2007'den Bugüne 90,549 Tavsiye, 27,855 Uzman ve 19,765 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Kedi ve Köpeklerde Raşitizm Kemik,kas ve Eklem Hasarları (Kırık,çıkık ve Ezilmeler)Belirtiler ve Tedavi Kedi ve Köpeklerde Kemik Operasyonları(Osteosentez –çivileme-Plak-Vidalama)Teknikleri Sorular?
MAKALE #5866 © Yazan Vet.Hek.Tolgay AYTAR | Yayın Kasım 2010 | 51,977 Okuyucu
KEDİ VE KÖPEKLERDE RAŞİTİZM KEMİK,KAS VE EKLEM HASARLARI (KIRIK,ÇIKIK VE EZİLMELER)BELİRTİLER VE TEDAVİ KEDİ VE KÖPEKLERDE KEMİK OPERASYONLARI(OSTEOSENTEZ –ÇİVİLEME-PLAK-VİDALAMA)TEKNİKLERİ SORULAR?


Kedi ve köpeklerde kırık vakaları oldukça sık karşımıza çıkmaktadır,kemik dokusunun bütünlüğünün bozulmasına kırık olarak adlandırmaktayız.kırıklar kedi ve köpeklerde,kuşlarda ve diğer canlılarda geniş ayrılmalar veya parçalanma şeklinde olabilmektedir.Bu durumlarda kırık çevresinde damar,sinir tendon,kas,ligament,sinir veya organlar yaralanabilir ve hasar alabilir.
Kedi ve köpek kırıkların nedenleri nelerdir?


A-Hazırlayıcı sebepler B-Yapıcı nedenler olmak üzere ikiye ayırabiliriz.
A-Hazırlayıcı Nedenler/hormonal bozukluklar,yaşlılık durumu,vitamin dengesizlikleri,mineral madde dengesizlikleri,aşırı yorgunluk ayrıca osteodystrophia fibrosa,osteochondritis dissecans,osteocarsinamo,osteocarsenoma,oteomyelitis purulenta,osteoporosis,rachitisme kemiklerde direnci azaltarak kırıkların oluşmasında dispoze faktör olarak etkilemektedir.
B-Yapıcı Nedenler/travmalar,düşmeler,ezme,zorlama,ısırmalar,zorlayıcı dönme hareketleri,ateşli silahla yaralanmalar,aniden ağılık binmeleri,düşmeler özellikle kedilerde yoğun görülmektedir.
Kedi ve köpeklerde Kırıkların sınıflandırılması nasıl yapılmaktadır?


A-yorgunluk ve stres kırıkları
B-Patolojik kırıklar
C-Direkt kırıklar
D-İndirekt kırıklar
Kedi ve köpeklerde Kırıkların klinik belirtileri nelerdir?


A-Travmaya bağlı belirtiler
-Ağrı (kendiliğinden hissedilen ağrı,basınç ile uyarılan ağrı )
-Hematom bölgedeki kan toplanmasıdır(şişlik)
-Ekimoz(hayvanların kıllarının az olduğu bölgelerde kan pigmentlerinden kaynaklanan koyu görünümdür)
-Fonksiyon bozukluğu(travmanın şiddetine bağlı olarak hafif,orta,şiddetli topallık vardır veya uzuv hiç hareket etmez.
B-Asıl kırık belirtiler
-Radyolojik X-ray (kesin tanı ve teşhis için gereklidir)
-Deformasyon(şişkinlik,uzuvlarda kısalık görülebilir)
-Krepitasyon(kırık bölgesi hareket ettirildiğinde kırık uçlarının birbirine sürtme belirtisi alınabilir.
-Anormal hareket
C-Genel belirtiler
1-Vücut ısısında artma
2-Durgunluk
3-İştahsızlık
4-Ürkeklik-Panik-Korku
5-İnilti
6-Hayvanın hareket etmek istemediği,yerinden kalkamadığı gözlemlenir.
Kedi ve köpeklerde kırıklarda uygulanan tedavi yöntemleri nelerdir?Osteosentez teknikleri nelerdir?


Kırıklarda değişik tedavi yöntemleri bulunmaktadır.Bu tedavi yöntemleri saptanırken hayvanın yaşlı veya genç olması,kırığın yeni veya eski olması,kırığın eski veya komplike olmasına yada kemiğin kemikte oluştuğu bölgeye göre en uygun tedavi yöntemi seçilmektedir.örneğin basit bir çatlak için osteosentez yöntemi seçilmektense daha kolay tedavi yöntemi seçilmesi mantıklıdır.Tedavilerde izlenen metotlardan bazıları şunlardır kafes istirahati,bandaj uygulamaları(alçılı bandaj,ziftli bandaj,destekli bandaj),kapalı redüksiyon ve external fiksasyon,açık redüksiyon ve external fiksasyon,splint uygulamaları,skopi altında redüksiyon ve perkutan intramedüller fiksasyon,perkutan eksternal fiksasyon,iskelet traksiyonu,kırık kemik fiksasyon plakları vs teknikler kullanımaktadır.Hangi yöntemin seçilmesinin en doğru olduğu çekilen röntgen filminin bir veteriner hekim tarafından incelenmesi sonucu karar verilmektedir.

Kedi ve köpeklerde en çok karşılaşılan kırık çeşitleri nelerdir?

Mandibula çene eklemi kırıkları(symphysis mandibulae,corpus mandibulae kırıkları,ramus mandibulae kırıkları),ön bacaklardaki kırıklar(scapula kırıkları,humerus kırıkları,radius ulna kırıkları,pelvis kalça,carpus ,metacarpus,falanks ,bel omuru kırıkları,femur,tibia,fibula,tarsal kemik vs kırık çeşitlerine rastlamaktayız.
Köpeklerde çapraz diz eklemi çapraz bağ lezyonlarının tedavisi nasıl yapılmaktadır belirtiler(semptomları)nelerdir?


Dikkatli bir klinik muayne gerekmektedir klinik muayne radyoloji ile desteklenmelidir.Muayne sırasında topallık,köpeğin bacağına yük bindirmemesi,diz ekleminin bükülü ve katı kalması,eklem bölgesinde şişlik,ağrı,bölgeden krepitasyon ve klik sesinin gelmesi,kronik olaylarda hasarlı ayağın diğerine ğöre küçülmesi.Tedavide capsulorraphie, vs operasyonlar yapılır.
Kedi ve köpeklerde kırıklarda cerrahide kullanılan yöntemler nelerdir?


Kedi ve köpeklerde vidalama,plak uygulama,germe teli kullanımı,dinamik kompresyon plağı(DCP),intramedüller çivileme(küntscher ,rush,steinnmann,kirschner,kirschner çivileri,kirschner teli,thomson sıkıştırma teli,),serklaj telleritaze kemik grefeleri,kemikten yapılmış plakalarla osteosentez konserve kemik grefleri kullanılmaktadır.
Kedi ve köpeklerde kırıklarda hayvana ilk yardım nasıl yapılmalıdır?


Kemikler trafik kazaları,düşmeler,dayak yeme,ısırılma vs travmalar sonucu sıklıkla kırılır ve zarar görürler.Eğer köpekte veya kedide kırıklarda açık yara varsa deri ve kas bütünlüğü bozulmuş olabilir.Bu nedenle kolayca enfeksiyon oluşabilir.Kapalı kırıklarda ise kemiğin bütünüyle kırılmadığı ve deri bütünlüğünün korunduğu kemiğin sağlam kaldığı,kemiğin yerinden yada bağlı bulunduğu eklem çukurundan çıktığı durumlarda şekillenir.Köpek ve kedilerde Kas tendo ve liğament yaralanmaları kemik kırıkları gibi benzer belirtiler oluşur.İlk olarak şok durumunun olup olmadığına bakılması gerekmektedir.Kedi ve köpeğin nakil sırasında zarar görmesi engellenmelidir.Her ne şekilde olursa olsun kırıgı yerine yerleştirmeye çalışmayınız.ayagın ve bel omurunun hareketini engellenmesi şarttır.Açık kırıklarda antiseptik merhem ,pomad,tentirdiot vs kullanmayınız.Ağrı kesiciler verilebilir.Açık kırıklarda kanama dışarı doğruysa basınçla gazlı bezle kanama yerine baskı yapılması doğru bir işlemdir unutulmaması gereken bir hususta acilen bir veteriner hekim tedavisi gerektiğidir.Aşağıdaki işlemleride uygulamanızı tavsiye ederim.
-Köpeğinizi taşırken mutlaka ağızlık takınız.
-Veteriner hekiminize kedi veya köpeğinizi yassı sedye gibi bir şeyle nakil işlemini gerçekleştiriniz.
-Kırılan ayaksa temiz bir havluyu ayağının altına yerleştiriniz.
-Açık kırıklarda kemiği temiz bir gazlı bezle örtünüz.
-Kırılan kemiği katlanmış havlu ile destekleyiniz.
-Kemiklerin yerine konulması,içeri itilmesi,eski durumuna getirilmesi ancak veteriner hekim tarafından genel anestezi ile yapılmalıdır.
-Göğüs kafesinde ağrı varsa köpeğinize ağızlık takmayınız.gögüs kafesini temiz çarşafla sarınız ama solunuma engel olmayacak şekilde sıkı sarmayınız.
Köpeklerde ve kedilerde burkulma(distortion) nedir?


Kemikleri kaslara ve kemikleri kemiklere bağlayan dokuda oluşan tahribata vermiş olduğumuz geniş kapsamlı bir terimdir incinmeler kas dokuda meydana gelmektedir ayrıca burkulmaya neden olan etkinin bulunduğu kısa süreler içinde eklem yüzleri birbirinden ayrılır fakat etkinin kalkması sonucu yine eski formlarına dönerler.taravmalar vs etkiler eklem bağının yapısındaki liflere veya bunların yapıştıkları yere az veya çok zarar verebilirler.hafif dereceli burkulmalarda lifler arası kanama vardır orta derecede burkulmalarda bazı lifler kopmuş ve hematom vardır ileri derecede burkulmalarda bağ tamamen kopmuş ve gerilme kırığı oluşmuştur.
Köpeklerde ve kedilerde burkulma sebepleri nelerdir?


a-Aşırı zorlanma (eklem gücünün üstündeki zorlamalarla oluşur.
b-Sert oyun olması
c-Düşme veya takılmalarda,kaymalarda
d-Travmalarda
Köpek ve kedilerde burkulma belirtileri nelerdir?


a-Ağrı(özellikle kopan liğamentlerin yapışma yerlerinde yüksek derecede ağrı duyulur)
b-Topallık
c-Bölgede şişme (Hematom eklem kapsulasının çevresindeki sızıntıdan dolayı şişkinlik)
d-Eklem hareketlerinde kısıtlık görülür.
kedi ve köpeklerde hafif burkulmalarda yırtılan lif sayısı azdır,bağın yapısı içinde hematom oluşur,ancak fonksiyon bozukluğu görülmez.Orta dereceli burkulmalarda liflerin bir bölümü yırtılmıştır az da olsa fonksiyon bozukluğu vardır.ileri derecedeki burkulmalarda bağın fonksiyonu tamamen bozulur genelde bağın uç kısmında ayrılmalar mevcuttur uçların karşı karşıya getirilmesi gerekmektedir.Burkulmalarda liflerin gerilmesi çok fazla ise bağın kemiğe yapıştığı bölümde kemik kopabilir (gerilme kırığı)Kırık ve çıkıklarla karışabilir.Köpek ve kedilerde çıkıklarda eklem yüzleri yerlerini tam ve sürekli olarak değiştirmiş kemiklerin yönleri bozulmamıştır kırıklarda ise hem anormal oynaklık hemde krepitasyon sesi duyulmaktadır.
Köpek ve kedilerde burkulmalarda tedavi nasıl olmalıdır?


Yeni olan burkulmalarda eklem dinlendirilmelidir.Antiphlogistique ilaçlar kullanılır acil veteriner hekime götürmenizi öneririrm.Bölge üzerine soğuk duşlar,banyo bölge üzerine alkol veya tuzlu su kompres yapılır uygun pansumanla sarılması yalnız sarma işlemi bir veteriner hekim tarafından yapılmalıdır çünkü kan derivasyonu bozulmamalıdır.Sabit bandajlamalar kedi ve köpeklerde 10-20 gün süren bandajlar(elastiki) yapılmalıdır.Eksersizler yavaş yavaş başlanmalıdır.
Kedi ve köpeklerde çıkık(luxation) nedir?


Kedi ve köpeklerde eklemi oluşturan kemiklerin eklem yüzlerinin sürekli olarak birbirinden uzaklaşarak yer değiştirmesidir.
Kedi ve köpeklerde kaç çeşit çıkık vardır?


İki çeşit çıkık olgusu vardır.Tam olan çıkıklar eklem boşluğunu çevreleyen capsula articularis ve ligamentler koptuğundan kemik ve eklem yüzleri birbirinden ayrılmıştır.Tam olmayan çıkıklarda eklem yüzleri belli bir alanda karşı karşıyadır.Kedi ve köpeklerde en sık kalça eklemi çıkığı luxatio femoralis(çok sık),omuz eklemi çıkığı luxatio humeri ,çene eklemi çıkığı luxatio mandibulare,Patella çıkıkları gibi çeşitleri vardır.Kedi ve köpeklerde çıkıklar açık veya kapalı olabildikleri gibi doğmasal veya sonradan edinsel olabilir.Edindsel olanlar primer veya sekonder olarak gelişirler.
Kedi ve köpeklerde çıkık görülürmü?


Evet görülür.Özellikle omuz eklemi çıkığı,sacro-iliac luxation,köpeklerde coxo-femoral luxation,köpeklerde patella çıkığı vs görülmektedir
Kedi ve köpeklerde çıkıkların nedeni nedir?


-Travmatik etkenler.(düşme,kayma,vurma,çarpmalarla, vs )rol oynamaktadır.Teşhiste eklemin hareketsizliği,şeklindeki bozukluk önemli rol oynar ama çıkıkta ağrının giderilmesiyle normale dönmez.Kırıkla ayırt edilmesi gerekmektedir.kırıklarda anormal oynaklık ve aynı zamanda tipik krepitasyon vardır.çıkıklarda en güvenilir tanı yöntemi röntgendir.
Kedi ve köpeklerde çıkıklarda belirtiler(semptomlar )nelerdir?


-Ağrı eklemin pasif hareketleri ağrının artmasına neden olmaktadır.
-Deformasyon eklem kemiklerinin yer değiştirmesinden ileri gelmektedir.
-Fonksiyonel bozukluklar eklemin hareket yeteneğinin kaybolmasından ileri gelmektedir.Eklem açılıp kapanmaz bazı çıkıklarda hareket belli bir yöne doğru kısıtlanır.Çıkıklarda daima şiddetli topallama ortaya çıkar bazen hasarlı bacağın uzadığı veya kısaldığı gözlenebilir.
Kedi ve köpeklerde çıkıklarda tedavi nasıl yapılmalıdır?


Çıkıklarda özellikler köpeklerde çıkık erken red edilirse birçok olguda tam iyileşme olur bu işlem mutlaka bir veteriner hekim tarafından yapılmalıdır.Tedavi edilmeyen bırakılan olaylarda yalancı eklem meydana gelebilir bu durumda çoğu kez kuvvetli topallık kalır veya bu topallık şiddetli zorlamalarda ortaya çıkar.enfeksiyon riski nedeniyle açık çıkıkların iyileşmesi elverişsiz olarak değerlendirilir.Tedavide yerinden ayrılan kemik uçlarını yerine getirmek bunları yerlerinde tespit etmek ve enfeksiyonun önlenmesidir.red(reposition),Repozisyon,tespit yapılır.Red işlemi muhakkak genel narkozla yapılmalıdır.
Kedi ve köpeklerde raşitizm nedir?


Henüz gelişimini tamamlamamış genç kedi ve köpek yavrularında d vitamini eksikliğine bağlı olarak kalsiyum ve fosfor metobolizması bozukluğu sonucu ortaya çıkan bir iskelet sistemi hastalığıdır.
Kedi ve köpeklerde raşitizma nedenleri ve sebepleri nelerdir?


Hastalığın nedeni d vitamini eksikliği ile kalsiyum ve fosfor metobolizması bozukluğudur.Adrenerin ve parathyroid bezlerinin bozuklukları önemlidir.Kedi ve köpeklerin ışıksız ve karanlık ortamda bulunması,dişi kedi ve köpeklerin çok sık doğum yapması ,yetersiz beslenme,hareketsizlikler,anne sütünden erken ayrılma vs sayılabilir.Kemiklerin epifizleri poröz bir hale dönerek yumuşar ve kemiklerde deformasyonlar oluşur bu kemikler radius,ulna,tibia gibi uzun kemiklerde daha fazla görülür.Raşitizma tüm evcil hayvanlarda kuşlar dahil görülür.Kedilerde özellikle sonbaharda doğan kedi yavrularıyla yeterli ve iyi emmeyen kedi yavrularında sık görülür.
Kedi ve köpeklerde raşitizma ile ilgili belirtiler nelerdir?


-Canlılığın kaybolması.
-Tüyler karışık ve düzensizdir.
-Karın oldukça iri ve sarkıktır.
-Gelişme bozukluğu görülür.
-Büyüme yavaş seyir gösterir.
-Kedilerde baş iri yapılıdır ve vücut gelişmemiştir.Cücelik görülür.En ufak hareketlerde kemiklerde patolojik kırıklar görülür.
-Kedilerde korkaklık görülür.
-Köpeklerde daha çok bacaklarda görülür.Ön bacaklar öne doğru bükülmüştür.Arka ayaklar dışa doğru bükük bir pozisyon alır.Tarsus eklemlerinde yere doğru çöküş izlenir.
-Sindirim sistemi bozukluklarına kabızlığa neden olur.
-raşitizmalı dişi hayvanlar ileride güç doğum yapar.Nedeni pelvis kalça kemiklerindeki deformasyonlardır.
Kedi ve köpeklerde raşitizma tespit ve tedavisi nasıl olmaktadır?

Bir veteriner hekim tarafından dikkatli bir muayne ve röntgen çekimleriyle rahatlıkla tespit edilebilir.Tedavide koruyucu olarak barınak koşullarının hjyenik olması,güneş ışığından geniş ölçüde yararlanma,yeni doğan kedi ve köpek yavruların beslenmesinde anne sütü yeterince alması gerekmektedir.Tedavisinde besinlerin içinde d vitamini,calsiyum,fosfot bulunan besinler verilmeli.Anneler iyi beslenmeli,sık sık doğum yaptırılmamalı.İlaçlı tedavi yöntemleri bir veteriner hekim tarafından yapılmalıdır.Ayrıca kedi ve köpek hastalarının unutmaması gereken bir unsurda fazla calsiyum ,fosfor,d vitamini kullanımı da kemiklerde sorun çıkarmaktadır.

Tolgay Aytar
Veteriner Hekim
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Kedi ve Köpeklerde Raşitizm Kemik,kas ve Eklem Hasarları (Kırık,çıkık ve Ezilmeler)Belirtiler ve Tedavi Kedi ve Köpeklerde Kemik Operasyonları(Osteosentez –çivileme-Plak-Vidalama)Teknikleri Sorular?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Vet.Hek.Tolgay AYTAR'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Vet.Hek.Tolgay AYTAR'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     5 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Tolgay AYTAR Fotoğraf
Vet.Hek.Tolgay AYTAR
İzmir
Veteriner Hekim
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi56 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Vet.Hek.Tolgay AYTAR'ın Yazıları
► Kedi Köpeklerde Mantar Hastalığı Belirtiler ve Tedavisi ÇOK OKUNUYOR Vet.Hek.Tolgay AYTAR
► Kedi ve Köpeklerde Onkolojik (Kanser) Cerrahi ve Tedavi Vet.Hek.Doç.Dr.Güçlü GÜLANBER
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,765 uzman makalesi arasında 'Kedi ve Köpeklerde Raşitizm Kemik,kas ve Eklem Hasarları (Kırık,çıkık ve Ezilmeler)Belirtiler ve Tedavi Kedi ve Köpeklerde Kemik Operasyonları(Osteosentez –çivileme-Plak-Vidalama)Teknikleri Sorular?' başlığıyla benzeşen toplam 39 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


08:17
Top