2007'den Bugüne 92,429 Tavsiye, 28,232 Uzman ve 19,994 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Ebeveyn Tutumları
Ebeveyn Tutumları Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Ebeveyn Tutumları Kavramı ile İlgili 34 Makale
► Ebeveyn Tutumları Psk.Dnş.Büşra Gül ALBAYRAK
Çocukluk dönemi, gelişim açısından kritik önemi olan bir dönemdir. Bu dönemdeki ebeveyn tutumları kişiliğin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Ebeveyn tutumlarının benlik algısı, kişilerarası ilişkiler, psikolojik iyilik hali ve kişilik özellikleri gibi birçok faktörün şekillenmesinde etkisi bulunmaktadır. Aile, çocuğun ilk sosyalleştiği yerdir. Çocuk aile içinde bir nevi toplum içinde alacağı rolü prova eder. Diğerleriyle nasıl ilişki kuracağını, ilişki içinde çıkan problemleri nasıl çözeceğini ailesinden öğrenir. Aile toplumu temsil eder ve çocuk için toplumsallaşmanın ilk gerçekleştiği yerdir. Bu yönüyle bakıldığında, psikolojik olarak sağlıklı nesillerin yetişmesinin, sağlıklı aileler... »»»
► Ebeveyn Tutumları Psk.Ahmet SERT
EBEVEYN TUTUMLARI Tutum Kavramı ve Tanımı Sosyal Psikolog Gordon Allport’a (1935) göre tutumu bireyin deneyim yoluyla edindiği ve çevresindeki olay/durum/kişi/yaşantılara olan duygu, düşünce ve davranışın bileşimi olarak tanımlamaktadır. Bir olay ya da duruma karşı duygu, düşünce ve davranışsal anlamda hazır olma halidir. Erken çocukluktan itibaren çevreyle etkileşimle birlikte şekillenmektedir. 2.3.2.Ebeveyn Tutumlarının Tanımı ve Etkileyen Faktörler Ebeveyn tutumları; anne babanın çocuk yetiştirmeye duygu, düşünce, davranış ve inanç olarak tanımlanabilir. Anne ve babalar var olan tutumlarını kendi ebeveynleri ile olan paylaşımları ve bu paylaşımlara yükledikleri anlam, bekle... »»»
► Ebeveyn Tutumları Psk.M.Enes İMERT
Baskıcı, otoriter ve kuralcı anne ve babalar ile kararsız ve tutarsız anne ve babaların tutumlarını geçen haftaki yazımızda siz değerli okuyuculara paylaşmıştık. İsterseniz bu hafta da devam ederek diğer anne ve babaların tutumlarından bahsedelim. Amaçsız, hoşgörülü anne baba tutumu. Bu ailelerde çocuğa hoşgörülü olunması ve sınırsız hoşgörüyle yetiştirilmesiyle çocuğun hareketleri kısıtlanmaksızın gösterilen tutumdur. Çocuk yemek yemediği zaman, ders çalışmadığı zaman, birine zarar verdiği zaman vs örnekleri çoğaltabiliriz, çocuğa herhangi bir yaptırım uygulanmamaktadır. Bir çocuğunun yanlış yaptığını bilmesine rağmen müdahale edilmeyen, yaptırım uygulanmayan durumlar gözlemişizdir. Ev gele... »»»
► Karne ve Ebeveyn Tutumları Psk.Hatice ÇETİNKAYA ŞAHİN
KARNE ve EBEVEYN TUTUMLARI 1. Başarısız karne getiren çocuğa nasıl yaklaşılmalı? Aslında her çocuğun kendisine göre başarılı olduğunu söylemek gerekiyor. Her çocuğun ortaya koyduğu az da olsa bir gayret; çaba ve bir ders başarısı vardır. Anne- babalar çocukların başarısını fark ederek onun başarısızlığı konusunda daha yapıcı olmalıdır. Başarı kavramı subjektiftir. Sadece karne notları başarıyı yansıtacak olursa gerçek hayatta başarılı olabilecek bir çocuğa doğrudan başarısız damgasını vurmuş oluruz. Çocukları sadece dersler ve not olarak değerlendirmek onlara yapılacak en büyük haksızlıktır. Hayatta çok ciddi başarılar getirmiş bir çok kişinin akademik hayatlarında problem yaşad... »»»
► Farklı Ebeveyn Tutumları Psk.Melisa KÜÇÜK DEDEOĞLU
Çocuk yetiştirmede izlenecek en etkili yol tutarlı davranış sergilemekten geçiyor. Hepimiz bir zamanlar çocuktuk ve hala büyüyoruz. Bulunduğumuz ailenin bizi nasıl yetiştirdiği hakkında bilgi edindiğimiz zaman belki de kişiliğimizin yön bulma sürecini çoktan geçmiştik. Peki, nasıl bir model altında yetiştirildik? Her şeyden önemlisi, çocuğumuzu en uygun nasıl yetiştirmemiz gerekiyor? Çünkü çocuğumuzun benlik kavramı, bizlerin onlara yönelttikleri tutumların bir yansımasıdır. Burada ebeveyn tutumlarını ele almak istedim. Davranışlarımızın onları nasıl etkileyebileceğini görmemiz, gelecekte hem bizim hem de çocuğumuzun zorluk çekmeden olumlu bir ilişki kurmasını saylayacaktır. Öte ya... »»»
Şımarıklık çok kullanılan bir kavram olmakla beraber çok geniş bir içeriğe sahiptir.Çocuk yetiştiren bütün ailelerin belki de en sık yaşadıkları sorunlar yumağının en başında bulunan tanımdır ve her yaş,her cinsiyetten çocuğun yaşayacağı tutumlar toplamıdır. Şımarıklıktan bahsettiğimiz anda ilk bilmemiz gereken şey,şımarıklığın tamamen anne baba tutumlarıyla ilgili olduğudur. Öncelikle bu durumun anne babaların tutarsız yaklaşımlarından kaynaklandığını bilmek gerekiyor.Hiçbir çocuk şımarık olarak doğmaz ama şımarık olarak yetiştirilir. Şımarıklık nedir önce onu açıklamak gerekirse, her durumda ve her şartta, kendisinin ve isteklerinin ön planda olmasını isteyen,isteklerini ertelem... »»»
Ebeveyn tutumu nedir? Ebeveyn tutumları çocukların karakterler oluşumunda etkili midir? Ebeveyn tutumlarının özellikleri nelerdir? Ebeveynlerin davranışları çocukların birey olma sürecinde ne gibi özelliklere yol açar? Bu süreçte ebeveynler nelere dikkat etmelidir? Erken çocukluk dönemi ilişkileri bireylerin hayat boyu gelişimlerinde kritik bir zaman dilimini ifade etmektedir. Bu dönemde çocukların gelişim sürecini ve karakteristik özelliklerini etkileyen birçok etken olmakla birlikte en önemli etkenlerden birisi ebeveyn tutumlarıdır. Ebeveyn tutumları, anne-babaların çocuklarını yetiştirirken sergiledikleri davranışlar bütününü kapsamaktadır. Ebeveynlerin çocuklarının nasıl bir insan olaca... »»»
► Çocuğun Temel Gereksinimleri ve Ebeveyn Tutumları Dr.Dilek YEŞİLBAŞ, Psikiyatrist
Çocuğun Temel Gereksinimleri: 1- DOKUNULMA : Çocuğa dikkat etme, davranışlarını seyrederek ona “aferin, haydi yine yap” gibi geri bildirim verme, tutma ve kucaklama, yüreklendirme, övme ve ona sıcaklık gösterme. 2- GÜVEN : Çocuğun sağlığıyla ilgilenme, yeteri kadar yiyecek ve giyecek verme, onu tehlikeli durumlardan koruma. 3- YAPI/DÜZEN: Çocuğa yön verme, örnek olma, yapabileceği ve yapamayacağı davranışların sınırlarını belirtme, tutarlı hareket etme. 4- SOSYALLEŞME : Çocuğun duygularını olduğu gibi tanımlama, onu yansıtma, ona zaman verme, dış dünya ile arasında köprü görevini görme, özdeşim kurabileceği bir kişi olma. 5- DUYGULARI İFADE ETME : Oyun yoluyla ve çocuğun dünyasına giren d... »»»
► Ebeveyn Tutumları ve Özgüvenli Çocuk Yetiştirmek Dr.Psk.Dnş.Ayfer SUMMERMATTER
Çocuğun psikolojik ve sosyal gelişiminde anne-baba tutumlarının etkisi büyüktür. Kişilik gelişimi her ne kadar insanın yaşamı boyunca süregelse de kişilik gelişiminin temelinin çocukluk döneminde atıldığı gerçeği geçerliliğini korumaktadır. Anne-babanın ve ailenin diğer bireylerinin çocukla olan etkileşimi, çocuğun aile ve sosyal hayat içindeki rolünü ve yerini belirlemektedir. Çünkü bu yaklaşım ve etkileşim çocuğun ileride nasıl bir birey olacağını etkilemektedir. Anne-babaların unutmaması gereken en önemli nokta, çocukların tüm gelişim süreci boyunca kişilik gelişimlerini oluştururken çevreden gördüklerini öğrenip uygulayacaklarıdır. Bu nedenle çocuklar en yakın çevrelerinde bulunan a... »»»
Davranış Bozukluğu Nedir? Ne Değildir? Çocuklarda davranış bozuklukları derken tam olarak nelerden bahsediyoruz ilk olarak bunu tanımlamakta fayda var. Aksi halde çocuğun hoşumuza gitmeyen her hareketini davranış bozukluğu olarak tanımlama yanlışına düşebiliriz. Anne-babanın hoşuna gitmeyen fakat çocuğun yaşına göre normal hatta sağlıklı diyebileceğimiz davranışların, ebeveynlerinin ya da etrafındaki büyükleri tarafından davranış problemi olarak adlandırılmasını sıklıkla görmekteyiz. Büyükler etraflarında söz dinleyen, bir şey söylendiğinde hemen yerine getiren, ısrar etmeyen, ağlamayan, kendini ve en karmaşık duygularını konuşarak ifade edebilen, bütün gün sakince oturan, etrafı karı... »»»
Gelişim psikologları, ebeveynlerin çocuk gelişimini nasıl etkilediğiyle uzun zamandır ilgilenmektedirler. Bununla birlikte, ebeveynlerin belirli davranışları ile çocukların sonraki davranışları arasında gerçek sebep-sonuç ilişkilerini bulmak çok zordur. Dramatik biçimde farklı ortamlarda yetişen bazı çocuklar daha sonra benzer derecede kişiliğe sahip olacak şekilde büyüyebilir. Buna karşılık, bir evi paylaşan ve aynı ortamda yetiştirilen çocuklar, çok farklı kişiliklere sahip olarak büyüyebilir. Bu zorluklara rağmen, araştırmacılar ebeveynlik stilleri ve bu stillerin çocuklar üzerindeki etkileri arasında bağlantılar olduğunu belirtmişlerdir. Ebeveynlik Tutumlarının Türleri Araştırmacılar ... »»»
KİŞİLİK BOZUKLUKLARININ OLUŞMASINA YOL AÇAN EBEVEYN TUTUMLARI Kişilik, kişinin “ben” olarak tanımladığı tüm huyların, karakter ve mizaç özelliklerinin, değer yargılarının, prensiplerin, varsayımların, kuralların ve tutumlarının bütününe verilen addır. Kişinin benliğine ait gördüğü tüm nitelikler onun kişiliğini oluşturmaktadır. Kişilik bozukluğu ise kişiliği oluşturan niteliklerin hemen hepsinde meydana gelmiş olan bozuklukları anlatmak için kullanılan bir terimdir. Kişilik bozukluğu olan bireyler varsayım, tutum, inanç, değer yargısı, prensip gibi kişiliği oluşturan niteliklerin hemen hepsinde aşırı uçlarda yer alma eğilimi gösterirler. Bu uçlarda olma durumu özellikl... »»»
ÖZET Bu araştırma, ebeveyn tutumlarıyla çocukların problem davranışları arasındaki ilişkiyi incelemek üzere planlanmıştır. Araştırmaya 4-6yaş arasında tek çocuk sahibi 26 anne 26 baba olmak üzere 52 ebeveyn katılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla CBCL (Achenbach ve Edelbroch)ve Ebeveyn Tutum Ölçeği (Şendil ve Demir, 2007) kullanılmıştır. Ebeveyn tutumlarıyla çocukların problem davranışları arasındaki puan ortalamalarının değişip değişmediğini hesaplamak için t testi uygulanmıştır. Araştırmada çocuğun problem davranışları içselleştirme ve dışsallaştırma olarak adlandırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre anne ve babaların izin verici,koruyucu tutumları ile çocukların içselleştirme... »»»
Ebeveynler, çocuğun yaşamında birçok farklı rol oynarlar. Yiyecek, barınma, tıbbi bakım, eğitim ve eğlence aktiviteleri için çocuklarına maddi kaynak sağlarken, doğumdan itibaren dünyayı çocuklarına tercüme eder, onlara sevildiği ve değerli olduğu mesajını verirler. Ebeveynler, çocuklarına doğrudan bilgi vererek ve dolaylı olarak kendi davranışlarıyla onlara örnek olup sosyalleşmelerini sağlarlar. Aile ortamı, çocuğun ilk sosyal ilişkilerini kurduğu ve dış dünyaya hazırlığın bir tür provasını yaptığı ortamdır. Çocuğun sosyal ortamı, çocuğun kimliği, zihinsel, davranışsal, sosyal ve duygusal durumu arasında ilişkiler vardır. Ev ve sonraki yıllarda okulu da içeren sosyal ortam, çocuğun... »»»
Üstün yetenekli çocuklar, bazı özel alanlarda yaşıtlarına göre daha iyi performans ortaya koyan ve bu alanlarda yüksek başarı elde eden çocuklardır. Tüm kültürlerde ve tüm sosyo-ekonomik düzeylerde üstün yetenekli çocuklara rastlamak mümkündür. Üstün yeteneklilik insanda var olan yetenek, yaratıcılık ve motivasyonun birleşmesinden oluşur ve üstün yetenekli birey, bu üç alanı geliştirerek herhangi bir alanda önemli başarılar sergilerler. (Renzulli, 1986) Bu kişilerde yüksek akademik başarı, sanatsal ve sportif faaliyetlerde yeteneklilik, grup ilişkilerinde liderlik, icat etme ve keşfetmeye dönük merak ve ilgi gibi özellikler görülür. Üstün yetenkli çocuklar standart zeka testlerinde yak... »»»
► Ergenlikte Ebeveyn Tutumları Psk.Hatice ÇETİNKAYA ŞAHİN
► Anne Baba Tutumları Psk.Büşra ÇOLAK YILMAZ
► Anne Baba Tutumları Psk.Melek BAL
► Anne Baba Tutumları Psk.Reyhan UZUN
► Aile Tutumları ve Sınırlar Psk.Dnş.Mercan ATAKAN
► Ebeveyn Olmak Psk.Dnş.Gizem AKTÜRK
► Ebeveyn Tutumlarının Etkisi Psk.Dnş.Yasemin ŞAHİN
► Anne Baba Tutumlarını Etkileyen Faktörler Psk.Büşra ÇOLAK YILMAZ
► Mutlu Çocuk mu Proje Çocuk mu? Psk.Yasemin TÜZEMEN
► Çocuk ve Ödev Psk.Serap DUYGULU
Ebeveyn Tutumları Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Deniz BAĞDAŞ Fotoğraf
Psk.Deniz BAĞDAŞ
İzmir
Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi5 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (1) - Videolar - İletişim Bilgileri
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Uzm.Psk.Ahmet SERT, İçel (Mersin)
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Reyhan UZUN, İstanbul
Psk.Serap SÖZEN, İstanbul
Psk.Melek BAL, İstanbul
Doç.Dr.Özlem YILDIZ GÜNDOĞDU, Kocaeli , Psikiyatrist
Hatice Aslı ŞEN, İstanbul
ebeveyn tutumları KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların ebeveyn tutumları KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocuk yetiştirmek, ergenlikte ebeveyn tutumları, anne baba tutumları, anne baba ve karne, karne, başarısız çocuk, düşük karne, karne psikolojisi, kötü karnenin zararları, karne rekabeti, karne ve çocuk, annelerin karnesi, disiplin modelleri, çocuk yetiştirme tarzları, demokratik tutum, şımarık çocuklar, şımarıklık, erken çocukluk dönemi, çocukluk gereksinimleri, çocukta duyguları ifade, değerli görme, güven duyma, kendisine dokunulma, sosyalleşme ihtiyacı, demokratik aile, benlik kavramı, aşırı verici, aşırıcı koruyucu, koruyucu ebeveyn tutumu, otoriter ebeveyn tutumu, sınırsız özgürlükçü ebeveyn tutumu, mükemmeliyetçi ebeveyn tutumu, tutarsız ebeveyn tutumu, demokratik ebeveyn tutumu, davranış bozukluğu, çocuklarda davranış bozukluğu, çocuklarda söz dinlememe, çocuklarda karşıt gelme, çocuklarda saldırgan davranışlar, çocuklarda hırsızlık, ebeveyn, otoriter ebeveyn, musamahakar ebeveyn, ihmal edici ebeveyn, demokratif ebeveyn, otoritatif ebeveyn, kişilik, kişilik bozukluğu, karakter, mizaç, değer yargısı, çocuklarda kişilik, çocuklarda kişilik bozukluğu, çocuklarda kişilik bozuklukları, çocuklarda mizaç, ebeveyn tutumu, problem davranış, baskıcı-otoriter tutum, baskıcı tutum, otoriter tutum, destekleyici tutum, yetkili tutum, güvenilir tutum, hoşgörülü tutum, gevşek tutum, aşırı korumacı tutum, tutarsız tutum, kararsız tutum, ebeveyn tutum ölçeği, ebeveynlik, okul başarısı, okul başarısızlığı, aile ve okul, ebeveynlik biçimleri, ebeveyn özellikleri, anne baba çocuk, okul başarısı ve aile, aşırı hoşgörülü ebeveyn, açıklayıcı-otoriter ebeveyn, üstün yetenekli çocuk, üstün zeka, etkili aile tutumu, tutum, anne baba tutumu, anne, baba, demokratik ebeveyn, koruyucu ebeveyn, serbest ebeveyn, kararsız ebeveyn, aşırı hoşgörülü tutum, koruyucu tutum, ailede disiplin, aile tutumları, çocuk terbiyesinde sınırlar, çocuk terbiyesinde kurallar, çocuklara sınır koyma, yetkin tutum, ilgisiz tutum, tavizkar tutum, ebeveyn yaklaşımı


22:44
Top