2007'den Bugüne 92,185 Tavsiye, 28,195 Uzman ve 19,962 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Problem Davranış
Problem Davranış Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Problem Davranış Kavramı ile İlgili 11 Makale
► Problem Davranış Nedir? Psk.Aysu AVCI
Problem davranışlar, genel olarak çocuğun eğitim, öğrenim, beceri geliştirme sürecini olumsuz etkileyen, kendisine ve çevresine zarar verme ya da rahatsızlık vermeye sebep olan davranışlardır. Bu tür davranışlar genellikle okul öncesi eğitiminde ya da okul çağında ortaya çıkar. Önlem alınmadığı takdirde çocukların gelişimlerini olumsuz etkileyeceğini belirtmek gerekir. Problem davranışlar genellikle 10 yaş altında ortaya çıksa da çocukluğun her evresinde görülebilmektedir. Bu davranışların birçok sebebi olabilir. Çocuğun psikolojik özellikleri, aile ortamında yaşadıkları, okul ile uyumsuz olmasına sebep olan durumlar, kötü rol model alma, kitle iletişim araçlarının etkileri ve birçok et... »»»
PROBLEMLİ ÇOCUKLARA NASIL YAKLAŞILMALI? Problemli davranışlar sergileyen çocuklardan bahsetmeden önce “problem davranış” deyince neyi kastettiğimizi tartışmamız gerekir kanaatindeyim. Problem davranış nedir? Hangi davranışlar problem davranış tanımına uymaktadır? Öncelikle bunların bilinmesi gerekir. Neleri normal, neleri problemli olarak adlandıracağız? Kanımca problemin veya anormalin tanımını yapmak normalin tanımını yapmaktan daha kolay görünmektedir. Bakınız niçin? Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı ve normal olmayı “bedensel, sosyal ve ruhsal olarak iyilik durumudur” şeklinde tanımlıyor. Bu “sağlık sağlıktır”, “normallik normal olmaktır”dan öte bir anlam ifade etmiyor. Normal sayacağımız ... »»»
Günlük hayatımızda sıklıkla çocukların ağlamalarını, inatlaşmaları ve bitmeyen istekleriyle karşılaşmaktayız. Hatta iplerin tamamının çocukta olduğunu ya da bunun tam tersi her şekilde çocuğunuzu her yere götürseniz de tepkisiz kaldığını gözlemleyebiliriz. Peki bu karşılaştığımız durumlar ne zaman bizlere sorun yaratmaya başlar? Aslında her zaman bir sorun olarak karşımıza çıkmakta olan bu davranışlar, sıklığına göre de tölere edilebilir ya da edilemez duruma gelebilir. Bu noktada ailenin rolü çok önemlidir. Ailenin çocukta oluşan davranışa verdiği tepkilerle problem davranışın devam etmesine ya da ortadan kaldırılmasına da neden olabilir. Anne babalar çoğunlukla çocuğun ağlama, öfk... »»»
► Çocuklarda Problem Davranışlar Psk.Sabahat ERLER
► Çocuklarda Problem Davranışlarla Baş Etme Psk.Zehra ŞELECİ YAYCILI
► Yapma! Diyorum, Yapıyor Psk.Dnş.İsa Özgür ÖZER
Problem Davranış Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Bircan TAVAS, İstanbul
Veli DERİN, İzmir
Uzm.Hakan UZUN, İçel (Mersin)
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Uzm.Psk.Aysu AVCI, İstanbul
Elçin BİÇER, İçel (Mersin)
Veysi ÇEÇEN, Mardin
Psk.Meltem TUKSAL, İstanbul
problem davranış KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların problem davranış KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
problem davranışlı çocuk, problem davranışlar, problem davranış nedir, çocukta problem davranış, çocuklarda problem davranış, çocukta problem davranışlar, çocuklarda problem davranışlar, problemli çocuk, problemli çocuklara yaklaşım, problemli çocuklarlar iletişim, problemli çocuklar, çocukta olumsuz davranış, çocuklarda olumsuz davranış, çocukta problemli davranış, çocuklarda problemli davranış, çocuklarda davranış problemleri, çocukta davranış problemleri, problemli davranışlar, çocukta davranış, çocuğun davranışları, çocukta davranışlar, çocukluk sorunları, problem davranışlarla baş etme, problemli davranış nedir, ebeveyn tutumu, ebeveyn tutumları, baskıcı-otoriter tutum, baskıcı tutum, otoriter tutum, destekleyici tutum, yetkili tutum, güvenilir tutum, hoşgörülü tutum, gevşek tutum, aşırı korumacı tutum, tutarsız tutum, kararsız tutum, demokratik tutum, ebeveyn tutum ölçeği, davranış bozuklukları, çocukta tırnak yeme, çocukta parmak emme, çocukta yalan, çocukta öfke, çocukta saldırganlık, çocukta uyku sorunu, çocukta çalma davranışı, çocukta evden kaçma, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, okulda davranış sorunları davarnış bozukluğu, okulda ne yapılabilir, öğretmen tutumları, davranış değiştirme ilkeleri, olumsuz davranış, olumlu davranış


20:40
Top