2007'den Bugüne 90,094 Tavsiye, 27,730 Uzman ve 19,718 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Muhabbet Kuşlarında Endokrin Hastalıkları, Diabetes Mellitus, Kilo (Aşırı Yağlanma), Guatr, Gözle İlgili Rahatsızlıklar ve Körlük
MAKALE #7295 © Yazan Vet.Hek.Tolgay AYTAR | Yayın Ağustos 2011 | 38,681 Okuyucu
MUHABBET KUŞLARINDA ENDOKRİN HASTALIKLARI

Muhabbet kuşlarında sıklıkla görülebilmektedir.Bu nedenle bu konuya değinmek istedim.Gelen vakalar gecikmeli olarak gelmektedir,internet ortamından kuşlar ile ilgili makaleler yazmamın sebebi kuş hastalıklarının türkiyede bilinçsizce tedavi edilmeye çalışılması ve bu konuda yayınlar yayınlayarak hasta sahiplerini bu işin ne kadar hassas olduğunu uyarmak istememdir.Yalnış tedavilerle inanılmaz bir kayıp yaşanmaktadır bu arada ülkemize kaçak kuş girişi engellenmeli girişlerde gümrüklerde karantinalar aynı ingilterede olduğu gibi sert bir şekilde uygulanmalıdır.Kuşların kullanmış oldukları yemler açık olmamalı ve içerikleri sıkı bir şekilde denetlenmelidir,kuşlarla ilgili içeriği ilaç olduğu söylenen ürünler sıkı denetlenmeli ve uygun koşullarda saklanmalı ve satışa sunulmalıdır.Kuşlarla ilgili telefonlar alıyorum ve telefonla tedavi telep edilmekte bu kesinlikle mümkün değildir neden mi ?kuşlarda kesinlikle bir veteriner hekim tarafından fiziksel muayne şarttır ve kullanılacak labratuvar yöntemleri(röntgen,swap,kan sayımı,froti vs) tanıyı kesinleştirmede olmazsa olmaz araçlardır tedavi asla kulaktan dolma bilgilerle ,internet ortamından ,pet şhopların verdiği içeriği belli olmayan ürünlerle ,deneme yanılmalarla yapılması mümkün değildir . Kuşlarda kullanılan ekipmanların röntgen,yoğun bakım küvöz,kan makinalarının,mikroskop vs gümrük vergisiz olarak ülkemize girmesi sağlanmalı ve tedavilerde özellikle ekipman maliyeti azaltılarak veteriner hekimlerin uygulama ve maliyet ücretleri düşürülerek ülkemiz gerçeklerine uygun maliyetlere çekilebilmesi gerekmektedir(kuş nekadar ki ????mantığı ile bir yere varamayız). Özellikle güvercin ve kanarya üreticileri kuşlarla ilgili bilgilere inanılmaz derecede kapalılar.Muhabbet kuşundan anlayan veteriner izmir bornovada hizmet vermekteyiz.Ülkemizde hala satılan kafes ve ekipmanlar,ilaçlar,yemler vs Avrupa normlarında değil bu ekipmanların belli bir standartta olması gerektiğini düşünüyorum bu konuda tarım bakanlığına görev düşmektedir bu konuda ilgili birimlerin hassasiyetle üzerine düşmesi gerekmektedir ce standartı vs uygulamalar getirilmelidir hangisi ucuz o gelsin mantığı yanlıştır ayrıca veteriner hekimlikte de kuş veterinerliği ayrı bir bölüm olarak oluşturulmalı bu ülkemiz için henüz mümkün olmasa dahi egzotik pet bölümünün çatısı altında yapılandırılmasında fayda vardır.Her hastamızın olduğu gibi veteriner hekimliktede kuşların düzgün muayneye ve hasta haklarına sahip olmaları gerektiğini düşünüyorum hayvan hakları yasalarını çıkarmak yetmez bunların uygulanabilirliğinin denetlenmesi şarttır.

MUHABBET KUŞLARINDA DİABETES MELLİTUS

Muhabbet kuşlarında sıklıkla görülmektedir,özellikle yırtıcı kuşlarda neden insulin yetersizliği iken,diğer kuş ırklarında neden insulin yetersizliği değildir.Klinik bulguları depresyon,poliüri,polidipsi,ağırlık kaybı ve iştahın iyi olmasıdır.Özellikle kan glukoz düzeyi 600-2000mg/dl düzeyine çıkar

Muhabbet kuşlarında hipertroid Muhabbet kuşlarında nadir olarak görülmektedir.
1-Tüy anormalliği incelmiş yapıdadır
2- Anormal renklidir.
3-Muhabbet kuşunda yağlanma görülür kilo artışı vardır.
4-Lipom oluşumu
5-Çiftleşme yokluğu(libidoda azalma)
6-Muhabbet kuşunda kiloda azalma.
-TSH cevap testi yapılarak tanı konulur.
-Tedavide değişik ilaçlar kullanılır.

MUHABBET KUŞLARINDA OBESİTE KİLO SORUNU AŞIRI YAĞLANMA

Sıklıkla karşılaşmaktayız yağlı tohumlarla beslenen ,egsersiz yapmayan,aşırı yiyen muhabbet kuşlarında görmekteyiz.Dijital tartımlarda 65 gr riskli seviyedir jumbo muhabbet kuşları hariç gögüs kafesinde ve karın bölgesinde deri altında yağlanma ve lipoma meydana gelmektedir.Kliniğimize gelen muhabbet kuşlarında kilo tartımı yapılmaktadır(dijital tartı ile) olması gereken kilonun üzerinde olan muhabbet kuşlarına diyet uygulanmaktadır

1-Muhabbet kuşlarında egsersizde zorluk hareket ve uçma güçlüğü
2-Soluk alıp vermede zorluk
3-Ayak altlarında yaralar ve ödem

MUHABBET KUŞLARINDA GUATR

Muhabbet kuşlarında iyot yetersizliğine bağlı olarak troid bezinin büyümesidir.Muhabbet kuşları hastalığa aşırı duyarlıdır.İyot yetersizliği olan toprakta yetişmiş tohumla beslenenlerde görülür.
Muhabbet kuşlarında guatr vakalarında klinik belirtiler
1-Solunum esnasında hırıltı
2-Özellikle kursak genişlemesi
3-Kursak boşalmasında gecikme
4-Kusma

Teşhiste bilgiler,radyolojik bulgular ve iyod verilmesine alınacak cevaba bakılarak konulur.Röntgen çekilen vakalarda trakeyanın dorsal veya ventrale doğru yer değiştirdiği görülür.Tiroid bezi toraksın girişinde ve gögüs kafesinin içinde bulunduğu için ell palpe edilerek muayne edilemez.Muhabbet kuşlarında troid bezi 2mm büyüklüğündedir,büyüdüğünde 10-20 mm büyüklüğe ulaşır.Ekspirasyonda ortaya çıkan çatlak ses özellikle muhabbet kuşlarında guatr’ı akla getirmelidir.Regurgitasyon veya kursağın sarkmasıda benzeri sese yol açar,Anormal solunum sesi bulunan hastalarda gastrointestinal sistemde etkilenmişse genellikle bakteriyel enfeksiyon ve guatr akla gelmelidir.

Tedavinin veteriner hekim tarafından yürütülmesi gerekmektedir.

MUHABBET KUŞLARINDA GÖZLE İLGİLİ RAHATSIZLIKLAR VE TEDAVİSİ.

Muhabbet kuşlarında gözle ilgili rahatsızlıklarda görülen klinik belirtiler şunlardır.
1-Konjunktivitis(konjektiva yangısı)
2-Bilefaritis(göz kapaklarının yangısı
3-Keratitis(
4-Okuler akıntı(göz yaşı akıntısı)
5-Ekzoftalmusgözün dışarı doğru fırlaması
6-Periorbital şişlik(göz etrafında şişlik)
7-Görüşün bozulması(Etrafı göremememe,az görme)
8-Muhabbet kuşlarında gözde aşırı kaşınma görülebilir.
Muabbet kuşlarında gözde muayne ve teşhis yöntemleri
*Sitoloji ve kültürler için muhabbet kuşundan göz yaşı akıntısı örnekleri alınır gerekirse swap yapılır.
*Muhabbet kuşunda gözde anormal şişlik varsa kitlelerin içindeki aspire edilerek alınan örnekler incelenmek üzere labratuvara yollanır.
*Gözün ışıklı cihazlarla incelenmesinde kornea ,göz sıvısı,lens,irisin rengi,ve gözün vaskülasyonuna bakılır.
*Göz içinde ışıkla muaynede konjuktiva ve üçüncü göz kapağı yabancı cisim olup olmadığı muayne edilir.
*Muhabbet kuşları heyecanlandığında pupillayı kısar veya genişletir.Korneal svap veya kazıntı alınabilir.

Muhabbet kuşlarında gözde özellikle konjuktiva hiperemik ve ödemliyse ve çoğu muhabbet kuşunda göz yaşı akıntısıda görülmektedir.Bunun sebebi muhabbet kuşlarında gözde travma,bakteri,bakteriler ve mycoplasma, allerji enfeksiyonları olabilir.
Muhabbet kuşlarında göz hastalıklarında tedavinin muhakkak bir veteriner hekim tarafından yapılması gerekmektedir temel sebep gözün hassas bir organ olması ve muayne edilmeden uygulanacak yanlış bir ilacın göze zarar verebilmesi ve verilen zararın tekrar düzeltilmesi bazı vakalarda mümkün olmamaktadır.

Muahabet kuşlarında ekzoftalmus ve periorbital şişlik /Periorbital ve infraorbital apseler ,infraorbital sinüzitis ve lakrimal kanal apsesi en önemli nedenlerdendir.Muhabbet kuşlarında knemidokoptes akarları en sık temel nedenlerdendir.Muhabbet kuşlarında periorbital deri kalınlaşmaları bakteriyel,fungal veya alerjik olabilir.Göz içinde yer tutan bir lezyon varsa( hematom,apse,neoplazi)strabismus meydana gelebilir.Sinüzitis ekzoftalmusa neden olabilir.Kazıntı alınarak knemidokoptes uyuzu aranır.Kültürde yabancı cisim granülomu,bakteriyel enfeksiyon ve pox virusun neden olduğu lezyon anlaşılabilir.Tanıda kültür metotları,titrasyon,özel boyamalar ,radyografi,plazma biyokimyası,hematolojik muayne yapılması gerekmektedir.Tedavilerde periorbital apseler giderilir,sinüzitis varsa nazal yıkama yapılır,lakrimal kese akıntıları basınç yapılarak akıtılır veya yıkama ile uzaklaştırılır.Neoplazi vakalarında operasyon yapılır.Tedavilerin muhakkak bir veteriner hekim tarafından yapılması gerekmektedir.

Muhabbet kuşlarında göz içi anormallikleri/Üveyitis,katarakt,lens çıkması,retinal hastalıklar,glakom ve göz içi tümörleridir.sebep olarak katarakt,taravmalarpoxvirus enfeksiyonunun deri formu neden olarak sayılabilir.Anamnez bilgisi travmayı ,enfeksiyöz nedenlerle teması ortaya çıkarmaktadır.Kedi dışkısı ile bulaşmış su,gıda veya böceklerinağız yoluyla alınması toksoplazmozis enfeksiyonunun bulaşması yönünden önemlidir.Muaynelerde ışık kaynağı kullanmak şarttır.Tedavilerde destekleyici sağıltım yapılmalıdır.Tedavilerde değişik ilaçlar kullanılır maling tümörlerin sağaltımı tavsiye edilmez.İntraokuler parazitler operatif olarak çıkarılır.viral enfeksiyon kaynaklılarda viral enfeksiyon tedavisi yapılır.

MUHABBET KUŞLARINDA KÖRLÜK

Muhabbet kuşlarında seyrek olarak görülmektedir,santral veya periferal lezyonların neden olduğu bir durumdur.Ensefalitise bağlı körlük diğer nörolojik bulgularla beraber görülür özellikle muhabbet kuşlarında serebrovasküler kazalar temel sebep olarak görülmektedir.Muhabbet kuşlarında hipofiz adenomu görülmektedir.BU muhabbet kuşları 4 yaşında ve genelde erkekdir.
Klinik belirti olarak
1-Muhabbet kuşunda travma
2-Potansiyel toksin(zehir)teması
3-Enfeksiyon hastalıklar araştırılmaktadır.
Muhabbet kuşlarında körlüğe neden olan en önemli toksinler kurşun,sefalouridin ,mikotoksinler ve organik fosforlu insektisitler sıklıkla karşılaştığımız temel etkenler olarak görmekteyiz.Özellikle muhabbet kuşunda belirtiler gıda alımından sonra nortaya çıkıyorsa neden hepatik ensefalopatidir,özellikle kedi dışkısı ve koprofaj böcekleri ile temas toksoplazmozisi akla getirmelidir.

Rastlanan vakalarda göz kapağı,periorbital ve orbital lezyonlar,kornea veya lenste opasite olup olmadığına bakılır,ağız,kulak ve gözde kan görülmesi baş travmasına işaret eder özellikle muhabbet kuşunun herhangi bir yerindeki morarma taravmayı akla getirmektedir.

Poliüri veya hematüri kurşun toksikasyonunu,biliverdinüri kurşun toksikasyonu,hepatik lipidozis,hemakromatosis ve karaciger hastalıklarını akla getirir.muhabbet kuşunda körlükle beraber başka nörolojik bulgularda varsa kurşun zehirlenmesi,organik klorürlü insektisit zehirlenmesi,ensefalitis,hepatopati ve neoplazi düşünülmesi gerekmektedir.Ensefalitisde nöbet ,ataksi,kendi etarafında dönme,niystagmus,avian picorna virus ensefalomiyelitisinde gözde total büyüme,katarakt ve körlük,tremor,paraliz ve ataksi gözlenir.Körlük ile birlikte nonrejeneratif anemi varsa klamidiyozis, aspergillozis,mikobakteriyoziz,neoplazi,mikotoksikozis ve kurşun zehirlenmesi,nonrejeneratif anemi ve protein kaybı görülürse akut kan kaybı ve karaciğer hastalığı (mikotoksikozis ve hepatik lipidoziz)rejenaratif anemi ile birlikte plazma proteini normal ise kurşun toksikasyonu veya mikotoksikozis düşünülmelidir.
Kör muhabbet kuşlarında karaciger büyümesi,hepatik lipidoziz,hemokromatoziz ,mikotoksikozis,klamidiyozis ve bakteriyel enfeksiyonda görülmektedir.
Muhabbet kuşlarında körlüklerde tedavi kesinlikle bir veteriner hekim tarafından yapılmalıdır.

MUHABBET KUŞLARINDA KULLANILAN İLAÇLAR ETKEN MADDE OLARAK MUHABBET KUŞU HASTALIKLARI

Bu ilaçları yazmamın nedeni uygulamaların neden veteriner hekim tarafından yapılması gerektiği ile ilgili ısrarcı olmamın sebebini anlamanız için özellikle yazmak istedim uygulamalar kesinlikle veteriner hekim eğitimi alan kişiler tarafından yapılması gerekir ama gözlemlediğim kadarıyla ülkemizde kuş hastaları kulaktan dolma bilgilerle kuşlarını tedavi etmeye çalışmakta,bu tedavi internet ,pet şhoplardaki ilaç özelliği olmayan vs ürünlerle yapılmakta , hasta sahipleriyle görüşmelerimizde en az 5-6 ilaç denemesi yaptıklarını görmekteyim bunun yanlışlığı nedeniyle tedavi edilecek pek çok kuş yanlış müdehale nedeniyle ölmektedir.muhabbet kuşlarının bünyeleri çok zayıf olduğu göz önüne alınırsa yanlış ilaç uygulamaları böbreklerine,karaciğerlerine vs tamiri mümkün olmayan kalıcı hasarlar bırakmakta kimi vakalarda ölüme bile neden olmaktadır. Bu tedaviler asla deneme yanılma üzerine kurulmamalıdır,kesinlikle deneyim ve labratuvar destekli olmak zorundadır.

Veteriner Hekim
Tolgay Aytar

Ek Kaynak:baker jr megabacteriosis in exhibition budgerigars vet rec,coles bh a vian medicine and surgery.first ed.pvıı 261,butler and tanner ltd frame and london,flammer k pediatric medicine,ın,Harrison gjharrison lr .clinical avian medicine and surgery .pp.634-650,wb saunders company .philadelphia,mcdonald se .lead poisining in psittacine birds kirk rw.current veterinary therapy small animal ıx wb saunders comp,philadelphia ,london,Toronto,zenoble rd and kemppainen rj,endocrinology of birds .ın.kirk rw .current veterinary therapy small animal practice ıx pp 702-705.wb saunders comp,philadelphia ,london,Toronto.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Muhabbet Kuşlarında Endokrin Hastalıkları, Diabetes Mellitus, Kilo (Aşırı Yağlanma), Guatr, Gözle İlgili Rahatsızlıklar ve Körlük" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Vet.Hek.Tolgay AYTAR'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Vet.Hek.Tolgay AYTAR'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     4 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Tolgay AYTAR Fotoğraf
Vet.Hek.Tolgay AYTAR
İzmir
Veteriner Hekim
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi57 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Vet.Hek.Tolgay AYTAR'ın Yazıları
► Kafes Kuşlarında Zoonoz Hastalıklar ÇOK OKUNUYOR Vet.Hek.A.Kutlu DAYIOĞLU
► Muhabbet Kuşları Konusunda Bilgiler ve Tavsiyeler ÇOK OKUNUYOR Vet.Hek.A.Kutlu DAYIOĞLU
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,718 uzman makalesi arasında 'Muhabbet Kuşlarında Endokrin Hastalıkları, Diabetes Mellitus, Kilo (Aşırı Yağlanma), Guatr, Gözle İlgili Rahatsızlıklar ve Körlük' başlığıyla benzeşen toplam 86 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


12:42
Top