psikiyatrist
Dr.İbrahim BİLGEN, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Ezgi TANIL, İstanbul
Psk.Aylin AYDEMİR, İstanbul
Dr.Ali KORKMAZ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Bilge AYGÜN, İstanbul
Psk.Alp BAL, İstanbul
Psk.Melek DEMİR, Diyarbakır
çocuklarda dikkat eksikliği KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların çocuklarda dikkat eksikliği KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, hiperaktivite, sınıfta dehb, dehb, çocukta hiperaktivite, dikkat bozukluğu, dikkat dağınıklığı, öğretmende dehb davranış, aşırı hareketlilik, dikkat sorunu, öğrenme güçlüğü, hiperaktiv çocuklar, çocukta unutkanlık, çocukta dikkat eksikliği, çocukta dikkat sorunu, dikkat eksikliği tedavisi, dikkat problemi, ders çalışma, çocuklarda dikkat, çocuklarda dikkat problemi, çocuklarda hiperaktivite, çocuklarda dikkat terapisi, öğrenme problemleri, çocukta dehb, çocukta dehb tanısı, dehb tedavi yöntemleri, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, dikkat, dürtüsellik, deah, adhd, hiperaktivitede tanı, hiperaktivitede tedavi, hiperaktivitede eğitimsel düzenlemeler, hiperaktif, hiperaktif çocuk, çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, hiperaktivite tanısı, dikkat eksikliği tanısı, dsm-ıv-tr dehb tanı ölçütleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, dikkat eksikliği sorunu, hiperaktive bozukluğu, gençlerde dikkat eksikliği, impulsivite, impulsif davranış, impulsif davranış özellikleri, ergenlerde dikkkat eksikliği, asilik, ergenlik sorunları, çocuk aile çatışmaları, çocuklarda aşırı hareket, çocuklarda aşırı hareketlilik, ımpulsıvıte, çocukta öğrenme güçlüğü, çocuklarda öğrenme güçlüğü, çocukta aşırı hareketlilik, okul öncesi dikkat eksikliği, okul öncesi hiperaktivite bozukluğu, okul öncesi hiperaktivite, depresyon, çocuklarda algı problemi, çekingen çocuklar, çocuklarda kaygı bozukluğu, çocuklarda anksiyete, çocuklarda kaygı problemleri, çocuklarda hiperaktivite bozukluğu, dikkat eksikliğinde öneriler, odaklanma, başarısızlık, dikkat eksikliğinde beslenme, dikkat artırıcı egzersizler, ergenlerde dikkat eksiklği, odaklanma problemi, yetişkinlerde dikkat eksikliği, dikkat geliştirme, çocuklarda dikkat sorunları, dikkat sorunları, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, çocuk ve ergenlerde dikkat eksikliği, çocuklarda dehb, ergenlerde dehb, ödev yapmayı sevmeme, hiperaktivide, çocuklarda hiperaktivide, aşırı hareketli çocuk, hiperaktivite ilaçları, yetişkinlerde hiperaktivite bozukluğu, hiperaktivide tedavisi, dikkat eksikliği tedavi, dikkat eksikliği tanı, çocuklarda konsantrasyon, dikkat eksikliği çözüm, dikkat eksikliği nedir, çocukta dikkat, çocuklarda hareketlilik, çocuklarda dikkatsizlik, çocuk psikolojisi, çocukluk çağı ruhsal sorunları


22:10
Top