2007'den Bugüne 90,725 Tavsiye, 27,895 Uzman ve 19,785 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Psikolojik Temel Değerler ve Tutumlar
MAKALE #22759 © Yazan Psk.Dnş.Nijat SARKHANOV | Yayın Mayıs 2022 | 848 Okuyucu ÇOK OKUNUYOR
Herkesin anlama şekli farklıdır. İnsanların anlama biçimleri çok geniş olmasına rağmen, bunu dar tutabilirler. Bu farklılıklar ortaya çıkıyor. Bilişsel psikolojide bilgiyi kişinin kendi duygularıyla alması ve yorumlaması tercih edilir. Daha sonra yer alan bilgilerin seçilmesi ve uygun bağlantının belirlenmesi insanı yaratan sebeplerden biridir. Algı, sinirler yoluyla duyu organlarında üretilen sinyallerden oluşur. İnsanların yerleştirme nedeni, algılama ve kavrama biçimlerine dayanır. Kısacası, bilişsel psişe karmaşık kolektif çağrışımlardan oluşur. Fikirleri zorluklarla doludur.
Algıları değiştirmek ve yeni bir ilişki kurmak için bir fikir birliği oluşturmak gereklidir. Toplumun oluşumu anlayış ilkesine dayanmaktadır. İdeal temeller başarısızlıktan kaynaklanır. (Özakkas & Chorak, 2014) Akıldan çıkmasa da resmileştirmenin tam zamanı ve doğru olanıdır. Sosyal değerler ırklar arası ilişkileri resmileştirir. (Fiske & Taylor, 1991) İlişkilerin değeri ve bakış açısı. Her ikisi de kişiyi resmileştirir, hiçbir yere asılmaz. Bu engeli olan kişiler, iş veya istihdam için uygun görülmeyebilir. İnsanların değişip birbirlerine uyum sağlamalarının nedeni ortaktır. (Adler, 2002)
Nedensiz hiçbir şey yoktur. Bazı durumlarda, insanlar bu duygulara sahiptir. Ana problemlerde biraz daha öz verir. Bilinmeyenlerin psikiyatri için de bir sebep olduğu iddia ediliyor. (Carlson, 2014) Düşünce ve davranışların altında yatan nedenler onları biçimselleştirir. Bessel'in zihni ve bedeninin iç içe olması sebepsiz değildir. Zihinsel çıkarım düşünceleri düzenler, düşünceler olgunluğu düzenler. (McLeod, 2012) İnsan kendi kendini düzenleyen bir varlık olmasına rağmen, zihinsel eğilim sosyal faktörlerden de kaynaklanmaktadır. (Karaşar, 2021) Bu bilişsel süreçte önemli bir faktördür. Bir kişiyi etkilediğini ve başka nedenlerle ilişkili olduğunu gösterir. Her insanın deneyimlenen, görülen, eşitlenen ve hissedilenler üzerindeki etkisi, hiçbir şeyin sebepsiz olmadığı sonucuna götürür.
Günlerin oluşumu sosyal psikolojiden daha detaylı anlatılır. Değerler; düşünce, davranış, olgunluk, kişilik ve. s, anneyi bir bütün olarak tahrif eder. (Güvench, 2013) Değer, kişinin sosyal, finansal, ekonomik ve kazanım alanlarının tüm maddi ve manevi unsurlarını ifade eder. (Lent, Brown ve Hackett, 1994) Değerler somut ve soyut olarak sınıflandırılabilir. (Skinner, 1938) Malzememizin bazı unsurları hem maddi hem de manevidir. Değerler her ilkeye dayanmaktadır. Temeli buna göre resmileştirir. Değerler, daha fazla "rol modelleme" yoluyla öğrenilebilir ve manipüle edilebilir. Zihinsel değerler anlamdan çok rasyonellik üzerine kuruludur. (Sarkhanov, 2019) Psikolojik duruma hakimiyet ve uygunluk ile bağlantılıdır. Her ikisi de algı, algı ile ilgilidir.
Menstrüel kramplar psikolojik sorunlara neden olur. Doğru beslenmede kusurlar oluşur. Görmenin oluşumu günlerin genişliğine ve darlığına bağlıdır. Günlerin genişliği nesnel, daralma öznel hale gelir. Beyin gelişiminin vücut üzerinde güçlü bir etkisi vardır. (Cozolino, 2014) Algı ve duygusallık birbiriyle ilişkili cümlelerdir. Bazı durumlarda insanlar birbirine benzer. Duygu yönetimi, nörobiyolojinin gelişimine bağlıdır. (Schore, 1994)
İnsanlara ilişkiler doğuştan değil, sosyalleşme yoluyla öğrenilir ve sosyal psikologlar tarafından savunulur. Tutarlılık, bireyin fikirler, olaylar ve diğer insanlarla ilgili düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını ifade etme eğilimidir. (Sullivan, 1953) O kişiye aittir; Bu, bir kişinin duygularının, düşüncelerinin ve eylemlerinin tutarlı olmasını sağlar. Bazı durumlarda diyebilirsiniz. İlişkilerin oluşumu yaşam travmalarına bağlı değildir. (Bessel, 2019)
Manevi gelişimin hayatın birçok alanında yer aldığı bazı kariyerlerde önemli bir rol oynamaz. Sosyal faktörlerin etkisini anlamak ve yorumlamak, insanları değiştirebilen ve farklı kılan karmaşık bir sistemdir. (Thompson & Dahling, 2012) Kendimize olan sevgimiz için bir ilişki kurma ihtiyacı hissettik. Özünde, bir sosyal dayanıklılık duygusu, bir kişinin algısını değiştirir. (Doğan & Sapmaz, 2012) Kişisel gelişimin her anının bir yeri vardır. Özünüzü geliştirmek her zaman doğru şeyleri bilmekten ve üzerinde çalışmaktan gelir. Ortaya çıkan fikirler, karma düşünmenin iradesi haline gelir. İnsanlar bunun farkında olmayabilir. Temel olarak, duygularından farklı olabilirler. (Karahan ve Sardoğan, 2016) Travma, yaşam öyküleri ve tavsiyeler, düşünce ve davranışı etkileyebilir. Hayatta kalma mücadelesi insanları psikolojik pozisyonlara sokar.

Sonuç
İnsanı şekillendiren temeller bir bütündür. Sebepler psikoloji, biyoloji, fizyoloji, çevre, kimya, uzay ve uzayı içerir. Nedenler bir ve aynıdır. Oluşum genel bir kavram içindedir. İnsanları yönetmek için kullanılır. Aslında insan davranışının nedenlerini anlamak için bireyin psikolojik tanımına bakmak gerekir. İnsan toplumlarını oluşturan insanların psikolojik benzerliklerini oluşturan özelliklerin temelinde idrak vardır. Zihinsel süreçler bireylerdeki etki gücüne göre farklılık gösterir. Biliş, değer algısı ve tutumlar psikolojik ve sosyolojik faktörlerle ilişkilidir. İnsan düşünme süreci birçok unsura bağlıdır. Kendini ifade etme ve davranış sergilemeye karşı tutum eksikliğinden kaynaklanır. Sonuç olarak biliş düzenler, değerler oluşur ve tutum kişinin kişiliğini ortaya çıkarır.

İçindekiler

Adler, A. (2002). Sosyal duygunun gelisiminde bireysel psikoloji (İç Baskı : Çalış Ofset,/Cilt : Güven Mücellit b.). (H. Özgü, Çev.) İstanbul: Hayat Yayıncılık.
Bessel, A. v. (2019). Beden kayıt tutar the body keeps the score. (N. C. Maral, Çev.) Ankara: Nobel Yaşam.
Carlson, N. R. (2014). Fizyolojik psikoloji davranışın nörolojik temelleri (8 b.). (M. Şahin, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Cozolıno, L. (2014). İnsan ilişkilerinin nörobilimi bağlanma ve sosyal beynin gelişimi (Acar matbaacılık Prom. ve yayın. b.). (T. Özakkaş, Dü., & M. Benveniste, Çev.) İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları:135.
Doğan, T., & Sapmaz, F. (2012). Kişilerarası ilişki tarzları veöznel iyi oluş. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(3), 585-601.
Fiske, S., & Taylor, S. (1991). Social cognition. New York, Türkiye: McGraw-Hill.
Gregory, R. (1974). Concepts and mechanisms of perception. London: Duckworth.
Güvenç, B. (2013). İnsan ve kültür (13 Baskı boyut matbaacılık b.). İstanbul: Boyut Yayıncılık.
Karahan, F., & Sardoğan, M. E. (2016). Psikolojik Danışma Ve Psikoterapide Kuramlar (4 B.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
Karaşar, B. (2021). Codependency: An Evaluation in Terms of Depression, Need for Social Approval and Self-Love/Self-Efficacy. Kastamonu Education Journal, 29(1), 117-126.
Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance. Journal of Vocational Behavior, 45(1), 79-122.
McLeod , S. (2012). Attribution theory. simplypsychology: https://www.simplypsychology.org/attribution-theory.html adresinden alındı
Özakkaş, T., & Çorak, A. (2014). Bilişsel Davranışçı Yaklaşımın Kökenleri Ve Uygulanması (Birinci Baskı: Ocak 2018. Acar Matbaacılık Prom. Ve Yayın B.). (T. Özakkaş, Dü.) İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları:245.
Sarkhanov, N. (2019). Psikolojik Düşünce. Ankara: Nobel Bilimsel .
Schore, A. N. (1994). Affect regulation and the origin of the self: The neurobiology of emotional development. Hillsdale, NJ: Erlbaum; Türkçesi: Duygulanımın Düzenlenmesi ve Kendiliğin Kökeni. (N. Batan, Çev.) İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları., 2013.
Skinner, B. F. (1938). The Behavior of organisms. A.B.D: D. Appleton & Company.
Sullivan, H. S. (1953). The interpersonal theory of psychiatry. New York: Norton.
Thompson, M. N., & Dahling, J. J. (2012). Perceived social status and learning experiences in social cognitive career theory. Journal of Vocational Behavior(2), 351–361.


Yazar: Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şirvan Gençlik Evi Sosyal Hizmet Kurumu Psikoloğu Nijat Sarkhanov
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Psikolojik Temel Değerler ve Tutumlar" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Dnş.Nijat SARKHANOV'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Dnş.Nijat SARKHANOV'un izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     54 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Nijat SARKHANOV Fotoğraf
Psk.Dnş.Nijat SARKHANOV
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi1 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dnş.Nijat SARKHANOV'un Yazıları
► Okulda Değerler Eğitiminin Gereği Psk.Dnş.Rahmi DANİŞMENT
► Aile İçinde Tutumlar Psk.Dnş.Nuray ÖZBEN AVŞAR
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,785 uzman makalesi arasında 'Psikolojik Temel Değerler ve Tutumlar' başlığıyla benzeşen toplam 24 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► İş ve İdarecilik (Yönetim) Psikolojisi ÇOK OKUNUYOR Eylül 2021
► Psikolojide Terapötik Beklentiler ÇOK OKUNUYOR Temmuz 2021
► Gıda Psikolojsi Temmuz 2021
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


09:10
Top