2007'den Bugüne 92,484 Tavsiye, 28,241 Uzman ve 19,999 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Erken Çocukluk Dönemi
Erken Çocukluk Dönemi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Erken Çocukluk Dönemi Kavramı ile İlgili 12 Makale
► Erken Çocukluk Dönemi ve Oyun Psk.Dnş.Hatice ŞEN
GİRİŞ Uzmanlar erken çocukluk dönemini hayatın sihirli yılları olarak tarif ederler. Diğer dönemlere göre gelişimsel açıdan çok önemli bir yere sahiptir. Erken çocukluk döneminin en belirgin özelliklerinden biri oyundur. Oyun çocuğun bir öğrenme aracıdır. Çocuklar zamanının büyük çoğunluğunu oyun oynayarak geçirir. Bu sebeple erken çocukluk döneminde oyun; gelişim, öğrenme ve eğitim psikolojisine göre oldukça önem arz eder (Koçyiğit ve ark., 2007). ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNİN ÖNEMİ Erken çocukluk dönemini iyi tanımak gelişim alanları ve kritik dönemler hakkında bilgi sahibi olmaktan geçer. Erken çocukluk döneminde önemli kritik dönemler vardır ve bu dönemdeki gelişim diğer yıllardaki gelişimi... »»»
Otizm, günümüzde adını sıkça duymaya başladığımız bir olgu haline geldi. Uzun yıllardır biliniyor olmasına rağmen, hayatımıza girişi oldukça hızlı oldu. Tanı konan çocuk sayısı arttı, otizm ile ilgili alternatif tedavi ve terapi yöntemleri arttı, bu arada insanlar da otizmi daha yakından tanımaya başladı. Dünyaya gelen her 68 çocuktan birinin otizmli olma riski var. Bu, çocuk doğum sayısını düşündüğümüzde oldukça yüksek bir sayı. Otizm çok geniş bir yelpazede seyreden bir durumdur. Kendi içinde birçok çeşidi vardır. Bazen çocuklarda sadece otizm görülürken, bazen otizmin yanında ona eşlik eden epilepsi, dikkat eksikliği ya da down sendromu görülebilir. Otizme eşlik eden farklı bir durumun... »»»
Ebeveyn tutumu nedir? Ebeveyn tutumları çocukların karakterler oluşumunda etkili midir? Ebeveyn tutumlarının özellikleri nelerdir? Ebeveynlerin davranışları çocukların birey olma sürecinde ne gibi özelliklere yol açar? Bu süreçte ebeveynler nelere dikkat etmelidir? Erken çocukluk dönemi ilişkileri bireylerin hayat boyu gelişimlerinde kritik bir zaman dilimini ifade etmektedir. Bu dönemde çocukların gelişim sürecini ve karakteristik özelliklerini etkileyen birçok etken olmakla birlikte en önemli etkenlerden birisi ebeveyn tutumlarıdır. Ebeveyn tutumları, anne-babaların çocuklarını yetiştirirken sergiledikleri davranışlar bütününü kapsamaktadır. Ebeveynlerin çocuklarının nasıl bir insan olaca... »»»
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MASTÜRBASYON Bezden kurtulup tuvaletlerini kendi kendilerine yapmayı öğrenmeleriyle birlikte, hem kız hem de erkek çocuklar genital bölgelerini incelemeye yoğunlaşabilirler. Mastürbasyon çocuklar için keşfetme dürtüsünün doğal bir sonucudur. Genital bölge yaşamın ilk yıllarından itibaren sinir uçlarının oldukça yoğun olduğu vücudun duyarlı bölgesidir. Vücudun bu bölgesi, kapalı tutulduğundan, yoğun keşfetme dürtüsüne sahip 3-6 yaş çocukları için iyice odak noktası haline gelir. Kız çocuklar kendi kendini uyarmanın ödüllendirici bir his olduğunu fark ederler. Ebeveynler bu konuda az şey söylemeye özen göstermelidir. Çocuklar, bu keşiflerini kendilerine özel b... »»»
YALAN NEDİR? Bir hatayı gizlemek amacıyla gerçeğe uygun olmayan bir girişimde bulunmaktır yalan. Bu girişim sözle olabildiği gibi jest, yazı ve susmayla da olabilir. Yalan sosyal bir davranıştır ve amacı başkalarını yanıltmaktır. Diğer yandan yalan söyleme davranışı, insana özgü bir savunma mekanizması olarak da açıklanmaktadır. Kişi iç dünyasını tehdit eden ya da etme potansiyelinde olan dış etkenlere karşı kendisini savunmaya geçer ve tepki gösterir. Çocuklar için bu durum biraz daha farklılık gösterir. Çocuklar biz yetişkinler gibi ara sıra değil de daha sık savunma davranışlarına başvururlar. Çocuklar iç dünyalarını koruma anlamında bir yetişkin kadar donanımlı olmadıkları için... »»»
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE KORUYUCU AĞIZ SAĞLIĞI Bu konunun sonunda ; 1. Çocuklar ve yeni doğanlar için koruyucu hekimliğin mantığının anlaşılması, 2. Çocuklarda çürüğün ilerleyişinin açıklanması, 3. Neden anne – baba ve diğer aile üyelerinin iyi bir ağız sağlığına sahip olmalarının çok önemli olduğu ve özellikle düşük Str. mutans seviyesinin doğum öncesi ve sonrası gerekli olduğu, bebekte nonpatolojik plağın yerleşmesinin gerekliliğinin anlaşılması, 4. Biberon çürüklerinin oluşumunu ve gelişme riskini en aza indirecek uygun beslenme önerilerinin verilmesi, 5. Çocuğun ailesi ile görüşme sırasında 6 ana alanın açıklanması 6. Aileler ve çocuklara florür uygulaması, diş temizliği, diyet... »»»
Dil; düşünce, duygu ve isteklerin bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan öğeler ve kurallardan yararlanılarak başkalarına aktarılmasını sağlayan, çok yönlü ve gelişmiş bir dizgedir .(Aksan, 2003) Dil bir sosyal eylemdir. Dil kazanımı için gerekli biyolojik araçların olgunlaşması ve bilişsel kapasitenin gelişmesi dil gelişimi için gereklidir. Ancak yeterli değildir. Çocukların dil gelişiminin yaşına paralel gelişmesi için aynı zamanda çocuğa eşlik eden konuşkan partnerler gereklidir. Normal sosyal temastan yoksun büyüyen çocuklar, normal bir dil geliştiremezler. Sadece televizyondaki dil kavramları ile tanışan çocuklar da dil gelişimleri yaşıtları ile paralellik göstermez... »»»
Oyun çocuk için tüm duyu organlarının aktif olarak uyarıldığı bir süreçtir. Bu nedenle çocuk hayatına dair en kalıcı deneyimleri oyun yoluyla edinir. Bir çocuğun öğrenmesinde yalnızca gözlem yeterli değildir, aynı zamanda çocuğun gözlemlediklerini oyun yoluyla yeniden deneyimlemesi gerekir. Bununla birlikte oyun yalnızca çocuğun bilişsel gelişimi için değil, duygusal gelişimi için de oldukça önemlidir. Çocuklar hissettikleri tüm duyguları oyun yoluyla dışa vururlar. Bazen yaşadıkları kötü bir anı hakkında konuşmak onlara zor gelebilir ancak oyun yoluyla hissettikleri kaygı, korku ya da öfkeyi özgürce dışa vururlar. Bu bağlamda oyun çocuk için ruhsal açıdan iyileştirici niteliktedir. Ayrıca... »»»
Sosyalleştirme, toplumların zaman içerisinde sürekliliğini sağlayan ahlâki normları, tutumları, değerleri, sembolleri ve dili içerir (Zahn-Waxler 102). Bir başka ifade ile, sosyalleştirme, kişinin kültürünü ve o kültürde nasıl yaşayacağını öğrenme sürecidir. Duygu sosyalleştirme ise, son yıllarda ortaya çıkan bir kavramdır ve çocukların duygularını anlama, deneyimleme, ifade etme ve bu duygularla başa çıkma konusunda beceriler edinme süreci olarak tanımlanmaktadır (Eisenberg, Cumberland ve Spinrad 241). Bu sayede, çocuklar hangi duyguların kabul edilir olduğunu ve hangi duygusal tepkileri vermenin amaçları doğrultusunda daha işlevsel olduğunu öğrenirler. Ana babalar, çocuklarının duygu sosya... »»»
Özet: Bu makale, erken çocukluk dönemindeki dışkılama sorunlarının psikolojik yönlerini ve tedavi seçeneklerini araştırmaktadır. Kabızlık ve fekal inkontinans gibi dışkılama sorunları, bir çocuğun fiziksel ve psikolojik sağlığı üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Altta yatan nedenleri anlamak ve etkili müdahaleleri uygulamak, bu sorunların yönetimi açısından önemlidir. Bu makale, dışkılama sorunlarının tanımlarını ve sınıflandırmalarını tartışmakta, tedavi için psikolojik yaklaşımları gözden geçirmekte ve sağlık uzmanlarına ve ebeveynlere öneriler sunmaktadır. Bu sorunları erken aşamada ele alarak, çocukların ve ailelerinin yaşam kalitesini arttırabiliriz. Giriş Kabızlık ve fekal inkont... »»»
ÇOCUK VE EMPATİ ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE EMPATİ Zekanın da Duygusu mu Olur Demeyin? Duygusal zeka’nın bilimsel açıklamasıyla; “uzun vadede mutluluğumuzu artırabilmek amacıyla duygu ve mantığımızı dengelememizi sağlayan farkındalık ve duygusal idare becerileri” olarak belirtiliyor. Empati, bireyin başkalarının duygularına karşı duyarlı davranarak, bu duyguları tanıması, anlaması ve yorumlamasıdır. İnsanlar söylemeden, onların hislerini anlayabilmek empatinin özünü oluşturur. Empatik olmak, diğer insanları "duygusal anlamda okumak" anlamına gelir. Başka kişilerin hislerini anlama yeteneği duygusal bilinç yeteneği üzerine inşa edilir. Kendi duygularımızı tanımadan, başkalarının duygul... »»»
Erken Çocukluk Dönemi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Uzm.Elda TATLI, İstanbul
Uzm.Psk.Ahmet SERT, İçel (Mersin)
Emine ERGÜN, Ankara
Dr.Dt. Taner AKÇA, İçel (Mersin)
Psk.Sinem OLCAY, İstanbul
erken çocukluk dönemi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların erken çocukluk dönemi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
oyun nedir, oyunun önemi, terapötik olarak oyun, erken çocukluk döneminin önemi, otizm, erken yaşta otizm, erken çocuklukta otizm, çocukluk döneminde otizm, ebeveyn tutumları, çocuklarda mastürbasyon, çocuklarda cinsellik, çocuklarda cinsel davranışlar, yalan, çocukta yalan, çocuklarda yalan, çocukta yalancılık, çocuklarda yalancılık, yalancılık, yalancı çocuk, yalancı çocuklar, çocukta yalan söyleme, yalan söyleme, yalan söyleme davranışı, çocuklarda yalan söyleme, koruyucu dişhekimliği, pedodonti, bebekte diş sağlığı, çocukta diş sağlığı, dil gelişimi, çocukta dil gelişimi, çocuklarda oyun, oyun oynama becerisi, duygu sosyalleştirme uygulamaları, duygu sosyalleştirme, çocuklarda duygular, çocukta duygu gelişim, çocuklarda duygusal gelişim, çocukluk dönemindeki dışkılama, empati, çocukta empati, çocukta duygusallık, çocuk duygusallığı, çocuklarda empati, çocukluk döneminde empati, okul öncesi gelişim, çocukta gelişim özellikleri, ilk çocukluk dönemi


11:35
Top