2007'den Bugüne 90,341 Tavsiye, 27,807 Uzman ve 19,737 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Aile Tutumları
Aile Tutumları Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Aile Tutumları Kavramı ile İlgili 20 Makale
► Aile Tutumları ve Sınırlar Psk.Dnş.Mercan ATAKAN
Amerikalı filozof ve eğitim uzmanı John Dewey bahçede küçük oğlu ile birlikte oynuyordu . Suyla şakalaşmanın sonunda ikisi de çıplak ayakla çamurun içerisinde kalmışlardı. Onların bu halini gören yakın bir dostu: “Hey John! Çocuğu sudan çıkar, yoksa hasta olacak” dedi. Eğitim uzmanı Dewey: “Biliyorum, biliyorum” karşılığını verdi. “Ama onu bu çamurlu sudan benim çıkarmamın ona bir faydası olmayacak. Kendisine çamurlu sudan çıkmayı istetmek için, ne yapmam gerektiğini düşünüyorum.” Bu hikayede “çamurlu sudan çıkmayı istetmek” cümlesi çocuk eğitiminde ebeveynlerin rollerinin nasıl olması gerektiğini özetleyen güzel bir cümledir. Bir anne baba çocuklarını yetiştirirken çoc... »»»
Hepimizin de bildiği üzere toplumsal olarak aile dinamikleri ve yapısı üzerine pekte hatalı davranmadığımızı düşünmekteyiz. Fakat çocuğun ilk dünyaya geldiği günden itibaren ruh halinin ve psikolojisi gelişimsel açıdan önem arz etmektedir. Bununla birlikte bireyin(çocuğun) erken çocukluk döneminde ki aldığı enerji bu süreci olumlu veya olumsuz etkilemektedir. Yani çocuğun güven içerisinde olması ile birlikte çevresel faktörlerde önem arz etmektedir. Fakat bu süreci bir şemsiye olarak düşündüğümüzde biyolojik ihtiyaçları şemsiyenin saç ayağıdır. Fakat anne ve baba tutumları bu şemsiyenin odak(ana) noktasıdır. Mesele burada başlamaktadır. şemsiyenin ana odak noktası çocuğun ileri yaşantısında ... »»»
OLUMSUZ AİLE TUTUMLARI Ailenin çocuk yetiştirmedeki tutumunu ve çocuk yetiştirmeyle ilgili sorunlarını anlamak için aile tutum modeli yararlı bir yaklaşımdır. Çocuğun anne-babadan aldığı iki şey vardır: Sevgi ve Eğitim. Sevgi; kabullenme, koruma, kollama ve sevecenlik gibi bütün olumlu duyguları içerir. Eğitim ise;öğretilen her şeyi, verilen bilgileri, becerileri, yasakları, kuralları, inançları,değer yargılarını, görgü kurallarını ve insanın sosyalleşmesi için gerekli olan tüm toplumsal değerleri kapsar. Olumsuz aile tutumlarında ailenin verdiği sevgi ya yetersiz veya aşırı, eğitim ise gevşek ya da sıkı olmaktadır. Aşırı sevgi tutumunda, aile çocuğu sevgiye boğucu, onu çok ko... »»»
Karne almak, öğrenciler ve ebeveynler tarafından merakla ve heyecanla beklenen bir takvim dönemidir. Önceki yıllara göre eski itibarını kaybetmiş ise de yarım öğretim ve eğitim yılının bir sonucudur. E- okul sistemiyle başarı değerleri önceden bilinse de başarının somut olarak değerlendirildiği ve belgelendiği bir sistemdir. Öğrenci ve ebeveyn bir dönemin değerlendirmesini karne olarak, ellerininde görürler. Okul yönetiminin, Sınıf öğretmeninin öğrencinin genel olarak davranışlarını da değerlendirmesi ve önerilerde bulunması,başarı durumunu, devam durumunu en son şekliyle ortaya koyması, karnenin önemini korumasına sebep olmaktadır. Karnesi başarısız olan öğrenciye yaklaşım biçimi, durumu... »»»
Eğitimciler çocukların gelecekte uyumlu ve başarılı olabilmeleri için en sağlıklı eğitim yollarının geliştirilmesi çabası içindedirler. Her ne kadar kişilik gelişiminin insanın yaşamı boyunca süregeldiğini kabul etsek de, kişilik gelişmesi ve yapılanmasında temelin çocukluk döneminde atıldığı gerçeği geçerliliğini korumaktadır. Sosyal uyum üzerine yapılan çalışmalar, ailenin çocuk üzerindeki ilk etkilerinin son derece önemli olduğunu göstermiştir. Anne-babanın ve ailenin diğer bireylerinin çocukla olan etkileşimi, çocuğun aile içindeki yerini belirlemektedir. Çocuğa yöneltilen davranış ve ona karşı takınılan tavır, ilk yaşantıların örülmesinde büyük önem taşımaktadır. Okul öncesi dönemde çoc... »»»
Aileler, genellikle çocukları için ne gerekiyorsa ellerinden geldiğince yapmaya çalışıyorlar. Özellikle günümüzde pek az ailenin çocuklarına vermesi gereken değeri vermediğini ya da veremediğini düşünüyorum. Bilinçli yetişkin olmak için günümüzde çabaların arttığını, artık şu yaşa geldim, unumu eleyip, eleğimi de duvara astım diyenlerin sayıları azaldı. Herkes, kendini bulunduğu konumdan bir adım daha öteye ilerlemek için gerekenleri yapmak arzusunda... Aileler, çocukları için de neler yapılması gerekli, nasıl bir eğitim almaları gerekli araştırmalar yapıyorlar, bilgilendirici yayınları takip ediyorlar, televizyonda ilgili programları izliyorlar. Aileler, tutumları açısından değişik ka... »»»
Çocuklarda davranış ve uyum bozukluğu nelerden kaynaklanıyor olabilir? Çocuklarımız, bebeklikten başlayarak stabil şekilde yaşamlarını sürdürmemekte, farklı davranış şekilleri ile bizleri şaşırtabilmektedirler. Her zaman için beklediğimiz davranış ile karşılaşmamaktayız. Gösterdiğimiz davranışla, çocuğumuzdan geri dönüş olarak aldığımız tepki uyum içinde olmamaktadır. Uyum konusunda çocuğumuz her zaman başarı gösterememekte, ya da başarı göstermek istememektedir. Uyum konusunda öncelikle çocuğun kendisi ile barışık olması, çevre ile de olumlu ilişkiler kurabileceği beklentimizi yükseltmektedir. Çocuklarda davranış bozukluğuna neden olan durumlar içinde aile tutumları birinci sırada... »»»
ÇOCUK YETİŞTİRMEDE ANA-BABA TUTUMLARININ ÖNEMİ Bireyin gelişiminde çevrenin etkisi ve önemi büyüktür. Birey oluşun başlangıcında ana-babalar temel belirleyici olarak ele alınmaktadırlar. Ana-babaların tutum ve davranışları, çocukların davranışsal duygusal, zihinsel gelişimlerinde, kişiliklerinin oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Ana-baba tutumları altı grupta toplanabilir. Otoriter-Baskıcı Tutum Otoriter tutumda denetim yüksek, duyarlılık azdır. Bu tutumu benimseyen anne babalar çocuklarının ilgi ve gereksinimlerini dikkate almazlar. Çocuktan beklentileri çocuğa sunduklarından daha fazladır. Kurallar çocuğa sorulmadan konur ve kesinlikle uyulması beklenir. Eğitimde başvurulan ... »»»
► Anne Baba Tutumları ve Çocuğa Etkisi Psk.Bayram ŞİMŞEK
► Aile İçinde Tutumlar Psk.Dnş.Nuray ÖZBEN AVŞAR
► Ebeveyn ve Çocuk İlişkisi Psk.Ebrar GÜNEL
► Bir Ergenle Nasıl İletişim Kurulmaz! Psk.Hasan Turgut ERDOĞAN
► Evhamlı Anne Babalar Psk.Serap DUYGULU
► Çocuklarda 2 Yaş Sendromu Psk.Serap DUYGULU
► Çocuk ve Görgü Kuralları Psk.Serap DUYGULU
► Çocuk ve Ergen Cinselliği Psk.Yaşam YANARDAĞ ÇELİK
Aile Tutumları Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Öznur SİMAV, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Mehmet BAKAY, İçel (Mersin)
Psk.Ebrar GÜNEL, İstanbul
aile tutumları KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların aile tutumları KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
ebeveyn tutumları, çocuk terbiyesinde sınırlar, çocuk terbiyesinde kurallar, çocuklara sınır koyma, yetkin tutum, baskıcı tutum, ilgisiz tutum, tavizkar tutum, ebeveyn yaklaşımı, çocuk terbiyesi, çocuk psikolojisi, demokratik aile tutumu, aile tipleri, olumsuz aile tipleri, tutumlar, kıskançlık, kişilik bozukluğu, cinsellik, cinsel kimlik gelişimi, aile modeli, olumlu aile, olumsuz aile, aile, aşırı sevgi, gevşek eğitim, yanlış annebaba davranışları, yetersiz sevgi, aşırı disiplin, karne almak, başarılı karne, iyi karne, kötü karne, başarısız çocuk, anne baba tutumları, anne baba tutumu, anne baba çocuk ilişkisi, çocuk yetiştirme, çocuk yetiştirme stili, çocuk yetiştirme stilleri, anne baba davranışları, aile davranışları, olumlu aile tutumları, olumsuz aile tutumları, ailede disiplin, çocuk yetiştirmek, aile içi tutum, demokratik aile, aşırı koruyucu aile, aşırı otoriter aile, izin verici aile, müdahaleci aile, aile içi tutumlar, baskıcı aile, otoriter aile, anne baba, aile tutumu, ailede hoşgörü, tutarsız aile, ailede eğitim, ergenlik dönemi psikolojisi, genç kız psikolojisi, genç kız, genç kızlarda psikoloji, genç kızlıkta psikoloji, çocuk, hafif derecede zihinsel gerilik, zihinsel gerilik, sosyal gelişim, sosyal, tutumlar ve çocuk, çocuklarla iletişim, ebeveyn ve çocuk ilişkisi, okul başarısı, okul başarısında ailenin rolü, çocuk gelişiminde aile tutumları, çocuk ve aile, çocuk ve okul başarısı, çocuk ve okul, davranış bozukluğu, sorunlu çocuk, problemli çocuk, çocukla iletişim, ergenlik, ergenle iletişim, ergenlik psikolojisi, adölesan dönem, adölesan, ergenlikte aile tutumları, ergenlikte psikolojik destek, ergenlik dönemi özellikleri, çocuklar için psikolojik testler, psikolojik testler, kişilik testleri, çocuk kişilik testleri, atılganlık envanteri, beck umutsuzluk ölçeği, beden imgesi testi, profil alt testi, beier cümle tamamlama testi, çocukların davranışlarını değerlendirme ölçeği, çocuklar için öğrenilmiş çaresizlik ölçeği


05:52
Top