2007'den Bugüne 91,441 Tavsiye, 28,064 Uzman ve 19,895 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Vajinismus Terapisinde Emdr' Nin Etkililiği
MAKALE #18623 © Yazan Psk.Fatih UĞUR | Yayın Temmuz 2017 | 3,333 Okuyucu
VAJİNİSMUS TERAPİSİNDE EMDR' NİN ETKİLİLİĞİ

A. VAJİNİSMUS

Vajinismus, vajinanın ön kısmının üçte birindeki kaslarda yineleyici ya da sürekli istem dışı kasılması ve sonucunda cinsel ilişkinin olanaksız olması olarak tanımlanmaktadır (Öztürk 2008). Vajinismusa benzer bir tablonun ilk kez 11. yüzyılda İtalyan kadın bir doktor tarafından belirlendiği ve vajinismusun günümüzdeki tanımına benzer şekilde 1861 yılında Viktoryen bir hekim olan Sims tarafından tanımlandığı bildirilmektedir.(Binik ve ark. 2006)

Her ne kadar tanımlamalarda yalnızca vajina bölgesindeki kasılma olarak ele alınsa da, danışanlarımdan edindiğim gözlemler, bunun vajinayla sınırlı kalmayıp, tüm vücutta bir kasılma, korku ve panik hali şeklinde görüldüğü yönündedir. Genel olarak bu sorunu yaşayan bayanlar, vajinaların çok dar olduğunu ya da orada bir delik olmadığını iddia ederler. Normalde ise vajina, esneyebilen, genişleyebilen uzayabilen bir organdır.

Vajinismus, %100 tedavi edilebilen ve çözümü konusunda garanti verilebilen bir rahatsızlıktır. Optimum Psikoloji Cinsel Terapi Merkezimizde, vajinismusu %100 ücret iade garantisi vererek çalışıyoruz ve ortalama 7-12 seansta kesin ve kalıcı olarak çözüme kavuşturuyoruz. Vajinismus terapisi ve tedavisi konusunda en etkili ve kalıcı çözüm Cinsel Terapi’ dir. Bunun dışında sadece penis vajina birleşmesini hedef alan kısa ve kestirme çözümler, kadında cinsel isteksizliğe yol açmaktadır.

DSM V’ e göre tanı kriterleri
Genital pelvik ağrı/penetresyon bozukluğu:
A. En az yaklaşık 6 ay boyunca aşağıdaki belirtilerden bir ya da daha fazlasını sürekli/tekrarlayan şekilde yaşanması ile tanı koyulur.
1. Vajinal ilişki/penetrasyon sırsında belirgin bir zorluk
2. Vajinal ilişki/penetrasyon sırsında belirgin vulvavajinal ya da pelvik ağrı
3. Vajinal penetrasyonda vulvavajinal veya pelvik ağrı konusunda belirgin bir korku ya da anksiyete
4. Vajinal penerasyon teşebbüsü sırasında pelvik kasların belirgin bir şekilde kasılması/gerilmesi (APA, DSM 5, 2013)

Cinsel Eğitim Araştırma ve Tedavi Derneğinin (CETAD) 2007 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın verilerine göre vajinismus her 10-12 kadından birinde görülmektedir. Cinsel işlev bozuklukları polikliniklerinde yapılan araştırmalarda ise vajinismus sıklığı % 66-75,9 arasında bulunmuştur (CETAD 2007).

Cinsel işlev bozuklukları polikliniklerinde yapılan araştırmalarda ise vajinismus sıklığı %66-75.9 olarak bildirilmektedir (Şimşek ve ark. 2003, Doğan 2009).

Vajinismus kadının hem kendi kadınlığında bir eksiklik olduğunu düşünmesine, hem de eşine karşı suçluluk hissetmesine neden olur. Erkekte ise eşine karşı öfke, istenmeme ve reddedilme durumundan dolayı kırgınlık, ereksiyon güçlüğü bazen de bekaret konusunda şüpheye neden olabilir. Birçok çift bir süre sonra cinsel birleşmeyi denemekten vazgeçer. Bu daha sağlıklıdır çünkü tekrar tekrar yaşanan başarısızlık çiftin cinsellikten uzaklaşmasına ve kavgalara yol açar.

Son dönemde yapılan çalışmalarda cinsel taciz ve travmalar, ağrılı jinekolojik muayene, ilk cinsel ilişkinin ağrılı olması gibi travmatik yaşantıların etiyolojik bir etken olabileceği saptanmıştır (Tarcan ve Tınay 2007).

Ayrıca bunlara ek olarak, abartılı ilk gece hikayelerinin bilinçdışında oluşturduğu olumsuz şemalar en önemli nedenlerden birisidir. Bu da aslında travma kapsamında ele alınabilir, çünkü anlatılanlar kişiler için travma etkisi yaratabilmektedir. Doğumdan sonra bile vajinismus görülebilmektedir çünkü sorun vajinada değil beyindedir.B. EMDR TERAPİSİ
EMDR, türkçe karşılığıyla, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme, etkili bir psikoterapi yaklaşımıdır. EMDR’nin gelişimi 1987 senesinde, Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici olayların şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. Shapiro bunu travmaya maruz kalmış kişiler üzerinde uygulayıp olumlu sonuçlar almış ve ardından bu alanda yapılan çalışma ve araştırmalarla EMDR güçlü bir terapi ekolü halini almıştır.

Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (Eye Movement Desensitization and Reprocessing -EMDR) tekniği travma sonrası stres bozukluğunda (TSSB) etkili bir işleme süreci ve tedavi yaklaşımı olarak ortaya konmuştur. (Shapiro & Maxfield 2002).
İnsan zihninin hazmetme kapasitesinin üzerinde olan tüm olaylar ‘travma’ olarak adlandırılır. Nasıl ki ağzımıza ağız dolusu ekmek tıktığımız zaman çevirip çiğneyemiyor öylece kalıyorsak, travmatik olaylar da beyne adeta böyle bir etki yapmakta ve beyindeki bir çok mekanizmayı bozmaktadır.

Beynin Bilgi İşleme Mekanizması vardır ve yaşadığımız tüm an ve anılar sağ beyin sol beyin etkileşimi ile işlemlenir hazmedilir ve kayıt edilir. Ancak bazen öyle olaylar yaşarız ki bu olaylar beynin bilgi işleme mekanizmasında aksamaya yol açar ve bu olaylar işlemlenemez. Bir bütün halde sağ beyinde kalır. FMRI görüntüleme cihazlarıyla kişiye travmatik anısı düşündürtülerek yapılan görüntülerde de sağ beyinde kırmızı renkte travmatik anının etkisi görülebilmektedir. EMDR terapisi sonrası aynı kişiler için yapılan FMRI görüntülerinde bu kırmızılığın ortadan kalktığı görülmüştür. Travmalar, bu açıdan değerlendirildiğinde adeta beynimizdeki hazımsızlıktır diyebiliriz.

Bir olayın travma olabilmesi için yalnızca onu bire bir yaşamış olmamız gerekmiyor, bazen tanık olduğumuz ama bizim başımıza gelmeyen bir olay ya da sadece bize anlatılan kötü bir olay da bizim için travma olabilir. Örneğin, evlilik aşamasında olan Ayten’ e evli olan yakın arkadaşı tarafından ilk gece ne kadar çok acıdığı ve ne kadar çok kanadığı ile ilgili anlatılan hikayeler, kendisi olayı yaşamamış olmasına rağmen Ayten için travmadır.
EMDR Terapisi ekolüne göre, tüm psikolojik sorunlar geçmiş bir ya da birden fazla travmatik anıdan kaynaklanmaktadır. Bu anılar bir bütün halde sağ beyinde kaldığı ve işlemlenemediği için, sık sık tetiklenerek psikolojik sorunlara neden olmaktadır. Travmatik olaylardaki; olayla ilgili görüntüler, olayda kişinin zihninden geçen düşünceler, olayda hissedilen duygular, olayda hissedilen beden duyumları tetiklenerek psikolojik sorunlara yol açmaktadır. Örneğin, travmatik anıda oluşan ‘tehlikedeyim, öleceğim’ inancı tetiklenerek kişi sürekli sağlığı İle ilgili obsesyonlar geliştirebilir.

Günümüzde travma konusunda en hızlı ve en etkili tedavi terapilerden birisi de EMDR terapisidir. (Shapiro 1995).
EMDR’de kişiden, olayı en iyi temsil eden bir resmi aklına getirmesi ve bu resmi akılda tutarken kendisi ile ilgili negatif kognisyonu (NK) düşünmesi istenmektedir. Daha sonra, o resmi aklına getirdiğinde kendisi ile ilgili neye inanmak istediği sorulmaktadır (pozitif kognisyon- PK). Ve sonrasında PK’nin kendisine ne kadar inandırıcı geldiği (Validity of Cognition-VoC) sorulmaktadır. VoC 1 den 7’ye kadar oluşan, 1’in tamamen yanlış 7’nin ise tamamen doğru olduğu bir ölçektir. Daha sonra resim ile birlikte NK aklına getirildiğinde ortaya çıkan duygular sorulmaktadır. Bu aşamadan sonra, bütün bunların kendisinde ne kadar rahatsızlık yarattığı (SUD) 0-10 arası bir ölçekte değerlendirilmektedir. 0 nötr, 10 ise en yüksek rahatsızlık derecesini göstermektedir. SUD belirlendikten sonra ise bu rahatsızlığı vücudunun neresinde hissettiği üzerine odaklanılmaktadır. Eğer herhangi bir his bildirilirse, bu his ortadan kalkıncaya kadar iki yönlü uyarılarla işleme sürecine devam edilmektedir. Bütün bu aşamalardan sonra iki yönlü uyarılarla duyarsızlaştırma aşaması uygulanmaktadır. (Torun 2010)


C. VAJİNİSMUS TERAPİSİNDE EMDR UYGULAMALARI
EMDR’nin cinsel travmaların tedavisinde kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalarda, çocukluk döneminde cinsel travma yaşadığını bildiren erişkin dönemdeki kadınlarda, EMDR’nin travmaya bağlı semptomlarda azalma veya iyileşme sağladığı bildirilmiştir (Edmond ve ark. 1999, Edmond & Rubin 2004).
Toplumumuzda cinsel bilgilenme oldukça yetersizdir ve kişiler resmi olmayan kaynaklardan yanlış bilgiler edinmekte ve cinsellikle ilgili yaygın yanlış inanışlar içerisinde olmaktadır (Kayır 2001 ve İncesu 2004)
Travmanın eşlik ettiği vajinismus olgularında EMDR terapisi alternatif bir tedavi olarak düşünülebilir. (Torun 2010)

Vajinismuslu, cinsel travmaları olan danışanlarımla yaptığım EMDR seanslarında da olumlu sonuçlar gözlemlenmiştir. Ancak, danışanların bilişsel çarpıtmaları ve yanlış bilgilere dayanan şemaları EMDR terapisi sürecinde düzeltilmiştir. Bu şekilde 3 danışanımda vajinismus yalnızca EMDR terapisi uygulaması ile çözülmüştür. 3 vakanın tamamının geçmiş cinsel travmaları söz konusuydu ve EMDR terapisi sürecinin ardından sorun ortadan kalktı.

Sonuç olarak, EMDR Terapisi, cinsel travmalara dayanan Vajinismus vakalarında etkili sonuçlar vermiştir. Cinsel travması olmayan vajinismus vakalarında da EMDR terapisi süreci son derece kolaylaştırmakta ve kısa sürede sonuç alınmasına olanak tanımaktadır.

Vajinismus yaşayan kadınlar, tam bir iyileşme gösterecekleri için şanslıdırlar. Vajinismus tedavisinde kalıcı kesin çözüm yalnızca Cinsel Terapi ile mümkündür. Ayrıca, vajinismus cinsel terapisinde hiçbir cerrahi müdahale ya da girişimsel müdahaleleri kullanmak gerekmez. Herhangi bir ilaç kullanması gerekmemektedir kadınların. Yapılması gereken tek ve en önemli şey, çiftin iyi bir rehber olacak cinsel terapisti bulması ve iyileşme arzularının olmasıdır.


KAYNAKÇA
American Psychiatric Association: DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders. 5th edition. American Psychiatric Press, USA, 2013;

Binik YM, Bergeron S, Khalife S. Dyspareunia and vaginismus: so-called sexual pain. In: Leiblum SR, editor. Principles and practice of sex therapy. 4th ed. New York: Guilford Press; 2006. p. 124-56.

Cinsel Eğitim Ve Araştırma Derneği-CETAD (2007).Cinsel Yaşam ve Sorunları. CETAD yayýný.S:63-77

Doğan S (2009) Vaginismus and accompanying sexual dysfunctions in a Turkish clinical sample. J Sex Med, 6: 184-92.

Edmond T, Rubin A, Wambach KG ve ark. (1999) The effectiveness of EMDR with adult female survivors of childhood sexual abuse. Social Work Research, 23:103-116.

Edmond T, Rubin A (2004) Assesing the long-term effects of EMDR: results from an 18-month follow-up study with adult female survivors of CSA. J Child Sex Abus, 13:69-86.

www.fatihugur.com.tr - Konya Cinsel Terapi Günlüğü: Vajinismus Terapisinde EMDR' nin Etkililiği

İncesu C (2004) Cinsel İşlevler ve Cinsel İşlev Bozuklukları, Klinik Psikiyatri Dergisi, 7 (Ek 3):3-13.

Kayır A (2001) Cinsellik kavramı ve cinsel mitler. Yetkin N, İncesu C (editörler). Cinsel İşlev Bozuklukları Monograf Serisi içinde. İstanbul: Roche Müstehzarları Sanayi A.Ş., 34-39.

www.optimumpsikoloji.com - Konya Cinsel Terapi Günlüğü: Vajinismus (Eşimle Birlikte Olamıyorum) Terapisi

Öztürk O, Uluşahin A (2008) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları-1. Ankara, Nobel Tıp Kitabevleri, s. 499-501

Shapiro F, Maxfield L (2002) Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): information processing in the treatment of trauma. Journal of Clinical Psychology, 58:933–946.

Shapiro F (1995) Eye movement desensitization and reprocessing. Basic principles, protocols and procedures. New York: Guilford Pres.

Şimsek F, Ozdemir YO, İncesu C ve ark. (2003) Sociodemographic and clinical characteristics of subjects referred to a multidisciplinary sexual dysfunction outpatient clinic. Üroloji Bülteni, 14:137-144.

Torun F. (2010) Vajinismusun EMDR Yöntemi İle Tedavisi: İki Olgu Sunumu, Türk Psikiyatri Dergisi, 2010.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Vajinismus Terapisinde Emdr' Nin Etkililiği" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Fatih UĞUR'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Fatih UĞUR'un izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Fatih UĞUR Fotoğraf
Psk.Fatih UĞUR
Konya (Online hizmet de veriyor)
Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi57 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Fatih UĞUR'un Yazıları
► Grup Terapisinde Grubu İncelemek Psk.Gamze ÖZCAN
► Çocuk Terapisinde İyileştiren Masallar ve Psikodrama Psk.Dnş.Reyhan Çakmak YEŞİLOVA
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,895 uzman makalesi arasında 'Vajinismus Terapisinde Emdr' Nin Etkililiği' başlığıyla benzeşen toplam 22 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Down Sendromu Nedir? Mayıs 2017
► Sınav Kaygısı Ocak 2016
► Gerçeklik Terapisi Ocak 2016
► Öfke Kontrolü Ocak 2016
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


09:54
Top